Jumaat, 12 Jun 2015

YANG PENTING ISLAM MENANG...TAK KIRA SAPE MEMIMPIN...YANG PENTING TAQWA...JANGAN BEREBUT JAWATAN KERANA CINTA DUNIA...PATUT KITA BERSYUKUR BILA TAK TERPILIH KERANA TIDAK BANYAK DITANYA DIAKHIRAT NANTI...DAN YANG KEDUA DENGAN TAK BEREBUT JAWATAN ISLAM MENANGPENGORBANAN DAN PENGHIJRAHAN SUATU TUNTUTAN ISLAM     
 PENGERTIAN HIJRAH


Mungkin kita memahami pengertian Hijrah itu semata-mata berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain sebagaimana Rasulullah S.A.W. melalui peristiwa berhijrah dari Mekah ke Madinah.  Sebenarnya hijrah membawa pengertian yang luas, iaitu keluar dari medan perjuangan yang sempit ke gelanggang yang lebih luas dan ia adalah pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Ia juga merangkumi perpindahan kepada hidup yang lebih baik, lebih maju, lebih mulia dan lebih bermakna serta berada dalam lingkungan rahmat dan keredhan Illahi. Allah s.w.t berfirman di dalam surah Ar. Ra'd ayat 11 yang bermaksud:"Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka."

 Apabila umat Islam memiliki inisiatif untuk mengubah keadaan mereka sendiri, maka pertolongan Allah pasti datang. Allah akan mengubah keadaan mereka dari kehinaan dan kerendahan kepada kemuliaan dan ketinggian. Dari keadaan yang kurang maju kepada keadaan yang lebih maju dan berjaya. Ini dibuktikan oleh firman Allah s.w.t dalam surah Muhammad ayat 7 yang bermaksud :

'Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela (agama) Allah, nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu'.

Justeru untuk memastikan perubahan diri manusia, kita perlu meneliti pelbagai aspek yang perlu dititikberatkan. Antaranya ialah melalui pembangunan jiwa, pembangunan mental dan juga pembangunan fizikal.Sedar ataupun tidak, kita sekarang ini akan berada di bulan Muharram bagi tahun baru 1430H. Pelbagai usaha dan cara dilakukan oleh umat Islam dalam menyambut kedatangan tahun baru Hijrah, di antaranya ialah dengan meningkatkan lagi kesedaran dan penghayatan umat Islam terhadap taqwim Hijrah yang sangat tinggi nilainya. Sudah sekian lama, umat Islam lebih terbiasa dengan kalendar Masihi dalam kehidupan seharian. Tanyalah diri kita masing-masing tentang sejauh manakah penggunaan taqwim Hijrah untuk mengatur urusan hidup kita seharian? bagaimanakah mungkin kita dapat menentukan waktu solat, puasa Ramadan, hari raya dan beberapa lagi hari penting dalam Islam tanpa kita merujuk kepada taqwim Hijrah?. Menjadi tanggungjawab kita semua sebagai umat Islam, memartabatkan penggunaan taqwim Hijrah, agar identiti umat Islam lebih terserlah.

Sambutan tahun baru Hijrah juga bertujuan mengajak umat Islam agar menghayati konsep Hijrah yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Sekiranya pada bulan Zulhijjah yang baru lalu, kita banyak menyentuh tentang pengorbanan suci yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anak kesayangannya Nabi Ismail A.S serta beberapa pengorbanan yang lain, maka pada bulan Muharram pula, kita perlu memfokuskan peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah sehingga berjaya mendirikan Negara Islam. Perintah Hijrah ini bukan sahaja dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi turut dilalui oleh beberapa nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum ini. Jelas sekali hubungan rapat antara korban dan Hijrah tidak dapat dipisahkan sama sekali. Hanya orang yang sanggup berkorban kerana Allah SWT dan Rasul-Nya sahajalah yang mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat serta diberi pertolongan oleh Allah SWT.

PEMBANGUNAN JIWA

Pembangunan jiwa merupakan suatu proses yang bertujuan untuk melahirkan jiwa yang bertakwa. Ianya merupakan unsur yang perlu difahami dan dititikberatkan oleh semua umat. Ketiadaan jiwa yang bertakwa akan mengakibatkan fungsi akal dan fizikal menjadi lumpuh. Manusia secara umumnya akan menggunakan kecerdasan akal dan juga kekuatan yang ada pada tubuh badannya untuk membina tamadun material. Justeru pembangunan jiwa ini seharusnya diaplikasikan dengan sebaik mungkin untuk memastikan tamadun material yang akan terbina kelak tidak akan sia-sia.

Namun untuk memastikan cita-cita tersebut tercapai, jiwa insan perlulah diisi dengan perasaan cintakan Allah dan Rasul serta cinta kepada kehidupan akhirat. Ini seterusnya akan dapat menyedarkan manusia tentang matlamat hidupnya di atas muka bumi ini. Dan di sini seluruh manusia perlu memikul dua tanggungjawab utama iaitu selaku hamba Allah dan selaku khalifah Allah.

Sebagai hamba Allah, manusia dikehendaki mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Ini bersesuaian dengan firman Allah s.w.t di dalam surah Az-Zariat ayat 56 yang bermaksud :

'Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku'.

Mengabdikan diri kepada Allah termasuklah melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi segala larangan-Nya dan juga mengekalkan rasa kehambaan. Sebagai khalifah Allah pula, manusia telah dipertanggungjawabkan untuk memakmurkan muka bumi Allah ini berpandukan segala hukum-hakam dan Syariat Allah dalam segenap aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, perubatan, pertanian, sains, teknologi, pendidikan dan sebagainya.

PEMBANGUNAN MENTAL/PEMIKIRAN

Pembangunan insan juga mestilah menitikberatkan pembangunan mental (akal). Akal manusia mestilah diisi dengan pelbagai jenis ilmu yang dianjurkan oleh Islam untuk mempelajarinya. Antara ilmu yang perlu dititikberatkan ialah ilmu berkenaan dengan Fardhu Ain seperti ilmu Tauhid, Feqah dan juga Tasawwuf serta ilmu-ilmu pengetahuan yang lain seperti ilmu Sains dan Geografi. Melalui ilmu tersebut, para pelajar tidak akan sahaja mengenali hakikat sesuatu kejadian berdasarkan kepada sifat tabiinya sahaja, bahkan mereka akan cuba berfikir bahawa di sebalik segala kejadian tersebut, ada Penciptanya iaitu Allah s.w.t. Kesan sampingan yang akan timbul ialah mereka akan berasa takjub atas kekuasaan Allah ini dan seterusnya akan mendorong jiwa mereka untuk tunduk patuh kepada perintah-Nya.

Selain daripada pengisian ilmu yang bermanfaat, akal juga haruslah dibangunkan dan dibentuk melalui perbincangan, penyelidikan dan juga pembacaan. Bermusyawarah dan berbincang juga secara tidak langsung akan dapat menghasilkan kefahaman yang lebih mendalam kepada akal kita. Di samping itu, Islam juga menganjurkan kita supaya menjaga adab-adab bermusyawarah supaya manfaatnya akan terhasil semaksima mungkin. Firman Allah s.w.t dalam surah an-Nahl ayat 125 bermaksud :

'Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah pertunjuk'.

PEMBANGUNAN FIZIKAL/ TUBUH BADAN

Sekiranya jiwa dan akal sahaja dibangunkan, tetapi fizikal lemah, maka tamadun Islam dan peribadi muslim juga akan terhalang pembinaannya. Kalau diamati, apakah faedah yang dapat diperolehi daripada seorang manusia yang lemah tubuh badannya, tidak bermaya dan lesu?, Setiap masa ditimpa dengan pelbagai jenis penyakit. Kita tidak menafikan bahawa sakit itu merupakan ujian dari Allah s.w.t. Namun demikian, seseorang manusia itu tidak boleh menempah maut dengan membiarkan dirinya diselubungi dengan pelbagai jenis penyakit yang mungkin boleh membawa maut.

Oleh itu, kita perlu memiliki fizikal yang sihat untuk membina tamadun Islam selaras dengan kehendak Allah s.w.t yang mahukan hamba-Nya menjadi khalifah di muka bumi ini. Tubuh yang sihat akan melahirkan akal yang sihat, seterusnya dapat merancang pelbagai perkara untuk manfaat umat Islam sejagat.

Untuk meningkatkan taraf kesihatan diri, kandungan makanan yang diambil perlulah seimbang iaitu memenuhi segala keperluan seperti protein, karbohidrat, garam galian, vitamin dan sebagainya. Makanan yang akan diambil juga mestilah berpunca daripada sumber yang halal dan cara penyediaannya juga mestilah mengikut kehendak syarak. Ini amat bersesuaian dengan maksud firman Allah s.w.t di dalam surah al-Baqarah ayat 172 :

'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepada-Nya'

Setelah memenuhi kesemua aspek yang telah diterangkan tadi, maka kita akan dapat merasakan berlakunya suatu perubahan yang amat ketara di dalam jiwa dan minda kita. Dan di sini sudah tentunya proses pembinaan insan sudah mula tercapai dengan sebaik yang mungkin.

Hijrah menuntut kepada pengorbanan yang besar, demi melaksanakan segala perintah Allah SWT kerana makna Hijrah itu sendiri ialah suatu pengorbanan untuk membawa perubahan. Tiada perubahan ke arah yang lebih baik dan cemerlang yang tidak memerlukan pengorbanan. Perubahan adalah tuntutan hidup daripada sesuatu yang buruk kepada yang baik, dan daripada yang baik kepada yang lebih baik, daripada sifat Mazmumah kepada sifat Mahmudah. Oleh itu, mengingati peristiwa hijrah Rasulullah SAW bukan sekadar menyebut dan mengingati peristiwa bersejarah itu sahaja, tetapi yang lebih penting ialah menghidupkan "Budaya Hijrah" dalam kehidupan kita seharian, sebagaimana yang disarankan melalui sebuah hadis Nabi Muhammad SAW:(Hadis riwayat al-Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i)Yang bermaksud: "Seorang Muslim itu ialah orang yang menyelamatkan saudara Muslim yang lain daripada (kejahatan) lidah dan tangannya. Dan seorang yang berhijrah ialah sesiapa yang berhijrah daripada perkara yang ditegah oleh Allah."

Antara pengajaran penting yang dapat kita ambil daripada Hijrah Rasulullah SAW ialah:

   1. Hijrah adalah persaudaraan. Semangat ukhuwwah Islamiah yang ditanam dalam diri umat Islam daripada peristiwa Hijrah tersebut sehingga perpecahan dan perbalahan sesama sendiri antara penduduk asal Madinah (Aus) dan (Khazraj) dapat diselesaikan.
   2. Hijrah itu ialah kejayaan. Hijrah itu membentuk suatu pegangan yang kuat, segala masalah dapat diselesaikan berpaksikan akidah Islamiah.

 Jika Rasulullah SAW berjaya membuang semangat ‘asabiah dan menangani masalah perpecahan sesama sendiri dengan menjadikan Islam sebagai asas perpaduan, maka umat Islam hari ini pun wajib kembali kepada ajaran Islam yang sebenar agar kesatuan kita semakin rapat dan kuat sehingga musuh tidak lagi berani memperkotakkatikkan kita sesuka hati mereka.

Hijrah berjaya menukarkan insan yang tertindas kepada yang bebas, insan yang dihina kepada yang mulia, insan yang lemah bertukar menjadi kuat. Daripada kekufuran kepada terangnya iman, daripada kezaliman nafsu kepada keadilan wahyu. Oleh itu marilah kita berhijrah dengan menyuburkan semula pengetahuan Agama dan memperkasakan iman serta membasmi kejahilan dan memerangi kesesatan. Firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 74:Yang bermaksud: "Dan mereka yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dan mereka yang memberi tempat kediaman dan pertolongan maka merekalah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh keampunan dan kurniaan yang mulia".

KESIMPULAN

Sesungguhnya keyakinan, kecekalan, kesungguhan, ilmu, kematangan, pengorbanan dan kesatuan umat Islam adalah lahir dari semangat hijrah. Sememangnya peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w dan para sahabat r.a adalah merupakan sumber bekalan dan kekuatan umat yang kini kian dilupakan.Disediakan oleh,

Bahagian Dakwah JAIS.

(Dipetik dari artikel asal nukilan Uzh Sabariah bt Hj Salleh)

Khalifah Uthman Bin Affan Saudagar yang Berkorban Demi Membangunkan Islam (Bahagian 1)

Posted by Irfan KhairiSepuluh orang kesemua sahabat Nabi Muhammad s.a.w yang telah dijanjikan dengan ganjaran syurga, atas jasa dan pergorbanan mereka dalam berdakwah mempertahankan ajaran Islam. Salah seorang daripada sepuluh orang itu, adalah Saidina Uthman Bin Affan, atau turut digelar sebagai Zu al-Nurain kerana beliau telah memperisterikan dua orang anak perempuan Nabi Muhammad iaitu Ruqayah dan kemudiannya Ummi Kalsum.
Uthman Bin Affan
Saidina Uthman r.a dilahirkan pada tahun 576 Masihi dan berasal daripada Bani Umaiyah. Baik sebelum memeluk Islam, mahupun selepas memeluk Islam, beliau merupakan satu-satunya tokoh saudagar paling berjaya. Dialah sahabat Rasul yang paling banyak mengorbankan harta bendanya demi menegakkan perjuangan Islam.
Ketika suasana pergolakan di Mekah menjadi tegang disebabkan kaum Musyrikin Quraisy melakukan tekanan yang hebat terhadap kaum Muslimin, Saidina Uthman adalah yang termasuk golongan mereka yang turut melakukan hijrah ke Abyssinia. Beliau tidak pernah memikirkan kerugian perniagaan yang ditinggalkannya, kerana beliau sedar bahawa hijrah tersebut adalah termasuk dalam usaha untuk menegakkan agama Allah.
Antara pertolongan yang paling hebat disumbangkan oleh Saidina Uthman adalah ketika, Nabi mendapat berita bahawa Rom merancang untuk memusnahkan Negara Islam yang baru muncul. Kaum Muslimin seterusnya, melengkapkan diri mereka dengan persiapan perang. Tetapi persediaan menjadi sukar kerana pada tahun itu, kaum Muslimin kekurangan sumber tanaman, dan mereka sedang menghadapi musim panas yang sangat terik.
Mereka juga tidak memiliki kelengkapan yang cukup serta tiada bala tentera yang kuat, kerana sebahagian besar Muslimin terdiri daripada golongan yang miskin. Bukan itu sahaja, setiap sahabat mencuba segala yang terbaik untuk memperkuatkan pasukan Muslimin. Kaum Hawa pula turut sama menyokong perjuangan suci itu dengan menjual perhiasan emas dan permata yang mereka miliki semata-mata untuk membantu persiapan perang.
Walaupun ratusan sahabat yang siap untuk masuk ke medan perang, namun bagai padang pasir yang ketandusan air, berkerak tanah kering, begitulah keadaan mereka yang kekurangan banyak perkara yang diperlukan untuk berperang, seperti kuda, unta, bahkan pedang.
Lalu Uthman bin Affan hadir bagai anugerah dari Ilahi, dengan penuh keikhlasan di jiwanya yang tulus, membawa 200 unta berpelana untuk melakukan perjalanan ke As-Sham, dan mereka semua pula disiapkan dengan 200 auns emas sebagai sumbangan ikhlasnya. Dia juga menyumbangkan 1000 dinar dan meletakkannya ke atas riba Nabi. Malah, dengan sepenuh kerelaan hati Uthman bin Affan telah memberi sumbangan dengan menambah 900 unta lagi dan 100 kuda, semuanya kerana Allah s.w.t dan demi perjuangan Islam.
Antara pencapaian Saidina Uthman adalah, beliau telah dilantik sebagai khalifah yang ketiga pada tahun 23 Hijrah. Setelah dilantik, beliau banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan Islam, ini dapat dilihat pada keluasan empayar Islam yang dapat mengatasi keluasan empayar Rom Timur dan juga empayar Parsi pada zaman kegemilangan mereka.
Antara wilayah baru yang telah berjaya ditakluki ialah Cyprus, Afganistan, Samarqand, Libya, Algeria, Tunisia, Morocco dan beberapa buah negara lagi. Beliau juga bertanggungjawab dalam menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama bagi menjamin keselamatan dan melakukan perluasan kuasa. Banyak negara-negara yang dibuka melalui angkatan tentera ini.
Namun, disebalik sumbangan dan jasa yang ditaburkan, beliau diduga pula dengan cabaran yang maha hebat! Satu peristiwa yang menyayat hati di mana telah membawa beliau berhadapan dengan maut!

Itsar, Mendahulukan Saudaranya dari Diri Sendiri (1)

Segala puji bagi Allah ‘Azza wa Jalla, salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam. Amma ba’du.
Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, pernahkan Anda melihat pemandangan di kota-kota besar, di sudut-sudut ibu kota di mana terdapat sebuah perkampungan miskin, dengan rumah-rumah yang sudah rapuh, saluran air yang telah menghitam, berdampingan cukup dekat dengan gedung-gedung bertingkat dan rumah-rumah mewah? Suatu hal yang sungguh ironis, ketimpangan sosial serta rasa peduli dan empati yang sudah terkikis habis bukanlah suatu hal yang asing di masa kita. Di era modern yang demikian pesat, semakin tampak sikap egois dan mementingkan diri sendiri, akan mudah kita dapati orang-orang yang benar-benar tidak peduli terhadap penderitaan saudara di sekitarnya. Hatinya telah mengeras seperti batu, meski hanya sekedar membantu kepentingan saudaranya yang membutuhkan. Mereka telah kehilangan sebuah akhlak emas dalam Islam bernama “al-itsar”.
Pengertian Al-Itsar
Itsar (لْإِيثَارُا ), secara bahasa bermakna melebihkan orang lain atas dirinya sendiri. Sifat ini termasuk akhlak mulia yang sudah mulai hilang di masa kita sekarang ini,  Padahal akhlak mulia ini adalah puncak tertinggi dari ukhuwah islamiyah dan merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah Ta’ala dan juga dicintai oleh setiap makhluk. Memang jika dilihat dari timbangan logika, hal ini merupakan hal yang sangat berat, mengorbankan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain tanpa mendapatkan imbalan apapun. Akan tetapi di dalam agama islam, hal ini bukanlah suatu hal yang mustahil. Tinta emas sejarah telah menuliskannya, bagaimana sikap itsar kaum muslimin terhadap saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman mengenai sambutan orang-orang anshar terhadap orang-orang muhajirin,
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang-orang yang  berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Hasyr: 9)
Imam Ibnu Abil ‘Izzi Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan siapakah orang-orang yang dimaksud di dalam ayat ini,  “Mereka adalah golongan  As-Sabiqunal Awwalun, dari golongan muhajirin dan anshar, yaitu orang-orang yang berinfak sebelum penaklukan kota Makkah dan mereka juga orang-orang yang berperang, termasuk orang-orang berbai’at di bawah pohon (Bai’at Ar-Ridhwan), yang jumlah mereka lebih dari 1.400 orang.  (Lihat Syarah Al-’Aqidah Ath-Thahawiyah, Ibnu Abil ‘Izzi, Tahqiq Abdul Muhsin at-Turki dan Syu’aib al-Arna’uth I/692)
Inilah akhlak para sahabat Nabi yang mulia, mereka kaum Anshar benar-benar menyambut kaum Muhajirin yang datang kepada mereka, mereka menerima saudara-saudara mereka yang seiman dan seaqidah dengan tangan terbuka. Mereka para kaum Anshar saling berlomba-lomba memberikan segala apa yang mereka bisa berikan kepada sesama. Padahal saat itu mereka sendiri membutuhkan.
Keutamaan Al-Itsar
Sungguh, seseorang yang mempunyai al-itsar, akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, diantara keutamaan-keutaman al-itsar adalah:
Pertama, akan dicintai oleh Allah Ta’ala
Ini adalah suatu keutamaan yang sangat agung dan besar, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadits, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,“Orang yang paling dicintai oleh Allah ‘Azza wa jalla adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kesenangan yang diberikan kepada sesama muslim, menghilangkan kesusahannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama salah seorang saudaraku untuk menunaikan keperluannya lebih aku sukai daripada beri’tikaf di masjid ini (Masjid Nabawi) sebulan lamanya. Barangsiapa berjalan bersama salah seorang saudaranya dalam rangka memenuhi kebutuhannya sampai selesai, maka Alloh akan meneguhkan tapak kakinya pada hari ketika semua tapak kaki tergelincir. Sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusak amal sebagaimana cuka yang merusak madu.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abid-Dunya dengan sanad hasan)
Allah Ta’ala akan mencintai hamba-hamba-Nya yang selalu berupaya dan berusaha membantu kebutuhan saudaranya. Dan sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menolongnya ketika keadaan genting dan sempit, dan Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberikan bantuan kepadanya di saat kesulitan.
Kedua, akan dicintai oleh manusia
Sahl bin Sa’d as-Sa’idy –radhiallahu ‘anhu berkata, “Seseorang mendatangi Nabi dan bertanya, “Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal, jika aku mengerjakannya aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh sekalian manusia.” Rasul menjawab, “Zuhudlah terhadap dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya kamu akan dicintai oleh mereka.” (HR Ibnu Majah, dengan derajat hasan)
Seorang yang zuhud dari apa yang dimiliki manusia, maka ia akan dicintai oleh saudara-saudaranya, ia akan dicintai oleh kerabat dan teman-temannya. Sedangkan itsar, mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka akan menumbuhkan kecintaan yang lebih besar daripada itu. Karena tabiat seseorang adalah mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan berkorban untuknya.
Ketiga, akan dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat
Rosulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda, “Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan (urusannya) di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya jika hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR Muslim)
seseorang yang memiliki sikap itsar, maka orang-orang akan mengenalnya sebagai sosok yang mudah membantu dan suka berkorban, maka orang-orang akan merasa berhutang budi dan akan balik memantunya dengan senang hati di kala ia kesulitan. Sehingga dengan izin Allah Ta’ala kesulitan-kesulitanya di dunia akan menjadi mudah, dan di akhirat Allah Ta’ala akan memberikan pertolongan kepadanya.
Keempat, akan tumbuh ikatan ukhuwah yang erat dan kuat antar sesama muslim
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Saling menghadiahilah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad no. 594, dihasankan Al-Albani rahimahullah dalam Irwa`ul Ghalil no. 1601)
Dan kemudian di kuatkan dengan hadits “Saling menghadiahilah kalian karena sesungguhnya hadiah itu akan mencabut/menghilangkan kedengkian.” (HR. Al-Bazzar no. 1937,dengan sanad dhoif, lihat pembahasannya dalam Irwa`ul Ghalil, 6/45, 46)
Hadits yang mulia di atas menunjukkan bahwa pemberian hadiah akan menarik rasa cinta di antara sesama manusia karena tabiat jiwa memang senang terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Inilah sebab disyariatkannya memberi hadiah. Dengannya akan terwujud kebaikan dan kedekatan. Sementara agama Islam adalah agama yang mementingkan kedekatan hati dan rasa cinta. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (yang artinya), “Ingatlah nikmat Allah kepada kalian, ketika di masa jahiliyah kalian saling bermusuhan lalu ia mempersaudarakan hati-hati kalian maka kalian pun dengan nikmat-Nya menjadi orang-orang yang bersaudara.” (QS. Ali ‘Imran: 103) (Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, Maktabah Al-Asadi, Makkah, V/126-128)
-bersambung insya Allah-

Rabu, 06 November 2013

Apa yang telah engkau korbankan untuk Islam ?

lpi19616_20
Wahai saudaraku, barang siapa telah kehilangan Allah, maka apa yang akan engkau temukan? Barang siapa yang telah menemukan Allah , maka apa yang hilang? Kenapa terjadi kelalaian dalam bermunajad kepada Tuhanmu? Tidakkah engkau rindu untuk menghuni surga-surga dan taman-taman-Nya?
Saudaraku tidakkah engkau ingat tentang kisah wanita yang syahid pertama kali dalam Islam!! Tentang keluarga Yasir r.a dan pengorbanan keluarga mereka!! Apa yang Sumayah binti Khaiyyath r.ha terima ketika memilih Islam sebagai keyakinan dan juga sebagai jalan hidupnya? Lemparan tombak Abu Jahal yang menembus kemaluannya sehingga mengantarkan dirinya pada ke syahid-an sebagai bayaran atas ke Islamannya, begitu pun yang di terima Khabbab bin Al-Arat r.a, dirinya telah di seret di timbunan bara api yang menyalah sehingga lemak dan darah yang mengalir dari tubuhnya telah memadamkan api tersebut. Dan masih banyak kisah-kisah sahabat Nabi yang mengalami nasib serupa dengan mereka. Ada Hamzah r.a paman Rasulullah saw, yang terpotong-potong tubuhnya dalam medan perang Uhud sehingga membuat Rasulullah saw bersedih , Ada Jafar r.a sepupuh Rasulullah saw yang terpotong kedua tangannya demi tegaknya Islam.
Mereka adalah generasi awal , generasi yang Rasulullah saw sebut sebagai generasi terbaik.Generasi yang siap berkorban harta dan diri demi Islam, generasi yang sadar bahwa Islam hanya akan bisa tegak sejauh mana kita mau berkorban demi Islam , bukan malah mengambil keuntungan dari islam itu sendiri.
Rasulullah saw telah korbankan dirinya, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang di cintainya demi tegaknya agama, demi perkara hidayah. Hari-hari yang di pikirnya adalah bagaimana seluruh umat bisa selamat dari neraka dan masuk kedalam surga-Nya.
Sejak beliau di utus sebagai Nabi dan Rasul maka tiada malam baginya selain tangis dan doa memikirkan nasib umat, tidak ada waktu lagi baginya untuk sekedar memikirkan dirinya dan keluarganya, sampai-sampai beberapa bulan di rumahnya tidak ada yang dapat di makan selain air dan kurma, ini semua Beliau lakukan karena sadar ada tanggung jawab besar di pundaknya tentang masalah umat, masalah yang berdampak bukan hanya sehari atau dua hari tapi masalah yang selama-lamanya, yang apa bila umatnya itu gagal maka akan gagal selama-lamanya.
Saudaraku, Rasulullah saw siang dan malam mendidik dan mengkondisikan para sahabatnya dalam suasana iman, hari-hari mereka hanya bicara perkara bagaimana meningkatkan iman sehingga amal agama dapat wujud pada diri mereka dan kehidupan mereka. Islam tak lagi tinggal di buku-buku tebal, di toko dan di perpustakaan, Islam tak sebatas hanya hiasan dan kajian. Islam tak cuma tampil pada syair dan kesenian, dalam merk dan reklame, dalam slogan dan motto, dalam seminar dan tematik. Tapi Islam menjadi wujud nyata pada diri para penganutnya. Dalam imaniyah sempurna, dalam ubudiyah, mu’amalat, mu’asyarat, dan aklaq. Islam wujud di rumah, di pasar, di ladang, di lorong dusun dan kota. Islam bukan persamaan, tapi pembeda antara yang hak dan batil, Islam bukan pembuat masalah tapi jalan keluar dari berbagai masalah.
Saudaraku itu semua hanya bisa terlaksana kalau setiap diri umat Islam mau kembali kepada agamanya, mau berkorban harta dan dirinya untuk agama, mau kembali menjadikan dakwah sebagai maksud hidup mereka. Gerakan dakwah bukan membangun gedung dakwah atau atribut dakwah, tapi mereparasi ruhani manusia. Tak hanya membangun universitas Islam tapi mengisi ruhani Islam dalam universitas. Tak hanya membangun rumah sakit Islam, tapi menyehatkan iman umat Islam yang sakit.
Kita semua, laki-laki, wanita, tua, muda, anak-anak, kaya , miskin , raja maupun rakyat jelata adalah para penerus kerja kenabian dimana tanggung jawab besar ada di punda-pundak kita. Sejak seorang membuat keputusan bahwa tiada yang berhak di sembah selain Allah swt dan Nabi Muhammad saw adalah utusannya , maka ada 2 tugas besar di pundak-pundak mereka , yang pertama , bagaimana mengwujudkan amal agama yang sempurna di diri mereka, dan yang kedua mengajak orang untuk juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang kita lakukan.
Setiap orang yang merasa muslim harus mempunyai fikir dan risau sebagai mana fikir dan risaunya baginda Rasulullah saw. Bagaimana disetiap diri umat Islam harus ada perasaan memiliki Islam dan berkorban demi Islam , bukan malah mengambil keuntungan dari Islam. Bagimana kita juga berfikir untuk memperkenalkan dan memberikan Islam kepada siapa saja, tak pernah berniat mengambil keuntungan dunia melalui Islam tapi bagaimana berkorban harta dan diri demi islam, tak ingin berambisi menjadi pemimpin Islam tapi bagaimana berkhidmat untuk Islam.
Saudaraku mulai sekarang kita luruskan kembali niat kita, bagaimana agar agama yang sempurna wujud di diri kita, keluarga kita dan seluruh alam, dan juga bagaimana kita berkorban harta dan diri demi tersebarnya Agama.
Ya Allah terimalah harta dan diri kamu untuk agama-Mu, dan terimalah kami untuk meneruskan kerja Rasulullah saw dan jangan karena asbab dosa dan kebodohan kami sehingga menjadikan hidayah-Mu terhambat.
Ya Allah pandang kami , sebagai mana Engkau pandang Para sahabat Nabi-Mu, Jadikan fikir dan kerisauan mereka sebagai fikir dan kerisauan kami, kehidupan mereka sebagai kehidupan kami, berilah kami ridha-Mu, pertemukan kami kelak di akhirat dengan Rasulullah saw dan para sahabat-nya.
Bahan bacaan : Fadilah A’mal karya Maulana Muhamad Zakariyya, Risau Umat Syaikh Abdul Wahab karya Ustadz Abdurahman Lubis, Bersujud dalam Keheningan karya Abu Al-Hamidy

Jihad Dalam Konteks Islam

Oleh: Mohamad Asyraf Bin Mohamad Said

1 Pengertian Umum Jihad
Para ulama Islam sepanjang zaman telah memahami jihad dalam erti kata yang luas sebagai mengerahkan usaha daya di jalan Allah yang meliputi usaha pembaikan diri, usaha pembangunan masyarakat, dakwah melalui lisan dan media. Dalam erti kata yang khusus pula, mereka memahami jihad sebagai berperang bagi membela agama Allah.

Kedua-dua pengertian jihad, umum dan khusus ini, digambarkan di dalam sabda Rasulullah yang bermaksud :

“Berjihadlah kamu melawan orang-orang musyrik dengan hartamu, jiwamu dan lisanmu.”
(Riwayat Abu Daud)

Dalam buku Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah oleh Kementerian Waqaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait, ada dinyatakan bahawa Ar-Raghib telah mengertikan jihad sebagai usaha yang bersungguh-sungguh dan mengerahkan usaha sepenuhnya dalam menghalang musuh, samada dengan tangan, lisan atau apapun sahaja yang ia mampu. Ini dilakukan dalam tiga bentuk : bermujahadah dengan musuh yang nyata, syaitan dan nafsu. Ketiga-tiga ini termasuk di dalam firman Allah, “dan berjihadlah kepada Allah dengan sebenar-benar jihad.” Ibn Taimiyah pula berkata bahawa jihad samada dilakukan dengan hati seperti berazam untuk melakukannya, atau dengan dakwah kepada Islam dan syariatnya, atau dengan menegakkan hujah ke atas yang batil, atau dengan menerangkan yang benar dan menghilangkan syubhat, atau dengan pandangan dan tidakan yang memberi manfaat kepada orang-orang Islam, atau dengan berperang.
1. Dalam Islam jihad ialah perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menegakkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan membasmi perkara-perkara larangan-Nya sekalipun dengan mengorbankan hak-hak kepentingan diri sendiri.
2. Dalam konsep Islam, jihad merangkumi korban kerana apabila seseorang berjihad dengan sendirinya bermaksud mengorbankan kepentingannya dan membawanya hampir kepada tuhan.
3. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang bermaksud:
" Dan orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami.Sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan kami, dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya."
2 Pembelaan Keadilan Merentas Sempadan Ummah

Berdasarkan konsep umum Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka jihad bukan hanya untuk membela Islam dan umatnya, atau untuk menjaga kepentingan mereka sahaja. Akan tetapi ia juga adalah untuk membela keadilan bagi manusia sejagat. Ini adalah berdasarkan firman Allah yang bermaksud :

“ … dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”
(Al-Haj : 40)

Antara pengajaran ayat ini ialah :

a. Sebahagian dari sunnah alam ini ialah Allah akan membangkitkan sekelompok manusia bagi menolak keganasan manusia yang lain.

b. Umat Islam diajar bukan hanya untuk membela sesama umat Islam, tetapi juga membela umat agama lain jika mereka dizalimi. Ini boleh difahami dari pernyataan biara, gereja, rumah ibadat Yahudi bersama dengan masjid dari dirobohkan oleh keganasan sebahagian manusia.

c. Jika ada sekelompok penganut agama lain yang dizalimi dan ditindas, umat Islam adalah lebih utama untuk bangkit membela mereka, menyuarakan suara mereka dan membebaskan mereka dari kezaliman itu.

d. Walaupun Islam tidak sependapat dengan aqidah agama lain, namun Islam tetap menghormati kehidupan beragama.

Berdasarkan prinsip jihad ini sebagai perjuangan membela keadilan secara inklusif dan komprehensif, dapat dinyatakan dengan jelas dan yakin bahawa slogan perjuangan ofensif sekelompok kecil Muslim mengenai jihad secara antagonistik dari pihak Muslim terhadap bukan Muslim, adalah pendekatan yang sangat keliru. Kedua-dua masyarakat Muslim dan bukan Muslim perlu difahamkan secara konsisten bahawa asas hubungan antara kedua-dua kelompok ini adalah keamanan, bukan peperangan atau ketegangan. Malang sekali, trajedi yang mencengkam dunia hari ini ialah ketiadaan kefahaman yang jernih mengenai jihad; golongan minoriti Muslim yang keliru melihatnya dengan lensa yang amat sempit dan kolot, lantas menterorasikan imej jihad dan kebenaran, sementara di satu pihak pula golongan bukan Muslim yang memilih untuk mewarnai persepsi mereka terhadap Islam dan Muslim dengan corak-corak kecurigaan dan tohmahan.

Episod Jamaah Islamiah (JI), yang mutakhir ini menjejas dan menyulitkan lagi proses mengembalikan kemurnian Islam, membawa kita memasuki satu tahap baru dalam jihad, iaitu jihad untuk mempertahankan jihad. Usaha bersepadu perlu diorak untuk mengatasi dua kecenderungan ekstrim; pertama, kekeliruan dan kesangsian terhadap jihad seperti yang dinyatakan di atas, dan kedua, kecenderungan apologetik untuk menafikan gagasan jihad sebagai sebahagian daripada keperibadian ummah.

3 Jihad Pendorong Kemakmuran Dunia

Semangat jihad yang sebenarnya mendorong masyarakat Islam untuk mengusahakan kemajuan dan pembangunan bagi manusia, ekonomi dan negara. Ini adalah kerana Islam menggalakkan kemajuan. Firman Allah bermaksud :

“Hendaklah ada dari kalangan kamu satu umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyeru kepada yang maaruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah golongan yang berjaya.”
(Al-Qasas : 87)

Ini dikukuhkan lagi dengan firmanNya bermaksud :

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya.”
(Hud : 61)

Apabila diperhatikan gagasan umum kehidupan menurut kayu ukur Islam, kita dapat memahami bahawa misi hidup manusia ialah untuk memakmurkan kehidupan dunia bagi mencapai kemakmuran hidup akhirat. Ini bersandarkan beberapa nas Al-Quran dan hadith, di antaranya firman Allah bermaksud :

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan mengangkat sebahagian kamu ke atas sebahagian yang lain dengan apa yang dikurniakanNya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaanNya sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(Al-An’am : 165)

Dan firman Allah lagi bermaksud :

“Dan tidak Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mereka mengabdikan diri kepadaKu.”
(Adz-Dzariat : 56)

Jihad merupakan satu tuntutan ke atas Muslim, secara individual dan secara kolektif, untuk berusaha sehabis upaya ke arah melaksanakan misi tersebut bagi merealisasikan matlamat khilafah (kemakmuran dunia) dan ubudiyyah (kemakmuran akhirat). Sejarah Rasulullah dan para sahabat telah menyediakan gambaran jelas tentang jihad yang sebenarnya, yang boleh disimpulkan sebagai memperjuangkan dua lapangan tersebut. Dengan demikian, setiap usaha membangunkan upaya dan unsur-unsur sokongan ke arah dua kemakmuran itu adalah jihad, sepertimana usaha untuk mencegah atau menghilangkan faktor-faktor yang menghalang keduanya juga adalah jihad.

Islam juga menganjurkan umatnya untuk sentiasa membaiki diri dan berusaha sebaik mungkin. Maka keadaan seseorang yang statik, tidak maju ataupun berkembang, tidak sejajar dengan semangat syara’ yang ditetapkan. Atas dasar ini juga, Islam menganjurkan sifat berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Firman Allah bermaksud :

“Dan berlumba-lumbalah kamu dalam (melakukan) kebaikan.” (Al-Baqarah : 148)

Secara umum, kondisi ummah pada hari ini menuntut jihad untuk menawarkan Islam sebagai alternatif praktikal ke arah kemakmuran hidup dunia dan kesejahteraan masyarakat global. Namun sebelum itu, realiti yang perlu diakui ialah bahawa pihak yang tidak memiliki tidak akan mampu memberi. Jihad ke luar ini, tidak dapat tidak, perlu diiringi, kalaupun tidak didahului, dengan jihad ke dalam secara serius untuk membangunkan khaira ummah, dengan membina quwwah (keupayaan dan kemampuan) dan amanah (berprinsip dan berkerohanian murni).JIHAD DALAM KONTEKS ASIA TENGGARA: PENDEKATAN MALAYSIA
1 Jihad di Malaysia – Membina Masyarakat Cemerlang

Keberadaan masyarakat Islam di Malaysia akan terus kekal simbolik semata-mata, selama mana masyarakat ini tidak dilihat berpatisipasi dan membuat sumbangan di dalam spektrum kehidupan politik, budaya dan ekonomi negara. Sebagai konstituen politik yang turut sama memiliki upaya pengundian dan kepenggunaan, masyarakat Islam perlu terus membangun dengan yakin untuk mengatur langkah progresif bagi menyusun semula struktur organisasinya sebagai sebuah masyarakat penyumbang yang dirasakan kewujudannya. Masyarakat Islam perlu terus berusaha untuk mengubah ketrampilannya sebagai hanya sebuah kelompok “Muslim almari”. Ini menuntut masyarakat untuk memanifestasikan Islam dengan penuh sedar dan terbuka, berpaksikan inti serta kefahaman syara’ yang bercirikan prinsip-prinsip universal.

Masyarakat Islam di Malaysia sedang giat mengatur langkah bergerak ke arah membangun diri sebagai masyarakat cemerlang. Dalam konteks kehidupan masyarakat berbilang bangsa dan agama di Malaysia, ini merupakan jihad yang menuntut jumlah usaha yang tidak sedikit. Diterajui oleh Dr Yaacob Ibrahim, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Sukan, merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, setiap Muslim diseru untuk bersama melihat dan mengusahakan kecemerlangan secara menyeluruh. “Idea yang lebih menyeluruh mengenai kecemerlangan adalah penting dan ia bukan hanya setakat kecemerlangan akademik, yang sering dikelirukan oleh orang ramai. Sebaliknya, kecemerlangan adalah nilai yang anda pegang teguh dalam kehidupan,” katanya. Menjelaskan, Dr Yaacob berkata para Anggota Parlimen (AP) Melayu/Islam telah pun mengenal pasti tiga aspek utama yang harus diberi perhatian - keluarga, pendidikan dan pekerjaan.

Wawasan membina masyarakat Islam cemerlang ini malah mendapat perhatian Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Dalam ucapan di Rapat Hari Kebangsaan, beliau menyokong sepenuhnya wawasan Dr Yaacob Ibrahim untuk membentuk masyarakat Melayu/Islam cemerlang. Pemodenan dan pembangunan boleh dicapai oleh masyarakat sambil menimba kekuatan dari warisan budaya Melayu dan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kemajuan masyarakat. Rancangan akan tertumpu kepada usaha meningkatkan taraf pencapaian pelajar Melayu/Islam dalam semua mata pelajaran, terutama, sains dan matematik serta menjadi orang Islam yang baik dan rakyat Malaysia yang setia. Beliau menyeru Melayu Malaysia agar bersikap komited terhadap pembentukan masyarakat Melayu/Islam cemerlang yang dapat berintegrasi dengan baik di dalam negara Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Beliau yakin yang orang Melayu boleh menjadi sebuah masyarakat Islam contoh yang progresif dan mantap dari segi ekonomi. Masyarakat contoh sebegini akan menyumbang ke arah pembentukan semula Malaysia.

Majlis Agama Islam Malaysia, di dalam melakarkan Pelan Tindakan 3 Tahun 2004-2006, telah menetapkan visi untuk membentuk masyarakat Islam Malaysia yang memiliki ciri-ciri berikut :

a. Berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi dalam masa yang sama bersedia mengusahakan perubahan dalam menjawab keperluan dan cabaran masakini.

b. Kukuh moral dan rohani untuk menghadapi cabaran-cabaran masyarakat moden, terutama di dalam bidang ekonomi yang melalui perubahan.

c. Memiliki pengetahuan dan kefahaman mengenai sejarah dan tamadun Islam, di samping memiliki persediaan intelektual untuk memahami Islam dan isu-isu terkini dunia Islam.

d. Meyakini bahawa Muslim yang baik adalah juga rakyat yang baik.

e. Menyesuaikan diri dengan baik dalam melalui kehidupan sebagai anggota penuh sebuah negara sekular dan masyarakat berbilang agama, dengan menyumbang kepada negara dan kemanusiaan global, termasuk di dalam peranan-peranan kepimpinan.

f. Progresif, mengikuti perkembangan tuntutan-tuntutan masyarakat moden dan mengamalkan Islam melampaui batasan ritualistik atau kelahirian bentuk.

g. Mengetahui dan menghargai kekayaan yang turut ada di dalam tamadun-tamadun lain, di samping memiliki keyakinan diri untuk berinteraksi dengan orang-orang/kaum-kaum lain serta bersedia untuk belajar dari mereka.

h. Bersikap inklusif dan mengamalkan pluralisma selagi mana tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam.

i. Menjadi rahmat kepada masyarakat-masyarakat lain dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal, lantas melepasi status minoriti dan menjadi sebahagian daripada kumpulan majoriti.

j. Menjadi model dan inspirasi kepada yang lain.

HIKMAH JIHAD
a) Jihad itu tidak sia-sia tetapi diberi pahala yang besar dari Allah.
b) Mendapat bantuan Allah dan hidayat-Nya menjadikan jihad itu berkat
dan mendapat rahmat.
c) Golongan yang tidak beriman tidak diterima pengorbanan mereka oleh
Allah.
JENIS-JENIS JIHAD
1) JIHAD AKBAR -jihad yang besar iaitu jihad melawan hawa nafsu.Contohnya,nafsu malas solat, nafsu suka membuang masa, nafsu ingin membuat maksiat.Melawannya dengan jihad.
2) JIHAD ASGHAR -jihad yang kecil iaitu menentang musuh yang nyata seperti peperangan menentang orang-orang kafir yang menceroboh agama Islam dan memerangi orang-orang murtad.
JIHAD DI JALAN ALLAH
Berjihad beerti kita berjuang dengan cara mengorbankan apa yang ada pada diri kita tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripada makhluk, hanya mengharapkan balasan dari Allah. Pengorbanan yang perlu dilakukan :
a) mengorbankan fikiran iaitu memberi sumbangan fikiran ke arah pembangunan Islam di semua peringkat kehidupan dan di semua sudut.
b) mengorbankan harta iaitu menyumbang-kan harta ke arah pembangunan Islam seperti pembinaan sekolah-sekolah yang berteraskan Islam, ekonomi bercorak Islam, tempat-tempat ibadat, pertahanan dan sebagainya.

c) mengorbankan jiwa iaitu bersedia berkorban sekalipun dengan kematian apabila berjuang seperti pergi berdakwah mengajak orang kepada Islam atau dengan berperang di medan perang untuk membela agama, bangsa dan negara.
d) mengorbankan sesuatu yang kita sayang.Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92 yang bermaksud :
" Kamu tidak akan mencapai kebaikan kecuali kamu belanjakan apa yang kamu sayang."
e) melawan nafsu dengan membuang sifat-sifat tercela dan menghias diri dengan sifat-sifat terpuji.

HUBUNGAN JIHAD DALAM PENGORBANAN.
1) Jihad ialah berjuang untuk menegakkan segala perintah Allah dan membasmi perkara-perkara larangannya dengan bersungguh-sungguh.
2) Pengorbanan adalah penderitaan atau susah payah yang mesti ditempuh untuk berjuang dalam jihad.
3) Setiap jihad memerlukan pengorbanan kerana terpaksa bersusah payah untuk mencapai cita-cita yang diperintah oleh Allah.Seperti kata pepatah Melayu:
" Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian, Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian."
4) Kejayaan yang dicapai dengan pengorbanan lebih besar erti dan nilainya daripada tanpa pengorbanan.
5) Sifat-sifat yang perlu ada pada orang yang berjihad ialah:
a) ikhlas kepada Allah
b) tawakkal kepada Allah
c) sabar menempuh ujian pengorbanan
d) tekun.

Untuk mencapai darjat jihad yang sebenar adalah dengan pengorbanan yang membawa kepada hilangnya kepentingan dan hak untuk diri sendiri.Semangat jihad sepatutnya dipupuk dalam diri setiap individu muslim kerana:
a) mencapai kejayaan bukanlah mudah tetapi memerlukan pengorbanan. Besar kejayaan yang hendak dicapai, besar jugalah pengorbanan yang perlu dibuat.
b) sabar dan tabah untuk berkorban itu sendiri memerlukan semangat jihad.
c) orang yang paling disukai Allah ialah orang yang paling tinggi jihadnya.Ibni Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah:" Apakah amal yang paling dikasihi Allah? Jawab baginda: Solat dalam waktunya. Kemudian? Kemudian jihad dijalan Allah." d) orang yang mempunyai semangat jihad itulah orang yang layak diajak sebagai teman atau pengikut dalam berjuang.
Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

P: 04-9882701
H: 013-4006206
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com
JIHAD DAN PENGORBANAN
Jihad dan jati diri
Jihad memerlukan jati diri, ketegasan, keberanian dan kesungguhan menolak segala nilai negatif daripada perbuatan yang sia-sja, mendatangkan dosa dan perbuatan yang tidak bermanafaat seperti yang dicontohkan di bawah ini. Ketegasan itu diikuti oleh amalan yang baik berguna (Amal Soleh)
PENGERTIAN JIHAD
Jihad bermaksud segala usaha yang dilakukan dengan sepenuh daya dan tenaga untuk mencapai matlamat dan cita-cita iaitu menegakkan dan mempertahankan Islam pada diri, keluarga dan masyarakat serta mendapatkan keampunan, rahmat dan keredhaan Allah Taala. Ringkasnya, jihad ialah perjuangan dan pengorbanan suci berdasarkan prinsip ajaran Islam untuk mencapai tujuan atau matlamat yang diredhai Allah Taala. Daripada pengertian ini dapatlah dirumuskan sifat-sifat seorang mujahid (pejuang):

1. Menyedari bahawa jihad merupakan suatu tanggungjawab mulia yang mesti dilaksanakan sepanjang zaman.
2. Berpegang pada prinsip jihad iaitu jihad kerana Allah Taala.
3. Mempunyai matlamat yang suci dan jelas iaitu menegakkan syariat Islam.
4. Mempunyai semangat perjuangan yang tinggi.
5. Sedia berkorban dengan diri dan harta dan bersedia menghadapi risiko (akibat buruk) dengan sabar dan redha.

Jihad meliputi segala usaha yang diredhai Allah Taala seperti jihad dengan hati, fikiran, kata-kata dan perbuatan; jihad dengan ilmu dan pena, jihad dengan apa jua alat dan senjata yang dapat dirumuskan sebagai jihad dengan diri dan harta benda. Jihad yang suci dan sejati hanyalah jihad Fi Sabillillah iaitu jihad kerana Allah Taala.
(Surah Al-Hujarat: ayat 15) Ertinya:
Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya).
Jihad melawan hawa nafsu
Jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang berat yang disebut oleh Rasullallah Sallallahu Alaihi Wassalam sebagai Aljihadu Akbar (Jihad yang besar). Ini tidaklah bermaksud bahawa jihad yang lain tidak penting, tetapi jihad menentang hawa nafsu di anggap sebagai jihad yang besar kerana: 1. Medan jihad (perjuangan) tidak terbatas berdasarkan kemahuan hawa nafsu terlalu baik, nafsu menjadi tempat syaitan bermaha raja lela dan nafsu mendorong manusia melakukan keburukan dan maksiat. 2. Tempoh masa jihad tidak terhad iaitu selama manusia masih hidup. 3. Jihad ini terlalu sulit dan sukar kerana perjuangan ini berlaku antara manusia dengan dirinya. 4. Musuh yang tidak dapat dilihat dan dirasa dengan pancaindera. 5. Jihad nafsu menjadi penentu dan pengawas bagi kejayaan jihad yang lain.
Jihad yang besar ini sebagai: Jihad membersihkan jiwa dan mensucikan hati dan sifat-sifatnya yang rendah dan keji untuk diisi dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Demikian juga, jihad untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dari kegelapan dan kekotoran syirik untuk diisi dengan kejernihan dan sinar cahaya Tauhid. Seterusnya jihad untuk mencapai kemuliaan Tauhid, keihklasan ibadah dan kebersihan akhlak dan ketinggian budaya. Inilah nilai hidup yang hakiki disisi Allah untuk mendapat keampunan, keredhaannya dan rahmatnya yang tidak ternilai sekalipun dengan dunia ini dan segala isinya. (Dr Harun Din)
JIHAD DENGAN HATI
Jihad dengan hati tanpa usaha atau tindakan zahir merupakan jihad yang paling lemah. Orang yang mempunyai semangat jihad yang lemah akan hanya berjihad dengan hati, apabila ia menghadapi masalah ajaran sesat, murtad kebatilan, kemungkaran dan kezaliman. Inilah sikap kebaikan orang Islam pada zaman sekarang, malahan ada yang sudah hilang langsung cahaya jihad di dalam dirinya. Tahap semangat jihad ini dapat diukur berdasarkan sabda Rasullallahi Sallallahu Alaihi Wasallam.: Ertinya: Sesiapa saja yang melihat kemungkaran hendaklah ia bertindak mengubahnya denga lisannya (kata-kata) dan jika masih tidak berdaya, hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya, dan itu merupakan iman yang paling lemah. ( Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim )
JIHAD DENGAN KATA-KATA DAN PENA
Berjihad dengan kata-kata (lisan) dan pena (penulisan) mempunyai medan yang amat luas kerana kedua-duanya merupakan alat komunikasi (perhubungan) antara manusia yang amat mudah dilakukan dan amat berkesan. Pendakwah, mubaligh, juru nasihat, juru runding, penceramah, pensyarah dan guru berjihad dengan lidahnya. Sementara penulis, penterjemah, karyawan dan sasterawan berjihad dengan penanya. Dengan kata-kata dan pena mereka menyuruh manusia taat kepada perintah Allah Taala sama ada suruhan atau larangan. Mereka mengajak manusia melakukan perkara yang baik dan berfaedah dan meninggalkan perkara buruk dan sia-sia serta maksiat. Mereka menyeru manusia menegakkan kebenaran dan keadilan.
Firman Allah Taala: (Surah Al-Imran: Ayat 104) Ertinya:
Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.
Sabda Rasullallahi Sallallahi Alaihi Wassalam: Ertinya:
Jihad yang paling utama ialah berkata benar (adil) di hadapan pemerintah yang zalim.
JIHAD DENGAN HARTA
Jihad harta bermaksud bahawa manusia hendaklah menjadikan harta itu sebagai alat utama untuk melakukan jihad Fi Sabilliilah dan jangan sekali mereka menjadikan diri mereka sebagai hamba harta dengan sifat bakhil dan tamak kepada harta sehingga tidak mahu membelanjakan hartanya untuk berjihad Fi Sabillillah. Al-Quran menyebut berulang kali jihad harta (Al Amwal) yang menyatakan perintah Allah Taala kepada orang yang beriman supaya membelanjakan hartanya untuk berjihad Fi Sabillillah. Pengorbanan dalam bentuk harta ini ternyata amat bermakna dalam perjuangan menegakkan Islam sejak zaman Rasullallah Sallallahu Alaihi Wasalam dan dengan harta itu peperangan menentang musuh dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tanpa harta medan jihad akan menjadi lapang dan orang yang telah menawarkan diri untuk menguasai kekayaan dunia terus menguasai seluruh kehidupan umat manusia seperti yang terjadi pada masa sekarang; umat manusia dibelenggu kemiskinan, mundur dan menderita. Jihad dengan harta akan dapat:
1. Membangun diri manusia menjadi maju.
2. Membangun keluarga dan menghapuskan kemiskinan.
3. membangun masyarakat dalam semua bidang.
4. Menjadikan umat Islam merdeka dan tidak bergantung kepada orang lain.
5. Menjadikan umat Islam di segani dan di hormati.
6. Membolehkan segala usaha dan jihad dalam semua lapangan kehidupan dilakukan dengan jayanya.
7. Membolehkan umat Islam menyahut apa jua cabaran masa kini dan masa akan datang.
(Surah As-Saf ayat:10-11) Ertinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, Serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenar).
JIHAD DENGAN DIRI
Al-Quran berulang kali menyebutkan jihad harta yang diikuti oleh jihad diri (Al Amwalu Wal Anfus) dengan pengertian bahawa harta hanya akan bermakna dalam melaksanakan jihad apabila manusia sanggup mengorbankan diri sebagai pengerak dan melaksana tuntutan jihad. Diri itulah yang sebenarnya menjadi tumpuan utama jihad yang digerakkan oleh kekuatan harta sebagai alat utama jihad. Gandingan antara harta dan diri membolehkan jihad dalam apa bidang sekalipun mencapai matlamatnya iaitu kejayaan yang diredhai Allah Taala.
Firman Allah Taala: (Surah At-Taubat:111) Ertinya:
Sesungguhnya Allah Taala telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka bahawa dengan (balasan), bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah; maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar............................
MENGAPA PERLU BERJIHAD
Jihad merupakan suatu agenda umat Islam yang berterusan yang wajib dilaksanakan sepanjang zaman kerana musuh utama umat Islam terus memerangi umat Islam. Musuh itu ialah syaitan yang menggunakan nafsu manusia untuk menghalang mereka daripada beriman dan menerima kebenaran Islam. Sebaliknya ia mendorong manusia menjadi syirik, kufur dan melakukan maksiat. Oleh itu, selama ada syirik, kufur dan maksiat, maka selama itu jihad nafsu dan jihad menentang kepercayaan syirik, amalan kufur dan maksiat masih berterusan. Selain syaitan yang mendorong manusia melakukan kemungkaran, umat Islam bertanggungjawab menegakkan kebenaran, keadilan dan menentang kebatilan dan kezaliman. Ini semua menuntut umat Islam meneruskan jihad sesuai dengan tanggungjawab dan cabarannya.
Musuh_ Islam dari jenis manusia tidak akan rela umat manusia hidup mengikut lunas_ Islam yang ditentukan oleh Allah Taala. Mereka sentiasa menaruh dendam dan berusaha membawa kita hidup mengikut cara mereka terutama pengaruh Yahudi dan Nasrani. Ini merupakan cabaran utama umat Islam iaitu menyelamat umat Islam daripada pengaruh Yahudi dan Nasrani, pengaruh ajaran sesat dan budaya sekular (keduniaan) dan materialism (kebendaan) dalam berbagai-bagai bidang, seterusnya menyelamatkan umat manusia daripada jalan yang sesat. Jelasnya, jihad menjadi agenda dakwah Islamiah sepanjang zaman.
Ditulis semula oleh:
1. Hj. Kalamhamidi Bin Hj. Abu Bakar
2. Lila Hanizah Bt. Abdul Jalil

Realiti Murtad Dalam Malaysia, Orang ISLAM Perlu Baca.

Pernah dengar cerita Aisyah Bukhari yang murtad tak lama dulu?

Suratkhabar banyak menutup kes ini kononnya untuk menjaga perkauman, tak nak terjadi kacau bilau. Kes Aisyah yang murtad dan banyak kes murtad lain ditutup sedemikian rupa atas alasan bercinta, ikut boyfriend.

Cerita yang akan saya bawa ini agak panjang tetapi sekiranya kamu seorang Islam yang peka dan sayangkan agama kita Islam, buatlah sesuatu, paling kurang fowardkan email ni kepada saudara kita yang tak tahu menahu. Ataupun selemah-lemahnya, berdoa agar kita semua serta saudara-saudara kita terselamat daripada fitnah akhir zaman yang paling besar ini.

Ini bukan cerita rekaan saya tetapi hanya petikan dari ceramah yang saya dengar dari mulut peguambela kes ini Zulkifli Nordin di Madrasah Hidayah. Murtad dikalangan orang Melayu kini sudah menjadi ancaman kepada kita. Indeks pencemaran akidah mengikut jabatan statistik dan perangkaan Tahun 1989 aje, 4776 orang Melayu mohon tukar nama dari Melayu kepada bukan Melayu atas alasan keluar dari Islam.

Tahun 1997, bila Saari Bustamah mengambil alih jawatan mufti dari Datuk Hashim Yahya, perkara pertama yang disentuh adalah murtad. Menurutnya sehingga Julai 1997, 3,000 orang murtad di KL sahaja.
Tahun 1998 saja, 516 orang sudah murtad. Aisyah bukan kes pertama murtad, sebelum ini dah beratus kes timbul tetapi ditutup oleh pihak tertentu.

Setakat kes Aisyah, dah 40 fail murtad dikendalikan oleh saudara kita Zulkifli Nordin. Mengapa kes Aisyah ini kita rasa ralat sangat? Kes ini satu simbol yang tunjukkan pada kita orang Melayu. Sistem pertahanan akidah kita amat rapuh. Akidah kita diserang ditubi dari segala sudut. Yang kita tak nampak dengan menggunakan system perundangan dan kehakiman kita sendiri.
Kes ini boleh dilihat dari 2 sudut.

1. Bagaimana orang macam Aisyah boleh murtad

2. Bagaimana orang kafir laknatullah boleh menggunakan sistem hakiman kita untuk merampas anak orang Islam untuk dimurtadkan?

Apa yang berlaku kepada Haji Bukhari setelah 25 tahun didik anak dengan pengisian Islam yang hebat. Sedang dia mengimamkan sembahyang terawih di masjid tahun 1997 anak dia sedang dimurtadkan dirumah.

Aisyah adalah gadis Melayu biasa yang didedahkan dengan ilmu yang sepatutnya. Dalam keadaan macam tu, dia takkan murtad. Dihantar ke sekolah agama, dia belajar hingga tingkatan 6 atas dan boleh melayakkan diri jadi ustazah kalau dia hendak, dan layak melanjutkan ke peringkat Universiti Al Azhar kalau dia hendak . Dia dibesarkan dalam suasana yang bapanya imam. Datuknya juga imam yang dah berpuluh tahun imam Haji Tahir. Dia juga hafal surah Yasin. Dalam ertikata, tahu ayat apa, surah ke berapa yang dibacanya, ayat apa yang jadi azimat, semua dia tahu. Itu hebatnya Aisyah.

Surah Sajadah pun dia hafal … Masuk ITM dia terlibat dalam gerakan Islam. Dia didedahkan dengan gerakan Islam, dia tahu kelemahan-kelemahan Bible. Dari segi keterampilan, dia budak perempuan Melayu seperti biasa, pakai tudung dengan baju kurung bunga-bunga. Takde apa yang pelik pada dia, duduk di lembah keramat AU5C. Kakak dia pun macam itu juga keterampilannya. Tiap-tiap hari telefon bapanya lapor isu terkini. 2 tahun di KL begitu. Hari terakhir dia telefon 19 Nov 1997,
‘Assalamualaikum ayah! Ni Intan (nama manja) cakap. Intan nak bagitahu, Intan dah kristian.’

Bayangkan hati seorang bapa. Kita sendiri heran macamana dia boleh murtad. Aisyah adalah simbol anak Melayu yang telah dididik dengan begitu rupa boleh murtad. Apa yang Haji Bukhari boleh buat? Airmata sahaja modal dia. Masuk TV menangis, keluar radio menangis, pergi forum menangis apa yang dia boleh buat? Semua dokumen mahkamah akan jadi bahan arkib termasuk p ermohonan kafir laknatullah itu minta Aisyah dibebaskan untuk dimurtadkan ..

Butir asal permohonan.. ….

Permohonan ini dibuat oleh Lennet Teoh Hui Leong seorang peguam Cina Kristian. (Read Herbes Corpes bawah bab 36 kanun acara jenayah). Tujuan untuk membebaskan seorang yang didakwa ditahan secara salah. Sebarang permohonan seperti ini perlu bagi sebab mengapa didakwa tahan secara salah. Permohonan dibuat bawah bab 36 atas alasan Article 11 Perlembagaan Persekutuan. Iaitu hak kebebasan beragama. Tiada langsung soal kahwin timbul. Permohonan tu menyatakan, perenggan 6, bertarikh 28 November 1997 di Makamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur bahagian jenayah.

Sebab yang dia beri, ‘Saya Lennet Teoh Hui Leong telah dilantik oleh Nur Aisyah untuk memberi nasihat kepadanya berkenaan dengan pertukaran agamanya kepada Kristian dan atas arahannya saya telah menyediakan surat sumpah untuk Nur Aisyah menolak dan meninggalkan agama Islam.’
Perenggan 23: ‘Saya Lennet Teoh percaya bahawa Nur Aisyah sedang dikurung secara salah oleh keluarganya. Saya percaya tindakan ibubapa, abangnya dan bapa saudaranya telah melanggar hak kebebasan Nur Aisyah menganut agama pilihannya iaitu Kristian Khatolik’.

Kita tak boleh buat apa-apa sebab article 11 Perlembagaan Persekutuan menyatakan mana-mana warganegara Malaysia yang telah cukup umur (18tahun) berhak mutlak menukar gamanya. Itulah perlembagaan kita yang memerdekakan orang Melayu kita tahun 1957. Perlembagaan itulah juga yang menjerut kita sendiri. Adakah anak cucu kita akan selamat dengan perlembagaan itu? Bila berlaku pertembungan antara hukum syara’ dengan undang-undang sivil, undang-undang syara’ akan terbatal. Maksud agama rasmi kita Islam adalah acara-acara rasmi hendaklah dibuat mengikut cara Islam. Contohnya perlantikan sultan, rasmi parlimen dll. Tak lebih dari itu. Bab kehidupan, politik, ekonomi…. semua tak termasuk.

Article 4 pula menyatakan: ‘Mana-mana undang-undang yang bertentangan yang bercanggah dengan perlembagaan ini adalah batal dan tidak sah. Ini termasuklah hukum syara’.
Contoh kes Hartina Haji Kamarudin.
Pada masa ceramah ini dibuat, Haji Kamarudin ada dalam lokap, didakwa mencederakan seorang Hindu kafir laknatullah kerana memurtadkan anaknya.. Anak yang dibela selama 18 tahun dengan begitu susah payah datang ke Rumah dalam keadaan Hindu.

Haji Kamarudian seorang penjual sate di Perak. Beliau lepaskan anaknya selepas 18 tahun ke KL untuk cari kerja. Tak terlintas langsung di kepalanya anaknya akan murtad. Tak sampai 9 bulan, Hartina balik ke restoran bapanya dalam keadaan Hindu dengan nandek kat dahi . Bukan itu saja. Anak yang dimanjakan begitu rupa balik mencabar bapanya, bawa boyfriend dan kawan-kawan boyfriendnya sambil berpeluk-p eluk dalam keadaan dia pun dah Hindu dengan nandek. Haji Kamarudin takek si kafir tu kat tengkuk, menggelupur dia depan kedai tu.

Haji Kamarudin juga dipelupur oleh kawan-kawan si Hindu tu sampai nak pengsan. Adik lelaki Hartina umur 16 tahun turut kena belasah kerana nak menyelamatkan akidah kakaknya depan kedai tempat bapanya meniaga.

Apa Hartina buat masa tu? Hartina papah kekasihnya dan biarkan bapanya menggelupur sendirian. Tak cukup dengan itu, dia pergi ke balai polis buat report bapak dia pukul boyfriend dia. 14 hari Haji Kamarudin dengan adik lelaki Hartina merengkok dalam lokap sebab report anak kesayangannya yang mempertahankan kekasih Hindunya. Tak cukup dengan itu disaman pula bapanya 3 juta. Remuk hati seorang bapa yang diheret ke penjara kerana anak sendiri. Tak cukup lagi, dia telah menghina bapanya dengan menukar nama Hartina Haji Kamarudin kepada Nivasni Rajeswari. Nama Hindu.

Semasa masih terlantar kat hospital (akibat dipukul binatang Hindu laknatullah ), Haji Kamarudin ditangkap polis semula sebab Hindu laknatullah ditembak oleh seorang yang tak dikenali. Jadi, Haji Kamarudin, anaknya dan anak saudaranya kena kurung masuk lokap kerana menjadi suspek utama kes tembakan tersebut. Anak yang ditatang begitu rupa akhirnya menyebabkan dia merana dalam keadaan hina di dalam negara yang negara Islam!! Haji Kamarudin juga dikenakan berbagai tuduhan. Setakat itu saja, 4 tuduhan.

Yusof Qardawi dalam kitabnya menyatakan hendaklah mempertahan akidah hatta dengan nyawa sekalipun. Itu yang Haji Kamarudin buat dalam mempertahankan hukum Allah, dilokap sedemikian rupa.

Lagi satu kes lain saudara baru kita, nama Yusof bin Abdullah , nama asal Hindunya Santana. Ada seorang isteri, namanya apa entah.Ada anak lelaki, nama Sunjay kalau tak silap. Usia 2 tahun masa tu. Ajak isterinya masuk Islam. Abangnya telah lebih 20 tahun masuk Islam. Isterinya kata ?eh!? Yusof bawa anaknya sekali masuk Islam dengan nama Mohamad Syazani bin Yusof. Dia hidup 2 beranak tu selama 2 tahun. Lepas 2 tahun si minaci datang semula dan bawak lari anak ini ke KL dengan boyfriend barunya.Yusof tak tahu apa nak buat, dia minta mahkamah syariah Alor Setar keluarkan perintah penjagaan hak ke atas anaknya.

Mahkamah pun bagi. Dia pun datang ke KL dan ambil balik budak tu. Si emak ni pergi mahkamah tinggi KL mintak hak jaga anak. Mahkamah tinggi bagi pada si minachi ni. Heran sungguh. Bila si minachi ni tak dapat nak ambil balik budak tu, dia pergi report polis. Tahu polis buat apa? Cari Yusof dan tangkap! (padahal Yusof dapat hak penjagaan daripada mahkamah syariah Alor Setar). Yusof masuk lokap 8 hari.

Lepas tu polis ambil balik budak tu kasi pada emaknya. Hari ini, budak tu kembali jadi Hindu. Tak cukup dengan itu, kurang ajarnya si minachi ni, dia minta pulak mahkamah tinggi batalkan perintah jagaan anak yang dikeluarkan oleh makamah Syariah Alor Setar yang diberi pada Yusof.

Dalam kes Suzie Teoh, seorang budak perempuan dari Kelantan umur 16 Tahun telah peluk Islam atas kerelaan sendiri. Bapa dia tak suka, lepas tu saman anak sendiri dan saman Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, heret anak dia ke mahkamah persekutuan. Dia mohon pada makamah, agar istiharkan anak dia masuk Islam tak sah.

Masa tu, Tun Salleh Abas yang jadi hakim. Beliau seorang yang alim dan warak. Bila dihadapkan dengan kes Suzie Teoh, menangis Tun Salleh Abas. Terpaksa buat perisytiharan. ‘Dibawah Perlembagaan Persekutuan, hak seorang anak tertakluk dibawah jagaan ibubapanya selagi belum cukup 18 tahun. Kalau nak tukar agama, kena minta kebenaran ibu bapanya. Semasa Suzie Teoh masuk Islam, berumur 16 tahun. dia tak sah peluk Islam.’ Atas kearifan dan iman Tun Salleh Abas, dia simpan fail tu dalam lacinya selama 2 tahun. 2 tahun kemudian, lepas hari jadi Suzie Teoh yang ke 18 tahun, dia buka balik kes itu dan bagi peluang Suzie isytiharkan agamanya sendiri. Penuh mahkamah nak tahu kes tu; wartawan tempatan, wartawan asing semua nak dengar keputusan. Terketar-ketar budak tu. Baru umur 18 tahun. Sambil menangis, budak tu kata ‘ Saya yang arif, kekal dalam agama saya, saya masih nak nama Nur Aini.’ Maka Tun Salleh Abas pun dengan bangga mengisytiharkan Islamnya sah dengan namanya Nur Aini. Selamat akidah seorang budak. Sebab itu jugalah Tun Salleh Abas kena buang atas 5 tuduhan. Tuduhan kedua atas sebab melengahkan kes seorang budak tanpa sebab selama 2 tahun. Itulah harga yang Tun Salleh Abas terpaksa bayar.

Kes terakhir sekali yang paling teruk, kes saudara Ibrahim, isterinya Siti Solehah dan anak perempuannya usia 5 bulan mati dipancung kerana tidak mahu kembali kepada agama asalnya, Hindu. Pada malam hari Valentine 14 Februari, pada waktu anak Melayu bertukar tukar bunga di Dataran Merdeka. 3 Saudara kita mati dipancung dalam sebuah kontena demi mempertahankan agama.
Peristiwa 13 Mei tercetus apabila seorang budak Melayu dibunuh kerana dia Melayu bukan kerana dia Islam. Dalam sejarah Melayu, tiada lagi orang Melayu dibunuh kerana Islam. Semuanya sebab Melayu. Inilah pertama kali.

Jika kita sorot semula sejarah Islam Yasir, bapa kepada Amar diseret di hadapan. Amar diugut supaya tukar agama. Kalau tidak, bapanya Yasir akan dibunuh. Amar kata,’Allah hu Ahad’.. Terus Yasir kena pancung di padang pasir. Kemudiannya, Sumaiyah ibunya juga disula dari bawah tembus ke jantung.

Mampu berkata ‘Allah hu Ahad’. Berlari Amar menemui Rasullullah SAW. Dan akhirnya, mengikut sejarah, Amar menjadi seorang mujahid berperang bersama Rasullullah SAW. Itu zaman puak Quraisy kafir laknatullah berkuasa. Rasullullah SAW tiada kuasa lagi pada masa itu.Rasullulah tak boleh buat apa.

Dalam kes kita, bukan sahaja Ibrahim dipancung kepalanya sehingga putus, tak cukup lagi, tangannya juga turut dipotong. Sehinggakan Majlis Agama Islam Selangor terpaksa minta masjid mandikan jenazah saudara-saudara kita yang mati syahid itu. Apalah dosa anak kecil yang berusia 5 bulan itu? Ibrahim dan Siti Solehah bukan calang-calang orang. Ibrahim seorang saintis Pakar Geologi manakala isterinya Siti Solehah, seorang Pakar Botani. Tanda-tanda syahid jelas pada ketiga mayat tersebut. Walaupun 5 hari dalam peti sejuk darah masih memancut keluar pada ketiga-tiga mayat. Bayi yang berusia 5 bulan masih mengalirkan darah hangat seperti baru mati. Peluhterpercik pada dahi mereka. Mereka dikebumikan di kubur Bukit Kiara. Kalau saudara semua tak mengalirkan air mata melihat kubur mereka bertiga terutama bayi yang berusia 5 bulan itu, mesti ada yang tak kena dengan hati kita Hebat mana kita sehingga tak boleh mempertahankan saudara kita sendiri Sedangkan Ibrahim telah melaporkan pada pihak polis dan Majlis agama yang dia diancam untuk dibunuh supaya kembali ke agama asalnya.

Dalam satu hadis yang berbentuk futuristik (masa depan), Rasulullah SAW berpesan ‘Bersegeralah kamu melakukan amalan soleh kerana akan datang kepad a umatku di suatu masa, satu fitnah yang begitu besar yang datangnya seperti satu kepingan hitam di malam gelap gelita tak nampak’. Sahabat bertanya ‘Apakah fitnah besar itu ya Rasullullah? ‘ ‘Fitnah itu adalah kamu akan lihat umatku di hari itu, di waktu itu,pada masa itu, pagi hari Islam, petang kafir. Petang Islam, pagi kafir balik.’ Sahabat bertanya lagi. ‘Mengapa begitu ya Rasullullah? ‘ Rasullullah SAW menjawab, ?Sebab dia jual agamanya dengan nilai dunia’.

Imam Ghazali pernah berkata dalam perkara ini, ‘Akan datang fitnah murtad ini dalam keadaan seperti semut hitam di atas batu hitam di malam gelap.’ Mana nampak? Kecuali kalau jiwa kita tengok satu perkara dengan cahaya keimanan.

Bagaimana gerakan murtad ini berjalan di Malaysia sehingga kita tak nampak langsung. Gerakan Hindu kita tok sah sebutlah Belum habis cakap, dah ada yang tunggu dengan parang kat luar.

Gerakan Yahudi lagilah teruknya. Henry Ford (orang kaya yang buat kereta Ford tu) pernah menulis berkaitan Yahudi tahun 40an atau 30an dulu dalam bukunya ‘International Jew’ (tak Silap saya).

Unsur Yahudi begitu tebal dalam masyarakat kita tapi kita tak nampak. Paling nyata, rokok yang orang kita hisap tu. Setiap satu batang itu ada saham kepada puak Yahudi. Tak de kilang rokok yang bukan
Yahudi punya. Sapa yang hendak berenti merokok, ambil ni sebagai iktibar. Yahudi punya kerja, baru letak bola sebijik, 70 ribu Melayu tak sembahyang kat stadium Shah Alam. Belum kira yang kat rumah lagi.

Bab Kristian, lebih terancang, lebih terperinci lagi. Semenjak kalah dalam perang salib terakhir, iaitu dalam pemerintahan King entah apa nama ke 6 yang terakhir. Sebelum dia mati, dia telah berwasiat dan wasiatnya ada ditulis dengan emas di London . Dia berkata: ‘Kepada semua pemimpim-pemimpin
Kristian, kita hari ini telah melakukan kesilapan besar, kita berperang dengan tentera Islam dengan pedang, bukan berperang dengan akidah yang ada pada mereka. Sebab tu Islam menang walaupun 30 ribu tentera mereka dengan 300 ribu tentera kita, mereka tetap menang sebab mereka (orang Islam) berperang kerana nak mati. Kita perang untuk hidup. Oleh itu, hendaklah kita tukar strategi.

Melancarkan peperangan ideologi, fahaman dan budaya keatas orang Islam.’
Wasiatnya berjaya dilaksanakan setelah King tu mati, 1492, kerajaan Islam Andalusia yang paling agung pada masa itu tumbang di tangan Kristian. 1511 kerajaan Islam Melaka tumbang, tak lama lepas tu, tumbang kerajaan Islam Pattani . Tak lama selepas tu, tumbang kerajaan Islam Kedah . Tak lama lepas tu,tumbang kerajaan Islam Mindanao ..Lepas tu kerajaan Islam Acheh … semuanya satu demi satu..

Macamana benda ni boleh terjadi?

Sebab gerakan Kristian berdasarkan kepada 3G. GOSPEL,GOAL, GLORY . Pertama kitab dia, kedua kekayaan kita, ketiga menang terhadap Islam. Kalau kita tengok sejarah, Alfonso De Albuqueque bukan datang ke Tanah Melayu bawa tukang masak sebab nak rempah kari kita. Dia bukan makan kari, di a datang bawa mubaligh Kristian Francis Xavier (kalau saya tak silap eja), sebab nak sebarkan ajaran Kristian.

Bagaimana cara dia sebarkan Kristian nih?

Orang kita panggil, gerakan halus.Dia panggil semua mubaligh Kristian yang nak datang ke Asia ni.

Dia guna kaedah ‘garam dan ragi’. Garam sebagai perasa, ragi untuk penapaian. Contohnya ubi kayu. Waktu siang asalnya ubi kayu kita letak ragi, esoknya masih lagi bentuk ubi kayu tapi sebenarnya tapai. maksudnya, dia kekalkan orang Melayu dengan identiti Islam. Hakikatnya kehidupan kita bukan cara Islam lagi . Cara inilah yang Rasulullah SAW kata macam kepingan hitam di malam gelita. Inilah yang Imam Ghazali kata macam semut hitam atas batu hitam di malam gelita tu.

Pertama, melalui sistem pendidikan. Di Malaysia, macam-macam sekolah dengan nama mubaligh Kristian. Convent itu, Saint ini. Menurut satu petikan seorang mubaligh Kristian pada masa itu yang ditulis semula oleh George Peters dalam sebuah buku tahun 40an. Kepada mubaligh-mubaligh Kristian yang nak datang ke negara kita, berkaitan pendekatan garam dan ragi’. Pendekatan seperti ini tidak memerlukan seorang Muslim Melayu berkenaan meninggalkan ssstem kemasyarakatan yang dituntut oleh agamanya. Sebaliknya orang tersebut hendaklah digalakkan terus tinggal dalam masyarakatnya. Justeru itu, ragi tetap ujud dalam keutuhannya. Dia akan menjadi bagaikan sebuah lampu (Kristian) yang diletakkan dalam gelap. Penyebaran agama Kristian nanti akan terserlah dalam sifat kerohanian, bukannya organisasi. Dirasa kesegarannya, bukan bersikap kalam. Dinamik dan etikal, bukan bersifat formalistik.

Pendekatan begini telah memperlihatkan kebaikannya. Lantaran ia tidak menganjurkan ahli Melayu tadi menjadi ahli baru Kristian yang formal, menyendiri terpisah dari masyarakatnya. Sebaliknya ia memberi laluan agar dapat dimasukkan semangat dan ajaran Jesus bagaikan sebutir ragi yang bertindak dengan proses penapaiannya ke atas seluruh masyarakat Melayu seluruhnya.

Ajaran Kristian akan bertindak melahirkan revolusi , justeru itu nanti,dapatlah dikatakan bahawa kita nanti akan memperolehi satu Kristian muslim Melayu tempatan yang mencerminkan Kristian muslim
Melayu sejati.. ‘Sebenarnya dia ingin. Akan datang suatu masa nanti, orang Melayu sendiri tanpa dipaksa-paksa akan buat revolusi untuk menjadi Kristian. Cara kebajikan pulak… Hari ni sapa tak kenal kelab rotary yang cuci buah pinggang, kelab lion, bulan sabit merah, Saint John’s Ambulans, sapa tak kenal palang merah. Mereka masuk dengan cara menghidupkan sekularisme. Sekularisma adalah satu cara mengasingkan agama daripada kehidupan. Itulah kita hari ni mengasingkan Islam daripada kehidupan dunia. Cara lain adalah dengan menghidupkan maksiat. Kita kena ambil tindakan samada dengan tangan, dengan mulut, atau paling lemah sekali, dengan hati.

Bangun malam buat sembahyang hajat agar kita semua diselamatkan dari fitnah besar ini. Paling kurang pun, fowardkan email ni kepada saudara kita yang lain yang tak tahu menahu tu. Kita kena peka. Ini semua tanggung jawab kita semua.

Akhir sekali, Sekadar meniupkan semangat perjuangan dalam diri kita yang mengaku Islam ini. Ni lah masanya kita bangkit pertahankan agama Islam sebelum terlambat.
#kawan-kawan yang dikasihi, tolong Forwardkan dan Share entri ini untuk pengetahuan dan tindakan kita semua sebagai orang Islam agar perkara ini boleh dijadikan iktibar dan benteng untuk kita mempertahankan akidah kita yang telah di Islamkan atas tiket keturunan dimana dengan sebab ini kita telahpun mendapat banyak rahmat dan belas ihsan dari Allah tanpa perlu melalui hidup Sebagai seorang yang terpesong dari ajaran-Nya dan sentiasa mencari-cari jalan yang betul.

Di harap rahmat Allah dan doa-doa para waliullah dapat melindungi kita sehingga kita kembali ke sisi-Nya. Sementara itu, berhati-hatilah dalam apa jua yang kita lakukan dan sentiasa beringat kepada Allah.

Ya Allah, gantikanlah kepedihan ini dengan kesenangan, jadikan kesedihan itu awal kebahagian. Wahai Rabb, tuangkan dalam jiwa yang bergolak ini kedamaian… Wahai Rabb, tunjukanlah pandangan yang kebingungan ini kepada cahaya-MU, bimbinglah sesatnya perjalanan ini ke arah jalan-MU mnuju hidayah-MU!

Share kan entri ini pada orang ramai.

Jalankan tanggungjawab anda sebagai seorang ISLAM, jangan biar agama ISLAM dipermainkan.

-APiz-

Syurga Perlu Pengorbanan

Surga Perlu Pengorbanan

Syurga Perlu Pengorbanan.

Seringkali kita menjadi manusia yang bakhil, kikir dan bermental ‘serba instan’, mungkin karena sudah terbiasa dalam budaya yang serba instan, dimana banyak hal bisa disulap dalam waktu yang singkat alias instan. Mungkin kita pun bermental seperti itu, kita selalu ingin mendapatkan sesuatu yang baik namun dengan pengorbanan (investasi, konsekuensi dan risiko) yang tidak sepadan dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita pilih atau bahkan tanpa pengorbanan sama sekali. Ada orang yang ingin memiliki kecukupan secara materi, lalu mendatangi tempat-tempat klenik dan bertuah untuk mendapatkan ajian, karamah dan pesugihan agar instan jadi kaya, tanpa mau mengeluarkan investasi, melaksanakan konsekuensi, dan menanggung risiko pilihannya untuk menjadi berkecukupan dalam materi.

Ada juga orang yang ingin menjadi manusia yang ikhlas, namun tidak mau mengeluarkan investasi selain bertanya melalui SMS kepada seorang ustadz, dan dia melupakan bahwa ikhlas adalah sebuah pilihan yang memerlukan investasi, konsekuensi dan risiko yang tidak sedikit. Saya pribadi pernah mengalami kejadian seperti ini, ada sebagian orang yang mengirm SMS kepada saya, lalu menanyakan bagaimana cara membangun keimanan dalam Islam, bagaimana cara ikhlas dan percaya seutuhnya kepada Allah Swt, lalu saya menjawab bahwa hal itu tidak mungkin bisa saya jelaskan (tuliskan) melalui SMS. Saya menawarkan kepadanya untuk mengikuti beberapa seminar, kajian rutin, dan konsekuensi-konsekuensi lain dari pertanyaannya, namun dia membalas “saya ini orang yang sibuk, susah kalau harus mencari jadwal khusus, jadi tolong balas saja lewat SMS!”, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun!

Sederhana sekali, bila Anda tidak mau mengeluarkan investasi, menjalani konsekuensi dan menanggung risikonya, berarti Anda tidak layak untuk memilih pilihan yang berkaitan. Memilih surga Allah berarti siap mengeluarkan investasi uang, tenaga, pikiran, harta, dan bisa jadi nyawa yang satu-satunya, konsekuensinya adalah menjalani ibadah secara total dalam keislaman kita, dan risikonya adalah mendapatkan bidadari dan seluruh kenikmatan tanpa batas yang disediakan Allah.
Bagaimana pendapat Anda bila seseorang berkata “Saya ingin masuk surga” namun dia tidak mau sama sekali mengeluarkan investasinya, menjalani konsekuensinya dan menanggung risikonya? Berarti dia tidak serius dan sungguh-sungguh dalam pilihannya, bukan?! Sekali lagi, with great choice, comes great investment, consequences & risk! If you dont want the investment, consequences & the risk, then forget about your choice!
Hal yang paling menarik tentang konsekuensi dan risiko pilihan adalah fakta bahwa pilihan memiliki investasi wajib, yaitu bahwa setiap pilihan mengonsumsi waktu. Dari seluruh sumberdaya yang ada, inilah yang paling berharga karena dia tidak dapat diperbarui dan dikembalikan, no one can turns back time. Hal yang harus selalu kita ingat adalah pilihlah pilihan-pilihan yang benar karena apabila kita salah dalam memilih maka memerlukan usaha dua kali lipat untuk memperbaikinya. Satu langkah menuju sebuah kesalahan harus ditebus dengan dua langkah untuk menuju kepada sebuah jalan kebaikan. Jalan mana yang akan Anda pilih? apapun pilihan kita (termasuk tidak memilih), waktu terus berjalan.
“Jika engkau berada di sore hari, jangan engkau menunggu pagi hari. Dan saat engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunggu sore hari. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum kematianmu.” (HR Bukhari)
Kemarin telah berlalu, dan hari esok pun masih sesuatu yang ghaib, sesungguhnya hari inilah milik kita, dan kita memiliki kendali untuk mengisi hari ini dengan pilihan-pilihan apapun yang kita inginkan. Mengisi hari dengan perbaikan-perbaikan dalam diri menuju pilihan terbaik kita, tidak lain tidak bukan selain surga-Nya Allah, tentu saja semua itu butuh banyak pengorbanan baik itu waktu, harta dan semua potensi yang ada dalam diri kita.

(dikutip dari buku Beyond the Inspiration, Ust. Felix Y. Siauw)

PESAN RASÛLULLÂH KEPADA KAUM PEREMPUAN

Pesan Rasulullah Kepada Perempuan
Oleh: Normaisarah binti Othman* dan Norhaslinda binti Nordin**
Muqaddimah
Perempuan adalah ciptaan Allâh yang hadir atas nama cinta. Hawa adalah perempuan pertama yang diciptakan atas dasar cinta Allâh kepada Adam. Dia diciptakan untuk menjadi pasangan bagi Adam atas kehendak Allâh sendiri kerna manusia itu diciptakan semuanya berpasangan. Firman Allâh:
““12. dan (Dia lah) Yang menciptakan sekalian makhluk Yang berbagai jenisnya; dan ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak Yang kamu dapat mengenderainya, (QS al-Dhukhan [44]: 12)
 Di dalam ayat lain, Allâh berfirman,
1. Wahai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Tuhan kamu Yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri Yang satu (Adam), dan Yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya -Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya -dzuriat keturunan- lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertaqwalah kepada Allâh Yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allâh senantiasa memerhati (mengawas) kamu.” (QS al-Nisâ’[5]: 1)
Dari keturunan Adam dan Hawa lahirlah anak keturunannya laki-laki dan perempuan yang berkembang biak hingga saat ini. Dengan berjalannya waktu telah kita saksikan manusia meletakkan derajat seorang perempuan di tahap yang paling bawah. Anak perempuan dibunuh, golongan perempuan dijadikan alat pemuas nafsu laki-laki, perempauan diperlakukan dengan kasar dan hina sehingga Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam dengan membawa risalah untuk mengangkat derajat perempuan pada kedudukan yang labih baik dan mulia. Selanjutnya anak keturunan Hawa ini diangkat menjadi tinggi martabatnya dalam Islam.
Perempuan adalah insan mukalaf sama seperti laki-laki, di tuntut supaya beribadah kepada Allâh Subhânahu wa Ta’âlâ bahkan Islam yang indah ini datang mengakui kaum perempuan berhak mendapat penghargaan sebagai seorang ibu, isteri dan anak perempuan. Mereka juga bertanggungjawab sepenuhnya atas perilaku di dunia dan di akhirat, Islam memberikan hak harta untuk membelanjakannya serta mengurusnya. Berdasarkan prinsip umum, perempuan adalah sama seperti laki-laki dari segi memikul tuntutan syara’ melainkan apa yang dikecualikan oleh Allâh Subhânahu wa Ta’âlâ. Allâh berfirman dalam al-Qur’ân,
 “195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.[1] Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allâh, dan Allâh pada sisi-Nya pahala yang baik.” (QS Ali ‘Imrân[3]:195)
            Islam menjunjung tinggi martabat kaum perempuan yang taat kepada Allâh dan Rasul. Sepanjang zaman kita lihat srikandi-srikandi Islam begitu teguh mempertahankan diri dan muru’ah –kehormatan- serta berjuang kerana Allâh. Walau bagaimanapun memang benar, pernah dikatakan Rasûlullâh bahwa antara golongan yang paling banyak mamasuki neraka adalah perempuan. Namun, jangan kita lupakan bahwa kaum perempuan juga mudah untuk memasuki surga. Bagaimanapun, hari ini banyak kaum perempuan kurang menyadari kemuliaan kedudukan mereka di sisi agama bahkan laranagn dan perintah bukanlah untuk menyusahkan mereka tetapi di situlah letak murninya seorang perempuan.
Telah Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara utama yang kita harus jadikan panduan dalam menyusuri hidup ini yaitu Kitabullâh dan Sunnahnya. Karena perempuan itu juga adalah manusia yang diciptakan seperti laki-laki melalui proses dari seorang anak perempuan kemudian dilamar menjadi seorang isteri setelah itu menjadi ibu kepada anak-anaknya. Sepanjang proses ini tidak ada sedikit pun Islam mau mengesampingkan kaum perempuan. Betapa Islam menjaga kaum perempuan supaya mereka sadar bahwa fitnah juga turut hadir bersama-samanya supaya mereka sadar terhadap bahaya yang mengancam dirinya agar selamat dari bahaya ini.
Perempuan Sebagai Anak
Dari Ummu Salamah radhiyallâh ‘anhu, “Aku bertanya kepada Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam, “Mengapa kami kaum perempuan tidak dsebutkan (keutamaannya) dalam al-Qur’ân sebagaimana kaum laki-laki?” Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam tidak segera menjawab. Namun, pada waktu lain, kulihat beliau berdiri di atas mimbar. Ketika itu, aku sedang menyisir rambut, aku masuk ke salah satu kamar di rumahku. Kupasang pendengaranku di dekat atap masjid yang ketika itu masih terbuat dari pelepah kurma, dan posisinya dekat dengan mimbar masjid. Aku mendengar Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda,Wahai manusia, sesungguhnya Allâh Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman dalam Kitab-Nya, “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang memeluk Islam, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat (kepada Allâh), laki-laki dan perempuan yang (berbuat) benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allâh, bagi mereka, Allâh telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. “(QS al-Ahzab [3]: 35)
Sifat malu adalah karakter yang istimewa bagi kaum perempuan. Jika mereka kehilangan sifat ini mereka akan kehilangan semua kecantikan. Tambahan kepada anak gadis yang masih perawan atau belum nikah. Mereka sedang memikul tanggungjawab dan muruah –kehormatan- kedua ibu bapak walau ke mana pun mereka pergi. Walau apa pun yang dilakukan pasti akan menjadi perhatian orang sekeliling. Bahkan mereka juga mudah dijadikan bahan fitnah bagi mereka yang tidak tahu menjaga harga diri. Hal ini amat ketara dan bisa kita lihat pada anak gadis pada zaman modern. Kebanyakan mereka telah hilang rasa malu dan sopan serta kelembutan. Mereka bebas bergaul di kalangan kaum laki-laki dengan perbuatan yang mengairahkan dan berpakaian yang menampakkan aurat sehingga nampaklah lekuk-lekuk tubuhnya. Rasûlullâh bersabda,
“Apabila kamu tidak merasa malu maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki” (HR. Bukhari)
Di zaman Khalifah Umar bin al-Khaththab radhiyallâhu ‘anhu, beliau telah melihat perubahan-perubahan keadaan kaum perempuan di zamannya (wujudnya penggunaan wangi-wangian dan alat solek) lalu beliau melarang perempuan yang biasa ke masjid mengerjakan shalat dan tiada seorang sahabat pun yang menentangi perintah Umar radhiyallâhu ‘anhu ini. Bahkan beberapa perempuan telah mengadu kepada Aisyah radhiyallâhu ‘anha di mana beliau juga bersepakat dengan Umar radhiyallâhu ‘anhu dan berkata, “Sekiranya Rasûlullâh melihat keadaan yang boleh disaksikan wujud di kalangan perempuan pada masa ini Baginda juga melarang mereka dari masuk masjid.” Sebagai seorang anak perempuan bahkan jika sudah bergelar isteri dan ibu, wajib atas mereka memelihara muruah diri dan menutup aurat, sebagaimana Allâh tegaskan,
“59. Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[2] ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allâh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Ahzab[33]: 59)
Sayyidah ‘Aisyah radhiyallâhu ‘anha meriwayatkan, Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, Hai Aisyah, aku berwasiat kepada engkau. Hendaklah engkau senantiasa mengingat wasiatku ini. Sesungguhnya engkau akan senantiasa di dalam kebajikan selama engkau mengingat wasiatku ini…”
Intisari wasiat Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam tersebut dirumuskan  sebagai berikut, “Hai, Aisyah, peliharalah dirimu.  Ketahuilah bahwa sebagian besar dari pada kaum-mu (kaum perempuan) adalah menjadi kayu api di dalam neraka”.
Diantara sebab-sebabnya ialah mereka itu :
  1. Tidak dapat menahan sabar dalam menghadapi kesakitan (kesusahan), tidak sabar apabila  ditimpa musibah.
  2. Tidak memuji Allâh Ta’âlâ atas kemurahan-Nya, apabila dikaruniakankan nikmat dan rahmat tidak bersyukur.
  3. Mengkufurkan nikmat dan menganggap nikmat bukan dari Allâh.
  4. Banyak bicara yang tidak bermanfaat dan sia-sia.
Dari Ummu Salamah radhiyallâhu ‘anha, pada suatu malam, Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam bangun tidur lalu berkata, “Tiada Tuhan selain Allâh. Fitnah apa yang diturunkan pada malam ini? Siapakah orang yang telah membangunkan para penghuni kamar? Berapa banyak perempuan berpakaian di dunia tetapi telanjang kelak di hari akhirat?” (HR Al-Bukhari).
Apabila mereka telah menjaga muruah diri maka mereka telah meringankan beban kedua orang tua mereka. Bahkan mereka juga dapat menghindarkan diri daripada gejala sosial dan maksiat. Sebagaimana yang dapat dilihat hari ini pebagai kasus yang keluar di koran seperti pembuangan bayi, zina, dan rogol, itu semua adalah puncak dari keruntuhan akhlaq yang leluasa di kalangan anak remaja pada masa kini. Siapakah yang harus dipersalahkan? Apakah kurangnya penghayatan kepada hadits Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam,
Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda:
من البتلى بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار
Siapa yang diberikan rezeki anak-anak perempuan, kemudian ia bersabar dalam memperlakukan mereka niscaya mereka menjadi penghalang baginya dari api neraka.”
Bahkan ia akan masuk surga bersama Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam jika ia bersabar hingga anak-anaknya itu dewasa. Sesuai dengan sabda Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam,
من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أناو هو الجنة كهاتين
“Siapa yang menanggung kehidupan dua anak perempuannya hingga dewasa, niscaya saya dan dia masuk surga seperti kedua hal ini dan Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam, memberi isyarat dengan dua jari beliau.” (HR Muslim dan Tirmidzi)
Pesan lain yang disampaikan Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam ialah taat kepada kedua ibu bapak. Bahkan jika terdengar panggilan antara ibu dan bapak, maka anak harus segera menyahut panggilan ibunya terlebih dahulu, kemudian bapaknya. Ibu sebagai perempuan banyak berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya dan suami tercinta. Sesungguhnya surga bagi seorang anak di bawah telapak kaki ibu,
الجنة تحت أقدام الأمهات
Lafazh ini adalah lafazh masyhur dan tidak didapati dalam sumber-sumber utama hadits. Tetapi maknanya bertepatan dengan satu hadits lain yaitu “Seorang laki-laki yang mau berperang, dan bertemu Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam meminta pandangannya. Baginda bertanya, “Adakah kamu mempunyai ibu?” Jawabnya, “Ya”. Kata Nabi, “Lazimilah dia, karena surga di bawah kakinya”. (Direkod oleh Ahmad dalam Musnad dan Nasâ’i. Sanadnya dinilai shahih oleh Hakim).
Perempuan Sebagai Istri     
Agama Islam tidak menganggap perkawinan itu hanya untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu saja. Setiap pasangan harus memikirkan tanggungjawab mereka bukan saja sekadar suami isteri bahkan sebagai ibu dan bapak. Perempuan adalah perisai dalam rumah tangga kerana memikul tanggungjawab yang sangat besar. Perempuan itu bukanlah barang mainan kaum laki-laki tetapi mereka adalah ciptaan yang mempunyai moral dan rohani yang diamanahkan kepada kaum laki-laki melalui perjanjian luhur (melalui ikatan perkawinan yang sah) di mana Allâh Subhânahu wa Ta’âlâ adalah sebagai saksi untuknya.
“21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS al-Rûm[30]: 21).       
“72. Allâh menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezqi dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?(QS al-Nahl [16]: 72).
Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, bahawa kesopanan dan malu itu sebagian dari iman, oleh karena itu gambaran rumah di mana isteri tidak mempunyai sifat malu dn kesopanan adalah satu yang amat malang sekali. Ia seperti bencana pada kehidupan laki-laki.
 “26. Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat perempuan-perempuan yang keji (pula), dan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezqi yang mulia (surga).”[3] (QS al-Nûr [24]: 26)
Hadits Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam menjelaskan beberapa kriteria yang ditetapkan dalam Islam dalam memilih calon isteri. Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda,
تنكح المرأة لأربع : لمالها ولنسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
Perempuan dinikahi karena empat hal yaitu karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, engkau akan beruntung.”
Seterusnya baginda shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda,
لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها ولا لمالها فلعل مالها يطغيها وانكح المرأة لدينها
Janganlah menikahi perempuan hanya karena kecantikannya, barangkali kecantikannya itu akan mencelakakannya dan jangan hanya karena hartanya, barangkali hartanya membuat dirinya melampaui batas dan nikahilah perempuan karena agamanya.” (HR. Ibnu Majah).
Islam mengkehendaki agar para perempuan menjadi isteri yang sentiasa bersyukur dan merasa cukup dengan pemberian Allâh dan keberadaan suaminya. Bersyukurlah dengan rezeqi, kesenangan bahkan ketika mendapat musibah pun harus bersyukur karena itu adalah pemberian dari Allâh. Pemberian Allâh itu bukanlah untuk membebankan hamba-Nya tetapi untuk mendidik mereka menjalani kehidupan ini dengan lebih baik.  Allâh Ta’âlâ berfirman,
236. Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS al-Baqarah [2]: 236)
Pernikahan yang sukses adalah pernikahan yang didasarkan pada ketenangan dan kedamaian jiwa yang ada pada diri kedua pasangan secara bersamaan. Dalam hal ini Imam Ali radhiyallâhu ‘anhu pernah mengungkapkan, “Tidak ada keberuntungan yang lebih baik yang dirasakan seorang suami kecuali isteri shalihah. Apabila ditatapnya, ia menyenangkannya. Jika suami tidak sedang berada di sisinya, ia mampu menjaga diri dan hartanya.” Resapilah sabda Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam,
أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة
Perempuan yang paling banyak berkahnya ialah yang paling mudah beban hidupya.”(HR. Imam Ahmad di dalam al-Musnad, al-Hakim di dalam al-Mustadrak dan al-Baihaqî di dalam Syu’aib al-Imâm)
Istri yang ideal ialah istri yang penyayang, pengasih, rendah hati, menjaga kehormatan dan memiliki kecantikan. Cinta antara suami dan isteri tidak hanya sementara dan tidak bekerja untuk tujuan lemah, tetapi cinta tersebut merupakan kecintaan hati yang suci dan jiwa yang hidup. Cinta maknanya adalah pemberian, hasilnya adalah keindahan dan kegembiraan. Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda:
حبب إليّ من دنياكم ثلاث : النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة
Ada tiga perkara dari dunia kalian yang membuatku menyukainya yaitu perempuan, minyak wangi dan dijadikan penyejuk mataku di dalam shalat.” (HR al-Nasâ’i di dalam Shahihnya dan al-Hakim di dalam al-Mustadrak).
Seorang istri dalam hidupnya bisa menjadi neraka dan surga bagi suaminya. Kedua pihak harus berusaha dalam mengatasi pelbagai masalah yang timbul sehingga setan tidak bisa menghasut berduanya. Maka hendaklah pasangan ini senantiasa berbuat kebaikan dan ketaqwaan kepada Allâh dan ia adalah sebaik-baik bekal dan amalan.
34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allâh lagi memelihara diri[4] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).[5] Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya[6]. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[7]. Sesungguhnya Allâh Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS al-Nisâ’[4]: 34)
Rasûlullâh pernah ditanya, “Siapakah perempuan yang terbaik?” Beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, Yaitu perempuan yang menyenangkan tatkala dilihat, taat tatkala diperintah, dan tidak menyimpang pada dirinya sendiri dan hartanya dengan melakukan sesuatu yang tidak disukai.” (HR Abû Daud dan al-Nasâ’i dengan sanad yang hasan)

Perempuan Sebagai Ibu
Setelah melalui proses sebagai seorang anak dan isteri, telah menjadi impian semua kaum perempuan untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Bahkan Islam turut meninggikan martabat ibu yang sungguh mulia. Islam amat memuliakan ibu dan kemuliaan ibu menduduki tempat ke-dua selepas mentaati Allâh Subhânahu wa Ta’âlâ. Justru, Allâh Subhânahu wa Ta’âlâ telah mewajibkan anak-anak memuliakan dan menghormati ibu sekalipun berlainan pegangan agama. Adalah satu kenyataan bahwa ibu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding bapak. Berdasarkan sifat dan naluri keibuan, maka tidak heran anak-anak lebih mengasihi, dan mengingat serta sering menyebut nama ibu dibanding bapak. Jika sakit, kita lebih suka ibu yang jaga. Kalau hendak makan, kita lebih suka ibu yang masak dan menyuapi. Kalau ingin tidur, kita mau ibu yang tidurkan. Kalau ingin nikah, ibu juga yang kita risaukan. Sehingga saat menghadapi kematian pun, kita akan menyebut nama ibu.
            Kuatnya ingatan anak-anak kepada ibu ialah kerana ibulah yang mengandungkan kita, ibu yang menyusui kita, ibu yang menyuapi kita makan dan minum, ibu yang mendodoi dan menidurkan kita, ibu yang membersihkan najis dan segala kotoran di badan kita. Oleh karena itu, wajarlah Allâh Subhânahu wa Ta’âlâ memuliakan ibu sesuai dengan pengorbanannya. Firman Allâh dalam al-Qur’ânul Karîm,
14. Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[8]. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS Luqman [31]: 14).
Pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu tidak dapat dibandingkan dengan apa pun di dunia ini. Malahan ibu akan lebih diutamakan daripada bapak. Sabda Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam, dari Abû Hurairah, dia berkata, telah datang kepada Rasûlullâh, seorang laki-laki lalu bertanya, “Wahai Rasûlullâh, siapakah yang lebih berhak untuk saya pergauli dengan baik?” Beliau menjawab, “Ibumu” dia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “Ibumu” dia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “Ibumu” dia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “Bapakmu”. (HR Muslim).
Ibu adalah orang yang paling berhak menerima kebaikan yang berupa kasih sayang dan penghargaan dari pada anak-anaknya yaitu sebanyak tiga kali jika dibandingkan yang berhak diterima oleh seorang bapak daripada anak-anaknya. Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam menyebut perkataan ibu sebanyak tiga kali, sedangkan bapak hanya sekali saja yaitu pada kali yang ke empat. Andai berlaku pertimbangan keperluan antara bapak dan ibu dalam mendapat khidmat anaknya, maka ibulah yang lebih berhak diutamakan.
Putri Rasûlullâh, Fathimah al-Zahra yang dicintai baginda merupakan antara contoh srikandi yang di asuh Nabi menjadi perempuan terunggul. Baginda Rasâlullâh telah banyak meninggalkan pesanan, nasihat dan aturan untuk Fathimah al-Zahra. Perlu di ingatkan di sini bahwa, apa saja yang ditinggalkan kepada Fathimah adalah ditinggalkan juga pesan itu terhadap perempuan Muslimah umumnya. Ibu yang mengandung diberikan ganjaran yang besar oleh Allâh.
Sabda Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam ketika meningalkan pesan terhadap putrinya, “Wahai Fathimah! Disaat seorang perempuan mengandung, maka malaikat memohonkan ampunan baginya, dan Allâh tetapkan baginya setiap hari seribu kebaikan, serta melebur seribu kejelakan. Ketika seorang perempuan merasa sakit akan melahirkan, maka Allâh tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allâh. Disaat seorang perempuan melahirkan kandungannya, maka bersihlah dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Disaat seorang perempuan meninggal karena melahirkan, maka dia tidak akan membawa dosa sedikit pun, didalam kubur akan mendapat taman yang indah yang merupakan bagian dari taman surga. Allâh memberikan padanya pahala yang sama dengan pahala seribu orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan seribu malaikat memohonkan ampunan baginya hingga hari kiamat.”
            Besarnya pengorbanan seorang ibu bernama Siti Hajar yang penuh sabar berulang-alik antara Bukit Shafa dan Marwah untuk mencari air menghilangkan dahaga anaknya, Nabi Ismail telah diberi penghargaan Allâh. Peristiwa itu telah disyariatkan yaitu sa’i dan diberi penghargaan sebagai salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Ibu dalam al-Qur’ân cukup dimuliakan.
Contohnya dalam surat al-Qashash ayat 13 Allâh berfirman yang bermaksud, “Maka Kami kembalikannya (Musa) kepangkuan ibunya supaya menyenangkan hatinya dan tidak berduka.” Ibu Nabi Musa telah melahirkan anaknya dengan susah payah tetapi kekejaman Firaun memisahkan mereka. Namun alangkah besarnya rahmat Tuhan terhadap ibu karena selepas menghadapi halangan dapatlah dia hidup lebih bahagia dengan menyusukan sendiri anaknya dan mengasuh sehingga besar dengan perbelanjaan dari istana. Sebab dengan menjadi pengasuh dan menyusukan anak raja (Musa) itu, ibu Musa sekeluarga telah dihormati oleh seluruh penduduk negara.
Peranan seorang ibu sangat besar dalam mendidik anak-anaknya supaya menjadi insan yang cemerlang di dunia lebih-lebih lagi di akhirat. Kasih sayang seorang ibu yang bijaksana terhadap anaknya mampu menyebabkan masuk surga serta menyelamatkannya dari api neraka. Dari Aisyah radhiyallâhu ‘anha berkata, “Seorang perempuan miskin beserta kedua anak perempuannya datang kepada aku kemudian aku berikan kepada perempuan itu tiga buah kurma, lalu perempuan itu memberikan kepada tiap anaknya sebuah kurma, dan ia hendak memakan yang satunya itu, namun ternyta kedua anaknya meminta lagi, maka perempuan itu pun membelah kurma yang ingin ia makan tadi, menjadi dua. Sungguh keadaan ini membuatku kagum sehingga aku melaporkan apa yang telah dilakukannya itu pada Rasûlullâh, lalu beliau bersabda, ”Sesungguhnya Allâh telah mewajibkan kepadanya berkat (cintanya) kepada kedua anaknya itu surga, atau akan membebaskan dari neraka dengan sebab keduanya.” Ini juga adalah seruan untuk membuka pintu harapan di hadapan ibu-ibu sekalian yang telah banyak mengalami frustasi karena banyaknya kedurhakaan dan pengingkaran dari anak-anaknya setelah mencapai usia baligh.
            Sesungguhnya dalam mendidik anak-anak, kesabaran yang tinggi perlu ada dalam diri ibu. Tugas mendidik adalah suatu amanah yang berat yang harus dipikul oleh seorang ibu dan ayah namun kerana ibu mempunyai luang masa yang lebih panjang dengan anak-anak berbanding ayah  maka tugas mendidik anak jatuh kepada seorang ibu. Harus di ingatkan kepada para kaum ibu bahwasanya kasih sayang terhadap anak-anak tidak terbatas hanya pada memberi makan mereka, mengenyangkan mereka, dan memenuhi kebutuhan dunia mereka saja. Akan tetapi lebih dari itu dengan mendidik dan mengajari mereka ilmu-ilmu agama dan membiasakan mereka dengan akhlaq yang mulia sejak masih kecil.
Karena barangsiapa yang terbiasa ketika masa kecilnya dengan kebaikan maka ia akan menuai pada masa tuanya kebaikan itu, dan barangsiapa yang masa tuanya terbiasa dengan kebaikan, maka ia akan mati dalam kebaikan itu, dan barangsiapa yang mati dengan penuh kebaikan maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan kebaikan tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Ketahui juga bahwa sesungguhnya sebagian besar kedurhakaan seorang anak terhadap orang  tuanya adalah buntut dari jeleknya pendidikan yang dia berikan padanya,serta kurangnya perhatian dan hilangnya keteladanan yang baik dari orang tuannya.
Oleh kerena itu, maka para ibu rawatlah anak-anakmu dan ajarin mereka dengan adab atau perilaku yang islami, dan berikanlah ilmu pada mereka pengetahuan tentang Allâh  sebagaimana para ibu memberi makan dan minum kepada anak-anaknya. Insy Allâh para ibu akan mendapat pahala yang besar dari sisi Allâh.

Iktitâm
Musuh-musuh Islam bahkan musuh-musuh kemanusiaan di masa kini, baik orang-orang kafir mau pun orang-orang munafik yang berpenyakit di hatinya, jengkel melihat kemuliaan, keseluruhan nilai dan keterpeliharaan perempuan Muslimah dalam naungan Islam. Karena musuh-musuh Islam  itu, baik orang-orang kafir maupun munafik, menghendaki agar kaum perempuan menjadi destroyer instrument (alat perusak) dan perangkap yang dapat mereka gunakan untuk menjaring manusia-manusia lemah iman dan penurut hawa nafsu yang terkendali. Setelah itu, mereka diberi kepuasan syahwat yang tak kenal kenyang itu. Firman Allâh,
27. Dan Allâh hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).” (QS al-Nisâ’ [4]: 27)
Orang-orang Islam yang berpenyakit di hatinya menghendaki agar perempuan menjadi barang dagangan murah dalam arena pameran bagi para hidung belang dan para penurut keinginan setan, barang dagangan yang terbuka untuk dipertontonkan dan dinikmati atau sampai kepada hal yang lebih buruk dari sekadar demikian.
Majalah-majalah berbau porno menampilkan gambar-gambar gadis cantik memukau dan semi telanjang untuk dijadikan alat untuk meningkatkan oplag dan marketing majalah mereka. Itu lah realita yang berlaku sekarang terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan tidak menyadari bahwa mereka telah dipergunakan lalu hidup bergelimang dengan dosa-dosa besar.
Justru, kaum perempuan yang mau menjadi shalihah sebagai seorang anak, istri bahkan ibu haruslah kembali kepada tujuan asal penciptaan asal mereka di muka bumi Allâh ini. Jauhkan diri kalian dari amalan dan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa besar dan akan menyeret kalian ke neraka jahannam. Perlu di ingatkan bahawa larangan dan aturan yang ditetapkan oleh Allâh adalah untuk memelihara dan menjaga maru’ah –kehormatan- seorang perempuan. Andai seorang perempuan pernah tersasar dan bergelimang dengan dosa sebelum ini jangan putus asa dengan rahmat Allâh. Pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang benar-benar mau bertaubat.
Firman Allâh yang kurang lebih artinya “53. Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa[9] semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Zumar [39]: 53)
Dari Abdullâh bin ‘Amr radhiyallâhu ‘anhumâ bawa Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dunia ini adalah perhiasan (kesenangan) dan sebaik-baik perhiasan (kesenangan) dunia adalah perempuan yang shalihah.” (HR Muslim, Nasâ’i, Ibnu Majah dan Ahmad). Maka kaum perempuan haruslah menanam dalam diri untuk hidup sebagai perhiasan yang memberikan manfaat kepada orang lain dan bukan racun perusak. Karena sebaik perhiasan adalah perempuan yang shalihah dan itulah yang terindah apabila kaum perempuan melaksanakan segala aturan dan menjauhi larangan-Nya.
Perempuan yang mampu mendorong anak-anak dan suaminya semakin dekat kepada Allâh. Jadilah perempuan yang sabar seperti Asiyah, perempuan yang setia seperti Khadijah, perempuan yang suci seperti Maryam, perempuan yang ikhlas seperti A’isyah dan perempuan yang teguh seperti Fathimah.
Dan yang terakhirnya penulis tinggalkan dengan sebuah hadits yang pasti meruntun jiwa kaum perempuan. Pada suatu hari, Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam berjalan-jalan bersama puteri baginda, Sayyidah Fathimah radhiyallâhu ‘anha setibanya mereka berdua di bawah sebatang pohon tamar. Fatihmah terpijak pohon semalu –tanaman putri malu-, kakinya berdarah lalu mengadu kesakitan. Fathimah mengatakan kepada bapaknya apalah gunanya pohon semalu itu berada di situ dengan nada yang sedikit marah. Rasûlullâh dengan tenang berkata kepada putri kesayangannya itu bahawasanya pohon semalu itu amat berkait rapat dengan perempuan. Fathimah terkejut. Rasûlullâh menyambung kata-katanya lagi. Para perempuan hendaklah mengambil pelajaran daripada pohon semalu ini dari 4 aspek. Pertama, pohon semalu akan kuncup apabila disentuh. Ini boleh diibaratkan bahwa perempuan perlu mempunyai perasaan malu (pada tempatnya). Kedua, semalu mempunyai duri yang tajam untuk mempertahankan dirinya. Oleh itu, perempuan perlu tahu mempertahankan diri dan maru’ah sebagai seorang perempuan Muslimah. Ketiga, semalu juga mempunyai akar panjang mendalam yang sangat kuat dan mencengkam bumi. Ini bermakna perempuan shalihah hendaklah mempunyai keterikatan yang sangat kuat dengan Allâh Rabbul âlamîn. Dan akhir sekali, semalu akan kuncup dengan sendirinya apabila senja menjelang. Oleh itu, para perempuan sekalian, kembalilah ke rumahmu apabila waktu semakin senja. Ambillah pelajaran dari semalu walau pun ia hanya sepohon tumbuhan yang kecil.[]

Marâji’

Al- Fauzan, Shaleh bin Fauzan bin Abdullah. 2003. Tanbîhât ‘alâ Ahkâmin Takhtashshu bi al-Mu’minât. Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia: Jakarta. Cet.3.
Al-Syanawi, ‘Abdul Aziz. 1996. Perempuan-Perempuan Asuhan Rasûlullâh. Al-Bayan: Bandung
Aziz, Sya’wana. 2010. Peliharalah Dirimu Duhai Perempuan. Pustaka Al-Ehsan: Kuala Lumpur.
Azis, Sa’ad Yusuf Abdul. 2004. 101 Wasiat Rasul untuk Perempuan. Pustaka Al-Kauthar: Jakarta.
Hajjaj, Yusuf Abû. 2005. Menjadi Istri yang Sukses dan dicintai. Pustaka Azzam: Jakarta.
Ibrahim, Abdul Mun’im. 22 Mei 2012. Mendidik Anak Perempuan. http://books.google.com.my/books
Al-Syaikh, Badwi Mahmud. 25 Mei 2012. 100 Pesan Nabi Terhadap Perempuan. http://books.google.co.id/books
Anonim. 23 Mei 2012. http://www.permaijordan.com/index.php/artikel-2/tazkirah/98-pesanan-nabi-untuk-perempuan.
Anonim. 23 Mei 2012. http://abuumair1.wordpress.com/soal-jawab/al-quran-dan-hadis
Sofian Resali. 22 Mei 2012. http://www.iluvislam.com/tazkirah/dakwah/2803-perempuan-bukan-sekadar-hiasan-dunia.


* Penulis adalah Sarjana Muda Al-Qur’ân dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
** Penulis adalah Sarjana Muda Fiqih dan Fatwa Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
[1] Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

[2] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.
[3] Ayat ini menunjukkan kesucian ‘Aisyah radhiyallâhu ‘anha dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasûlullâh adalah orang yang paling baik. Maka pastilah perempuan yang baik pula yang menjadi istri beliau.

[4] Maksudnya tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.
[5] Maksudnya Allâh telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.
[6] Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.
[7] Maksudnya untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
[8] Maksudnya selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.
[9] Dalam hubungan Ini lihat surat al-Nisa [4]: 48.

Tiada ulasan: