AWAS! JANGAN MENGIKUT JEJAK AMALAN SYI’AH KETIKA MENYAMBUT HARI ASYURA (10 MUHARRAM)


Pendahuluan
Tanggal 24 November 2012 merupakan tika dan saat yang dinantikan oleh banyak golongan yang berkepentingan. Ini kerana tarikh tersebut merupakan hari yang mulia yang dikenali sebagai HARI ASYURA yang ditetapkan pada 10 Muharram setiap tahun. Sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk menggunakan kesempatan yang mulia ini untuk melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntutan sunnah Rasulullah S.A.W. Pada hari tersebut kita disarankan untuk sentiasa berusaha dan berwaspada agar amalan-amalan yang dilaksanakan tidak TERPESONG dari ajaran Islam. Ini disebabkan terdapat beberapa amalan yang dilakukan oleh umat Islam dikategorikan sebagai BI’DAH (amalan yang ditolak) yang kita sangkakan BAIK, sebenarnya adalah BURUK dari sudut hukum syarak. Senario ini boleh diibaratkan;
“ku sangkakan ia manis seperti MADU, rupa-rupanya ia adalah RACUN yang membinasakan aqidah kita”.

Marilah kita mengerjakan puasa sunat pada Hari Asyura bersempena 10 Muhharam
Definisi Hari Asyura
Hari Asyura merupakan salah satu hari yang diraikan oleh umat Islam. Asyura berasal daripada perkataan Arab asyara yang bermaksud sepuluh. Manakala Asyura (عاشوراء) ialah hari yang kesepuluh dalam bulan Muharram (المحرم ) di dalam kalender Islam. Mengikut masyarakat Islam, hari Asyura telah menyaksikan banyak sejarah besar dan keajaiban berlaku ke atas para nabi. Disebabkan itu, masyarakat Islam menghormati hari tersebut seperti juga yang diamalkan oleh Nabi Muhammad S.A.W.
Sejarah Hari Asyura
Pada masa zaman sebelum Islam, ‘Asyura’ diperingati sebagai hari raya rasmi bangsa Arab. Pada masa itu mereka berpuasa dan bersyukur menyambut ‘Asyura’. Mereka merayakan hari itu dengan penuh kegembiraan sebagaimana hari Nawruz yang dijadikan hari raya di negara Iran.  Dalam sejarah Arab, hari Asyura (10 Muharram) adalah hari raya bersejarah. Pada hari itu setiap suku mengadakan perayaan dengan mengenakan pakaian baru dan menghias kota-kota mereka. Sekelompok bangsa Arab, yang dikenal sebagai kelompok Yazidi, merayakan hari raya tersebut sebagai hari kegembiraan setelah kejayaan membunuh pemberontak kerajaan bani Umaiyyah yang diketuai cucu Rasulullah S.A.W. iaitu Husain bin Ali dan para sahabat yang derhaka pada pemerintahan.

Yom Kippur merupakan hari yang paling suci dalam agama Yahudi yang disebut sebagai Hari Penebusan Dosa. Kitab Taurat menyeru kaum Yahudi melakukan puasa pada hari itu supaya mereka mengakui dosa-dosa mereka dan menunjukkan rasa rendah diri di hadapan Tuhan mereka. Hanya dengan puasa dan taubat, mereka akan dapat memperoleh keredhaan Tuhan.
Menurut tradisi masyarakat Islam, Rasullulah S.A.W. melakukan puasa Asyura sejak di Makkah lagi memandangkan puasa Asyura merupakan amalan biasa masyarakat tempatan. Apabila baginda berhijrah ke Madinah, baginda turut mendapati yang kaum Yahudi turut berpuasa pada hari Asyura (atau bagi mereka adalah Yom Kippur yang juga pada hari kesepuluh). Ketika itu, baginda mengesahkan dan mensyariatkan puasa sehingga ia menjadi satu kewajiban kerana baginda merasakan masyarakat Islam lebih dekat dengan Nabi Musa A.S. Ibn Hajar al-asqalani, dalam pernyataannya terhadap Sahih Bukhari mengatakan yang syariat puasa diWAJIBkan ke atas umat Islam pada bulan Ramadhan setahun kemudian. Oleh itu, HUKUM melakukan puasa pada 10 Muharram telah ditetapkan sebagai amalan SUNAT dan bukan WAJIB kepada umat Islam.
Perihal turunnya perintah ini telah diterangkan oleh Syaidatuna A’isyah R.A; “Hari ‘Asyura adalah satu hari yang orang-orang Quraish berpuasa padanya ketika Jahiliyyah. Dan Rasulullah S.A.W juga berpuasa pada hari tersebut. Ketika sampai di Madinah, Nabi S.A.W berpuasa pada hari ‘Asyura dan baginda menyuruh umat Islam berpuasa pada hari tersebut. Namun apabila difardhukan puasa Ramadhan, baginda bersabda mafhumnya:
Sesiapa yang hendak, maka berpuasalah ia (pada hari ‘Asyura), dan sesiapa yang tidak mahu tinggallah ia (puasa ‘Asyura)”
Sumber : Hadith riwayat al-Bukhari dan Muslim

Nabi S.A.W. telah menganjurkan umatnya berpuasa pada hari kesembilan (dalam bulan Muharram) bersama dengan puasa pada hari kesepuluh (dalam bulan Muharram), supaya dapat dibezakan antara puasa Umat Islam dengan puasa Ahli Kitab
Persepsi Hari Asyura Mengikut Perspektif Syiah
Tarikh keramat 10 Muharram 61 Hijrah atau tanggal 10 Oktober 680 Masehi merupakan Hari Pertempuran Karbala yang terjadi di Karbala, Iraq. Pertempuran ini terjadi di antara pasukan Bani Hasyim yang dipimpin oleh Husain bin Ali bersama pengikutnya sebanyak 70 orang melawan pasukan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Ibnu Ziyad, atas perintah Yazid bin Muawiyah iaitu Khalifah Umayyah pada saat itu bersama hampir 10 ribu bala tentera. Di dalam pertempuran tersebut, hampir semua ahli kumpulan termasuk Husain bin Ali gugur syahid kecuali pihak perempuan, serta anak Husain yang sakit bernama Ali bin Husain. Kepala cucu Rasulullah S.A.W telah dipenggal dan diarak seluruh kota Damaskus agar memberi peringatan pada penduduk agar tidak memberontak pada kerajaan. Kemudian tawanan perang dibawa oleh Ibnu Ziyad mereka untuk menghadap Khalifah di Damaskus dan kemudian dikembalikan ke Madinah dan dikenakan hukuman tahanan rumah.

Tragedi Karbala terjadi ekoran daripada penglibatan golongan Syiah Kufah yang merancang pengkhianatan untuk mendapatkan kekayaan dan kedudukan semata-mata. Mereka sanggup mengorbankan Ahlul Bait, Husain R.A demi menyempurnakan agenda jahat tanpa belas kasihan.
Pembohongan Syi’ah Terhadap Hari Asyura
Sejak dahulu golongan  Syi’ah sudah terkenal dalam membuat hadis-hadis PALSU, bahkan mereka mempunyai kepakaran dalam membuat riwayat-riwayat palsu. Mereka tidak berasa BERSALAH atau SEGAN mencatat nama-nama Ahlul Bait (Keluarga Nabi), demi kepentingan golongannya. Mereka juga sudah terbiasa mengHALALkan segala cara demi kepentingannya. Begitu juga dalam memperingati hari Asyura. Ulama Syi’ah telah MEREKAYASA hadis-hadis PALSU dengan memanipulasikan nama Ahlul Bait dalam usaha mereka untuk menguatkan cara memperingati hari tersebut.  Diantaranya sebagai berikut :
Jaminan dari Ulama Syi’ah untuk masuk ke syurga, hanya sekadar menangis ke atas kematian Sayyidina Husain R.A.
“Barang siapa menangis atau menangis-tangiskan dirinya atas kematian Husain, maka Allah akan mengampuni segala dosanya baik yang sudah dilakukkan maupun yang akan dilakukan.”
“Barang siapa menangis atau menangis-tangiskan dirinya atas kematian Husin, wajiblah (pastilah) dirinya mendapat surga.”
Sumber : “ WASAAIL ASY-SYI’AH” oleh Al Khurrul Amily ( Ulama Syi’ah )
Selain daripada riwayat-riwayat di atas, masih banyak lagi riwayat-riwayat Hadis PALSU yang mereka rekayasa. Hampir tidak kurang dari 458 riwayat, memperihalkan mengenai kewajipan menziarahi makam Imam-Imam Syi’ah. Bahkan dari jumlah tersebut 338 riwayat dikhususkan mengenai kebesaran dan keutamaan serta pahala besar bagi peziarah makam Imam Husain R.A atau ke Karbala. Sebagai contoh :
“Barang siapa ziarah ke makam Imam Husain sekali, maka pahalanya sama dengan haji sebanyak 20 kali.”
“Barang siapa ziarah ke makam Imam Husain di Karbala pada hari arafah, maka pahalanya sama dengan haji 1,000,000 kali bersama Imam Mahdi, disamping mendapatkan pahalanya memerdekakan 1000 (seribu) budak dan pahalanya bersedekah 1000 ekor kuda.”
Sumber : “ WASAAIL ASY-SYI’AH” oleh Al Khurrul Amily ( Ulama Syi’ah ).

Perilaku golongan Syi’ah yang melukakan diri sendiri sebagai tanda berdukacita pada 10 Muhharam sama seperti upacara Thaipusam. Inikah IMEJ umat Islam?
Bid’ah-Bid’ah Asyura’
Secara simboliknya tarikh 10 Muharram merupakan hari yang amat signifikan kepada golongan Syi’ah dan Jahalatu Ahlusunnah. Tarikh keramat ini bertambah nilainya apabila berlakunya tragedi pembunuhan Abu Abdillah Al-Husain bin Ali R.A pada 10 Muhharam 61 Hijrah di padang Karbala. Akibat daripada peristiwa berdarah ini, SYAITAN laknatullah telah berhasil menCIPTAkan dua keBID’AHan sekaligus.
Pertama : Bid’ah Syi’ah
Hari Asyura dijadikan oleh golongan Syi’ah sebagai hari berkabung, dukacita, dan menyiksa diri sebagai ungkapan dari kesedihan dan penyesalan. Pada setiap Asyura, mereka memperingati kematian Al-Husain dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti berkumpul, menangis, meratapi Al-Husain secara histeria, membentuk kelompok-kelompok untuk perarakan berkeliling di jalan-jalan dan di pasar-pasar sambil memukul badan mereka dengan rantai besi, melukai kepala dengan pedang, mengikat tangan dan sebagainya.
Sumber : At-Tasyayyu ‘Wasy-Syi’ah, Ahmad Al-Kisrawiy Asy-Syi’iy, (Hal. 141), Tahqiq Dr. Nasyir Al-Qifari
Kedua : Bid’ah Jahalatu Ahlussunnah
Sebagai persaingan kepada amalan sambutan hari Asyura yang dilakukan oleh golongan Syi’ah maka golongan Jahalatu Ahlussunnah (ahli yang jahil\Bodoh) telah menjadikan hari Asyura sebagai hari raya dan pesta.
Menurut Ahmad Al-Kisrawi Asy-Syi’iy : “Dua budaya (Bid’ah) yang sangat kontras ini, merujuk kepada kesusasteraan yang ada, ia bermula pada zaman Dinasti Buwaihi (321H – 447 H) yang mana masa itu terkenal dengan pertentangan hebat di antara Ahlussunnah dan Syi’ah.
Golongan Jahalatu (bodoh) Ahlussunnah menjadikan Asyura sebagai hari raya dan hari bahagia sementara golongan Syi’ah menjadikannya sebagai hari dukacita, mereka berkumpul membacakan syair-syair kemudian menangis dan menjerit. “
Sumber : At-Tasyayyu ‘Wasy-Syi’ah (Hal.142)
Amalan Bid’ah Yang Dilakukan Oleh Umat Islam
Syaikh Abu Bakar bin Sayid Muhammad Syatha ad-Dimyathi ketika membahas puasa sunnah Asyura (10 Muharram) dalam kitabnya bertajuk “I’anah Ath-Thalibin (2/301)” menukil keterangan para ulama tentang amalan-amalan yang dilakukan pada hari Asyura. Dia mengatakan seperti berikut ini:
Al-Ahjhuri mengatakan, “Sesungguhnya aku telah bertanya sebagian ahli hadis dan ahli fiqah tentang bercelak, memasak biji-bijian, memakai pakaian baru dan memperlihatkan rasa senang. Mereka menjawab, “Tidak ada hadis shahih dari Nabi S.A.W. tentang hal itu, tidak juga dari sahabat, dan tidak ada seorang pun dari imam yang mensunnahkannya. Begitu juga apa yang dikatakan bahawa barangsiapa yang bercelak pada hari Asyura, maka matanya tidak sakit selama tahun itu dan barangsiapa yang mandi pada hari itu, maka dia tidak sakit pada tahun itu.”

Jika membuat bubur Asyura itu kalau setakat dijadikan adat, tanpa ada kepercayaan keagamaan, ia bukanlah satu yang salah. Kalau orang Melayu suka berbuka puasa dengan bubur Asyura, buatlah bubur Asyura. Tetapi elakkan kepercayaan yang kurang sahih, seperti mengaitkannya dengan makanan Nabi Nuh a.s. sewaktu berlabuhnya bahtera baginda.
Di sini disenaraikan amalan-amalan bi’dah yang sering dilakukan oleh umat Islam acapkali datangnya 10 Muhharam tanpa memeriksa asal-usul amalan ini diamalkan. Di antaranya ialah:
 1. Puasa Sunat Asyura dengan niatnya dibaca; “Sahaja aku berpuasa esok hari sunat hari Asyura kerana Allah Taala.”
 2. Melapangkan masa\belanja anak dan isteri.
 3. Memuliakan fakir miskin.
 4. Menunjukkan jalan yang lurus\membetuli orang sesat\orang yang salah (terpesong aqidah (tauhid) dan akhlaknya).
 5. Menyapu\mengusap kepala anak yatim (menghormati dan memuliakan mereka).
 6. Bersedekah.
 7. Memotong kuku.
 8. Mandi Sunat dengan lafaz niatnya; “Sahaja aku mandi sunat hari Asyura kerana Allah Taala.”
 9. Bercelak.
 10. Membaca ; “Qulhuwallah (Surah Al-Ikhlas) hingga akhir seribu kali.
 11. Sembahyang sunat empat rakaat dengan lafaz niat; “Sahaja aku sembahyang sunat hari Asyura empat rakaat kerana Allah Taala. Pada rakaat pertama dan kedua selepas al-Fatihah di baca Qulhuwallah sebelas kali.
 12. Menjamu orang berbuka puasa.
Kesimpulan
Secara umumnya terdapat sepuluh amalan Hari Asyura yang biasa dilakukan TIDAK ADA DASAR hadis shahihnya KECUALI puasa dan memberikan kegembiraan (menyenangkan) keluarga.
“Adapun lapan amalan lainnya, disandarkan kepada hadis yang dhaif (lemah) dan adakalanya munkar-maudhu’. Namun begitu, terdapat juga di kalangan masyarakat setempat menyatakan terdapat dua belas amalan semasa meraikan Hari Asyura. Di antaranya ialah solat sunat, puasa, silaturrahim, sedekah, mandi, bercelak, mengunjungi orang alim, menziarah orang sakit, mengusap kepala anak yatim, memberikan kegembiraan kepada keluarga, memotong kuku dan membaca surat Al-Ikhlas seribu kali.”
Hasil semakan mendapati amalan SUNNAH yang dianjurkan oleh agama Islam pada Hari Asyura hanyalah puasa dan menyenangkan keluarga. Namun begitu, jika diteliti dengan lebih mendalam tentang amalan menyenangkan keluarga pada Hari Asyura pun termasuk bid’ah karena hadisnya dhaif.Ia adalah berdasarkan kepada penjelasan Iman Suyuthi di dalam kitabnya yang bertajuk Al-Amr bil-Ittiba’ (hlm. 75) seperti berikut :
“Yang sunnah pada hari ini (Asyura) hanyalah PUASA, tidak ada yang lain. Sesungguhnya telah diriwayatkan hadis dhaif tentang memberikan kegembiraan kepada keluarga. Boleh jadi sebabnya adalah sikap ekstrim dalam mengagungkannya daripada sebahagian kelompok Nawashib (orang-orang yang membenci Ali R.A) untuk membandingi kelompok Rafidhah (Syi’ah). Sesungguhnya SYAITAN ingin menyimpangkan makhluk dari jalan yang lurus, tidak peduli dari kumpulan mana dia. Maka para pengamal bid’ah WAJIB meninggalkan bid’ah-bid’ah sama sekali. “

Sunday, January 20, 2008


Menjauhi bidaah sambut Asyura

MEMBICARAKAN Hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharam setiap tahun, kita tidak dapat menghindarkan diri daripada memperkatakan mengenai peristiwa Karbala yang begitu menyayat hati. Peristiwa itu adalah kisah di mana Saidina Hussain (cucunda Rasulullah) dan anak kepada Saidina Ali dibunuh kejam di sebuah tempat yang bernama Karbala di Iraq.

Rentetan peristiwa Karbala ini, timbul dua golongan yang menyambut Hari Asyura secara ekstrim. Golongan pertama, terdiri daripada pengikut Syiah al-Rafidhah yang menjadikan tarikh 10 Muharam setiap tahun sebagai hari untuk berkabung dan menunjukkan kesedihan demi memperingati kematian Saidina Hussain ini.

Ketika menyambut Hari Asyura mereka memperlihatkan perbuatan umat jahiliah seperti memukul wajah serta tubuh badan mereka sehingga berdarah, menyeksa diri, berteriak serta menangis menunjukkan kesedihan dan merobek pakaian.

Keadaan sebegini masih diamalkan penganut fahaman Syiah seperti di Iran, Iraq dan Pakistan serta tempat lain. Ternyata perbuatan ini amat bertentangan dengan hukum syarak kerana apa yang diperintah Allah apabila ditimpa musibah adalah untuk bersabar. Ia seperti Firman-Nya:

"Demi sesungguhnya, kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang sabar: (Iaitu) orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah juga kami kembali." Mereka ialah orang yang dilimpahi dengan pelbagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmat-Nya dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk hidayah-Nya (al-Baqarah [2] : 155-157).

Perbuatan meratap serta menyeksa diri sendiri apabila ditimpa musibah dicela oleh syarak seperti dinyatakan hadis di bawah.
Nabi Muhammad bersabda, "Bukan golongan kami orang yang memukul pipi, merobek pakaian dan berdoa dengan doa-doa jahiliah (Hadis riwayat Imam al-Bukhari).
(*Hadis ini mungkin menceritakan hal lain-pengendali)
Saya tidak bertanggungjawab kepada orang yang ditimpa musibah lalu menangis dengan suara yang keras berteriak atau menggondol rambutnya atau merobek bajunya.

Golongan Syiah ini juga memperhebatkan lagi celaan mereka kepada sahabat Nabi pada Hari Asyura. Mereka juga membacakan syair serta hikayat palsu menceritakan mengenai peristiwa Karbala.

Masih banyak perkara bertentangan dengan syarak dilakukan kelompok Syiah ini pada Hari Asyura.
Golongan kedua pula menyambut Hari Asyura sebagai satu perayaan yang penuh dengan kebahagiaan. Mereka ini pula terdiri daripada kelompok yang memusuhi golongan Syiah al-Rafidhah dan digelar Nawashib.

Kelompok ini terdiri daripada golongan Ahlus Sunnah yang jahil, mereka yang memusuhi Saidina Ali serta ahli keluarganya, penjilat kerajaan Bani Umaiyah serta mereka yang membenci golongan Syiah al-Rafidhah dan menterjemahkan kebencian mereka itu dengan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan golongan Syiah iaitu menunjukkan kegembiraan pada Hari Asyura.

Mereka menyambut Hari Asyura bagaikan suatu pesta, menghias bandar dengan indah, memasak makanan tertentu lalu bersedekah kepada orang ramai, menyediakan makanan lazat dan lain-lain lagi upacara mencerminkan suatu hari untuk bergembira seperti hari raya.

Perbuatan kelompok ini juga bertentangan dengan syarak apatah lagi sekiranya ia dilakukan bersempena dengan hari terbunuhnya Saidina Hussain, cucu kepada Rasulullah adalah pemimpin kepada pemuda menghuni syurga.

Wajarkah suasana yang gembira dihubungkaitkan dengan satu peristiwa hitam dalam sejarah umat Islam yang menyebabkan syahid seorang yang memiliki keutamaan serta kedudukan yang tinggi bagi masyarakat Islam?

Oleh itu sambutan sebegini adalah suatu amalan bidaah yang sesat dan boleh mengakibatkan pelakunya terperosok ke lembah kesesatan.

Baginda bersabda: "Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah, mendengar nasihat dan mentaatinya. Sesungguhnya manusia itu berkelompok siapa yang akan hidup di antara kalian kelak akan melihat ada banyak perbezaan pendapat.

"Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para Khulafa al-Rasyidin. Berpegang teguhlah kepadanya dan peganglah ia erat. Jauhi segala perkara yang baru kerana setiap perkara yang baru itu adalah bidaah dan setiap bidaah adalah sesat." (Hadis riwayat Imam Abu Dawud).

Jika kedua-dua cara menyambut Asyura seperti di atas adalah suatu bentuk kesesatan dalam agama maka apakah yang sewajarnya dilakukan oleh umat Islam pada Hari Asyura?

Ternyata cerita yang sah berkaitan dengan Asyura hanyalah peristiwa Nabi Musa diselamatkan dari tentera Fir'aun. Ini adalah kerana kesahihan kisah itu berlaku pada Hari Asyura diperakui oleh Rasulullah sendiri.

Sewajarnya kita tidak menghubung kaitkan sebarang peristiwa berkaitan Hari Asyura melainkan ada dalil yang sah dari hadis Nabi.

Melalui hadis di atas ini juga dapat kita fahami amal ibadah khusus sempena Hari Asyura yang diiktiraf oleh Rasulullah adalah ibadah puasa. Ternyata berpuasa pada Hari Asyura ini memiliki kelebihan atau fadilat yang begitu besar.

Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai masalah berpuasa pada Hari Asyura, beliau menjawab: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sehari pada hari Asyura untuk mencari kelebihan atau fadilat yang tidak ada pada hari selain hari ini (hadis riwayat Imam al-Bukhari).

Berpuasa pada Hari Asyura juga dapat menghapuskan dosa kita pada tahun sebelumnya. Ini sebagai mana sabda Rasulullah, puasa tiga hari dari setiap bulan sejak dari Ramadan ke Ramadan berikutnya dianggap berpuasa setahun penuh.

Puasa hari Arafah pahalanya menurut Allah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Adapun puasa Hari Asyura, pahalanya menurut Allah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya.

Tidaklah seseorang hamba berpuasa di dalamnya (Hari Asyura) kecuali puasanya akan memberikan taufik kepadanya. (Hadis riwayat Imam al-Bukhari).

Rasulullah tidak pernah memerintahkan amalan ibadah lain untuk dikhususkan sempena Hari Asyura melainkan ibadah berpuasa sebegini saja. Oleh itu sebaik-baiknya kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi ini.

sumber