Khamis, 23 Jun 2011

GUNAKAN AMANAH RAKYAT SEBAIK MUNGKIN...JANGAN SEKALI MENYUSAH2KAN DIRI DIAKHIRAT KERANA HISAB YANG SUSAH...APA HEBATNYA DIDUNIA JIKA AKHIRAT SENGSARA

Written by Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Pusat Category: Tinta Jundi Published on 20 June 2011 Hits: 117

Persoalan taat dan wala' sering kali diperbahaskan oleh para pendokong harakah Islamiah. Namun, seiring itu juga kita dapat memerhatikan gerak kerja dan sikap para anggota harakah bersalahan dengan kefahaman taat dan wala'. Tulisan ringkas ini bertujuan menjelaskan pengertian taat dan wala' kepada setiap individu yang bergabung dengan gerakan Islam dalam negara ini. Ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri adalah suatu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Taala di dalam Al Quran.

Firman-Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu akan Allah, taatlah kamu akan Rasul dan Ulil-Amri (pemimpin di kalangan kamu)”. [ Surah An Nisa’:59 ]

Taat kepada Allah dan Rasul

Imam Ibnu Jarir At Tabari R.H dalam tafsirnya mengatakan bahawa ayat ini bermaksud, “Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah pada segala perintah dan larangan-Nya. Taatilah kamu kepada Rasulullah kerana ketaatan kamu kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Kerana ketaatan kamu kepada Rasul itu adalah perintah dari-Nya”.

Kata Imam At Tabari lagi dalam meriwayatkan pendapat para ulama mufassirin yang lain,”Ayat ini adalah perintah Allah supaya mentaati Rasulullah S.A.W sewaktu baginda hidup pada segala suruhan dan larangannya serta mengikut sunnahnya setelah kewafatannya”.

Taat kepada Ulil Amri

Para ulama mufassirin berbeza berkenaan maksud Ulil Amri di antaranya :
1. Para pemimpin.
2. Para ulama, fuqaha’ dan agamawan.
3. Para Sahabat Nabi Muhammad S.A.W.
4. Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar.

Pendapat yang rajih (kuat) di sisi Imam At Tabari maksud Ulil Amri berdasarkan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi S.A.W, Rasulullah memerintah agar taat kepada pemimpin selagi mana pemimpin itu taat kepada Allah dan menjaga kemaslahatan umat Islam.

Dalam menjelaskan perkara ini al-Hafiz al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya sebuah peristiwa yang berlaku ketika mana Nabi S.A.W menghantar sekumpulan tentera yang diketuai seorang lelaki dan memerintahkan para sahabat supaya taat kepadanya. Sampai di suatu kawasan, lelaki tersebut mengarahkan agar dikumpulkan kayu api dan dinyalakan. Lalu dia memerintahkan semua tentera agar terjun ke dalam api tersebut.

Kemudian ada seorang tentera membantah lalu diadukan hal itu kepada Rasulullah S.A.W apabila mereka kembali kepada Baginda. Lalu Rasulullah S.A.W bersabda :

"Sekiranya kamu memasuki api itu, kamu tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Hanya sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang makruf (baik)".

Dalam hadis yang lain, Abdullah Ibn Umar berkata bahawa Rasulullah S.A.W bersabda :

"(Kewajipan) mendengar dan mentaati seseorang pemimpin Islam itu adalah pada perkara yang disenangi atau tidak senangi, selagi mana tidak disuruh melakukan maksiat. Jika disuruh melakukan maksiat, maka tiada lagi (kewajipan) mendengar dan mentaati".

Rasulullah menuntut Para Sahabat dari kalangan Ansar agar berjanji untuk memberi ketaatan dalam peristiwa Bai’at Al Aqabah Kedua sebelum Baginda S.A.W bersetuju untuk melakukan hijrah ke Madinah. Di dalam perjanjian itu Rasulullah bersabda :

“Berbai'ahlah kepadaku supaya memberi ketaatan ketika rajin dan malas, sanggup berinfak (harta) di masa susah dan senang, menjalankan kewajipan menyuruh yang baik dan mencegah dari kemungkaran, bangun menegakkan agama Allah tanpa menghirau celaan orang, sanggup menolong aku apabila aku tiba ke tempat kamu (Madinah) dan sanggup mempertahankan nyawa aku sebagaimana kamu mempertahankan nyawa kamu, isteri-isteri kamu, anak-anak kamu dan bagi kamu syurga”.

Jelaslah berdasarkan nas-nas Al Quran dan Hadis bahawa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersifat wajib dan mutlak. Manakala ketaatan kepada Ulil Amri (para pemimpin) tidak bersifat mutlak. Ia bergantung kepada sejauh mana pemimpin Muslim taat kepada Allah dan Rasulullah. Ketaatan itu hanya pada perkara yang makruf dan bukan dalam perkara maksiat.

Pengertian Wala’

Menurut Muhammad Said Al Qahtani dalam kitabnya Al Wala' wal-Barra' fil Islam, pengertian wala' dari segi istilah syarak ialah :

“Memberi pertolongan, kecintaan, kemuliaan dan penghormatan. Ini dilakukan kepada mereka yang diberikan wala' itu secara zahir dan batin”.

Di dalam Al Quran, Allah menjelaskan wala' itu hanya diberikan kepada Allah, RasulNYA dan orang-orang yang beriman. Hanya kepada mereka diberikan pertolongan dan kasih sayang berdasarkan aqidah dan keimanan. Firman Allah Taala :

“Hanya sesungguhnya wali (pelindung dan penolong) kamu ialah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka itu sentiasa tunduk dan patuh (kepada Allah)..” [ Surah Al Maidah:55 ]

Imam At Tabari menafsirkan ayat ini dengan katanya,”Tiadalah bagi kamu sebarang wali (pelindung) dan penolong melainkan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat ini sifat-sifat mereka”.

Mereka mestilah orang-orang yan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Iaitu menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia serta tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Ketaatan Yang Dituntut Dalam Harakah Islamiah

Dalam gerakan Islam, ketaatan itu mestilah diberikan oleh para anggota harakah kepada pemimpin. Ketaatan itu lahir daripada sikap saling mempercayai di antara pemimpin dan para pengikut. Para pengikut pula mentaati pemimpin atas dasar ketaatan pemimpin itu kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjuang menegakkan agama Allah.

Ini hanya berlaku apabila pemimpin berkenaan mempunyai keikhlasan dan menunjukkan contoh pengorbanan yang sebenar dan memberi perhatian kepada perjuangan yang didokong secara jama'ie oleh semua anggota harakah Islamiah.

Ketaatan itu mestilah dalam semua keadaan, ketika rajin dan malas, di waktu senang dan susah, di masa lapang dan sibuk dan dilaksanakan dalam perkara yang tidak maksiat. Justeru itu, kegagalan anggota gerakan Islam mengikut arahan kepimpinan dari masa ke semasa akan mencacatkan perjalanan gerak kerja jamaah dan menyebabkan berlaku kepincangan dalam parti.

Pengajaran daripada peperangan Uhud sudah cukup memberi iktibar kepada kita tentang sekumpulan tentera pemanah yang melanggar arahan Nabi S.A.W apabila mereka meninggalkan bukit untuk mengaut harta ghanimah. Akhirnya tentera Islam mengalami kekalahan.

Dalam konteks Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Dato’ Seri Tuan Guru Hj. Abdul Hadi Awang menyebut berkenaan ketaatan dan wala' yang dituntut dalam gerakan Islam di negara ini :

A) Ketaatan itu membawa kepada menunaikan tugas mengikut arahan kepimpinan dan tidak bertindak sendiri tanpa pengetahuan sehingga menjadi kelam-kabut yang boleh menimbulkan adanya kumpulan dalam jamaah atau parti yang mempunyai perancangan yang berbeza dan strategi yang berlainan yang boleh membawa perpecahan dan wujudnya kumpulan atau jamaah dalam parti.

B) Ketaatan itu membawa kepada penyelarasan yang baik di kalangan seluruh anggota dan sayap parti atau jamaah dan melaksanakan amal jamaie yang tidak boleh dijelaskan oleh pandangan individu yang berbeza lalu mengikut selera masing-masing sehingga jentera parti bercelaru dan tidak selaras antara satu sama lain.

C) Ketaatan juga dapat mengimbangkan di antara sikap yang berbagai-bagai di dalam parti, kerana ada orang yang terlalu ke depan (advance), ada orang yang terlalu lambat dan ada yang sederhana.

Wala’ dan hubungannya dengan Harakah Islamiah (PAS)

Dalam aspek ini perlu dibahagikan wala’ itu kepada beberapa aspek yang perlu diberikan penekanan.

a) Wala’ terhadap aqidah perjuangan
Sesungguhnya wali kamu ialah Allah dan Rasul-Nya. Wala’ dalam aspek ini berkait erat dengan ketaatan secara mutlak kepada Allah dan RasulNya, wajiblah beriman bahawa tiada tuhan yang sebenar melainkan Allah dengan segala sifat ketuhanan yang Maha Suci dan juga beriman kepada Rasul yang wajib dengan sifat-sifat kerasulannya.

Terkandung di dalam mafhum ketaatan dan wala’ kepada Allah dan rasul secara mutlak kepada Al Quran dan Al Hadis yang menjadi rukun dan hukum tertinggi bagi Harakah Islamiah, dan dalam konteks kita di Malaysia ini ialah Parti Islam Se-Malaysia (PAS).

b) Wala’ kepada Jamaah
Menurut rukun dan hukum, adalah haram seseorang ahli yang telah memberi bai’ah kepada jamaah tiba-tiba memberi wala’ kepada kumpulan lain samada yang jelas menentang Islam atau kumpulan yang bernama Islam. Ini bercanggah dengan akhlak berjamaah dan merosakkan perpaduan jamaah, strategi dan jenteranya.

Adapun wala’ kepada jamaah itu bergantung kepada wala’ jamaah terhadap aqidah perjuangan yang sebenar dan menjadi kewajipan kepada ahli mempertahankannya daripada menyeleweng.

c) Wala’ kepada pemimpin
Kepimpinan di semua peringkat merupakan salah satu daripada tonggak yang penting kepada jentera dan perjalanan jamaah. Oleh yang demikian, wala’ kepada pemimpin dalam pengertian kasih dan taat mestilah diberi dengan penuh tanggungjawab. Wala’ ini mesti diberi di semua peringkat pimpinan. Ia juga bergantung kepada perinsip perjuangan parti atau jamaah.

Adakah kita benar-benar memberi wala' kepada pemimpin Harakah Islamiah (PAS)?

Jika kita memerhatikan sikap dan ragam mereka yang mengaku bergabung dengan Harakah Islamiah (PAS) akhir-akhir ini, ternyata mereka tidak mempunyai ketaatan dan tidak bersikap wala’ kepada pimpinan jamaah.

Seperti mana yang telah kita ketahui bahawa wala’ itu ialah memberi pertolongan, perasaan kasih sayang, kemuliaan dan penghormatan. Ini dilakukan kepada pimpinan yang diberikan wala’ itu secara zahir dan batin.

Wajib anggota harakah menunjukkan sikap wala' iaitu menghormati, mengasihi, mentaati dan membantu pimpinan sama ada secara peribadi yang zahir mahu pun naluri yang tercetus dalam hati. Menunjukkan sifat bermuka-muka secara berhadapan dan menyembunyikan sifat hasad dan kebencian dalam hati hanyalah menyerupai perangai yang dilakukan oleh orang-orang munafik kepada Rasulullah S.A.W.

Sikap memburuk-burukkan pimpinan yang dilakukan oleh sesetengah individu secara terang-terangan, melalui laman web, laman sosial dan sebagainya atas nama kebebasan bersuara tidak mencerminkan sifat mereka yang berakhlak dan memahami dengan sebenar-benarnya konsep taat dan wala' dalam perspektif Harakah Islamiah.

Sesungguhnya kemenangan itu hanya akan datang apabila kesemua ini dapat direalisasikan bersama oleh para pejuang Islam dalam akhlak berjamaah. Perhatikan firman Allah Taala ini :

“Dan sesiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti mendapat kemenangan. Iaitu: orang-orang yang menjadikan Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya". [ Surah Al Maidah:56 ]

Oleh: Imran al-Malizi
( imran_almalizi@yahoo.com)


Kementerian Shahrizat mohon RM459j untuk p’raya?
Hazayani Zakaria

KUALA LUMPUR, 22 Jun: Wanita Pakatan Rakyat mendakwa bajet tambahan sebanyak RM459 juta yang dipohon Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah untuk menghadapi pilihan raya.

Siti Zailah Mohd Yusof (PAS-Rantau Panjang) berkata, permohonan itu tidak relevan kerana laporan bidang keberhasilan utama negara (NKRA) menyatakan bahawa berlaku pengurangan sebanyak 118 keluarga yang menerima bantuan kebajikan.

"Kalau pengurangan penerima bantuan sampai 118 ribu keluarga maknanya peruntukan untuk kebajikan sepatutnya makin kurang.

"Tapi yang anehnya kementerian meminta bajet hampir RM500 juta katanya untuk sumbangan warga miskin.

"Ini nampak terang bajet Umno untuk menghadapi pilihan raya dan saya yakin ini adalah program yang akan dibuat oleh wanita Umno untuk turun kepada rakyat," kata beliau pada sidang media di lobi Parlimen hari ini.

Sementara itu, Zuraida Kamaruddin meminta menteri berkenaan, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil mengkaji semula jumlah dan pengagihan peruntukan tersebut kerana ianya hanya akan memfokuskan kepada pembangunan sosio ekonomi secara "one-off" atau lebih spesifik, perancangan jangka pendek semata-mata.

"Peruntukan belanjawan tambahan sebanyak RM459 juta yang dimohon turut menunjukkan peningkatan sebanyak 87 peratus dari jumlah peruntukan asal belanjawan 2011, sekaligus membawa kepada jumlah hampir RM1 billion peruntukan keseluruhan buat lima kategori perbelanjaan "one-off" ini bagi tahun 2011.

"Ianya satu jumlah yang tidak relevan apatah lagi hanya untuk kegunaan bagi tempoh lima bulan sahaja, iaitu Ogos hingga Disember 2011. Ini bermakna kos perbelanjaan sebulan mencecah hampir RM92 juta," katanya yang juga ketua wanita PKR.

Tambahnya juga, menurut analisis Dr Siti Mariah (PAS-Kota Raja) setiap 222 kawasan Parlimen akan mendapat agihan sebanyak RM2.07 juta, untuk diagihkan kepada 10,350 orang golongan miskin, OKU dan warga emas yang tertindas adalah amat serius di Malaysia.

Katanya, Sharizat seharusnya sedar bahawa RM459 juta ini melibatkan dana awam, maka suatu sistem kewangan yang tersusun dan terancang perlu dilaksanakan, dan tidak berterusan melaksanakan program-program di saat-saat akhir.

Bersih 2.0: Lawyers for Liberty anjur bengkel
Afiq Hizami, pelatih UKM

KUALA LUMPUR, 22 Jun: Lawyers for Liberty (LFL) akan menganjurkan satu bengkel terbuka berhubung hak anda berhadapan polis sempena perhimpunan Bersih 2.0 yang dijadual 9 Julai ini.

Menurut Penasihat LFL, Latheefa Koya, bengkel itu diadakan bagi memberi pendedahan berhubung apa yang hendak mereka lakukan sekiranya ditangkap dan dipukul oleh pihak polis.

"Justeru itu, kita mahu mereka semua bersedia dalam menyertai perhimpunan ini agar mereka tidak takut mahupun gentar apabila terdapat sebarang tindakan yang dilakukan oleh polis semasa dalam perhimpunan itu nanti.

"Oleh itu saya menasihatkan pada orang ramai supaya tidak panik dan gusar untuk berhimpum dalam perhimpunan Bersih 2.0 ini kerana dengan pendedahan yang kita akan berikan pastinya mereka akan mendapat perlindungan dari segi undang-undang yang sewajarnya," ketika dihubungi Harakahdaily.

Bengkel yang bertajuk Bersih 2.0: LFL "Right To March!"-Hak Anda Berhadapan Dengan Polis ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh peguam hak asasi N Surendran dan bersama dengan peguam-peguam LFL yang lain.

Bengkel tersebut dijadual diadakan pada tarikh 30 Jun 2011 pada hari Khamis bertempat di Kuala Lumpur Selangor Chinese Assembly Hall (KLSCAH), Jalan Maharajalela Kuala Lumpur.

Ia akan bermula jam 8.30 malam hingga 9.30 malam.

Kepada mereka yang berminat untuk mengikuti bengkel ini boleh mendaftar dengan cara menghantar email kepada
fadiahnadwa9@yahoo.com atau menghantar pesanan ringkas (SMS) ke nombor berikut 012-4651671 berserta dengan butiran pribadi seperti nama, nombor telefon dan alamat email.

Siasat pelaburan 1MDB Petrol Saudi Limited
Aziz Muda

KUALA LUMPUR, 22 Jun: Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) digesa menyiasat transaksi pembelian dan penjualan pelaburan dalam 1MDB PetroSaudi Limited oleh 1MDB dengan PetroSaudi Interrnational yang agak mencurigakan berdasarkan laporan juruaudit.

Transaksi itu melibatkan pengumuman keuntungan RM425 juta untuk operasi tahun pertama berakhir 31 Mac 2010 oleh Perdana Menteri selaku Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB pada 8 Oktober 2010 dan Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Sharol Halmi pada 12 Oktober 2010.

Ketua pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, keuntungan tersebut diperolehi antara lain hasil penjualan pelaburan dalam 1MDB PetroSaudi Limited, syarikat usahasama di antara 1MDB dengan PetroSaudi International Limited.

Menurut beliau, dalam transaksi itu, 1MDB melabur dalam 1MDB PetroSaudi Limited sebanyak RM3.5 billion yang dibuat secara tunai.

Katanya, tidak sampai 5 bulan kemudian, 1MDB menjual semula pelaburan itu kepada rakan usahasama mereka, PetroSaudi International Limited dengan harga RM4.1 billion dan memperolehi keuntungan RM615 juta.

"Walau bagaimanapun, bayaran untuk penjualan pelaburan ini dibuat sama ada secara ansuran atau bayaran tertangguh selama 11 tahun.

"Ini bermakna perolehan RM4.1 billion ini hanya dapat diperolehi sepenuhnya menjelang 31 Mac berdasarkan transaksi penjualan ini dibuat pada hari akhir penutupan akaun 1MDB pada 31 Mac 2010," katanya pada sidang media di lobi bangunan Dewan Rakyat, di sini, hari ini.

Bagaimanapun, menurut beliau, keupayaan 1MDB memperolehi balik RM4.1 billion itu amat disangsikan berdasarkan nota khas yang dibuat oleh juruodit dalam laporan auditnya ke atas akaun 1MDB yang berakhir 31 Mac. 2010 lalu.

Katanya, nota tersebut menjelaskan Juruaudit KPMG semata-mata bersandar kepada perakuan pengurusan 1MDB bahawa PetroSaudi International Limited mempunyai kedudukan kewangan yang baik dan berupaya memenuhi kesemua tuntutan kewangan, seperti yang terkandung dalam dokumen Perjanjian Jaminan Korporatnya.

"Juruaudit KPMG sendiri tidak memberi kepastian sama ada hutang tertunggak RM4.1 billion berupaya dibayar oleh PetroSaudi International Limited kerana ia bukan jaminan Bank atau kerajaan," katanya.

Susulan gesaan yang dibuat ketika membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2011 itu, beliau telah menulis surat kepada PEC 22 Jun 2011 memohon disiasat 6 perkara menurut peruntukan Peraturan Mesyuarat 77 (1).

Antara perkara yang digesa disiasat oleh PEC itu termasuklah mengenai penilaian kedudukan kewangan, pemegang saham, nominee dan pengurusan PetroSaudi International Limited sama ada mempunyai keupayaan membayar hutang RM4.1 billion kepada 1MDB seperti yang didakwa oleh pengurusnya.

Menyiasat sumber 1MDB perolehi untuk membayar pelaburan dalam 1MDB PetroSaudi Limited sebanyak RM3.5 billion secara tunai, sama ada ia hasil penerbitan bon yang dijamin oleh kerajaan.

Menyiasat penilaian yang dibuat oleh pengurusan 1MDB ke atas 1MDB PetroSaudi Limited apabila membuat keputusan melabur sebanyak RM3.5 billion dalam usahasama itu.

Menyiasat adakah kerajaan terdedah kepada jaminan atau pinjaman dalam pelaburan yang dibuat 1MDB.

Menurut Anwar, beliau menggesa PEC menyiasat kes itu kerana ia melbatkan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan selaku Pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB dan penerbitan bon sebanyak RM5 billion yang dijamin kerajaan.

"Difahamkan bon sehingga RM15 billion akan diterbitkan untuk membiayai pelaburan 1MDB.

"Dalam pengamataan akaun 6 bulan pertama 2011 hingga 1 September 2010, saya dapati 1MDB mengalami kerugian sebanyak RM158.3 juta," katanya.

1MDB dianugerahkan konsesi tanah paling berharga di Kuala Lumpur iaitu Pengkalan TUDM di Sungai Besi seluas 196.6 hektar sementara Pengkalan TUDM akan dipindahkan ke Sendayan, Negeri Sembilan.

Pembangunan Pengkalan TUDM di Sungai Besi itu melibatkan usahasama di antara 1MDB sebanyak 30 peratus, Lembaga Tabung Angkatan Tentera sebanyak 30 peratus dan Desmond Lim dari Malton Berhad sebanyak 40 peratus.

Katanya, dalam kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan hartanah itu akan dibangunkan sebagai Bandar Malaysia untuk memperkukuhkan daya saing Kuala Lumpur bagi menarik pelabur tempatan dan asing.

"Pembangunan yang diumumkan hanya melibatkan yang memberi pulangan besar kepada pelabur. Langsung tidak disebut atau disediakan dalam pelan induk pembangunan perumahan untuk warga kota yang berpendapatan rendah dan penyediaan perumahan untuk bekas tentera yang amat memerlukan perumahan di ibu kota ini," ujar beliau.

PAS NS buat perubahan menyeluruh
Harakahdaily

SEREMBAN, 22 Jun: PAS Negeri Sembilan membuat perubahan menyeluruh dalam organisasinya apabila membentuk pasukan baru dalam mesyuarat pertama Badan Perhubungan PAS negeri malam tadi.

"Pembentukan ahli perhubungan ini adalah berteraskan keupayaan untuk menghadapi PRU 13
dan keseimbangan peranan ahli di peringkat negeri dan kawasan," kata pesuruhjayanya, Mohamad Taufek Abdul Ghani (gambar).

Bagi beliau, kabinet ini adalah untuk rakyat Negeri Sembilan dari pelbagai latar belakang, dari peneroka, pegawai kerajaan dan swasta, pekerja industri hingga kepada para profesional untuk memberikan keyakinan bahawa PAS boleh mentadbir negeri khasnya meningkatkan pelaburan.

Mesyuarat pimpinan pesuruhjaya baru PAS negeri itu melantik Dr Rosli Yaakop, bekas pesuruhjaya dan seorang pakar ekonomi sebagai timbalan pesuruhjaya (TPJ) I, Abdul Rahman bin Ramli, seorang peneroka yang juga Yang Dipertua PAS (YDP) Kawasan Jempol sebagai TPJ II, manakala Haji Anuar Azahari bekas pengurus bank yang juga YDP Rasah sebagai TPJ III.

Mesyuarat itu juga melantik Mohamad Hassan bin Tamby sebagai Setiausaha Perhubungan, Haji Ramli bin Ismail (Bendahari) manakala Ustaz Norazman bin Mohamad sebagai Ketua Penerangan manakala Hj Kamarol Ridzuan bin Mohd Zain dilantik sebagai Pengarah Jabatan Pilihan Raya Negeri (JPN) .

Dua orang dilantik sebagai penolong setiausaha iaitu Ustaz Khairul Azlan bin Mazlan dan Cik Siti Faridah binti Abd Samad.

Di samping itu, bekas pesuruhjaya yang kini dilantik sebagai AJK PAS Pusat, Zulkiply Mohamad bin Omar dilantik sebagai AJK disamping Haji Kassim bin Rahmat, Tuan Syed Mohamad Fuad bin Syed Ahmad, Hj. Ir. Mohd Nor bin Abd Rahman dan Nor Anif bin Selamat.

Pembentukan ini dibuat melalui mesyuarat pertama malam tadi yang dibuat di Pejabat Perhubungan PAS Negeri Sembilan, Seremban.

Mesyuarat dihadiri oleh semua YDP dan Setiausaha kawasan- kawasan serta ketua dan setiausaha dewan-dewan dalam PAS Negeri Sembilan.

Perlantikan Penolong Setiausaha 3 dan 2 lagi AJK tambahan akan dibuat pada minggu depan iaitu dalam mesyuarat ke-2.

2 Julai pra himpunan aman Bersih 2.0

Harakahdaily

KUALA LUMPUR, 22 Jun: Sebagai suatu usaha menyahut seruan himpunan aman Bersih 2.0 yang bakal diadakan pada 9 Julai ini di ibu kota, Ketua Pemuda PAS Pusat, Nasrudin Hassan (gambar) menyarankan seluruh warga pemuda PAS di semua peringkat termasuklah anak-anak muda yang prihatin agar menjadikan 2 Julai ini sebagai Hari Pra Bersih 2.0 dengan memakai baju Bersih 2.0 yang berwarna kuning.

Katanya, ia sebagai warm up (persiapan) bagi membangkitkan semangat dan persediaan seluruh rakyat bagi menyertai Himpunan Bersih 2.0 pada 9 Julai ini.

“Saya menegaskan bahawa pada 2 Julai ini tidak perlu diadakan sebarang himpunan, cukup sekadar setiap warga khususnya anak-anak muda memakai baju kuning Bersih 2.0 sebagai tanda sokongan kita terhadap himpunan aman ini serta persiapan mental dan spiritual sebelum turun ke medan Himpunan Bersih 2.0 kelak.

“Ayuh kita bersama-sama kuningkan seluruh negara pada 2 Julai 2011 ini. Kepada mereka yang masih belum memiliki baju Bersih 2.0, sila dapatkannya di pasaran dan pastikan semua warga muda negara memakainya dan seterusnya turun ke Kuala Lumpur untuk menyertai Himpunan Bersih 2.0,” ujarnya.

Jelasnya, rasional seruan itu adalah sebagai warm up (raptai) permulaan bagi menghadapi Himpunan Bersih 2.0.

Tambahnya, ia juga sebagai menunjukkan sokongan rakyat Malaysia terhadap himpunan aman nanti dengan mengharapkan Malaysia menjalankan sistem pilihan raya yang bersih dan adil di masa akan datang.

Ini juga, ujarnya membuktikan bahawa semua lapisan rakyat yang akan hadir ke himpunan aman Bersih 2.0 adalah mereka yang cintakan keamanan dan keadilan sejagat tanpa menanam apa-apa sentimen sempit dan ingin menunjukkan bahawa himpunan nanti tidak memberikan kesan negatif terhadap negara.

Selain itu, katanya 2 Julai sebagai hari memakai baju kuning sebagai tarikan atau promosi terhadap rakyat Malaysia yang lain agar turut sama mengambil bahagian menyertai himpunan itu.

“Perlu diingatkan, bahawa himpunan aman pada 9 Julai nanti adalah sebahagian daripada proses demokrasi yang matang dan menjadi hak rakyat Malaysia berhimpun bagi menunjukkan sikap dan perasaan mereka,” katanya.


Pemuda Kelantan kerah 30,000 peserta
Aslani

KOTA BHARU, 22 Jun: Biar pun hampir 800 laporan polis dibuat terhadap penganjuran perhimpunan menuntut pilihan raya bersih dan adil (Bersih) 9 Julai ini, namun ia tidak mematah semangat anak muda yang prihatin.

Mereka tetap bersemangat meneruskan agenda memastikan pilihan raya umum akan datang lebih telus dan benar-benar bersih.

Sehubungan itu pemuda PAS dan Angkatan Muda Keadilan (AMK) akan menghantar kira-kira 30,000 peserta pada program berkenaan.

Ketua Pemuda PAS negeri, Abdul Latif Abdul Rahman berkata, setiap kawasan di Kelantan dijangka menghantar 1,000 peserta pada perhimpunan tersebut.

”Ini bermakna Pemuda PAS Kelantan menyumbang seramai 14,000 peserta bagi mencapai matlamat menghimpunkan ratusan ribu rakyat pada perhimpunan aman tersebut.

”Perhimpunan itu diyakini tidak berlaku masalah sekiranya tidak ada sebarang provoksi dibuat pihak lain.

”Pemuda kita lebih berdisiplin kerana Islam melarang sebarang tindakan kekerasan. Jadi pihak kerajaan tidak perlu bimbang dengan perhimpunan aman itu,” katanya di sini.

Sehingga kini dilaporkan sebanyak 790 laporan polis dibuat terhadap penganjuran Bersih 2.0 dilakukan badan bukan kerajaan yang baru muncul.

Dipercayai NGO berkenaan ada kaitan dengan Umno dan Barisan Nasional (BN) memandangkan sebelum ini mereka langsung tidak dikenali.

Abdul Latif berkata, NGO-NGO terbabit tidak lebih sebagai nyamuk kerana wujud semata-mata untuk membuat laporan polis terhadap Bersih 2.0.

”Kita percaya mereka membuat laporan polis atas arahan politik kerana kerajaan BN begitu bimbang kebangkitan menyeluruh rakyat sekarang,” ujarnya.

Dalam perkembangan berkaitan pemuda PAS Tumpat dan Kuala Krai pula masing-masing akan menghantar peserta menggunakan perkhidmatan kereta api. Sebahagian mereka dijangka memenuhi sehingga lapan gerabak.

Difahamkan juga Bersih 2.0 akan mengadakan ’road show’ di Pasir Mas pada 2 Julai ini bertempat di Mini Stadium, dijangka dihadiri Timbalan Presiden PAS, Mohamad Sabu.

Manakala pada 4 Julai pula road show Bersih 2.0 akan diadakan di Dun Manek Urai, Kuala Krai membabitkan Ketua Pemuda PAS Pusat, Ustaz Nasharuddin Hassan.

Sementara itu Ketua Penerangan AMK Kelantan, Rosdi Mat Zin berkata, AMK Kelantan bersedia menghantar 30,000 peserta ke perhimpunan Bersih 9 Julai ini.

”Kami menyahut cabaran ini atas dasar kesedaran ingin mengubah lanskap politik tanah air yang dicengkam pemimpin rakus dan zalim.

”Ayuh bersama menuntut agar SPR menghapuskan undi pos, menggunakan dakwat kekal, membersih daftar pemilih dan memberi peluang akses media kepada semua pihak ketika kempen pilihan raya,” ujarnya.

Kembalikan jawatan Judin
Nazri Abdullah

KUALA LUMPUR, 22 Jun: Pakatan Rakyat hari ini mahu kerajaan mengembalikan semula jawatan Datuk Seri Dr Judin Abdul Karim sebagai Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya (JKR).

Ianya kerana difahamkan Judin yang bergred Turus 3, menolak tawaran pertukaran jawatan sebagai Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).

Perkara itu turut disahkan dalam laporan Berita Harian hari ini yang bertajuk 'Bekas Ketua Pengarah JKR enggan berundur'.

"Kita minta kembalikan Judin kepada kedudukan dia sebagai Ketua Pengarah JKR," kata Datuk Mahfuz Omar (PAS-Pokok Sena) pada sidang media di lobi parlimen hari ini.

Turut serta pada sidang media itu, Datuk Kamarudin Jaffar (PAS-Tumpat), Datuk Johari Abdul (PKR-Sungai Petani) dan Ahmad Kassim (PKR-Kuala Kedah).

Akhir April lalu, Ketua Setiausaha Negara (KSN), Tan Sri Mohd Sidek Hassan mengumumkan Datuk Seri Dr. Judin ditukar jawatan daripada Ketua Pengarah JKR kepada Ketua Eksekutif CIDB berkuat kuasa 1 Mei lalu.

Tempatnya itu diisi oleh Datuk Mohd. Noor Yaacob iaitu Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya II sebelum ini.

Bagaimanapun pertukaran itu ditolak Judin dan beliau masih memasuki pejabat sebagai ketua pengarah JKR seperti biasa sehingga kini.

Keadaan itu sekaligus menjadikan wujud dua ketua pengarah di jabatan itu.

Kerajaan melalui Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nazri Aziz semalam memberitahu perlantikan itu dibuat atas faktor kepakaran Judin bagi kepentingan CIDB.

Mengulas lanjut Mahfuz yang juga Naib Presiden PAS berkata, sesuatu yang sukar diterima apabila kepakaran Judin yang bergred Turus 3 mahu ditempatkan sebagai ketua agensi yang hanya memerlukan tahap kepakaran bergred Jusa C.

"CIDB ini agensi dibawah JKR. Takkan lah orang yang pakar pergi duduk di bawah agensi, dan yang tak pakar pantau yang pakar.

"Bagaimana timbalan nak pantau kerja bekas ketua pengarah dia. Ini saya kata ada sesuatu yang tak kena," katanya.

Bagi menjaga maruah Datuk Mohd. Noor Yaacob pula, kerajaan khususnya KSN katanya perlu bertanggungjawab melantik beliau sebagai ketua pengarah mana-mana jabatan dalam kementerian itu.

Jurucakap orang politik

Johari pula yang kesal dengan apa yang berlaku itu mahu KSN bertindak secara profesional dan bebas dalam menjaga dasar perkhidmatan awam.

Beliau berkata, KSN tidak boleh sama sekali bertindak demi kepentingan politik pihak tertentu.

"KSN kena bertindak sebagai orang yang mempertahan polisi pegawai perkhidmatan awam, bukan menjadi jurucakap kepada orang politik.

"Sejak perkhidmatan dia dilanjutkan ini nampak tindakan dia ni pelik betul," tegasnya.

Pendapat itu turut disokong Kamarudin yang turut mendesak agar Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) menjaga integriti institusi itu.

"Suruhanjaya ini dilantik oleh Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, untuk menjaga institusi-institusi negara.

"Kita mendesak SPA menjaga mempertahan integriti perkhidmatan awam, tidak dijadikan alat politik mana-mana pihak," tegasnya.


Bersih 2.0: Anak Muda Sayang M’sia sahut seruan

Harakahdaily

KUALA LUMPUR, 22 Jun: Anak Muda Sayang Malaysia menyahut seruan Bersih untuk turun ke Kuala Lumpur pada 9 Julai ini bagi menyatakan sokongan kepada kelapan-lapan tuntutan Bersih.

Menurut jurucakap Anak Muda Sayang Malaysia, Muhammad Zaki Sukery, front itu terdiri daripada kelompok anak muda yang cakna dan prihatin kepada tadbir urus yang efisien dalam pengurusan pilihan raya.

“Sokongan ini secara langsung disebabkan oleh kesemua tuntutan yang dibuat oleh Bersih menjurus ke arah satu komitmen rakyat dalam usaha menzahirkan satu sistem pilihanraya yang telus, boleh dipercayai, bebas dan berwibawa,” katanya.

Menurutnya, ditambah dengan isu-isu yang tidak berkesudahan setiap kali berbicara soal pilihan raya terutama penglibatan undi hantu, tiada jaminan ketelusan dalam undi pos dan akses media yang berat sebelah, Anak Muda Sayang Malaysia melihat bahawa ia boleh diatasi dengan mengaplikasikan kesemua tuntutan yang dibuat oleh Bersih.

Beliau menambah, Anak Muda Sayang Malaysia turut melihat bahawa sebarang usaha untuk mengapi-apikan Bersih adalah berniat songsang dan tidak berpijak di alam realiti dengan bersandarkan kepada demonstrasi pertama Bersih pada November 2007 yang berlangsung dengan baik sehinggalah diprovokasi oleh pihak berkuasa dengan tembakan water canon dan sekatan jalan raya.

“Bertambah pelik, apabila keberadaan kita di sebuah negara beridealismekan demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi layanan yang diberikan sama sekali berbeza kepada para demonstran jika melibatkan gerakan ala pro-Pakatan,” ujarnya lagi.

Katanya, Anak Muda Sayang Malaysia turut mempersoal SPR yang dilihat cuba bermain tarik tali dalam isu tuntutan Bersih 2.0 apabila berdalih dalam soal mekanisme pilihanraya dalam keadaan satu pun tuntutan dalam Bersih 1.0 tidak ditunaikan.

Beliuau berkata, dengan keyakinan kepada pendekatan penganjur Bersih untuk bergerak secara aman termasuk langkah-langkah yang telah diambil dalam menjayakan Bersih, Anak Muda Sayang Malaysia akan sekali lagi turun bersama-sama dalam Bersih 2.0 demi kepentingan rakyat marhaen.

“Oleh yang demikian, front ini akan memobilasi lebih kurang 10,000 anak muda di kampus di seluruh negara dan turut mensasarkan anak muda yang tidak berada di lapangan universiti untuk turun di bawah payungan Anak Muda Sayang Malaysia sebelum turut sama menyertai kumpulan utama Bersih,” ujarnya.

Sambil mempromosikan tagline Anak Muda Turun Bersih, tambahnya Anak Muda Sayang Malaysia turut menjemput kepada kesemua anak muda untuk turut sama menyertai facebook ‘Anak Muda Sayang Malaysia’ dengan menekan butang ‘Like’ sebagai tanda solidariti dalam menyokong kesemua tuntutan Bersih dan turun bersama pada 9 Julai nanti.

Tiada ulasan: