Rabu, 3 Mac 2010

Larang hutang ke haji

Larang hutang ke haji2009/12/30


2009/12/30

SAYA ada mendengar beberapa saranan kerajaan dan institusi kewangan Islam untuk sama ada memberi pinjaman tanpa faedah (Qardhul Hasan) atau pembiayaan secara Islam bagi mereka yang berminat menunaikan fardu haji.

SAYA ada mendengar beberapa saranan kerajaan dan institusi kewangan Islam untuk sama ada memberi pinjaman tanpa faedah (Qardhul Hasan) atau pembiayaan secara Islam bagi mereka yang berminat menunaikan fardu haji.

Dalam isu berkaitan, timbul banyak persoalan seperti sama ada individu yang menanggung hutang wajib atau wajar menunaikan haji.

Pertamanya, elok jika kita melihat firman Allah SWT dalam surah Al-Imran: 97: “Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia kepada Allah SWT iaitu (bagi) orang yang berkemampuan dan sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”


Ulama sepakat menyatakan hukum wajib tidak akan tertanggung ke atas seseorang lelaki dan wanita selagi syarat ‘istita’ah atau ‘kemampuan’ belum diperoleh.

Pengertian istita’ah secara mudah lagi ringkas adalah SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN OLEH RASULULLAH SAW ketika ditanya akan ertinya, baginda menjelaskan: “Bekalan dan pengangkutan perjalanan (Riwayat At-Tirmidzi; berkata At-Tirmidzi & An-Nawawi: Hadis Hasan: Al-Majmu’, 7/41 [1]).

Jelas melalui hadis berkenaan yang memperincikan erti istita’ah di atas, ada dua perkara utama iaitu:

1. Bekalan

Erti bekalan di sini adalah makanan, minuman dan pakaian yang mencukupi sepanjang pemergian sehinggalah kepulangannya. (I’anah At-Tolibin, 2/281; Al-Mughni, Ibn Qudamah, 4/316)


2. Kenderaan dan Perjalanan

Kenderaan dan perjalanan mesti sesuai dan diyakini keselamatannya. Kenderaan pula mesti diperoleh sama ada dengan membeli atau menyewanya. (Al-Mughni, Ibn Qudamah)

DUA ISU UTAMA

Dua bekalan yang perlu untuk syarat kewajipan haji adalah jelas, namun bagaimana dengan isu berikut:

1. Berhutang melalui pembiayaan Islam untuk menunaikan haji

Berhutang untuk menunaikan haji jika dilihat daripada satu sudut, ia seolah-olah menunjukkan ketidakmampuan seseorang.

Daripada sudut lain pula, ia mungkin juga boleh menunjukkan status kemampuan, cuma kemampuan itu memerlukan sedikit masa.

Jika itu dua kemungkinannya, adakah seseorang dituntut meminjam semata-mata untuk tujuan haji? Apatah lagi pembiayaan daripada institusi kewangan yang akan menyebabkan kos semakin tinggi daripada harga asal kos haji.

Jawapan ringkasnya TIDAK PERLU DAN IA BUKAN KEPENTINGAN UTAMA. Itulah jawapan ringkas diberi Nabi Muhammad SAW apabila ditanya oleh sahabat, Abdullah Bin Abi Awfa: Berkata Abdullah: “Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW berkenaan seorang lelaki yang belum menunaikan haji, adakah boleh ia meminjam wang untuk haji?” Jawab baginda, “TIDAK.” (Musnad As-Syafie: 1/109: Al-Um, 2/116)

Imam Asy-Syafie berkata selepas itu: “Barang siapa yang tidak mempunyai kemudahan, keluasan (lebihan) harta yang membolehkannya menunaikan haji tanpa membuat pinjaman, ketika itu DIA DIANGGAP TIDAK BERKELAYAKAN (TIADA BEKALAN) UNTUK PERGI HAJI.” (Al-Umm, 2/116)

Islam tidak memberatkan, kecuali kepada mereka yang benar-benar sampai kemampuan dan bukan kemampuan yang dipaksa-paksa sebelum tiba saatnya. Imam Ibn Qudamah menjelaskan, ulama hampir sepakat menyatakan belanja bekalan itu mestilah:

“Dan hendaklah (bekalan ini) adalah harta yang lebih apa yang wajib ke atas tanggungjawabnya daripada nafkah keluarga yang wajib disediakannya ketika pergi dan kembalinya. Ini adalah kerana nafkah berkait dengan hak manusia.

“Dan ia adalah lebih perlu dan diutamakan (dalam hal ini daripada haji yang hak Allah SWT semata-mata), selain mestilah bekalan harta yang lebih daripada mencukupi untuk melunaskan hutangnya. (Al-Mughni, Ibn Qudamah, 4/317)

Jika hutang baru itu TIDAK menjejaskan keseluruhan tanggungjawab (kewajipan) hartanya kepada yang berhak (seperti anak dan isteri), kerana mempunyai simpanan mencukupi atau hartanah yang boleh dijual apabila perlu, tatkala itu, TINDAKAN BERHUTANG TADI BOLEH MENJADI HARUS. Sebagaimana kata Imam As-Syafie:

“Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak, bolehlah ia menjual sebahagiannya atau berhutang (kerana yakin boleh membayar balik hutang kerana mempunyai harta bukan dalam bentuk wang tunai).” (Al-Umm, 2/116)

2. Hutang belum selesai tetapi ingin menunaikan haji

Syeikh Dr Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, seseorang yang masih tersangkut dengan bebanan hutang TIDAK WAJIB menunaikan haji.

Sebagaimana dijelaskan di atas, ulama sependapat ‘bekalan’ dimaksudkan Nabi Muhammad adalah lebihan harta berbanding tanggungan asasinya. Hutang individu yang bersifat jangka pendek mesti diselesaikan sebelum menunaikan haji.

Contoh, ada individu masih berhutang dengan saya RM3,000 sedangkan janji lunas hutang terlewat sekitar setahun dan beberapa bulan. Kesannya, individu berkenaan tidak layak menunaikan haji kecuali sudah melunaskan hutangnya.

Tujuannya supaya pemberi hutang boleh reda jika sesuatu berlaku kepadanya sewaktu di tanah suci sama ada menghalalkan hutang berbaki atau menuntut daripada waris keluarganya. Tanpa izin, ia tidak seharusnya pergi menunaikan haji.

Justeru, jika kerajaan ingin mengeluarkan khidmat pembiayaan Islam bagi mereka yang berhasrat menunaikan haji, seluruh pertimbangan ini mesti diberi dan disemak sebelum kelulusan diberi.

Ia supaya khidmat yang bertujuan baik oleh kerajaan tidak tersilap sasaran sehingga membawa mudarat lalu menjerumuskan mereka ke dalam perkara haram.

Kerajaan Malaysia diketahui ‘cuba’ berpegang dengan mazhab Syafie dalam banyak pendapat Fiqhnya, justeru dalam hal ini Imam Syafie meriwayatkan hadis berkaitan larangan meminjam untuk menunaikan haji.

HUTANG INSTITUSI KEWANGAN

Namun begitu, ada perbezaan di antara hutang individu dengan hutang institusi kewangan yang berpanjangan selama bertahun, malah ada yang mencecah 30 tahun seperti pembiayaan rumah. Seperti kes pembiayaan tersusun kepada institusi kewangan, terutama bagi yang mengamalkan pembayaran melalui pemotongan gaji.

Seorang jutawan Muslim di masjid di Kuala Lumpur pernah berkata kepada saya: “Ustaz, kalaulah berhutang itu menghalang seseorang pergi haji, saya pastinya tidak akan pergi haji sampai bila-bila walaupun saya ada harta yang banyak.”

“Mengapa kata demikian?” tanya saya. Jawabnya: “Kerana saya ada syarikat sendiri dan syarikat sentiasa ada hutang baru. Biasalah ustaz, perniagaan sederhana dan besar tanpa wujud hutang adalah tidak logik. Jadi, adakah kerana hutang syarikat saya menyebabkan saya tidak berkelayakan menunaikan haji?” balasnya perlahan dan sangat berminat mendengar jawapan balas.

“Oh, hutang jenis itu lain sikit cara pengendaliannya, tetapi masih ada syarat,” jawab saya ringkas.

Benar, hutang jenis ini TIDAK menjejaskan kelayakan mereka untuk menunaikan haji DENGAN SYARAT, pemergiannya menunaikan haji itu TIDAK AKAN membawa masalah kepada pembayaran hutang sistematik kepada institusi kewangan berkaitan.

Jika diyakini pemergiannya ke Makkah BAKAL menyebabkan kedudukan kewangannya terjejas sehingga diyakini boleh menjejaskan tanggungjawab wajibnya seperti nafkah dan hutang wajib kepada institusi kewangan, tatkala itu TIDAK WAJAR baginya untuk menunaikan haji.

Malah, pemergiannya boleh membawa kepada haram. Ini kerana sudah sedia maklum apa-apa yang diyakini membawa kepada haram maka hukumnya juga jatuh HARAM. Disebutkan oleh ulama Islam satu kaedah yang dipetik daripada dalil al-Quran dan hadis: “Apa-apa yang membawa kepada haram, hukumnya adalah haram.” (Majma Al-Anhar, 4/251: Rujuk perincian dalam ‘Ilam Al-Muwaqqi’ien, Ibn Qayyim, 3/137)

Ia juga boleh difahami daripada firman Allah SWT yang mengharamkan segala bentuk dan jenis permulaan kepada zina. Bermakna, bukan hanya zina yang haram, malah segala bentuk tindakan dan perilaku yang boleh membawa zina juga adalah haram seperti peluk, cium, renungan mata dan telefon bersyahwat.

Demikian juga halnya haji dengan keyakinan membawa mudarat kepada hak pemilik hutang di kalangan individu dan institusi kewangan.

KESIMPULAN

Tiada jawapan khusus kedua-dua persoalan di atas kecuali perincian terhadap kemampuan individu dan kiraan semula nafkah wajibnya. Hanya selepas itu baru dapat dipastikan sama ada berhutang untuk menunaikan haji dibolehkan.

Demikian juga halnya bagi mereka yang terikat dengan hutang, perlu ditinjau jenis hutang daripada pelbagai aspek dan hanya selepas itu boleh ditentukan sama ada individu itu boleh menunaikan haji atau sebaliknya.

Tanpa penilaian tepat, seseorang itu mungkin saja pergi mengerjakan haji dengan dosa kerana mengabaikan hak individu lain yang lebih berhak ditunai segera sebagaimana berdosanya seorang isteri yang berpuasa sunat tanpa izin suami.

SAYA ada mendengar beberapa saranan kerajaan dan institusi kewangan Islam untuk sama ada memberi pinjaman tanpa faedah (Qardhul Hasan) atau pembiayaan secara Islam bagi mereka yang berminat menunaikan fardu haji.

SAYA ada mendengar beberapa saranan kerajaan dan institusi kewangan Islam untuk sama ada memberi pinjaman tanpa faedah (Qardhul Hasan) atau pembiayaan secara Islam bagi mereka yang berminat menunaikan fardu haji.

Dalam isu berkaitan, timbul banyak persoalan seperti sama ada individu yang menanggung hutang wajib atau wajar menunaikan haji.

Pertamanya, elok jika kita melihat firman Allah SWT dalam surah Al-Imran: 97: “Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia kepada Allah SWT iaitu (bagi) orang yang berkemampuan dan sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”


Ulama sepakat menyatakan hukum wajib tidak akan tertanggung ke atas seseorang lelaki dan wanita selagi syarat ‘istita’ah atau ‘kemampuan’ belum diperoleh.

Pengertian istita’ah secara mudah lagi ringkas adalah SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN OLEH RASULULLAH SAW ketika ditanya akan ertinya, baginda menjelaskan: “Bekalan dan pengangkutan perjalanan (Riwayat At-Tirmidzi; berkata At-Tirmidzi & An-Nawawi: Hadis Hasan: Al-Majmu’, 7/41 [1]).

Jelas melalui hadis berkenaan yang memperincikan erti istita’ah di atas, ada dua perkara utama iaitu:

1. Bekalan

Erti bekalan di sini adalah makanan, minuman dan pakaian yang mencukupi sepanjang pemergian sehinggalah kepulangannya. (I’anah At-Tolibin, 2/281; Al-Mughni, Ibn Qudamah, 4/316)


2. Kenderaan dan Perjalanan

Kenderaan dan perjalanan mesti sesuai dan diyakini keselamatannya. Kenderaan pula mesti diperoleh sama ada dengan membeli atau menyewanya. (Al-Mughni, Ibn Qudamah)

DUA ISU UTAMA

Dua bekalan yang perlu untuk syarat kewajipan haji adalah jelas, namun bagaimana dengan isu berikut:

1. Berhutang melalui pembiayaan Islam untuk menunaikan haji

Berhutang untuk menunaikan haji jika dilihat daripada satu sudut, ia seolah-olah menunjukkan ketidakmampuan seseorang.

Daripada sudut lain pula, ia mungkin juga boleh menunjukkan status kemampuan, cuma kemampuan itu memerlukan sedikit masa.

Jika itu dua kemungkinannya, adakah seseorang dituntut meminjam semata-mata untuk tujuan haji? Apatah lagi pembiayaan daripada institusi kewangan yang akan menyebabkan kos semakin tinggi daripada harga asal kos haji.

Jawapan ringkasnya TIDAK PERLU DAN IA BUKAN KEPENTINGAN UTAMA. Itulah jawapan ringkas diberi Nabi Muhammad SAW apabila ditanya oleh sahabat, Abdullah Bin Abi Awfa: Berkata Abdullah: “Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW berkenaan seorang lelaki yang belum menunaikan haji, adakah boleh ia meminjam wang untuk haji?” Jawab baginda, “TIDAK.” (Musnad As-Syafie: 1/109: Al-Um, 2/116)

Imam Asy-Syafie berkata selepas itu: “Barang siapa yang tidak mempunyai kemudahan, keluasan (lebihan) harta yang membolehkannya menunaikan haji tanpa membuat pinjaman, ketika itu DIA DIANGGAP TIDAK BERKELAYAKAN (TIADA BEKALAN) UNTUK PERGI HAJI.” (Al-Umm, 2/116)

Islam tidak memberatkan, kecuali kepada mereka yang benar-benar sampai kemampuan dan bukan kemampuan yang dipaksa-paksa sebelum tiba saatnya. Imam Ibn Qudamah menjelaskan, ulama hampir sepakat menyatakan belanja bekalan itu mestilah:

“Dan hendaklah (bekalan ini) adalah harta yang lebih apa yang wajib ke atas tanggungjawabnya daripada nafkah keluarga yang wajib disediakannya ketika pergi dan kembalinya. Ini adalah kerana nafkah berkait dengan hak manusia.

“Dan ia adalah lebih perlu dan diutamakan (dalam hal ini daripada haji yang hak Allah SWT semata-mata), selain mestilah bekalan harta yang lebih daripada mencukupi untuk melunaskan hutangnya. (Al-Mughni, Ibn Qudamah, 4/317)

Jika hutang baru itu TIDAK menjejaskan keseluruhan tanggungjawab (kewajipan) hartanya kepada yang berhak (seperti anak dan isteri), kerana mempunyai simpanan mencukupi atau hartanah yang boleh dijual apabila perlu, tatkala itu, TINDAKAN BERHUTANG TADI BOLEH MENJADI HARUS. Sebagaimana kata Imam As-Syafie:

“Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak, bolehlah ia menjual sebahagiannya atau berhutang (kerana yakin boleh membayar balik hutang kerana mempunyai harta bukan dalam bentuk wang tunai).” (Al-Umm, 2/116)

2. Hutang belum selesai tetapi ingin menunaikan haji

Syeikh Dr Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, seseorang yang masih tersangkut dengan bebanan hutang TIDAK WAJIB menunaikan haji.

Sebagaimana dijelaskan di atas, ulama sependapat ‘bekalan’ dimaksudkan Nabi Muhammad adalah lebihan harta berbanding tanggungan asasinya. Hutang individu yang bersifat jangka pendek mesti diselesaikan sebelum menunaikan haji.

Contoh, ada individu masih berhutang dengan saya RM3,000 sedangkan janji lunas hutang terlewat sekitar setahun dan beberapa bulan. Kesannya, individu berkenaan tidak layak menunaikan haji kecuali sudah melunaskan hutangnya.

Tujuannya supaya pemberi hutang boleh reda jika sesuatu berlaku kepadanya sewaktu di tanah suci sama ada menghalalkan hutang berbaki atau menuntut daripada waris keluarganya. Tanpa izin, ia tidak seharusnya pergi menunaikan haji.

Justeru, jika kerajaan ingin mengeluarkan khidmat pembiayaan Islam bagi mereka yang berhasrat menunaikan haji, seluruh pertimbangan ini mesti diberi dan disemak sebelum kelulusan diberi.

Ia supaya khidmat yang bertujuan baik oleh kerajaan tidak tersilap sasaran sehingga membawa mudarat lalu menjerumuskan mereka ke dalam perkara haram.

Kerajaan Malaysia diketahui ‘cuba’ berpegang dengan mazhab Syafie dalam banyak pendapat Fiqhnya, justeru dalam hal ini Imam Syafie meriwayatkan hadis berkaitan larangan meminjam untuk menunaikan haji.

HUTANG INSTITUSI KEWANGAN

Namun begitu, ada perbezaan di antara hutang individu dengan hutang institusi kewangan yang berpanjangan selama bertahun, malah ada yang mencecah 30 tahun seperti pembiayaan rumah. Seperti kes pembiayaan tersusun kepada institusi kewangan, terutama bagi yang mengamalkan pembayaran melalui pemotongan gaji.

Seorang jutawan Muslim di masjid di Kuala Lumpur pernah berkata kepada saya: “Ustaz, kalaulah berhutang itu menghalang seseorang pergi haji, saya pastinya tidak akan pergi haji sampai bila-bila walaupun saya ada harta yang banyak.”

“Mengapa kata demikian?” tanya saya. Jawabnya: “Kerana saya ada syarikat sendiri dan syarikat sentiasa ada hutang baru. Biasalah ustaz, perniagaan sederhana dan besar tanpa wujud hutang adalah tidak logik. Jadi, adakah kerana hutang syarikat saya menyebabkan saya tidak berkelayakan menunaikan haji?” balasnya perlahan dan sangat berminat mendengar jawapan balas.

“Oh, hutang jenis itu lain sikit cara pengendaliannya, tetapi masih ada syarat,” jawab saya ringkas.

Benar, hutang jenis ini TIDAK menjejaskan kelayakan mereka untuk menunaikan haji DENGAN SYARAT, pemergiannya menunaikan haji itu TIDAK AKAN membawa masalah kepada pembayaran hutang sistematik kepada institusi kewangan berkaitan.

Jika diyakini pemergiannya ke Makkah BAKAL menyebabkan kedudukan kewangannya terjejas sehingga diyakini boleh menjejaskan tanggungjawab wajibnya seperti nafkah dan hutang wajib kepada institusi kewangan, tatkala itu TIDAK WAJAR baginya untuk menunaikan haji.

Malah, pemergiannya boleh membawa kepada haram. Ini kerana sudah sedia maklum apa-apa yang diyakini membawa kepada haram maka hukumnya juga jatuh HARAM. Disebutkan oleh ulama Islam satu kaedah yang dipetik daripada dalil al-Quran dan hadis: “Apa-apa yang membawa kepada haram, hukumnya adalah haram.” (Majma Al-Anhar, 4/251: Rujuk perincian dalam ‘Ilam Al-Muwaqqi’ien, Ibn Qayyim, 3/137)

Ia juga boleh difahami daripada firman Allah SWT yang mengharamkan segala bentuk dan jenis permulaan kepada zina. Bermakna, bukan hanya zina yang haram, malah segala bentuk tindakan dan perilaku yang boleh membawa zina juga adalah haram seperti peluk, cium, renungan mata dan telefon bersyahwat.

Demikian juga halnya haji dengan keyakinan membawa mudarat kepada hak pemilik hutang di kalangan individu dan institusi kewangan.

KESIMPULAN

Tiada jawapan khusus kedua-dua persoalan di atas kecuali perincian terhadap kemampuan individu dan kiraan semula nafkah wajibnya. Hanya selepas itu baru dapat dipastikan sama ada berhutang untuk menunaikan haji dibolehkan.

Demikian juga halnya bagi mereka yang terikat dengan hutang, perlu ditinjau jenis hutang daripada pelbagai aspek dan hanya selepas itu boleh ditentukan sama ada individu itu boleh menunaikan haji atau sebaliknya.

Tanpa penilaian tepat, seseorang itu mungkin saja pergi mengerjakan haji dengan dosa kerana mengabaikan hak individu lain yang lebih berhak ditunai segera sebagaimana berdosanya seorang isteri yang berpuasa sunat tanpa izin suami.

Tiada ulasan: