Rabu, 17 Ogos 2011

PUSAT ZAKAT MERUPAKAN AMIL...AMIL TERMASUK ASNAF YANG LAPAN...SETARAF DENGAN ASNAF LAIN...JANGAN BANYAK SONGEL...NI WANG ZAKAT...BUKAN WANG KERAJAAN ATAU WANG KITA SENDIRI...TAK AMANAH AKAN PUNAH DIAKHIRAT...

Maik lulus bantuan dalam lima minit

KOTA BHARU – Tiada karenah birokrasi di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (Maik) selama ini kerana permohonan zakat mampu diluluskan tidak sampai lima minit, bergantung kepada jenis bantuan diperlukan.

Timbalan Yang Dipertua Maik, Datuk Kamaruddin Mohd Zin (gambar) berkata, pihaknya sentiasa efisien dalam memproses setiap permohonan daripada mereka yang memerlukan zakat bagi memastikan hanya yang betul-betul layak menerimanya.

“Tidak wujud masalah birokrasi di majlis ini kerana kami akan segera memproses setiap permohonan. Ada yang mendapat kelulusan segera dalam tempoh tidak sampai lima minit kerana permohonannya lengkap dan kami dapati individu terbabit memang layak.

“Terdapat permohonan yang mengambil masa sehingga tiga bulan kerana ia bergantung kepada jenis bantuan yang dipohon. Jika bantuan untuk membesarkan perniagaan yang sedia ada memang tidak diberikan segera berbanding bantuan untuk kematian yang terus diberikan,” katanya kepada Sinar Harian, semalam.

Menurutnya, sebenarnya bantuan yang diberikan mengikut keperluan individu yang memohon kerana pihaknya ingin memastikan hanya golongan asnaf yang layak menerimanya.

Katanya, ini kerana pihaknya menerima laporan terdapat percubaan menipu oleh individu tidak bertanggungjawab semata-mata untuk mendapatkan bantuan zakat tetapi ia dapat dikesan.

Kamaruddin berkata, menjadi prosedur biasa setiap permohonan perlu mengisi borang, mendapat pengesahan dan sebagainya, tetapi ia tidak mengambil masa yang lama untuk mendapat kelulusan.

Sementara itu, zakat Maik meningkat lebih 56 peratus bagi tempoh Januari hingga semalam sebanyak RM41.6 juta berbanding RM26.6 juta dalam tempoh sama tahun lalu.

LZS lulus bantuan tempoh dua jam

SHAH ALAM – Lembaga Zakat Selangor (LZS) memastikan bantuan zakat disalurkan adalah segera dan telus untuk memastikan ia sampai kepada golongan sasaran tanpa proses birokrasi rumit.

Ia juga pastikan bantuan diluluskan dalam tempoh dua jam mengikut piagam pelanggan ditetapkan.

Ketua Pegawai Eksekutif LZS, Mohamed Izam Mohamed Yusof berkata, bantuan diluluskan dalam tempoh dua jam melibatkan kelulusan permohonan maksimum sehingga RM3,000 melalui kaunter ekspres di ibu pejabat LZS.

Menurutnya, antara bantuan diberikan, perubatan, pelbagai bantuan kecemasan, keperluan pendidikan dan musafir.

“Terdapat bantuan diluluskan dalam tempoh 24 jam, antaranya berbentuk kecemasan asasi seperti bil perubatan, bil utiliti, makanan dan minuman, pengangkutan dan lain-lain yang dipohon di semua cawangan LZS.

“Bagi mempercepatkan proses kelulusan bantuan, permohonan juga boleh diluluskan di peringkat cawangan LZS, bagi bantuan bernilai RM3,000 ke bawah melibatkan kelulusan bantuan dalam tempoh 14 hari bekerja,” katanya dalam kenyataan, semalam.

Mohamed Izam berkata, antara bantuan terbabit ialah bantuan makanan bulanan, kewangan bulanan, bantuan umum pelajaran, bantuan penerapan nilai Islam, sewa rumah, sumbangan aktiviti dakwah, bantuan perubatan, yuran persekolahan, keperluan pendidikan dan biasiswa pelajaran.

“Dalam LZS, tidak wujud birokrasi dalam pengagihan wang zakat, jika dilihat dari aspek kesegeraan kelulusan permohonan bantuan itu.

“Bagaimanapun, setiap permohonan mempunyai syarat, perlu disertakan dengan dokumen sokongan, prosedur dan tempoh tertentu bagi memastikan ketelusan permohonan dan hak zakat itu dapat dipelihara serta mengelakkan penipuan,” katanya.

Piagam pelanggan LZS menetapkan kelulusan bantuan dalam tempoh maksimum 30 hari, bantuan melibatkan kadar RM3,000 ke atas.

“Bantuan ini memerlukan pemantauan dan siasatan lebih terperinci, antaranya rawatan dialisis, pembinaan baik pulih institusi agama seperti sekolah, surau dan masjid, bantuan hutang perubatan, bantuan benda dan baik pulih rumah,” katanya.

Izam berkata, LZS memerlukan kerjasama daripada pemohon bagi memastikan borang permohonan dihantar lengkap agar proses segera boleh dilaksanakan.

“Selain itu, bagi memudahkan dan membantu pemohon membuat permohonan, LZS menyediakan 24 cawangan zakar di seluruh Selangor dan sebuah kaunter bergerak yang kondusif serta selesa dengan menyediakan borang permohonan di portal LZS yang boleh muat turun pemohon pada bila- bila masa.

“LZS menggunakan pelbagai medium dan mendapat kerjasama pelbagai pihak bagi mengenal pasti mereka yang memerlukan bantuan antaranya mengadakan bancian setiap tiga tahun sekali, menggunakan garis penentuan fakir miskin, had al-kifayah,” katanya.

Menurutnya, LZS juga mendapatkan kerjasama pihak yang hampir dan mengenali penduduk dari penghulu mukim, ketua kampung, pengerusi jawatankuasa penduduk, jawatankuasa kampung dan masjid, mendapatkan maklumat daripada sekolah, mendapatkan maklumat daripada pertubuhan bukan kerajaan, orang persendirian, media dan sebagainya serta membuat siasatan sendiri ke rumah pemohon.

Asnaf-asnaf yang layak menerima zakat terdiri daripada :

1. Asnaf Fakir
 • Seorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima pendapatan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50 peratus daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya.
2. Asnaf Miskin
  • Seorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha atau pendapatan dari sumber-sumber lain yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian dan juga menampung orang-orang dibawah tanggungannya.

3. Asnaf Amil
 • Mereka yang terlibat secara langsung dengan Institusi zakat samada individu atau organisasi bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat termasuk pemungutan, agihan, urusan kewangan dan sebagainya.

4. Asnaf Muallaf
 • Mereka yang dijinakkan hatinya atau yang diharapkan kencenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam (tetapi belum kukuh Islamnya). Ianya dibahagikan kepada empat:-
 1. Baru memeluk agama Islam
 2. Ketua-ketua kaum yang memeluk Islam yang baik hubungannya dengan ketua-ketua kumpulan bukan Islam yang sejawatan atau sama taraf dengannya.
 3. Ketua-ketua kaum yang memeluk Islam yang masih lemah iman tetapi masih ditaati oleh orang-orang dibawah pimpinannya.
 4. Orang-orang yang memeluk Islam yang tinggal diperbatasan yang berhampiran dengan negara musuh

5. Asnaf Al-Riqab (Hamba)
 • Memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penakhlukan samada dari segi cengkaman fizikal atau mental seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu dibawah kawalan orang-orang tertentu.

6. Asnaf Al-Gharimin (Orang yang Berhutang)
 • Golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syara'.

7. Asnaf Fisabilillah (Berjuang Pada Jalan Allah)
 • Mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam suatu aktiviti atau aktiviti untuk menegak, mempertahankan dan mendakwah Agama Islam serta kebajikannya.

8. Asnaf Ibnussabil (Musafir Terkandas)
 • Mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh hukum syara' dari mana-mana jua negeri atau negara yang memerlukan bantuan.
TUGAS AMIL@PUSAT ZAKAT

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari’at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, dan lain-lain.
Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13.5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahiq lain.
Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang.
Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.
Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya.
Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (muzaki) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahiq, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahiq.

Tiada ulasan: