Ahad, 28 Oktober 2012

ORANG PERLI@SINDIR..KALAU TAK FAHAM...BODOH LAH

Laporan Ketua Audit Negara 2011 : Kajian Ringkas
Posted on Saturday, October 27 @ 22:00:00 MYT
Dilulus untuk paparan oleh PenjagaKubur

Oleh HASANHUSAINI


Semalam, berita tentang Laporan Ketua Audit Negara bakal dikeluarkan tersebar. Mood saya untuk menghadapi peperiksaan pada Selasa agak terganggu. Laporan yang dilewatkan dari terikh sebenar ini pastinya ada inti yang tersembunyi. Ada gajah di sebalik megi. Petang ini, bertemankan beberapa helaian kertas dari LKAN 2011 dan salinan lembut (softcopy) dari laman web Audit Negara, saya menulis hasil selidikan ringkas saya.


JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

Perumahan Kastam yang tidak terurus

Urusan pendaftaran aset yang lemah telah mengakibatkan 21 unit peralatan bernilaiRM109,700 tidak dapat dikesan semasa pemeriksaan audit.

Ulasan saya : Masalah sebenar bukan pada pendaftaran, ia mungkin sama dengan masalah enjin jet suatu ketika dahulu. Hilang secara tiba-tiba. Rugi RM 109 700


KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) telah diluluskan peruntukan untuk melaksanakan 175 projek dengan nilai asal kontrak berjumlah RM1.727 bilion. Daripada 175 projek ini, sebanyak 146 projek bernilai RM1.104 bilion dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKRS) manakala sebanyak 29 projek lagi bernilai RM622.84 juta dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak (JPSS). Perbelanjaan sebenar projek ini setakat 31 Disember 2011 adalah berjumlah RM1.024 bilion. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya projek membina dan menaik taraf jalan luar bandar di Negeri Sarawak adalah kurang memuaskan.

Kelemahan yang ditemui seperti berikut:
 1. Daripada 101 projek bernilai RM437.57 juta yang telah disiapkan, sebanyak 38 projek (37.6%) bernilai RM178.94 juta telah mengalami kelewatan antara 15 hingga 242 hari daripada jadual asal.
 2. Sebanyak 13 projek (17.6%) bernilai RM229.27 juta daripada 74 projek yang sedang dilaksanakan merupakan projek sakit kerana lewat jadual melebihi 20%.
 3. Pembinaan jalan tidak mengikut spesifikasi kontrak.
 4. Maklum balas pelanggan terhadap kualiti pembinaan jalan, keselamatan dan keselesaan jalan.
Ulasan saya : Bajet sebanyak RM 1.727 bilion. RM 1.024 dibelanjakan. RM 700 000 lesap dibaham penyangak. Hasilnya pula tidak memuaskan. Rugi RM 700 000


KEMENTERIAN KERJA RAYA

Jambatan Sultan Yahya Petra, Kelantan

Agensi pelaksana bagi projek ini ialah Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR). Konsortium I.S Resourcers Sdn. Bhd. - RIS Capital Sdn. Bhd. telah dilantik secara rundingan terus untuk melaksanakan projek ini dalam tempoh 30 bulan iaitu dari 18 Jun 2007 hingga 17 Disember 2009 dengan kos asal RM143 juta. Bagaimanapun, projek ini telah diserah hak kepada Aneka Prestij Sdn. Bhd. pada bulan Mac 2010 untuk menyiapkan baki pembinaan yang gagal disiapkan setelah mendapat persetujuan daripada JKR. Sehingga 31 Disember 2011, kemajuan kerja di tapak adalah 76.5%. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya pembinaan projek ini adalah kurang memuaskan kerana terdapat beberapa kelemahan dalam perancangan dan pelaksanaan yang boleh menjejaskan objektif pembinaannya.

Kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut:

 1. Kegagalan menyiapkan kerja dalam tempoh yang telah ditetapkan di mana 4 Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa selama 891 hari iaitu sehingga 30 Ogos 2012 telah diluluskan.
 2. Nilai kontrak semasa dijangka akan meningkat kepada RM177.76 juta iaitu peningkatan sejumlah RM34.76 juta (24.3%) berbanding kontrak asal yang bernilai RM143 juta. Peningkatan nilai kontrak ini juga mengambil kira Arahan Perubahan Kerja berjumlah RM20.61 juta yang masih belum diluluskan.
 3. Masalah reka bentuk sistem cerucuk yang mengambil masa sehingga 2 tahun untuk diselesaikan telah menjadi antara punca kelewatan penyiapan projek dan kenaikan kos.
 4. Kelewatan membina jambatan sementara menyebabkan kerja-kerja dalam sungai tidak dapat dijalankan mengikut jadual.
 5. Pelantikan kontraktor yang tidak berpengalaman.
Ulasan saya : Rundingan terus menjadi faktor utama kroni yang tidak berpengalaman dilantik. Kroni pastinya penyangak duit yang gila mencari untung meski terpaksa menggadai kualiti. Itulah punca kos meningkat, projek lewat dan sebagainya. Projek yang sepatutnya sipa pada Dis 2009, namun hari ini Okt 2012, saya sebagai rakyat Kelantan masih belum dapat menggunakan jambatan tersebut. Rugi RM 34.76 juta.


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Makanan yang tidak mengikut piawaian dan menyalahi kontrak

Keadaan sekolah dan bilik darjah

Pemasangan tidak mengikut piawaian


Perolehan Peralatan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) Di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional

Kerajaan telah meluluskan peruntukan berjumlah RM76.83 juta di bawah RMKe-9 bagi tujuan perolehan peralatan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV). Perolehan 1,293 item peralatan berjumlah RM63.02 juta telah diuruskan secara tender terbuka yang melibatkan 14 syarikat. Baki peruntukan berjumlah RM13.81 juta pula disalurkan kepada 85 Sekolah Menengah Teknik (SMT)/Sekolah Menengah Vokasional (SMV) untuk tujuan perolehan secara sebut harga atau/dan pembelian terus. Pengauditan yang dijalankan mendapati pada umumnya perolehan peralatan MPAV adalah memuaskan. Bagaimanapun, masih terdapat beberapa kelemahan seperti berikut:
 1. Satu syarikat masih gagal membekalkan 2 jenis peralatan bernilai RM1.50 juta.
 2. 139 unit peralatan bernilai RM2.21 juta tidak mengikut spesifikasi.
 3. 30 unit peralatan bernilai RM37,077 telah dibayar sebelum diuji.
 4. Tuntutan yang meragukan untuk bekalan peralatan MPAV bernilai RM1 juta.
 5. 2,447 unit peralatan bernilai RM7.39 juta masih belum/tidak digunakan pada tarikh lawatan Audit.
Ulasan saya : Audit menganggap prestasi KPM memuaskan, sedangkan terdapat kerugian Rm 3.21 juta hasil tuntutan yang diragukan sebanyak RM 1 juta dan 139 peralatan yang bernilai RM 2.21 juta tidak mengikut spesifikasi? Rugi RM 3.21 Juta


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Pengurusan Peralatan Hospital
 1. Perolehan 41 unit peralatan import bernilai RM2.10 juta tidak mendapat kelulusandaripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri sungguhpun nilai perolehan setiap unit melebihi RM50,000.
 2. Lima kontrak bernilai RM27.25 juta lewat ditandatangani antara 9 hingga 74 hari.
 3. Peralatan bernilai RM1.03 juta lewat dibekalkan antara 34 hingga 92 hari dan denda tidak dikenakan kepada kontraktor kerana klausa pengenaan denda tidak dinyatakan dalam dokumen sebut harga/pesanan kerajaan.
 4. Pusat tanggungjawab tidak menggunakan ePerolehan menyebabkan berlaku lebihan bayaran RM1.01 juta kepada kontraktor.
 5. Sebanyak 119 unit peralatan bernilai RM4.04 juta yang telah diterima sejak bulan Julai 2010 masih belum digunakan di Hospital Kuantan.
 6. Tempoh pembaikan peralatan mengambil masa yang lama iaitu antara 16 hingga 229 hari.
 7. Kos pembaikan bagi 57 aset melebihi nilai perolehan antara 1.0 hingga 14.5 kali.
 8. Aset yang tiada di lokasi, tidak lagi digunakan dan rosak tidak dikeluarkan daripada senarai kerja penyenggaraan.
Ulasan saya : RM 1.01 juta lebihan bayaran kepada kontraktor kroni la tu. Baikpulih aset pula lebih mahal dari harga pasaran sehingga 14.5 kali ganda. Kerugian minima RM 5 Juta.


Projek Pembinaan Hospital Kluang, Johor

KKM telah menandatangani perjanjian projek pembinaan Hospital Kluang, Johor berkapasiti 256 unit katil dengan Kluang Health Care Sdn. Bhd. (Kluang HC) bagi menggantikan hospital sedia ada. Projek ini dilaksanakan secara reka dan bina. Ketua Setiausaha Kementerian telah bertindak sebagai Pengarah Projek manakala Pengarah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan dilantik sebagai Wakil Pengarah Projek. Projek ini telah siap dibina pada 12 Oktober 2011 dan mula beroperasi pada 30 Disember 2011. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya pelaksanaan projek pembinaan Hospital Kluang adalah kurang memuaskan.

Kelemahan yang ditemui seperti berikut:
 1. Pelantikan perunding yang tidak teratur sehingga mengambil masa 66 bulan.
 2. Yuran profesional perunding terlebih dinyatakan sejumlah RM0.74 juta dan RM0.62 juta telah dibayar.
 3. Bayaran perunding sejumlah RM0.75 juta dibayar sebelum kontrak ditandatangani.
 4. Asas kelulusan bagi Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT) 2 dan EOT 3 adalahdiragui.
 5. Kerja pembinaan yang berkualiti rendah.
 6. Perolehan 385 peralatan import bernilai RM11.64 juta telah dibuat tanpa kelulusanKementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri walaupun nilai perolehan yang diimport melebihi RM50,000.
Ulasan saya : Setiusaha pastinya orang yang paling berkredibiliti. Tapi, projek ini diselia oleh KSU KKM, namun masih punyai kesalahan yang sepatutnya tidak berlaku seperti ayaran sebelum tandatangan dan pembelian tanpa kelulusan. Kerugian minima RM 2.11 juta.


Perkhidmatan Penyenggaraan Hospital Information System (HIS)

Hospital Information System (HIS) telah dibangunkan pada bulan Mac 2002 (Fasa 1) secara reka dan bina (turnkey) meliputi 13 hospital dengan kos berjumlah RM588.11 juta. Pelaksanaan Fasa 2 pula hanya melibatkan penyenggaraan sistem bagi 12 hospital dengan kontrak bernilai RM334.02 juta. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya perkhidmatan penyenggaraan HIS adalah kurang memuaskan. Terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan perkhidmatan penyenggaraan seperti berikut:
 1. Perbezaan nilai kontrak antara kontrak yang dibuat secara rundingan terus dengan tender terbuka berjumlah RM15 juta
 2. Lebihan bayaran berjumlah RM0.54 juta kepada kontraktor bagi pekerja/ahli pasukan projek penyenggaraan HIS yang tidak diisi/tidak hadir.
 3. Perbezaan bayaran yang dituntut kepada Kementerian dengan bayaran sebenar yang dilakukan oleh kontraktor adalah dianggarkan sehingga RM23.95 juta.
 4. Perkakasan yang tidak perlu disenggarakan tetapi dimasukkan dalam senarai penyenggaraan menyebabkan kos penyenggaraan bertambah sebanyak RM1 juta.
 5. Kos penyenggaraan melebihi harga perolehan perkakasan sehingga 72.5 kali.
Ulasan saya : Beza RM 15 juta antara kroni dan bukan kroni. Ditambah pula dengan lebihan bayaran RM 540 000, kemudian tipu selenggara RM 1 juta dengan anggaran tipu selenggaraan sebanyak 72.5kali ganda. Rugi minima RM 30 juta.


KEMENTERIAN PERTAHANAN

Kerosakan pejabat dan ruang rehat akibat kebocoran saluran najis

Rumah Kapten diduduki pekerja asing?


peralatan yang tidak berkualiti dan tidak ikut piawaian.

Kemudahan Rumah Keluarga Anggota Tentera Bagi Angkatan Tentera Malaysia

Kementerian Pertahanan (Kementerian) telah menyediakan kemudahan Rumah Keluarga Anggota Tentera (RKAT) meliputi 4 perkhidmatan iaitu Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM), Tentera Darat Malaysia (TD) dan Angkatan Bersama (Markas ATM). Dalam tempoh RMKe-9, Kementerian telah melaksanakan 38 projek RKAT dengan kos asal RM1.740 bilion. Sehingga bulan Disember 2011, sebanyak 46,880 unit RKAT pelbagai kelas telah dibina untuk keempat-empat perkhidmatan tersebut. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya prestasi pembinaan bagi 12 projek RKAT yang dibina dalam RMKe-9 dan pengurusan RKAT yang diaudit adalah kurang memuaskan.

Kelemahan yang ditemui adalah seperti berikut:
 1. Kontraktor gagal menyiapkan projek dalam tempoh kontrak asal dan diberi lanjutan masa antara 94 hingga 1,240 hari.
 2. Projek RKAT yang telah siap mempunyai bilangan kecacatan pembinaan dan kerosakan yang tinggi.
 3. Kontraktor gagal membaikinya dalam tempoh tanggungan kecacatan.
 4. Peningkatan kos projek RM174.43 juta (15.5%) kepada RM1.3 bilion berbanding kos kontrak asal berjumlah RM1.12 bilion.
 5. Kualiti perabot yang rendah dan tahap kepuasan penghuni terhadap kemudahan RKAT adalah kurang memuaskan.
Ulasan saya : Kontraktor kroni yang tidak layak akan buat projek yang tidak bagus, kemudian tidak bertanggungjawab membaiki keroakan yang berlaku. Kroni oh kroni. Kerugian minima RM 174.43 juta.

SYARIKAT GLC

Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn. Bhd. (RAPIDKL)

Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn. Bhd. (RapidKL) ditubuhkan pada 26 Julai 2004 dengan modal berbayar RM300 juta. Pada 30 Jun 2009, Syarikat Prasarana Negara Berhad (SPNB) telah mengambil alih RapidKL daripada Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) dengan pegangan ekuiti 100%. RapidKL adalah pengendali (operator) sistem tren transit aliran Ampang dan Kelana Jaya serta pengangkutan bas di Kuala Lumpur dan sebahagian Lembah Klang. Pengauditan yang dijalankan mendapati pada umumnya, RapidKL telah mengendalikan perkhidmatan tren dan bas selaras dengan mandat yang diberikan.

Kelemahan seperti berikut:
 1. Prestasi kewangan RapidKL kurang memuaskan di mana syarikat telah mengalami kerugian pada tahun 2008 dan 2010 walaupun mencatatkan keuntungan pada tahun 2009. Setakat 31 Disember 2010, kerugian terkumpul RapidKL berjumlah RM293.82 juta.
 2. Perbezaan dalam rekod kutipan tunai bagi perkhidmatan tren dan bas disebabkan kelemahan pengurusan dokumen kewangan serta kawalan dalaman sistem kutipan RapidKL yang kurang memuaskan.
 3. Bilangan bas sedia guna bagi 4 model bas iaitu Dong Feng 120, Iveco, Dong Feng 75 dan King Long Suzhou hanya mencapai kurang 50% daripada keseluruhan bas sebenar.
 4. Peratus bas boleh beroperasi tidak mencapai 100% antaranya disebabkan pemandu yang tidak mencukupi.
Ulasan saya : Kerugian minima RM 293.82 juta.

Malaysia International Franchise Sdn. Bhd.

PNS Francais Sdn. Bhd. (PNSF) yang ditubuhkan pada 2 Ogos 2001 telah menukar namanya kepada Malaysia International Franchise Sdn. Bhd. (MyFranchise) pada 18 Jun 2007. MyFranchise adalah merupakan syarikat subsidiari milik penuh Perbadanan Nasional Berhad dengan modal dibenarkan berjumlah RM50 juta dan modal berbayar berjumlah RM27 juta. Objektif penubuhan syarikat adalah sebagai alat untuk meningkatkan keuntungan dengan melabur dalam perniagaan francais di luar negara dan dalam negara untuk mewujudkan pendapatan dan meningkatkan keuntungan syarikat. Pengauditan yang dijalankan mendapati prestasi kewangan syarikat bagi tempoh tahun kewangan 2008 hingga 2010 mencatatkankerugian berturut-turut bagi 3 tahun tersebut. Pada keseluruhannya, adalah kurang memuaskan.

Kelemahan seperti berikut :
 1. Semua pelaburan dalam syarikat subsidiari dan syarikat bersekutu mengalami kerugian kecuali pelaburan dalam Piagam Maju Sdn. Bhd. (PMSB) dan sebahagian daripada pelaburan tersebut telah dijual atau dilupuskan.
 2. Pengurusan aktiviti tiada perancangan yang teliti bagi melaksanakan prototaip JomMakan, proponen JomMakan di Jepun tidak mengemukakan laporan kewangan, objektif pelaburan tidak tercapai, pelaburan tidak dibuat dengan teratur dan ketidakpatuhan terma dan syarat perjanjian.
 3. Pengurusan kewangan dan tadbir urus korporat tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan seperti perjanjian sewa tidak diperbaharui, kelemahan pengurusan fail, pelupusan aset lewat diambil dan lot kedai yang dibeli tidak digunakan.
Ulasan saya : Syarikat yang mengalami kerugian seperti ini tidak patut diteruskan andai tidak mendapat trasnformasi sewajarnya. Kerugian RM 16 juta.

Indah Water Konsortium Sdn. Bhd.

Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK) merupakan syarikat pembetungan nasional yang telah diamanahkan dengan tugas untuk membangun dan menyenggarakan sistem pembetungan yang moden dan efisien. Pada bulan Jun 2000, Kerajaan melalui Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) telah mengambil alih semua ekuiti dalam IWK bernilai RM100 juta daripada pemilik persendirian terdahulu dengan harga RM192.54 juta. Pada masa kini, 99.9% saham IWK dimiliki oleh MKD dan RM1 saham dimiliki oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP). Setakat 31 Disember 2011, IWK hanya mempunyai satu syarikat subsidiari iaitu Indah Water Operations Sdn. Bhd. yang berstatus dorman. Pengauditan yang dijalankan mendapati secara keseluruhannya, IWK telah berjaya membangunkan sistem pembetungan negara ke satu tahap yang lebih baik selepas 17 tahun mengendalikannya.

Kelemahan seperti berikut:
 1. Syarikat tidak mampu menjana keuntungan.
 2. Terlalu bergantung kepada subsidi Kerajaan untuk menampung perbelanjaan operasinya yang semakin meningkat.
 3. IWK mengalami kerugian secara berterusan dan sehingga akhir tahun 2010, kerugian terkumpul IWK berjumlah RM888.81 juta.
 4. Terdapat kelemahan yang melibatkan operasi dan penyenggaraan sistem pembetungan seperti kes kecurian di loji olahan kumbahan yang melibatkan anggaran kerugian berjumlah RM25.40 juta.
 5. Air kumbahan tidak dirawat mengikut standard yang ditetapkan, kerosakan struktur loji serta pelanggaran standard efluen yang melibatkan fi lesen berjumlah RM1.554 bilion.
 6. Projek tidak dirancang dengan teliti dan Sijil Perakuan Siap Kerja dikeluarkan bagi projek yang mana komponen utamanya gagal dalam pengujian dan pentauliahan.
Ulasan saya : Indah Water berusia 17 tahun dan Audit memuji pengurusannya. Namun, pada saya, pengalaman 17 tahun tidak bermakna apabila Indah Water memulangkan kepada negara berjumlah hampir RM 2.5 bilion kerugian.

Dari 47 syarikat GLC, sebanyak 23 syarikat telah memperolehi keuntungan sebelum cukai. Bagaimanapun, daripada 23 syarikat yang memperolehi keuntungan tersebut, hanya 10 syarikat yang membayar dividen kepada Kerajaan.

Manakala prestasi secara keseluruhan, keuntungan syarikat GLC menurun sebanyak 13.4% iaitu berjumlah RM39.788 Bilion.

Kesimpulan secara mudah, prestasi GLC pada tahun ini lebih buruk berbanding dengan prestasi yang telah dicatatkan dalam laporan audit 2010.

Kerugian kasar yang saya catat melalui selidikan ringkas saya terhadap laporan ketua audit negara 2011 ialah RM 42. 138 bilion.

Perlu diketahui bahawa laporan audit bukanlah perincian SEMUA jabatan, unit dan sebagainya. Setakat pengetahuan saya dalam hal ini, ia hanya mengambil sampel jabatan, unit dan sebagainya untuk diaudit. Kebarangkalian untuk lebih teruk atau lebih baik masih sangat besar.

Kajian ini pula adalah kajian ringkas yang tidak merangkumi perincian lain yang bakal mendedahkan lebih banyak kecacatan, pengkhianatan dan tidak amanah terhadap pengurusan kewangan.

HASANHUSAINI,
Darul Muttaqin, Mu'tah, Jordan.
 
 Pelihara kedaulatan undang-undang dan kebasan peguam.
Posted on Saturday, October 27 @ 21:00:00 MYT
Dilulus untuk paparan oleh PenjagaKubur

Oleh Mohamad Faizal

SEBAGAI mendokong prinsip demokrasi berparlimen di Malaysia, saya benar-benar mengimpikan system kenegaraan yang berasaskan kedaulatan undang-undang dapat dihormati. Sebagai individu muslim, setiap dari kita berkewajipan untuk berusaha untuk membawa kedaulatan Islam dalam system yang diamalkan.

Dalam kita mengharungi liku-liku mendaulatkan Islam dalam system perundangan Negara inilah kita terus berhadapan dengan pencerobohan kepada prinsip-prinsip asas kebebasan dan kedaulatan undang-undang.
Terbaru kita dihidangkan dengan tekanan pihak polis terhadap seorang peguam, Chan Weng Keng, seorang peguam yang bertindak bagi pihak Suaram. Baru-baru ini beliau diperintah secara bertulis oleh pihak polis untuk mengemukakan dokumen yang berhubungan dengan SUARAM, yang sedang disiasat oleh pihak berkuasa
Sekali lagi, dalam hal ini polis cuba untuk bertindak mengabaikan prinsip mantap undang-undang kerahsiaan berkaitan peguam-anak guam, dan untuk terus mengganggu peguam dan menghalang keupayaan peguam untuk melaksanakan tugas profesional dengan berkesan.
Saya berpandangan apa-apa tindakan oleh pihak polis dalam cara tersebut adalah menindas, dan terang-terangan merupakan ugutan. Ia adalah suatu serangan terhadap kebebasan peguam dan gangguan teruk pada kewajipan peguam untuk menasihati dan bertindak untuk anak guam tanpa rasa takut atau memihak.
Adakah kita terus cenderung untuk mengabaikan kedaulatan undang-undang dan konvensyenal yang telah terpakai selama ini? Sebagai contoh, Perkara 16 Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan Prinsip Asas Peranan Peguam memperuntukkan bahawa:
Kerajaan hendaklah memastikan bahawa peguam (a) dapat melaksanakan semua fungsi profesional mereka tanpa ugutan, gangguan, halangan atau gangguan yang tidak wajar; (b) mampu untuk bergerak dan untuk berunding dengan pelanggan mereka secara bebas di dalam negara mereka sendiri dan di luar negara; (c) tidak boleh membiarkan, atau diancam dengan, pendakwaan atau pentadbiran, sekatan ekonomi atau lain-lain bagi apa-apa tindakan diambil dalam selaras dengan tugas yang diiktiraf piawaian, dan etika profesional.
Adalah dipercayai isu ini amat berkait rapat dengan kontroversi pembelian kapal selam Scorpene dari Perancis yang siasatan sedang dijalankan oleh suatu tribunal di sana.
Saya tidaklah berhasrat untuk condong kepada mana-mana pihak. Namun suatu yang perlu kita amalkan adalah dasar ketulusan dan menghormati system perundangan.
Sebagaimana yang telah saya nyatakan dari awal, saya mengimpikan kedaulatan undang-undang terus diletakkan pada tempatnya dan biarlah perjuangan meletakkan Islam mampu dijayakan dalam ruang lingkup yang tersedia. Justeru kebijaksanaan dan kesiapsiagaan para pendokong Islam amatlah dituntut agar suatu hari kita dapat menyaksikan Islam berdaulat di bumi bertuah ini. – 2 Zulhijjah 1433H.
 Soi Lek Wajar Dilantik Sebagai Penasihat Agama Umno Atau Ketua Agama Negara
Posted on Saturday, October 27 @ 20:00:00 MYT
Dilulus untuk paparan oleh PenjagaKubur

Oleh: Tok Janggut

Kalau sudah berkali-kali dengan rasa sombong, megah dan ego Presiden MCA dan pemimpin Gerakan berani menghina Islam, menghina syariat Allah tetapi tiada siapa yang mampu menegur atau memberi amaran, maka elok sajalah Soi Lek ini dilantik sebagai Penasihat Agama UMNO seumur hidup atau dilantik sebagai Ketua Agama negara kerana Ketua Agama yang ada sekarang pun tidak mampu dan tidak berani memberi amaran kepada "bapak syaitan" ini, maka apa lagi yang boleh umat Islam harapkan untuk menjaga kesucian agama Islam dan syariat Allah dari terus dihina dan dicaci?

Punca utamanya sehingga membuatkan MCA dan Gerakan berani menghina Islam ialah UMNO sendiri. Kalau UMNO yang selama ini dilihat oleh MCA dan Gerakan sebagai penganut Islam tetapi seringkali menghina dan mempersendakan syariat Allah dan Sunnah Nabi, maka MCA dan Gerakan yang selama ini menjadi tempat berpautnya UMNO untuk meneruskan nyawanya sudah tidak ada rasa segan silu lagi melakukan perkara yang sama sebagai menunjukan betapa benci dan antinya mereka terhadap Islam selama ini.

MCA dan Gerakan juga tahu bahawa UMNO tidak akan berani berbuat apa-apa apatah lagi untuk mengambil tindakan atau menghalau mereka keluar dari gabungan BN kerana tanpa mereka UMNO sudah lama berkubur. Oleh kerana UMNO ini lebih sayangkan MCA, Gerakan dan undi orang Cina maka UMNO tidak peduli apa yang akan terjadi pada Islam dan umat Islam. APAKAH MASIH ADA ORANG MELAYU YANG MENGAKU BERIMAN YANG AKAN TERUS MENYOKONG DAN MENGUNDI UMNO LAGI?
Dimana tokoh agama UMNO, Mufti UMNO? Ulama muda UMNO, penasihat agama UMNO? Jakim? Sudah tidur atau sedang seronok dengan kemewahan hidup? Apakah kerja mereka selama ini hanya sekadar sibuk untuk memantau penceramah agama di masjid, memastikan orang yang berkhutbah Jumaat mempunyai tauliah, membaca doa, merasmikan musabaqoh Al Quran, menerima cek wang zakat atau sekadar untuk memastika kuato jemaah haji cukup dan sebagainya sahaja? Kalau setakat inilah sahaja fungsi mereka untuk menjaga Islam, maka mereka ini samalah tarafnya dengan Soi Lek itu. Patutlah hidup umat islam makin merempat, masjid dan surau boleh dirobohkan tanpa halangan. Pemimpin negara bebas merompak wang rakyat, merampas tanah rakyat, menipu dan menindas rakyat, puncanya adalah kerana semua tokoh agama yang menyokong UMNO sudah dikunci mulut mereka dengan pangkat, wang dan kemewahan hidup. Mereka inilah sebenarnya syaitan-syaitan yang bertopengkan manusia yang menjual ilmu agama anugerah Allah dengan harga yang murah demi kerana mengejar dunia.

Oleh itu insaflah semua umat Islam, selagi UMNO dibarkan berkuasa, maka nasib umat Islam, masa depan negara serta aqidah penganut Islam berada dalam keadaan kritikal dan bahaya. Bulatkanlah hati dan tekad supaya bersama-sama kita tumbangkan UMNO dalam PRU13 tanpa rasa ragu dan bimbang lagi. Masa sudah terlalu suntuk.

Bagaimana seorang bukan Islam begitu bebas bercakap tentang Islam dengan tujuan untuk menghinanya? Siapa mereka? Selama ini kita umat Islam amat berhati-hati malahan tidak mahu langsung bercakap tentang hal yang berkaitan dengan agama penganut agama lain tetapi mereka bagitu berani dan lantang boleh bercakap tentang Islam yang mereka sendiri tidak faham. Dimana maruah umat islam sebenarnya? Jika zaman para sahabat dahulu apabila berlaku keadaan begini, mereka akan istiharkan perang tetapi kita sekarang hanya mampu berpeluk tubuh, mengangguk dan boleh lagi bersahabat dan ketawa dengan mereka ini? Repot polis untuk apa? Ini hal berkaitan dengan Islam, dengan Allah dan Rasul! Polis mampu ke untuk bertindak terhadap puak kesayangan UMNO ini? Ini urusan agama! Beginilah hinanya kita dizaman sekarang ini. Wang, pangkat, projek, kawasan balak, kereta mewah sudah jelas mampu menjadikan kita syirik kepada Allah.

Islam kita sekarang hanya pada nama dan pada kad pengenalan sahaja. Solat kita hanya kerana sudah masuk waktu, puasa kita hanya kerana sudah masuk bulan Ramadhan, zakat kita kerana wang banyak dan haji kita kerana sudah ada kemapuan TETAPI semuanya dilakukan BUKAN kerana ALLAH dan ajaran RASUL. Semuanya hanyalah lakunan dunia yang bersifat luaran sahaja. Dari segi aqidah dan iktiqad sebenarnya sudah ramai yang rosak dan batal kerana jahil bab tauhid kepada Allah. Maka apa yang berlaku sekarang adalah kutukan dan penghinaan dari Allah terhadap kita kerana semua. Cakap agama berdegar-degar, sambut Maulidul Rasul sehingga habis jalanraya ditutup, buat musabaqoh sehingga dijemput seluruh dunia umat Islam menyertainya, buat masjid sanggup habis berjuta-juta ringgit malahan ratusan juta dengan kubahnya diimpot dari luar negara. Untuk apa semua ini jika dalam masa yang sama kita sendiri menghina dan menolak syariat Allah dan sanggup lagi bersekongkol dan bersekutu dengan orang bukan Islam yang bebas menghina Islam? Tidak ada nilai walaupun sekumit pun semuanya ini disisi Allah.

Ingatlah, dalam usaha kita untuk melaksanakan perintah Allah tidak perlu kita meminta izin atau bertanya kepada orang bukan Islam samada boleh dilaksanakan atau tidak kerana mereka tidak punya kelayakan untuk ditanya dan diminta keizinan. Dan yang pastinya orang bukan Islam tidak akan sekali-kali membenarkan kita melaksanakan syariat Allah. Kita wajib menunaikan perintah dan amanah Allah kerana kita hamba Allah dan umat Muhammad. Kita bukan hamba kepada MCA, Gerakan dan sebagainya dan kita bukan umat mereka. Agama kita, kitalah yang menentukanya, tidak perlu nasihat dan pandangan orang bukan Islam. Quran dan Hadis adalah rujukan kita, bukanya perlembagaan negara. Adalah syirik hukumnya jika kita membelakangkan Quran dan hadis semata-mata untuk mempertahankan perlembagaan negara yang tidak ada kaitanya dengan Allah dan Rasul itu. Perlembagaan negara adalah ciptaan bekas penjajah yang bertujuan untuk merosakan aqidah umat Islam secara halus dan terancang. Hanya orang faham bab tauhid dan yang diberikan hidayah oleh Allah sahaja yang memahaminya. Yang sesat, kufur,syirik dan yang istidroj sahaja yang sanggup mati demi perlembagaan negara.

Oleh itu, jalan penyelematnya ialah KUBURKAN UMNO/BN dalam PRU13 nanti. Jika tidak, jangan menyesal nanti dan jangan salahkan musuh Islam menghina Islam kerana kita sendiri yang mengundang dan memberikan lesen untuk mereka melakukanya dengan cara yang jelas melalui undi kepada UMNO/BN. Wallahualam. 

 Fathul Bari tuduh belajar Sifat 20 Firqah Sesat?
Posted on Tuesday, October 02 @ 02:36:14 MYT
Dilulus untuk paparan oleh Abdullah

Oleh: amkns

"
Betul ke Ulama Muda Umno, Ustaz Fathul Bari menuduh mereka yang mempelajari Sifat 20 sebagai Firqah Sesat?Tuduhan firqah sesat, Jahmiyyah bagi golongan Al-Asya'irah yang mempelajari pengajian Sifat 20 yang dibuat oleh Fathul Bari dijawab oleh Tuan Guru Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari sewaktu pengajian Himpunan Risalah-Risalah Hadith Nabawi di Masjid Al-Falah USJ9, Subang.Sikap melampau golongan Wahhabiy ini sepatutnya disekat dari memberi sebarang ceramah namun kelicikan mereka setelah Fathul Bari ditangkap ketika menyampaikan kuliahnya di I'ttiba Us-Sunnah Kuala Pilah suatu masa dahulu, terus sahaja mengumumkan untuk menyertai parti politik dominan UMNO sebagai platformnya untuk menyebarkan fahaman Wahhabiy.Berhati-hatilah dengan kemunculan 40 orang yang mengaku sebagai Ulama Muda sedangkan hakikatnya hanyalah untuk menyebarkan fahaman yang menyesatkan aqidah umat Islam dengan aqidah Tajsim & Tasybih. 
 Subhaanallah, inilah rahsia jantung manusia
Posted on Sunday, October 14 @ 07:00:00 MYT
Dilulus untuk paparan oleh Juragan

Oleh: DetikIslam

"Jantung, organ manusia yang paling sibuk di dunia. Sebuah beg berdenyut yang tidak pernah berhenti bekerja sekalipun manusia tertidur. Mesin manakah yang lebih canggih daripada jantung manusia itu?

Rahsia kerja jantung ini sekali lagi menunjukkan betapa sempurna dan lengkapnya daya seni Allah dalam penciptaan-Nya. "(Yang memiliki sifat-sifat seperti itu) ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu, "[QS. Al-An'am: 102]

Rata-rata sepanjang hidupnya, jantung manusia berdetak 3 bilion kali tanpa henti. Jantung tetap bekerja dengan menurunkan denyutan 10 - 30 denyutan / minit ketika tidur. Hal ini menghasilkan penurunan tekanan darah, yang berlaku dalam tidur nyenyak. Jika saja jantung berhenti berdenyut, maka akan berakhirlah hidup kita.

Jantung berdenyut dengan kadar yang berbeza-beza, bergantung pada aktiviti. Ketika sedang aktif, otot-otot memerlukan tenaga dan oksigen yang lebih banyak, maka jantung berdenyut lebih cepat, + 120 kali / minit. Ketika sedang berisitirahat, jantung kembali melambat dan berdenyut 60-80 kali / minit.

Jantung adalah kantung berdenyut dan diperbuat daripada otot yang sangat kuat. Otot ini disebut otot jantung (miokardia) yang tidak pernah lelah mengecut sekali atau lebih dalam setiap saat. Saat berada dalam tahap perkembangan embrio, manusia sebenarnya memiliki dua jantung. Namun seiring perkembangan embrio, dua pusat ini akhirnya menyatu menjadi satu dengan empat buah bilik. Ini menunjukkan walaupun tubuh manusia mempunyai dua paru-paru namun manusia hanya perlu satu jantung yang bertugas tanpa henti mengepam darah ke seluruh tubuh.

Jantung adalah kantung berdenyut dan diperbuat daripada otot yang sangat kuat. Otot ini disebut otot jantung (miokardia) yang tidak pernah lelah mengecut sekali atau lebih dalam setiap saat. Saat berada dalam tahap perkembangan embrio, manusia sebenarnya memiliki dua jantung. Namun seiring perkembangan embrio, dua pusat ini akhirnya menyatu menjadi satu dengan empat buah bilik. Ini menunjukkan walaupun tubuh manusia mempunyai dua paru-paru namun manusia hanya perlu satu jantung yang bertugas tanpa henti mengepam darah ke seluruh tubuh.

Berat jantung kurang lebih 312 gram mampu berdenyut sekitar 60-80 kali / minit dan berdenyut selama setahun sekitar 40 juta kali denyutan. Apabila digunakan sebagai alat penggerak, jantung mampu mengangkat beban yang berukuran 2 kati (1 kati = 448,28 gr) setinggi kaki dengan kerja kerasnya dalam satu denyutan. Kadar darah yang didorong oleh jantung orang dewasa yang sihat ketika berfungsi dengan kuat mencapai sekitar 20 liter / minit.
Sementara perjalanan darah melalui jantung memerlukan masa 1.5 saat, sedangkan dari jantung ke paru-paru kemudian kembali ke jantung lagi (peredaran darah kecil) memerlukan masa 6 saat. Jantung mengeluarkan 8000 liter darah / hari, termasuk jumlah darah yang beredar memanjang + 150 km melalui setiap rangkaian tubuh, dan memindahkan darah yang terdapat makanan dan oksigen. Bekalan oksigen penting bagi organ vital sistem pengangkutan, lima minit saja tidak ada oksigen, maka otak akan mengalami kerosakan.

Jantung berfungsi sebagai raja yang mengepalai seluruh anggota tubuh, ia adalah pancangan kehidupan, sumber nyawa kehidupan dan panas badan.Jantung adalah sumber munculnya pemikiran, pengetahuan, kelemahlembutan, keberanian, kemuliaan, kesabaran, kekuatan menahan diri, rasa cinta, keinginan, kerelaan, kemurkaan dan sifat-sifat sempurna yang lain. Seluruh anggota tubuh, baik yang nampak mahupun yang tidak nampak adalah tentera bagi jantung.
Setiap apa yang dilihat oleh mata langsung dihantar ke jantung. Kerana keterikatan yang dalam antara mata dan jantung, apabila ada sesuatu di dalam jantung, maka boleh tampak di mata. Mata merupakan cermin dari jantung yang menterjemahkan apa yang berlaku di dalam hati, sebagaimana lisan merupakan penterjemah dari apa yang didengar oleh hati. Kerana itu banyak didapati dalam Al-Qur'an tiga hal tersebut digabung jadi satu. "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." [Qs. Al-Israa (17): 36]

Sementara Harun Yahya mengungkapkan, berliter-liter darah berdetak tanpa henti naik turun di sekujur tubuh dan itu semua dimobilisasi oleh jantung.Setiap benda memerlukan penggerak agar boleh terus bergerak. Pelbagai kenderaan atau bahkan sebuah kereta mainan remote control bergerak dengan motor. Begitu juga darah yang beredar di sepanjang tubuh pun memerlukan sebuah motor. Motor yang memainkan darah kita siang malam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, adalah jantung kita.
Jika kita memegang urat nadi dan menunggunya sebentar, maka akan terasa denyutan jantung kita. Jantung mengepam + 152 juta liter (40 juta gelen) darah sepanjang hidup. Darah sebanyak itu setara dengan minyak sebanyak 10,000 kereta tangki, angka ini cukup hebat tentunya. Sekarang jika diibaratkan kita menuang secawan air dari satu baldi ke ember lain, 70 kali seminit. Akhirnya tentu otot tangan dan pergelangan kita akan sakit dan perlu berehat. Padahal, jantung melakukan tugas seperti ini sepanjang hidup dan tidak pernah berehat.

Darah yang mengedari tubuh kebanyakan tersusun dari air (jika, sel, protein dan hormon dipisahkan dari darah, yang tinggal adalah plasma yang 95%-nya adalah air). Oleh kerana itu Jika peringkat visikositas air menyerupai ter atau minyak zaitun yang bervisikositas 100 juta lebih tinggi dari ter, jelas tidak ada jantung yang boleh mengepam darah melalui rangkaian kapilari tubuh. Tingginya visikositas air membuat darah melalui pembuluh-pembuluh darah yang halus tanpa halangan dan perlambatan.

Bayangkanlah bagaimana Allah menciptakan pam dengan bentuk yang paling sempurna di dunia ini sekarang tengah berdetak di bahagian kiri dada kita, Subhanallah ...Dengan rancangannya yang istimewa dan gerak tak kenal henti, jantung membuat seluruh darah dalam tubuh menyelesaikan 1000 pusingan penuh dalam sehari. Sumber islampos.com

http://detikislam.blogspot.com"

 13 tanda kiamat yang sudah berlaku di sekeliling kita
Posted on Wednesday, October 17 @ 00:00:00 MYT
Dilulus untuk paparan oleh Juragan

Oleh: detikislam

"Tanda-tanda qiamat kecil terbahagi kepada dua: Pertama, kejadian sudah muncul dan sudah selesai, seperti diutusnya Rasulullah saw., Terbunuhnya Uthman bin 'Affan, terjadinya fitnah besar antara dua kelompok orang beriman dll. kedua, kejadiannya sudah muncul tetapi belum selesai bahkan semakin bertambah, seperti tersia-siakannya amanah, terangkatnya ilmu, merebaknya perzinahan dan pembunuhan, banyaknya wanita dll.

Diantara tanda-tanda qiamat kecil adalah:

1. Diutusnya Rasulullah saw. Dari Jabir ra berkata: "Adalah Rasulullah saw. jika beliau khutbah memerah matanya, suaranya keras, dan penuh dengan semangat seperti panglima perang, beliau bersabda: "(Hati-hatilah) dengan pagi dan petang kalian", beliau melanjutkan: "Aku diutus dan hari Kiamat seperti ini" Rasulullah saw mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah. (HR Muslim)

2. Disia-siakannya amanah. Dari Jabir ra. berkata, tatkala Nabi saw. berada dalam suatu majlis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badwi dan berkata: Bila terjadi Kiamat? »Rasulullah saw. terus melanjutkan percakapannya. Sebahagian sahabat berkata: »Rasulullah saw. mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya «. Berkata sebahagian yang lain: »Rasul saw. tidak mendengar ". Setelah Rasulullah saw. menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya: "Mana yang bertanya tentang Kiamat?" Berkata lelaki Badui itu: "Saya wahai Rasulullah saw. ". Rasul saw. berkata: "Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat". Bertanya: "Bagaimana menyia-nyiakannya?". Rasul saw. menjawab: "Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat" (HR Bukhari)

3. Penggembala menjadi kaya, Rasulullah saw. ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda qiyamat, lalu beliau menjawab: "Seorang budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang dan miskin penggembala binatang berlumba-lumba saling tinggi dalam bangunan" (HR Muslim).

4. Sungai Efrat berubah menjadi emas. Dari Abu Hurairah ra. bahawa Rasulullah saw. bersabda: »Tidak akan terjadi kiamat hingga sungai Eufrat menghasilkan gunung emas, manusia berebut tentangnya. Dan setiap seratus 100 terbunuh 99 orang. Dan setiap orang dari mereka berkata: "Barangkali akulah yang selamat" (Muttafaqun 'alaihi)

5. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. "Ada enam dari tanda-tanda kiamat: kematianku (Rasulullah saw.), Pembukaan Baitul Maqdis, seorang lelaki diberi 1000 dinar, tapi dia membencinya, fitnah yang panasnya masuk pada setiap rumah muslim, kematian menjemput manusia seperti kematian pada kambing dan khianatnya bangsa Romawi , sampai 80 mata, dan setiap mata 12.000 "(HR Ahmad dan At-Tabrani dari Muadz).

6. Banyak terjadi pembunuhan. Dari Abu Hurairah ra. bahawa Rasulullah saw. bersabda: »Tiadak akan terjadi qiamat, sehingga banyak terjadi haraj». Sahabat bertanya apa itu haraj ya Rasulullah? »Rasul saw. menjawab: »Haraj adalah pembunuhan, pembunuhan» (HR Muslim)

7. Munculnya golongan Khawarij. Dari Ali ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "akan keluar di akhir zaman kelompok orang yang masih muda, bodoh, mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah. Keimanan mereka hanya sampai ditenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Di mana saja kamu jumpai, maka bunuhlah mereka. Siapa yang membunuhnya kan mendapat pahala di hari kiamat "(HR Bukhari).

8. Banyak Polis dan pembela kezaliman. "Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, dan di sore hari melakukan sesutu yang dibenci Allah. Hati-hatilah engkau jangan sampai menjadi rakan mereka "(HR At-Tabrani)

9. Perang antara Yahudi dan Umat Islam. Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah saw bersabda: "Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan yahudi. Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang yahudi bersembunyi di belakang batu-batuan dan pokok-pokok kayu. Dan berkatalah batu dan pohon: "wahai muslim wahai hamba Allah ini yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah ia kecuali pohon Ghorqod kerana ia adalah pokok Yahudi" (HR Muslim)

10. Dominannya Fitnah. Dari Abu Hurairah ra. bahawa Rasulullah saw. Bersabda: »Tidak akan terjadi kiamat, hingga dominannya fitnah, banyak dusta dan berdekatannya pasaran» (HR Ahmad).

11. Sekurang-kurangnya ilmunya, Merebaknya perzinahan, Banyaknya kaum wanita. Dari Anas bin Malik ra. bahawa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya di antara tanda-tanda qiamat ialah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya perzinaan, banyaknya orang yang minum khomr, sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita, sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki" (HR Bukhari)

12. Bermewah-mewah dalam membangun masjid. Dari Anas ra. bahawa Rasulullah saw. bersabda: "Di antara tanda kiamat adalah bahawa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid" (HR Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban)

13. Menyebarnya riba dan harta haram. Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. Bersabda: »Akan datang pada manusia suatu masa, setiap orang tanpa kecuali akan makan riba, orang yang tidak makan langsung, pasti terkena debu-debunya» (HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. Bersabda: »Akan datang pada manusia suatu saat di mana, seseorang tidak peduli dari mana hartanya diperolehi, apakah dari yang halal atau yang haram? "(HR Ahmad dan Bukhari).

http://detikislam.blogspot.com"


Takdir Allah, Terdedah Fitnah MCA dalam BN lebih bahayakan UMNO
Posted on Thursday, October 18 @ 10:30:00 MYT
Dilulus untuk paparan oleh teori

Oleh: wan_jtk

"
Umat ISlam tidak perlu ragu-ragu lagi, malah Umat Islam dalam Barisan Nasional tidak perlu ragu-ragu lagi dengan sikap tidak cermat setiap komponen Barisan Nasional yang semakin terdesak sehingga sanggup menggunakan sumber "Cap Ayam" untuk memperburukkan lagi pandangan Bukan-Islam terhadap usaha PAS memperjuangkan keadilan Islam.

Dari Harakahdaily:

“Saya menerima satu SMS, saya cuba menghubungi orang tersebut, tapi sudah tentu dia tak jawab seperti biasa. SMS ini adalah satu kerisauan dan kami berharap ia adalah tidak benar.

"SMS ini menyatakan bahawa MCA sentiasa bercakap tentang hudud tapi tidak tentang pekerjaan yang bakal kehilangan akibat penguatkuasaan hukum hudud di negara ini,” kata Chua dalam videonya.

Chua berkata orang tersebut menyatakan seramai 1.2 juta rakyat Malaysia akan terjejas jika hudud dilaksanakan.>
Hanya berdasarkan sms seorang Presiden PARTI komponen Barisan Nasional ini terus memperburukkan lagi hubungan antara kaum di Malaysia ini.

Jikalau bercakap soal adakah nasib semua kita akan terabai dibawah Pakatan Rakyat, adakah kita masih mahu memperjudikan nasib kita dibawah Barisan Nasional yang dari masa ke masa UMNO seolah segan tanpa seurat pun benang di tubuh akibat di aibkan oleh MCA dihadapan mata Rakyat terutama Umat Islam.


 Kelebihan Puasa Hari Arafah [9 Dzulhijjah 1433, 25 Oktober 2012]
Posted on Tuesday, October 23 @ 15:00:00 MYT
Dilulus untuk paparan oleh lararatu

Oleh: al-bahanj

"In sha' ALLAH, jika dipanjangkan umur, kita akan dapat bertemu dengan hari yang paling mulia iaitu Hari `Arafah pada 9 Dzulhijjah 1433. Pada tahun ini, ia jatuh pada 25 Oktober 2012 iaitu hari Khamis ini.

Disunatkan agar kita yang tidak mengerjakan ibadah haji agar berpuasa sunat padanya dan kelebihannya sangat besar. Antara kelebihan yang disebut oleh Nabi sallAllahu `alaihi wasallam adalah seperti berikut:

1) Diampuni dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang.

Dari Abu Qatadah radhiAllahu `anhu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari `Arafah, kemudian Baginda menjawab:

َََيُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَ الْبَاقِيَة

“Puasa itu (puasa hari `Arafah) dapat menebus dosa setahun yang telah berlalu dan setahun akan datang.”

(HR Muslim)

2) Amalan terbaik yang disukai ALLAH Ta`ala kerana ia termasuk dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. [baca sini]

Dari Ibnu `Abbas radhiAllahu `anhuma bahawa Nabi sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ, يَعْنِي اَيَّامَ الْعَشْرِ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ, اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ

“Tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih dikasihi ALLAH selain dari hari-hari yang sepuluh ini (pada bulan Zulhijjah).”

Para sahabat bertanya: ”Walaupun berjihad di jalan ALLAH?”

Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda: “Walaupun berjihad di jalan ALLAH, kecuali lelaki yang keluar berjihad membawa diri serta hartanya dan tidak kembali lagi selepas itu (syahid).”

(HR al-Bukhari)

3) Hari yang paling banyak dibebaskan dari api neraka.

Dari `A’isyah radhiAllahu `anha berkata bahawa Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:

َمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَة

“Tidak ada hari yang lebih ramai ALLAH Ta`ala membebaskan hambaNYA daripada api neraka lebih daripada hari `Arafah.”

(HR Muslim)

Bagi jemaah haji, mereka tidak disunatkan berpuasa. Malah disunatkan berbuka sebagai mengikut Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam dan supaya dia tetapkuat dan gagah untuk memperbanyakkan doa pada hari tersebut.

Semoga ALLAH Ta`ala memberikan kita hidayah dan taufiq untuk dapat melaksanakan ibadah puasa sunat hari `Arafah dan mengecapi kelebihan-kelebihan daripadanya, amin…

muzir.wordpress.com

-----

Rujukan:
 • Riyadh as-Solihin, bab keutamaan berpuasa dan berbuat baik pada 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah.
 • Al-Fiqhu al-Manhaji `ala Madzhab al-Imam asy-Syafi`i, bab puasa sunat.

*Sumber: muzir.wordpress.com "


 Keistimewaan 10 Hari Pertama Dzulhijjah Yang Tidak Boleh Dilepaskan!
Posted on Thursday, October 11 @ 23:00:07 MYT
Dilulus untuk paparan oleh PenjagaKubur

Oleh: al-bahanj

"Pada bulan Zulhijjah, terdapat padanya satu ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi ALLAH `Azza wa Jalla, iaitu ibadah mengerjakan haji bagi sesiapa yang mampu.  Ia melengkapkan rukun ISLAM pada diri seseorang Muslim.  Disebut di dalam hadith bahawa ganjaran yang menanti bagi jemaah haji yang memperolehi haji yang mabrur ialah Syurga. Maksud hadith Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam:

“Satu umrah sampai umrah berikutnya adalah kafarat (penebus) dosa-dosa yang terjadi di antara kedua umrah itu.  Dan haji yang mabrur tiada balasannya kecuali Syurga” 

(HR al-Bukhari & Muslim)

Bagi ummat ISLAM yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan ibadah haji, ALLAH `Azza wa Jalla tetap menyediakan keistimewaan yang besar untuk direbut pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah.

Apakah amalan-amalan itu?

1)  Memperbanyakkan amalan kebaikan dan ibadah sunat sepanjang 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah.
Dari Ibnu `Abbas radhiAllahu `anhu bahawa Nabi sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

“Tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih di kasihi ALLAH selain dari hari-hari yang sepuluh ini (pada bulan Zulhijjah).”

Para sahabat bertanya:  “Walaupun berjihad di jalan Allah?”

Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda:  “Walaupun berjihad di jalan ALLAH, kecuali lelaki yang keluar berjihad membawa diri serta hartanya dan tidak kembali lagi selepas itu(syahid).”

(HR al-Bukhari)

Perbanyakkanlah amalan soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah
Para salafussoleh merebut kelebihan yang terdapat pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan menghidupkan siang dan malam mereka dengan amalan-amalan soleh dan ibadah-ibadah sunat.

2)  Puasa pada hari `Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah
Dari Abu Qatadah radhiAllahu `anhu berkata, Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari `Arafah, kemudian Baginda menjawab yang maksudnya:

“Puasa itu dapat menebus dosa setahun yang telah berlalu dan setahun akan datang.”

(HR Muslim)

Kelebihan Puasa Hari Arafah
3)  Solat `Eidul-Adha
Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

“Sesungguhnya ALLAH telah menggantikan dua hari istimewa kalian itu dengan dua hari yang lebih istimewa daripadanya, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha”

(HR Abu Daud:  1134, al-Albani mensahihkannya di dalam as-Silsilah as-Sahihah: 2021)

Di dalam hadith lain, Nabi sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang maksudnya:

“Sesungguhnya sebaik-baik hari di sisi ALLAH adalah Hari Raya Aidiladha.”

(HR Abu Daud:  1765, al-Albani mensahihkannya di dalam Sahih Abu Daud)

4)  Menyembelih haiwan korban selepas Solat `Eidul-Adha.
Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam bersabda yang bermaksud:

“Amalan anak Adam pada Hari Raya Haji yang sangat disukai ALLAH ialah menyembelih korban.  Sesungguhnya ia akan datang pada Hari Kiamat dengan tanduk, kuku dan bulu-bulunya.  Sesungguhnya ALLAH akan menerima penyembelihan korban itu sebelum darahnya tumpah ke bumi.  Maka, kamu hendaklah ikhlaskan diri semasa melakukan korban itu.”

(Ibn Majah:  3117 dan at-Tirmizi:  1412)

Begitulah di antara beberapa amalan yang wajar menjadi rebutan buat kita ummat ISLAM dalam menambah bekalan menuju Hari Akhirat.

Semoga dengan adanya peringatan ini menjadikan kita di kalangan insan yang beruntung dalam mengambil faedah 10 hari-hari terawal bulan Zulhijjah.

ALLAHU A`LAM.

*SUMBER:  http://muzir.wordpress.com/2011/10/26/rebutlah-keistimewaan-10-hari-pertama-bulan-zulhijjah/"

 Sunnah Nabi VS Sunnah Iklan TV
Posted on Monday, October 22 @ 05:00:00 MYT
Dilulus untuk paparan oleh lararatu

Oleh: al-bahanj

"Banyak percanggahan antara anjuran Nabi sallAllahu `alaihi wasallam kepada kita dengan anjuran iklan-iklan di media khususnya televisyen.  Sedar atau tidak sedar, telah ramai terpengaruh dengan anjuran iklan-iklan di televisyen hasil dari promosi yang dilakukan secara berterusan.  Ramai mengamalkan sunnah-sunnah yang dipromosikan oleh iklan di TV berbanding mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallAllahu `alaihi wasallam.

Adakah ia kebetulan? Mungkinkah ada perancangan rapi yang sengaja dilakukan oleh pihak di ‘belakang tabir’ agar manusia menyelisihi sunnah Nabi sallAllahu `alaihi wasallam? Mungkin ya dan mungkin tidak. Apa pun, ia tetap suatu yang wajar dirisaukan oleh kita semua.

Mari kita sama-sama fikir beberapa situasi di bawah yang jelas boleh membuatkan manusia menyimpang dari sunnah Nabi sallAllahu `alaihi wasallam:

1) Sunnah Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam ialah tidak mencukur janggut dan membiarkannya tumbuh serta memeliharanya. (Baca selanjutnya di sini)

Tetapi iklan di tv selalu mengajak agar kita melicinkan dagu dan pipi kita. Contohnya iklan iklan pisau cukur.


Syariat Islam menyuruh menyimpan janggut. Bukan mencukurnya.

2) Sunnah Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam ialah menyuruh para wanita agar menutup aurat dan tidak mendedahkan kecantikan diri kepada khalayak umum. (Baca selanjutnya di sini)

Tetapi iklan di tv selalu mengajak para wanita agar menonjolkan kecantikan masing-masing dengan menayangkan rambut yang lembut terurai dan tubuh yang langsing menggiurkan. Contohnya iklan syampu rambut dan iklan pelangsingan badan.

3) Sunnah Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam ialah hidup secara sederhana dan bersifat qanaah.

Tetapi iklan di tv selalu mengajak agar kita hidup dengan mewah sehingga melebihi keperluan. Contohnya iklan perabot dan kereta.


Iklan selalu mendorong masyarakat untuk hidup bermewah-mewahan.

4) Sunnah Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam ialah melarang para wanita dari memakai haruman di khalayak ramai, terutamanya jika ada lelaki yang bukan mahram.

Tetapi iklan di tv selalu mengajak para wanita agar memakai minyak wangi di khalayak ramai dan menjadikan minyak wangi tersebut sebagai bahan penggoda kepada para lelaki. Ini ternyata maksiat yang jelas. Iklan-iklan minyak wangi dan alat solek wanita banyak membawa mesej ini.

5) Sunnah Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam ialah melarang lelaki dan wanita dari berikhtilat, yakni bercampur bebas sesama mereka.

Tetapi iklan di tv selalu menunjukkan bahawa percampuran lelaki dan perempuan adalah suatu yang meriangkan dan menyeronokkan. Malah ia suatu yang lumrah dalam kehidupan sosial masyarakat moden hari ini. Contoh iklan yang mengenengahkan mesej begini sangat banyak.

6) Sunnah Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam ialah makan dan minum dalam keadaan duduk. Dan jika minum berdiri pun tidak mengapa jika sekali-sekala dan mengikut keadaan tertentu.

Tetapi, iklan di tv selalu menunjukkan betapa makan dan minum secara berdiri ini sebagai suatu amalan harian dan menjadi kelaziman. Malah ditonjolkan makan dan minum secara berdiri ini sebagai kehidupan seorang yang aktif dan produktif. Contohnya iklan minuman isotonik, minuman tenaga, minuman berkarbonat, makanan ringan dan makanan segera.


Minum duduk lebih baik dari minum berdiri.

Itu cuma sebahagian contoh sahaja. Tentu banyak lagi contoh sekiranya kita amat-amatinya.

Tidak peliklah mengapa masyarakat semakin jauh dari kehidupan berlandaskan sunnah Nabi sallAllahu `alaihi wasallam. Bukan sahaja sunnah-sunnah Nabi tidak diketahui akibat kurang pendedahan kepadanya, malah cara hidup yang bertentangan dengan cara hidup Nabi pula dipromosi setiap hari di dalam media kita khususnya tv. Minda masyarakat terutamanya anak-anak dan remaja telah dibasuh sejak awal lagi bahawa kehidupan yang dipaparkan tv itulah cara kehidupan yang sebenar dan terpuji lagi tepat. Astaghfirullah.

Sebab itulah aktiviti menonton tv seharusnya dikurangkan dan dikawal. Terlalu banyak unsur yang bercanggah dengan ajaran-ajaran Islam dipertontonkan saban hari. Ia secara tidak langsung mempengaruhi minda bawah sedar masyarakat kita terutama generasi muda. Jika orang-orang yang mempunyai latar belakang pelajaran agama pun mudah terpengaruh, inikan pula orang-orang biasa yang tidak mempunyai asas-asas pengetahuan agama yang kukuh.

Jadi, selepas ini jika tuan/puan tertonton iklan orang yang mencukur janggut, bisikkan dalam hati bahawa perbuatan tersebut tidak menepati syara` kerana Nabi suruh kita simpan janggut. Jika tuan/puan tertonton iklan yang mengajak para wanita mempertontonkan kecantikan mereka, bisikkan di dalam hati bahawa perbuatan itu bercanggah dengan syara` kerana Islam menyuruh wanita-wanita menutup aurat dan disuruh malu. Dan lain-lain lagi. Supaya dengan bisikan itu, minda bawah sedar kita membenci perbuatan-perbuatan yang diiklankan tersebut. Dan membenci perkara yang bercanggah dengan syariat Islam adalah sebahagian daripada Iman.

Semoga kita semua dikurniakan ALLAH Ta`ala akan hidayah dan taufiq untuk melazimi sunnah Nabi sallAllahu `alaihi wasallam. Bukannya sunnah selain daripadanya, amin.

Sekadar mengajak agar berwaspada.

muzir.wordpress.com
5 Dzulhijjah 1433
21 Oktober 2012

*Sumber: muzir.wordpress.com "


 4 Pilihan Buat Perokok
Posted on Friday, September 14 @ 03:22:36 MYT
Dilulus untuk paparan oleh PenjagaKubur

Oleh: al-bahanj

"Memang sukar seseorang yang sudah terjebak dengan tabiat merokok untuk melepaskan tabiat yang buruk itu.  Walaupun begitu, ada juga yang telah berjaya keluar 100% atau mengurangkan tabiat merokok.  Tahniah buat golongan ini.  Antara faktor utama yang membuatkan mereka beriltizam meninggalkan tabiat buruk merokok itu ialah:

 1. Faktor agama.  (Merokok telah difatwakan haram oleh jumhur ulama  dan institusi-institusi mufti)
 2. Faktor kasih kepada orang yang tersayang.
Saya ada menulis tentang hal tersebut di sini:
Buat seseorang yang masih lagi terlibat dengan tabiat merokok, mereka tidak dapat lari 4 pilihan ini setiap hari, iaitu:

 
 Pilihan untuk perokok.
1)  Merokok dan membiarkan asap terhidu oleh orang lain.
Saya berasa sangat kecewa dan bercampur marah apabila ada para perokok yang merokok di tempat-tempat awam (contohnya restoran dan perhentian bas), terutama apabila ahli keluarga saya terpaksa menghidu asap-asap rokok yang dihembuskan para perokok.  Bagi saya, golongan seperti ini sangat mementingkan diri sendiri, tidak peka terhadap keperluan orang lain dan tidak bertanggungjawab.

Jika mereka memilih untuk merokok dan membiarkan asap terhidu oleh orang lain, perbuatan merokok mereka bukan sahaja berdosa kerana memudharatkan diri sendiri dan pembaziran, bahkan menempah dosa yang banyak kerana menzalimi orang lain.  Bagaimana orang lain boleh terzalim?
 • Asap rokok boleh memudharatkan orang lain.
 • Asap rokok menyebabkan udara yang bersih menjadi tercemar.
 • Asap rokok menyebabkan keselesaan orang lain terganggu.
 • Asap rokok menyebabkan orang lain marah.
 • Asap rokok menyebabkan si perokok dikutuk dan dikeji oleh orang yang terpaksa menghidu asap beracun tersebut.
 • Dan lain-lain lagi.
Hasilnya, si perokok boleh mendapat dosa yang banyak sekali.  Iaitu dosa merokok dan dosa menzalimi orang lain.  Si perokok boleh pilih pilihan yang ini jika dia mahu.

2)  Merokok dan memastikan asap tidak terhidu oleh orang lain.
Jika si perokok merokok tetapi asapnya dipastikan oleh si perokok tidak terhidu orang lain, maka kes seperti ini lebih ringan berbanding yang pertama.  Si perokok tetap berdosa kerana melakukan apa yang dilarang oleh agama iaitu memudharatkan diri sendiri dan membazir.  Tetapi dosanya tidak berganda kerana tidak melibatkan orang lain.

Hasilnya, dia tetap berdosa.  Si perokok boleh pilih pilihan yang ini jika dia mahu.

Kenapa merokok haram?
3)  Tidak merokok.
Bagi si perokok yang melakukan perbuatan merokok setiap hari, ini bermakna dia telah secara istiqamah melakukan dosa.  Jika dia merokok 5 batang setiap hari, bermakna dia melakukan perbuatan dosa sebanyak 5 kali setiap hari.  Cuba bayangkan jika dia merokok di tempat awam yang menyebabkan orang lain termudharat sama.  Tentulah bukan 5 perbuatan dosa dia lakukan, tetapi lebih dari itu.  Itu jika 5 batang rokok.  Bagaimana jika lebih?  Bagaimana pula dosa-dosa yang lain???

Jika si perokok tidak merokok pada hari itu, bermakna dia kurang melakukan dosa pada hari tersebut.  Jika biasanya dia merokok 5 batang sehari, tetapi dia kurangkan 1 menjadi 4 batang, bermakna dia mengurangkan 1 dosa hariannya.

Ketahuilah wahai para perokok, merokok adalah berdosa.  Jika dalam 24 jam sehari itu ada waktu-waktu yang kalian tidak merokok, itu bermakna kalian tidak melakukan dosa dalam waktu-waktu tersebut.  Minit dan jam yang kalian gunakan untuk merokok, itu berdosa.

Tidak merokok, tidak berdosa.  Si perokok boleh pilih pilihan yang ini jika dia mahu.

4)  Berusaha berhenti merokok.
Bukan senang hendak berhenti merokok.  Perkara ini sudah maklum.  Dan saya sangat kasihan dengan rakan-rakan yang masih gagal keluar dari tabiat merokok ini.  Mereka berusaha, tapi selalu kalah.

Tapi ketahuilah wahai rakan-rakan sekalian, setiap kali kalian meletakkan usaha untuk berhenti merokok, setiap itu juga ia dicatat sebagai amal kebajikan dari sisi ALLAH Ta`ala.  Para Malaikat tidak akan terlepas mencatitnya.  Dan ALLAH Ta`ala sentiasa memerhatikan tindakan dan hati kalian.  ALLAH Ta`ala tahu kalian berusaha dan DIA tahu keikhlasan hati kalian.

Tatkala kalian membaca artikel-artikel dan tips-tips bagaimana hendak berhenti merokok, setiap itu juga dikira ia sebagai suatu perjuangan.  Setiap kali kalian mematahkan puntung rokok atau menahan tangan kalian dari merokok, setiap itu juga ALLAH berikan pahala, in sha’ ALLAH.  Kerana usaha hijrah dari perbuatan dosa itu adalah amal perbuatan yang mulia di sisi ALLAH Ta`ala dan ada ganjaran dari sisiNYA, in sha’ ALLAH.

Melawan nafsu dan tabiat buruk menghisap rokok adalah suatu perjuangan buat kalian.  Berusahalah berhenti merokok dan berhentilah merokok.  In sha’ ALLAH ada pahala buat kalian.  Sama seperti di atas, si perokok boleh pilih pilihan yang ini jika dia mahu.

Tuan/puan perokok sekalian,

Dari 4 pilihan yang disebut di atas, pilihan yang ke-4 lah yang paling menguntungkan kalian dunia dan akhirat.  Terpulanglah mana satu yang kalian mahu pilih.  Setiap perbuatan esok nanti akan dipertanggungjawabkan ke atas diri masing-masing.

Semoga ALLAH Ta`ala mempermudahkan para perokok yang ikhlas mahu berhenti untuk meninggalkan tabiat yang buruk ini.  Dan semoga ALLAH Ta`ala memberikan kita semua akan hidayah dan taufiqNYA, amin…

Sekadar berkongsi,

27 Syawwal 1433
14 September 2012

*Sumber:   http://muzir.wordpress.com/2012/09/14/4-pilihan-buat-perokok/ "

Tiada ulasan: