Selasa, 16 Jun 2015

BILA KITA DITIPU IBLIS@SYAITAN...DAN KITA TAK SEDAR DITIPU SEBAB TERASA DIRI SANGAT HEBAT


Apakah Iblis dari jenis Jin atau Malaikat ??
Apakah Iblis termasuk dari jenis Malaikat atau Jin? Kalau dari jenis Malaikat, mengapa dia berbuat maksiat? Padahal para Malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Kalau dari jenis Jin, maka dia juga berhak memilih antara taat atau bermaksiat!! mohon jawabannya.


Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah semata,
Iblis – semoga Allah melaknatnya – adalah dari jenis jin. Tidak pernah sehari pun dia pernah menjadi malaikat, bahkan walau sekejap matapun. Karena Malaikat adalah makluk mulia, tidak pernah berbuat maksiat dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Banyak sekali ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan secara jelas bahwa Iblis adalah dari jenis Jin bukan dari jenis Malaikat.
Di antaranya adalah;
1- firman Allah Ta'ala: 
 ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً )  الكهف / 50 .
Dan (ingatlah) ketika Kami (Allah) berfirman kepada para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam!!  Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain Aku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim. (QS. Al-Kahfi: 50)
2. Allah telah menjelaskan bahwa jin diciptakan dari api.
Dia berfirman:
"Dan  Kami (Allah) ciptakan Jin sebelum (Adam) dari Api yang sangat panas " (QS. Al-Hijr: 27).
Allah juga berfirman:
"Dan Dia menciptakan Jin dari nyala api " (QS, Ar-Rahman: 15)
Dalam hadits shahih dari Aisyah rodhiallahu 'anha, dia berkata: Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam bersabda:
"Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api dan Adam diciptakan sebagaimana telah dijelaskan kepada kalian (dari tanah)"
(HR. Muslim dalam shahihnya, no. 2996, Ahmad no. 24668, Baihaqi di Sunan Kubro, no. 18207, dan Ibnu Hibban, no. 6155)
Maka di antara sifat Malaikat adalah diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari api. Ayat-ayat Alqur'an telah menjelaskan bahwa Iblis –semoga Allah melaknatnya– diciptakan dari api. Di antaranya terungkap dari jawaban Iblis sendiri ketika Allah  bertanya kepadanya sebab pembangkangannya untuk bersujud kepada Adam ketika diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Dia (Iblis) berkata:
"Saya lebih baik dari dari dia (Adam), saya diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah" (QS. Al-A'raf: 12)
Dari ayat ini menunjukkan bahwa Iblis adalah dari jenis Jin
3. Allah telah mensifati Malaikat dalam Al-Qur’an Karim dalam firman-Nya: “Wahai Orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Di dalamnya ada para malaikat yang sangat keras, tidak pernah berbuat kemaksiatan terhadap perintah Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkannya" (QS. At-Tahrim: 6)
Di ayat lain Allah juga berfirman: “Sebenarnya (Malaikat) adalah hamba yang dimuliakan, mereka tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya" (QS. Al-Anbiya: 26–27)
Firman yang lainnya: “Dan hanya kepada Allah apa-apa yang ada di langit, di bumi dari jenis binatang dan Malaikat, mereka bersujud dalam kondisi tidak sombong. Mereka takut kepada Tuhan-Nya yang di atas dan mengerjakan apa yang diperintahkan“ (QS. An-Nahl: 49 – 50)
Oleh karena itu tidak mungkin para Malaikat itu berbuat maksiat kepada Tuhannya sementara mereka maksum (terjaga) dari kesalahan dan mempunyai karakter berbuat ketaatan.
4. sementara Iblis bukan dari jenis Malaikat, sesungguhnya dia juga tidak dipaksa untuk taat, akan tetapi dia mempunyai pilihan sebagaimana kita kalangan manusia juga diberi pilihan. Allah berfirman: “Sesungguhnya Kami (Allah) telah memberikan jalan, apakah dia bersyukur atau dia kufur".
Maka dari kalangan jin pun ada yang kafir dan ada yang muslim, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jin:
“Katakanlah, diwahyukan kepadaku, bahwa ada segolongan jin mendengarkan (Al-Qur’an) kemudian mereka berkata: “Sesungguhnya kami mendengarkan Al-Qur’an yang sangat menakjubkan. Yang memberikan petunjuk kepada kebagusan sehingga kami beriman kepadanya dan tidak menyekutukan terhadap Tuhan kami sedikitpun juga“ (QS. Al-Jin: 1 -2)
Dan dalam surat yang sama jin juga berkata: “Dan sesungguhnya ketika kami mendengarkan petunjuk (Al-Qur’an) maka kami beriman. Dan barangsiapa yang beriman maka dia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut juga) akan penambahan dosa dan kesalahan. Dan di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada juga orang-orang yang menyimpang dari kebenaran…"
Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata: “Hasan Al-Bashri berkata, 'Iblis tidak pernah menjadi malaikat sekejap pun jua. Sesungguhnya dia dari jenis Jin, sebagaimana Adam adalah asal manusia“ (Diriwayatkan oleh At-Thobari dengan sanad yang shahih. Lihat Juz: 3 / 89)
Sebagian ulama’ ada yang berpendapat bahwa Iblis merupakan golongan malaikat. Dia disebut-sebut sebagai burung meraknya malaikat, disebut pula sebagai malaikat yang paling rajin beribadah, dan ungkapan-ungkapan lain yang kebanyakan bersumber dari riwayat israiliyat. Di antaranya bertentangan dengan nash-nash yang jelas di Al-Qur’anul Karim.
Ibnu katsir memaparkan lebih jelas lagi tentang hal tersebut, berliau berkata: “Banyak atsar yang diriwayatkan berkaitan dengan masalah ini dari ulama’ salaf. Akan tetapi kebanyakan bersumber dari riwayat Israiliyat –yang hanya dinukil untuk dilihat saja–. Hanya Allah saja yang mengetahui kondisi kebanyakan riwayat tersebut. Di antaranya juga ada riwayat yang jelas kebohongannya karena menyalahi kebenaran yang telah kita ketahui. Sementara berita yang terdapat dalam Al-Qur’an sudah sangat cukup dibanding berita-berita masa lalu yang sering tidak lepas dari adanya  penggantian, penambahan atau pengurangan, bahkan banyak cerita yang dibuat-buat. Padahal  mereka (umat terdahulu) tidak memiliki ulama’ pakar dan spesialis yang dapat membersihkan cerita-cerita tersebut dari penyelewengan orang-orang berlebihan dan dari tambahan orang-orang yang berbuat kebatilan. Sebagaimana dalam umat ini (umat Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam) terdapat para ulama terbaik, para pakar yang sangat kredibel dan bertakwa serta ahli dalam melakukan kritik riwayat  yang telah membukukan hadits dan memilah-milahnya dan menyeleksi mana hadits yang shahih, hasan, lemah, matruk (ditinggalkan) atau maudhu' (palsu). Mereka  pun menerangkan siapa para pemalsu hadits, orang-orang yang dituduh pendusta serta yang tidak dikenal jatidirinya, dan ciri-ciri lainnya dari para perawi, sebagai upaya untuk menjaga kedudukan Nabi Muhammad sallallahu’alaih wasallam yang sangat mulia, pemimpin umat manusia, dari riwayat-riwayat dusta yang disematkan kepada beliau atau dikatakan dari beliau. Semoga Allah meridhai mereka dan menjadikan surga Firdaus menjadi tempat mereka." (Tafsir Al-Qur'anul Adzim, juz 3/90)
Wallahu ta'ala a'lam.

Iblis Menurut Pandangan Islam

Iblis Menurut Pandangan Islam - Iblīs (Arabic إبليس), adalah nama nenek moyang dari bangsa jin. Sebagaimana Adam adalah seorang nenek moyang dari manusia. Allah menciptakan Iblis dari nyala api.
Iblis (dari bahasa Arab yang artinya "dia yang dipukul memar"). Alkitab tak punya literatur tentang Setan, selain dari perjanjian lama: ha-Satana, yang berarti musuh. Definisi setan ini lalu diadopsi oleh bahasa Yunani: diabolos yang dalam bahasa Inggris disebut devil.
ESTIMOLOGI 
Dalam bahasa Arab nama Iblis berasal dari kata balasa بَلَسَ, meaning yang artinya menyesal. Maka nama Iblis diartikan "Yang akan terus menyesal di dunia dan di akhirat"
ASAL MULA
Sejak penciptaan manusia Adam, iblis diperintahkan Allah untuk bersujud kepadanya, namun iblis tidak mau sujud kepadanya. Oleh karena itu, Iblis di keluarkan oleh Tuhan dari Surga dan menjadi mahluk yang terkutuk.
Ia meminta kepada Tuhan untuk menangguhkan kematiannya hingga hari kiamat. Iblis dendam kepada manusia, keturunan Adam karena lantaran kehadiran Adam, obsesinya jadi makhluk nomor satu jadi buyar. Iblis juga disebut Setan dan seluruh jin dan manusia yang menjadi pengikutnya juga disebut Setan.
Dalam sebuah kitab karangan Imam al-Ghazali disebutkan bahwa Iblis sebelum dilaknat oleh Allah, bernama asli Azazil dan sesungguhnya ia memiliki banyak nama/julukan, yaitu:
* Langit pertama al-Abid (ahli ibadah, selalu mengabdi luar biasa kepada Allah)
* Langit kedua ar-Raki (ahli ruku)
* Langit ketiga as-Saajid (ahli sujud)
* Langit keempat al-Khaasyi (selalu merendah dan takluk kepada Allah)
* Langit kelima al-Qaanit (selalu ta'at)
* Langit keenam al-Mujtahid (bersungguh-sungguh dalam beribadah)
* Langit ketujuh az-Zahid (sederhana dalam menggunakan sarana hidup)
TEMPAT TINGGAL IBLIS
Iblis dan anak cucunya tinggal di kamar mandi, WC, tempat yang bernajis dan kotor serta tempat maksiat. Berdasarkan Anas bin Malik r.a.,
Iblis telah bertanya pada Allah, katanya : "Wahai Tuhanku! Engkau telah memberikan anak Adam tempat kediaman untuk mereka berteduh dan berzikir kepada-Mu, oleh itu tunjukkanlah padaku tempat kediaman untukku."
Firman Allah: "Tempat kediamanmu adalah di dalam tandas."
IBLIS DI NERAKA
Dalam sebuah hadits diterangkan bahwa ketika para penghuni Neraka sudah sampai di neraka, di situ disediakan sebuah mimbar, pakaian, mahkota dan tali untuk mengikat Iblis, yang kesemuanya itu terbuat dari api.
Kemudian ada suara yang memerintahkan Iblis untuk naik kemimbar: "Wahai Iblis, naiklah kamu ke atas mimbar dan berbicaralah kamu kepada penghuni neraka."
Maka dia pun naik ke mimbar dan berkata: "Wahai para penghuni neraka."
Semua orang yang berada dalam neraka mendengar ucapannya dan memandang ke arah pemimpin mereka itu.
"Wahai orang-orang yang kafir dan orang-orang munafiq, sesungguhnya Allah SWT telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang benar bahwa kamu semua mati lalu akan dihimpun dan dihisab menjadi dua kumpulan. Satu kumpulan ke Surga dan satu kumpulan ke Neraka Sa'ir."
Iblis berkata lagi: "Kalian semua menyangka bahwa kalian semua tidak akan meninggalkan dunia bahkan kamu semua menyangka akan tetap berada di dunia. Tidaklah ada bagiku kekuasaan di atasmu melainkan aku hanya mengganggu kalian semua."
"Akhirnya kalian semua mengikuti aku, maka dosa itu untuk kamu. Oleh itu janganlah kamu mengumpat aku, mencaci aku, sebaliknya umpatlah dari kamu sendiri, karena sesungguhnya kamu sendirilah yang lebih berhak mengumpat daripada aku yang mengumpat..."
"Mengapakah kamu tidak mau menyembah Allah SWT? Sedangkan Dia yang menciptakan segala sesuatunya..."
"Hari ini aku tidak dapat menyelamatkan kamu semua dari siksa Allah, dan kamu juga tidak akan dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya pada hari aku telah terlepas dari apa yang telah aku katakan kepada kamu, sesungguhnya aku diusir dan ditolak dari keharibaan Tuhan."
Setelah ahli neraka mendengar kata-kata Iblis itu, lalu mereka melaknati Iblis. Setelah itu Iblis dipukul oleh Malaikat Zabaniah dengan tombak yang terbuat dari api dan jatuhlah dia ke dasar Neraka yang paling bawah, dia kekal selama-lamanya bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi pengikutnya.
Malaikat Zabaniah lalu berkata kepada Iblis dan pengikutnya: "Tidak ada kematian bagi kamu semua dan tidak ada pula bagimu kesenangan, kamu kekal di Neraka untuk selama-lamanya."

Rabu, 09 Juli 2008

Skak Buat Muslim! Samakah SYAITAN dan IBLIS?

Pertanyaan ini sudah pernah saya tanyakan, tapi belum dapat ditanggapi oleh muslim dengan logika berpikir yang baik. Mereka malah sekali lagi memelintir kenyataaan dengan jawaban yang klise yaitu "ADAM DISESATKAN OLEH HAWA NAFSUNYA". Sekarang silahkan baca perlahan - lahan secara seksama agar anda semua tahu SIAPA IBLIS, SIAPA SYAITAN dan SIAPA ALLAH SWT itu : Hehehe mari kita simak bersama - sama : Ok. Sekarang kita runut dari awal tentang awal mula nasib manusia jatuh kedalam dosa menurut versi Islam. Tarik nafas dalam - dalam dan coba pahami pelan - pelan alur ceritanya sampai akhir cerita ini :
1. IBLIS membangkang Allah dengan tidak mau sujud kepada Adam
2. Allah murka kepada iblis dan di usir dari surga
3. Iblis minta di beri tangguh umur yg panjang dan hak untuk menyesatkan manusia
4. Allah menyetujui permintaan IBLIS
5. SYAITAN menyesatkan ADAM dan HAWA DI SURGA
6. ADAM - HAWA di usir pula dari surga.
7. SYAITAN masih di surga dan kemudian diutus oleh ALLAH untuk menyesatkan manusia.
Sekarang mari kita bedah pelan - pelan.

Jika islam mengatakan, SYAITAN itu adalah IBLIS, itu bisa dibantah dari ayat - ayat quran sendiri :


Al A'raaf
 • 12. Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud
  (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik
  daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari
  tanah."
 • 13. Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu
  sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu
  termasuk orang-orang yang hina."
 • 14. Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka
  dibangkitkan."
 • 15. Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang
  diberi tangguh."
 • 16. Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya
  tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau
  yang lurus,
 • 17. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari
  belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan
  mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).
 • 18. Allah berfirman: "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai
  orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti
  kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya."
 • 19. (Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggallah kamu
  dan isterimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja
  yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah
  kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."
 • 20. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya
  untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya
  dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini,
  melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi
  orang-orang yang kekal (dalam surga)."
 • 21. Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya
  saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua",
 • 22. maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu)
  dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi
  keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun
  surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu
  berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu
  adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"
 • 23. Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya
  diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat
  kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.
 • 24. Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu
  menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan
  kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah
  ditentukan."


Dari ayat - ayat di atas sudah jelas bahwa :

 1. IBLIS telah di usir dari surga sebelum ADAM-HAWA sesat.
 2. Sedangkan yang menyesatkan ADAM-HAWA adalah SYAITAN yang ternyata masih
  berada di surga.
Nah, jika kita katakan IBLIS = SYAITAN maka itu salah besar, karena IBLIS telah di usir ALLAH sebelumnya dari surga, sehingga tidak mungkin dia bisa mengakali ALLAH dengan merubah KTP nya jadi SYAITAN atau bahkan merubah wujudnya, atau menghilangkan wujudnya sekalipun. KARENA ALLAH MAHA TAHU. Jadi jelas syaitan itu bukanlah IBLIS. Dan kalau tetap kekeh pada pendirian bahwa SYAITAN itu = IBLIS berarti satu kesimpulan lucu bisa di tarik : ALLAH TIDAK TAHU SYAITAN ITU ADALAH IBLIS YG TELAH DI USIR KOK MASIH NONGKRONG DI SURGA. Atau mungkin ALLAH lupa pakai kacamata? Walau ada muslim yang menjawab bahwa iblis tidak berwujud dan dia dapat merasuki pikiran ADAM dan HAWA sehingga memiliki hawa nafsu sesat. Jawaban ini juga tidak benar karena anda harus ingat bahwa ADAM DI SESATKAN DI SURGA. Surga adalah maha suci, dan seharusnya tidak akan dapat ditembus oleh iblis walau dia tidak berwujud sekalipun, karena toh ALLAH dan MALAIKATNYA pasti tahu bila iblis itu masih ada di surga yang maha suci itu apapun bentuknya. Tapi kalaupun muslim tetap mengatakan bahwa hal di atas itu adalah benar. Maka saya pesankan agar anda berhati - hati karena surga pun bisa ditembus oleh IBLIS. Untuk apalah anda masuk surga kalau disanapun IBLIS berkuasa untuk menyesatkan manusia. Logika sederhananya adalah BAGAIMANA MUNGKIN ALLAH YANG MAHA TAHU bisa TIDAK TAHU BAHWA IBLIS YANG SUDAH DI USIR-NYA MASIH BISA BERKUASA MENYESATKAN DI SURGA? Coba baca lagi ayat - ayat di atas, jelas bahwa ikrar untuk menyesatkan manusia datang dari IBLIS :
 • 15. Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh."
 • 16. Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau
  yang lurus.
Namun kemudian sepertinya ALLAH itu pun malah ikut - ikutan tertarik untuk menyesatkan manusia, seperti yg ada dalam ayat berikut ini :

19. Maryam 83. Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat ma'siat dengan sungguh-sungguh?
18. Al Kahfi
57. Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling dari padanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendatipun
kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk
selama-lamanya.
jadi disini justru auloh itu lebih sadis dari iblis. Iblis masih "merencanakan" untuk menyesatkan, eh.. Aauloh kok malah ngga mau keduluan sama iblis, dia malah langsung action dengan mengirimkan syaitan dan menutup hati dan menyumbat telinga manusia untuk menyesatkan dan menjaga kesesatan manusia itu. Nah.. ini jelas - jelas aneh dan sepertinya IBLIS dalam cerita quran ini adalah kelompok yang cuman bisa melongo dan terheran - heran "LAH KOK MANUSIA UDAH SESAT DULUAN. PADAHAL ANA BELUM ACTION LOO".
Kalau muslim itu membantah dan berkata SYAITAN ITU ANAK BUAH IBLIS. Wah... berarti AULOH DONG IBLISNYA. Wong AULOH yang ngirim dan ngutus mereka kok. dan sepertinya kesepakatan kerjasama AULOH & IBLIS dalam hal menyesatkan manusia ini telah di tanda tangani dalam sebuah MOU yang disebutkan dalam ayat berikut :
34. Saba'
21. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.
dari ayat di atas jelaslah bahwa IBLIS ITU TIDAK PUNYA KEKUASAAN APAPUN karena kekuasaannya kemudian telah diambil alih oleh tangan kanan AULOH yaitu SYAITAN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa MANUSIA adalah Victim (KORBAN) dan IBLIS adalah Kambing Hitam atas kebobrokan mental Allah dalam Islam?.

allahnya islam lah yang paling ingin manusia tersesat dan iblislah yang dijadikan kambing hitam agar allah itu dikatakan sebagai sang maha penyayang manusia. allah nya itu sangat kejam dan maha fitnah. dia memfitnah bahwa iblislah yang menyesatkan manusia hanya karena iblis pernah berikrar untuk menyesatkan manusia. Padahal pekerjaan menyesatkan itu sendiri tidak dilakukan oleh iblis, tapi telah diambil alih olah allah dengan mengirimkan syaitan - syaitan.
Kembali ke pertanyaan terbesarnya : SAMAKAH IBLIS DAN SYAITAN?

 1. Jika anda menjawab SAMA berarti AULOH SWT itu tidaklah MAHA TAHU, karena dia tidak bisa tahu bahwa IBLIS masih bercokol di surganya walaupun telah di usir. Atau yang paling mengerikan anda harus menerima kenyataan bahwa SURGA TERNYATA TIDAK BEBAS POLUSI IBLIS . JADI BERHATI - HATILAH DI SURGA PUN ANDA MASIH BISA DISESATKAN IBLIS . Jadi ngapain berlomba masuk surga dong??
 2. Jika anda menjawab TIDAK SAMA berarti AULOH SWT lah yang selama ini menyesatkan manusia melalui syaitan - syaitan yang dikirimnya dari SURGA. Sementara si IBLIS ternyata hanya gigit jari karena niatnya untuk menyesatkan manusia telah dicaplok juga oleh AULOH SWT.

Yang Disebut Iblis Itu Sebenarnya Siapa Sih?

Ternyata tidak semua orang tahu Yang Disebut Iblis Itu Sebenarnya Siapa Sih?Apalagi kalau merujuk pada perbendaharan kata dalam kamus Inggris, kata rujukannya adalah satan dan devil. Padahal Iblis dan Setan itu beda, silakan baca Bedanya Setan Dengan Iblis. Iblis adalah nama salah seorang Jin yang pada saat Adam diciptakan dia termasuk salah seorang yang hadir bersama sama para malaikat. Iblis adalah sebagaimana Adam…..
Adam adalah nama salah seorang manusia, sedangkan Iblis adalah nama salah seorang Jin. Iblis bersama generasi Jin pada saat itu sudah ada ketika Adam belum diciptakan Tuhan. Dan hari ini, Adam sudah meninggal, jin jin yang satu generasi dengan Adam juga sudah pada mati, tetapi Iblis masih hidup sampai sekarang sampai hari kiamat.

Umur rata rata jin memang lebih panjang jika dibandingkan dengan rata rata umur manusia (Pemuda dikalangan jin rata rata berumur 300-400 tahun). Tetapi Iblis pernah meminta dipanjangkan hidupnya sampai kiamat, dan permintaan itu dikabulkan oleh Tuhan. Umur panjang sejak sebelum Adam sampai saat ini membuat Iblis termasuk satu makhluk yang memiliki perbendaharaan pengetahuan yang lengkap mengenai apa saja yang pernah terjadi pada manusia di dunia ini.

Iblis membenci Adam karena iri (dongkol) ketika Adam diciptakan dan dinobatkan sebagai Khalifatullah fil Ardli. Iblis merasa dirinya lebih pantas dipilih sebagai khalifatullah fil Ardli karena dia lebih tua dibanding Adam. Iblis telah beribadah kepada Tuhan selama hidupnya sedangkan Adam baru juga diciptakan sudah dipilih sebagai khalifah.
Sebenarnya rasa iri dalam diri Iblis ini dirasakan juga oleh Malaikat ketika mereka mengemukakan pendapat kepada Tuhan,”(wahai Tuhan) apakah akan Engkau Jadikan dibumi ini orang orang yang yang berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah (saling berperang)? Padahal kami telah bertasbih dangan memuji Mu, dan mengkuduskan Mu?” (QS Baqarah 30)

Tersirat dalam peryataan para Malaikat seakan berkata,”Kenapa bukan kami saja yang Engkau jadikan Khalifah Pemakmur Bumi?”

Tetapi Ketika Tuhan memerintahkan semuanya (Malaikat dan Jin) untuk tunduk menerima dan bersaksi bahwa Adam sudah ditetapkan Tuhan sebagai Khalifah, semuanya menurut mematuhi perintah Tuhan itu. Semuanya tunduk sujud kecuali Iblis

Peristiwa inilah asal mula permusuhan Iblis terhadap Adam. Pada kejadian itu pulalah pertama kali dikenal sebutan kafir yang berarti menolak, mengingkari, menentang, atau tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau mengikuti perintah Tuhan

Tuhan berfirman dalam Quran,”…semuanya bersujud kecuali Iblis. Dia (iblis itu) enggan mengikuti perintah(karena kesal), dan dia (Iblis itu) menjadi takabur, dan oleh karenanya dia (Iblis) tergolong kelompok kafirin (penentang)”  (QS Baqarah 34)(by adil muhammadisa)

Iblis membenci Adam karena iri (dongkol) ketika Adam diciptakan dan dinobatkan sebagai Khalifatullah fil Ardli. Iblis merasa dirinya lebih pantas dipilih sebagai khalifatullah fil Ardli karena dia lebih tua dibanding Adam. Iblis telah beribadah kepada Tuhan selama hidupnya sedangkan Adam baru juga diciptakan sudah dipilih sebagai khalifah.
Komentarku ( Mahrus ali )
Setahu saya , Iblis tidak mau bersujud itu bukan karena Adam di nobatkan menjadi Khalifah , tapi karena dia merasa lebih baik , dimana dia  di ciptakan dari api  dan Adam dari tanah sebagaimana ayat :
قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis: "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah".

Bagaimana Iblis Menggoda Manusia


4 Votes

Iblis la’natulloh ‘alaih menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah menyebutkan enam tahapan setan mengajak manusia. Tahap Pertama: mengajak manusia agar menjadi kafir atau musyrik. Jika mereka muslim, beralih ke tahap dua yakni manusia diajak mengamalkan bid’ah. Jika mereka ahli sunnah, beralih ke tahap tiga yakni manusia diajak melakukan dosa besar. Jika belum berhasil, beralih ke tahap empat yakni diajak mengerjakan dosa kecil. Jika belum berhasil, beralih ke tahap lima yakni manusia disibukkan dengan perkara yang mubah sehingga lalai amalan yang berpahala. Jika belum berhasil, beralih ke tahap enam yakni manusia disibukkan dengan amalan yang kurang utama agar meninggalkan amalan yang lebih utama, misalnya manusia disibukkan mengamalkan amalan sunnah daripada yang wajib.
Abu Sulaiman ad-Daroni berkata: “Telah sampai berita kepadaku bila Iblis yang terlaknat tidak mampu menggoda anak Adam, maka ia datangkan dengan amal sholih, lalu dibawa kepada amal yang baik lainnya agar mendapatkan keuntungan dunia.” (al-Mujalasah wa Jawahirul ilmi 3/351)
Di antara upaya Iblis menggoda manusia:
 1. 1. Menanamkan permusuhan kepada sesama manusia
Alloh berfirman dalam surat al-Baqoroh: 268 dan surat al-Maidah: 91
Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khomr dan berjudi, …” (QS. al-Maidah: 91)
 1. 2. Setan membuat kita lupa beribadah kepada Alloh
Alloh berfirman:
Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Alloh; mereka itulah golongan setan, …” (QS. Mujadalah: 19)
 1. 3. Setan mengajak manusia berpaling dari syari’at Islam
Alloh berfirman:
Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (al-Qur’an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan), maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.” (QS. al-Zukhruf: 36)
 1. 4. Setan mengajak orang agar taklid
Alloh berfirman:
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang diturunkan Alloh.” Mereka menjawab: “Tidak, tapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.” Dan apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?” (QS. Luqman: 21)
 1. 5. Kerja sama dengan tukang sihir, paranormal, penyesat umat
Sahabat Jabir berkata: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengan Iblis yang paling besar menggodanya, lalu salah satunya datang dan berkata: Aku telah berbuat ini dan itu, Iblis berkata: kamu belum berbuat apa-apa, dia berkata: kemudian salah satunya datang dan berkata: Tidaklah aku meninggalkan mereka sehingga aku mampu memisahkan antara dia dan istrinya. dia berkata: lalu dia mendekatinya dan berkata: “Kamu adalah sebaik-baik pengikut.” (HR. Muslim 8/138)
 1. 6. Manusia dibuat ragu dan was-was
Alloh berfirman:
Dan katakanlah: “Ya Robbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan.” (QS. al-Mu’minun: 97)
Dari Abu Hurairoh, Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Datang setam kepada salah satu di antara kalian, lalu bertanya: siapa yang menciptakan ini dan ini, bahkan sampai bertanya siapa yang menciptakan Robbmu. Maka jika dating was-was demikian berlindunglah kepada Alloh (dengan membaca ta’awudz) dan hentikan (dari berpikir demikian).” (HR. Muslim 1/84)
 1. 7. Setan mengajak manusia kepada pemborosan
Alloh berfirman:
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Robb-nya.” (QS. al-Isro’: 27)
 1. 8. Setan bekerja sama dengan penyanyi dan penyair
Abu Sa’id berkata: “Tatkala kami berjalan bersama Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melewati kampung ‘Aroj, tiba-tiba datang penyair yang sedang bernyanyi, lalu Rosululloh  Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Tangkap setan itu atau segap dia, sungguh seandainya perut seseorang diisi dengan muntahan itu lebih baik daripada hati mereka diisi dengan syair-syair.” (HR. Muslim 7/50)
 1. 9. Setan bergabung dengan ahli bid’ah dan ulama su’ (sesat)
Dari Abu Hurairoh, Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Akan ada pada akhir umatku ini manusia menceritakan hadits kepadamu, kamu dan ayahmu tidak pernah mendengarkan sebelumnya, maka berhati-hatilah kamu, dan waspadalah dengan mereka.” (HR. Muslim 1/9)
Sahabat Abdulloh berkata: sesungguhnya setan akan menjelma manusia, lalu dia datang kepada suatu kaum, lalu bercerita kepada mereka dengan membawakan hadits palsu, sehingga mereka berpecah belah, lalu ada yang berkata: aku mendengar orang berbicara, aku tahu wajahnya akan tetapi aku tidak tahu namanya ketika menyampaikan hadits.” (HR. Muslim 1/9)
 1. 10. Iblis menggoda manusia dengan qiyas
Ibnu Abbas berkata: “Pertama kali yang menggunakan qiyas adalah Iblis, maka salahlah ia ketika menggunakan qiyas, maka barangsiapa menqiyaskan agama ini dengan sesuatu menurut pendapatnya, maka Alloh menyamakan ia dengan Iblis. Ibnu Sirrin berkata: “Tidaklah orang menyembah matahari melainkan karena qiyas.” (Tafsir al-Baghowi 3/217)
Adapun yang dimaksud qiyas di sini adalah qiyas yang bathil. Muhammad bin Jarir berkata: “Iblis itu mengira bahwa api lebih baik daripada tanah, dia tidak tahu bahwa keutamaan adalah orang yang Alloh beri keutamaan. Sungguh Alloh melebihkan tanah daripada api dengan beberapa segi: Bahwa tabiat tanah adalah tenang, lembut, penyabar. Dan Dialah yang menyeru Nabi Adam setelah dia bahagia mau bertaubat, tunduk, dan merendahkan diri, sehingga Alloh mewariskan dia orang yang jadi pilihan, mau bertaubat, dan mendapatkan hidayah. Adapun unsur api adalah ringan, mudah menyulut, yang mengajak Iblis menjadi keras hatinya, sehingga menjdi sombong dan terus-menerus sombong. Maka mewariskan dia terlaknat dan keras hati. Tanah menjadi sebab terkumpulnya sesuatu, sedangkan api penyebab cerai berai. Tanah menjadi penyebab hidup, maka pohon dan tumbuh-tumbuhan dapat hidup karenanya, sedangkan api penyebab pemusnahan.” (Tafsir al-Baghowi 3/217)
 1. 11. Setan menggoda manusia dengan membangkitkan fitnah
Dari Abu Hurairoh Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Janganlah salah satu di antara kamu mengacungkan alat tajamnya ke saudaranya, karena dia tidak tahu barangkali setan akan mencabut alat tajam itu dari tangannya lalu mengena kepada kawannya lalu dia masuk ke jurang api neraka.” (HR. Bukhori 9/62)
 1. 12. Setan menggoda pada saat orang sedang beribadah
Aisyah bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang hukum menoleh saat sholat, maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Dia adalah pencurian, setan itu mencuri sholat salah satu di antara kalian.” (HR. Bukhori 4/152)
 1. 13. Setan menggoda ketika tidur
Abu Qotadah berkata, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Mimpi baik itu datangnya dari Alloh, dan mimpi jelek itu dari setan, maka jika bermimpi jelek salah satu di antara kamu dan merasa ketakutan segeralah meludah ke sebelah kiri dan berlindung kepada Alloh dari kejelekan mimpi (dengan membaca ta’awudz), sesungguhnya yang demikian itu tidaklah membahayakan.” (HR. Bukhori 4/152)
Dari Abu Hurairoh Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Setan itu mengikat tengkuk salah satu di antara kamu dengan tiga ikatan pada saat kamu tidur, setiap mengikat satu ikatan dia mengatakan malam masih panjang, maka tidurlah, maka jika dia bangun dan berdzikir kepada Alloh akan lepas satu ikatan, jika dia berwudhu, maka lepas ikatan yang kedua, dan apabila dia sholat maka lepas ikatan-ikatannya sehingga dia menjadi giat baik jiwanya, jika tidak, jadilah jelek jiwanya akan malas.” (HR. Bukhori 2/65)
Abdulloh berkata: “Ada orang yang disebut di sisi Rosululloh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa dia masih tidur sampai waktu subuh, dia tidak menjalankan sholat, maka beliau bersabda:
Orang itu telinganya dikencingi setan.” (HR. Bukhori 2/66)

Tafsir Al-Hijr 41: 100 Hari Kerja Iblis

Selasa, 31 Maret 2015 01:20 WIB
Ilustrasi
Oleh: KH. Musta'in Syafi'ie...

BangsaOnline - Tuhan sangat serius mendekengi anak Adam yang diancam Iblis akan dijerumuskan di neraka tanpa kenal ampun. Lalu dinasehati agar senantiasa berpegang pada agama ini, Islam. "hadza shirath 'alayy mustaqim". Begitu qira'ah masyhurah riwayat Hafsh dengan membaca " 'alayya", pakai huruf jarr masuk pakai dhamir mutakallim. Huruf jarr, 'ala bermakna "ila". Jalan lurus yang menuntun saya.
Lain lagi dengan Ibn Sirin, Abu Raja' termasuk Ya'qub yang anggota qira'ah 'asyarah itu membacanya dengan bentuk sifat, " 'Aliy", (qal hadza shirath 'aliy mustaqim), sehingga ada dua sifat untuk lafadh "shirat", yakni "'Aliy" (luhur, tinggi) dan "mustaqim" (lurus). 'Aliy yang berarti luhur dan tinggi mencerminkan ketangguhan sifat konsep, dalam artian tidak ada yang bisa menandingi, apalagi mengungguli syari'ah islam pada sisi apapun.
Sifat shirat yang dinyatakan sebagai "'aliy" atau unggul ini untuk mengimbangi kerja cepat Iblis dan kawanan syetan dalam menggoda anak-anak Adam. Memang tidak ada nash yang menunjuk 100 hari kerja Iblis terhitung setelah diresmikan sebagai penjerumus, tapi bukti bahwa Iblis serius bekerja, cepat dan tepat sungguh ada. Hal itu terbukti pada diri Adam A.S. dan Hawwa yang terbukti melanggar hukum sehingga dideportasi turun ke bumi. Tidak hanya itu, anak keturunan Adam sesi pertama yakni Qabil juga tega membunuh adik kandung sendiri.
100 hari kerja memang bukan undang-undang, tapi ada dalam tradisi negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hal itu untuk melihat sepintas, sejauh mana capaian kinerjanya, sekaligus sebagai sampling untuk mengukur kerja pemerintah selanjutnya. Ada kepala negara yang acuh dan berani mengambil teskis 100 hari kerja ini, ada yang tak acuh dan ada pula yang acuh-tak acuh, tergantung kepribadian masing-masing.
Seperti dinyatakan oleh juru bicara kepresidenan sendiri, bahwa Jokowi tidak mengenal 100 hari kerja. Maksudnya?, Terserah pembaca mau berkomentar apa. Apa karena Jokowi kerdil dan tahu diri, sehingga tidak mau terseret dalam gaya presiden negara maju?, atau sebenarnya dia diam-diam sudah sangat serius melakukan itu, tapi nyatanya malah korat-karit?. Bahkan kadernya sendiri memberi nilai merah yang berpotensi pemakzulan. Atau karena Jokowi pribadi sangat tawadhu', rendah hati, sehinga tidak mau menonjol-nonjolkan diri pada hari-hari awal bertugas?. Mudah-mudahan yang terakhir ini adanya, meski Penulis tidak yakin.
Terhadap keunggulan islam (aliy, mustaqim), ambil contoh paling radikal, hukuman mati atau qishash. Dari sisi keadilan, tidak satupun ada yang membantah, nyawa dibalas dengan nyawa. Suka atau tidak suka, itulah hakekat keadilan. Soal keluhuran, Islam menganjurkan ada maaf dari pihak korban, bahkan bebas dari segala tuntutan, baik tuntutan nyawa maupun denda. Kurang luhur apa? Kecuali jika tawaran baik ini ditolak oleh pihak korban, maka keadilan baru ditegakkan. Tidak menghukum mati atas pembunuh jahat justru itu sikap pilih kasih yang tak terpuji dan dipaksakan.
Soal qishash, Hak Asasi Manusia (HAM) hanya pertimbangan manusiawi belaka, meski sepihak, sementara syari'ah islam menggunakan pertimbangan ukhrawy lebih dominan, setelah keadilan duniawi. Bagi Islam, orang yang berbuat dosa besar seperti membunuh tidak dibiarkan tanpa bimbingan religious, melainkan diberi arahan menuju kebajikan akhir dan husnul khatimah. Dengan di-qishash atau dirajam, kematian husnul khatimah dijamin nyata dan surga sudah di tangan. Tidak sama dengan hukuman penjara seumur hidup, selain butuh biaya sangat banyak, juga kesulitan membimbing dan mencerahkan.
Orang yang dihukum mati karena qishash atau dirajam, setidaknya bisa mempersiapkan diri dengan pertobatan dan amalan-amalan yang dianjurkan agama, seperti shalat dan beristighfar, termasuk meminta maaf kepada semua pihak. Ketika Ma'iz ibn Malik usai dirajam, nabi mengomentari, bahwa Ma'iz kini sedang berenang-ria di surga. Sekali lagi, pertimbangan ukhrawy inilah yang tidak dijangkau oleh konsep HAM dan pihak kontra qishash atau hukuman mati.

Dunia Ghaib

5 Anak Iblis ini Paling Berbahaya

iblis.bahaya
IBLIS itu bapak dari segala jin. Iblis termasuk jenis mahluk gaib. Iblis memiliki sifat sombong. Ketika Allah memerintahkan para malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam AS, semua malaikat menaatinya. Mereka semuanya bersujud kedapa Nabi Adam. Bahkan ia (Iblis) menyombongkan diri. Kemudian perintah Allah agar bersujud kepada Nabi Adam AS, karena ia di ciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Oleh karena itu, menjadi mahluk terkutuk di sisi Allah SWT.
Iblis mempunyai kerajaan yang sangat besar. Ada pemerintahan, menteri, dan kantor-kantor yang besar. Iblis juga mempunyai wakil, dan lima di antaranya termasuk yang paling berbahaya. Mereka adalah lima anak Iblis.

1. Tsabar
Tsabar bertugas mendatangi orang yang sedang mengalami kesusahan atau tertimpa musibah, seperti kematian keluarga, bencana, dan semacamnya. Kemudian dia melancarkan bisikannya dan menyatakan permusuhan kepada Allah. Dia mendorong manusia untuk berkeluh kesah dan meratap-ratap. Untuk menghindarinya, hendaknya ucapkan doa:
A’ûdzubillâhi minassyaithôni tsabarirrojīmi wajundihi waabnâ ihi (Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, Tsabar, yang terkutuk, serta para pengikut dan anaknya).

2. Dâsim
Dâsim bertugas mencerai-beraikan ikatan pernikahan, mengobarkan rasa benci satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga, dan mendorong seseorang untuk menyebarkan aib sehingga menyebabkan pertengkaran dan bahkan perceraian. Dâsim adalah anak kesayangan Iblis. Untuk menghadapinya, hendaknya mengucapkan doa:
A’ûdzubillâhi minassyaithôni dâsimirrojīmi wajundihi waabnâ ihi (Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, Dâsim, yang terkutuk, serta para pengikut dan anaknya).

3. Al-A’war
Al-A’war adalah spesialis dalam urusan mempermudah terjadinya perzinaan. Dia menjadikan indah bagian bawah tubuh wanita ketika mereka keluar rumah. Dia mendorong orang untuk melakukan zina dan memperlihatkan zina sebagai sesuatu yang menyenangkan. Semua hal yang berkaitan dengan zina dan penurunan moral menjadi tugas Al-A’war dan para anak buahnya.

4. Maswath
Tugas Maswath adalah membuat kebohongan-kebohongan, baik besar ataupun kecil. Bahkan kejahatan yang dia lakukan bersama anak buahnya termasuk memperlihatkan diri dalam bentuk seseorang yang duduk dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh manusia, kemudian menyebarkan kebohongan yang pada akhirnya disebarkan pula oleh manusia.

5. Zalnabûr
Tempat kerja Zalnabûr dan para anteknya adalah pasar-pasar. Mereka mengobarkan pertengkaran, caci maki, perselisihan, dan bahkan bunuh-membunuh.
Wallâhu ‘alam.
[rika/islampos/antares-islamicscience/rahasiaalamjin]


9 ANAK ANAK IBLIS

9 ANAK ANAK IBLIS
Gambar ilustrasi Iblis
Sebagian ulama mengatakan, Iblis mempunyai sembilan anak dengan tugas yang berbeda-beda di dalam menjerumuskan manusia ke neraka. Kesembilan anak ini terus berkembangbiak dan tidak pernah mati hingga hari akhirat.

1. Khonzab
Khonzab adalah anak Iblis yang bertugas mengganggu shalat manusia, seperti meniupkan rasa waswas saat niat shalat. Diriwayatkan dari Utsman bin Al-Ash رضي الله عنه, beliau berkata; "Wahai Rasulullah, setan telah menghalang-halangi antara shalat dan bacaanku. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ إذَا حَسَسْته فَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِك ثَلَاثًا

Artinya : "Dia adalah setan yang bernama Khonzab. Jika kamu merasakan kehadirannya, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah kekiri tiga kali"

2. Walhan

Walhan bertugas mengganggu manusia saat melakukan thaharah, seperti wudlu dan mandi, hingga kadang seseorang berlebihan menggunakan air saat bersuci. Rasulullah bersabda :

إنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا , يُقَالُ لَهُ وَلْهَانُ , فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ

Artinya : "Sesungguhnya dalam wudlu ada setan yang bernama Walhan. takutlah kalian akan waswas dalam menggunakan air".

3. Zallanbur
Anak Iblis ini bertugas di pasar. Ia mengelabui para penjual untuk melakukan kecurangan dan sumpah palsu. Merayu mereka agar berlebihan dalam memuji barang dagangan, dan mengurangi takaran dan
timbangan

4. Al-A'war
Al-A'war adalah setan zina. Ia meniup kemaluan laki-laki dan perempuan untuk melakukan zina. Na'udzubillah

5. Al-Wasnan
Ini setan yang menemani manusia saat tidur. Ia duduk di kepala, agar manusia merasakan berat pada kepalanya hingga malas untuk bangun tidur, bangun sholat malam, meniup mata agar tetap terpejam, padahal waktu shalat telah tiba.

6. Tabr
Anak Iblis ini melaksanakan tugasnya saat manusia tertimpa musibah. Ia rayu shohibul musibah untuk merintih-rintih, tidak rela akan takdir Allah. Mendorongnya melakukan sesuatu yang diharamkan, seperti membanting, memukul bahkan bunuh diri.

7. Dasim
Ini nama setan makanan. Ia makan bersama manusia yang tidak membaca bismillah saat mau makan, menghuni rumah, masuk ke dalam pakaian yang tidak dilipat, tidur di atas tempat tidur, menemani saat bersetubuh dan membuat gara-gara agar terjadi pertengkaran dan bahkan perceraian dalam rumah tangga.

8. Mathwun
Ia bertugas memberikan kabar-kabar bohong, dan memunculkan sifat adu domba di antara manusia.

9. Al-Abyadl
Ini dia setan yang paling sakti, dan paling cerdik. Ia menggoda para nabi, rasul, dan para wali. Untuk Nabi dan Rasul atas pertolongan Allah, sudah tentu bebas dari godaannya. Maka setan Al-Abyadl ini menfokuskan diri dan berusaha sekuat tenaga untuk menggoda para wali agar tergelincir dari jalan yang benar.

رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
Itulah serba sedikit info tentang anak-anak Iblis dan fungsinya dalam kerajaan pakatan Iblis. Semoga kita sentiasa berwaspada terhadap hasutan dan tipudaya mereka.Mereka semua amat licik dan penuh dengan muslihat.

Diantara banyak-banyak anak Iblis diatas, kebanyakan dari manusia tidak tahan dengan hasutan dan pujukan anak iblis bernama Al-Anwar yang sentiasa menyuruh melakukan zina!

Zina adalah perbuatan keji lagi terkutuk yang amat dimurkai Allah swt ! malah Allah swt menegah hambanya menghampiri zina atau dengan kata-kata lain terlibat dengan aktivitas2 yang menjurus kepada berlakunya zina! UNTUK ITU WASPADALAH....WASPADALAH....

Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal r.a., dari Ibnu Abbas r.a. yang berkisah:
Kami bersama Rasulullah SAW di rumah salah seorang sahabat Anshar, dimana saat itu kami di tengah-tengah jamaah. Lalu ada suara orang memanggil dari luar, “Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk, sementara kalian butuh kepadaku?”. Rasulullah SAW bertanya kepada para jamaah, “Apakah kalian tahu, siapa yang memanggil dari luar itu?”.
Mereka menjawab, “Tentu Allah SWT dan Rasul-Nya lebih tahu”. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, “Ini adalah iblis yang terkutuk -semoga Allah senantiasa melaknatnya”. Kemudian Umar r.a. meminta izin kepada Rasulullah sembari berkata, “Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?”.
Nabi SAW menjawab, “Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa ia termasuk mahluk yang tertunda kematiannya sampai batas waktu yang telah diketahui (hari Kiamat)?
Akan tetapi sekarang silakan kalian membukakan pintu untuknya sebab ia diperintahkan untuk datang kesini, maka pahamilah apa yang diucapkan dan dengarkan apa yang bakal ia ceritakan kepada kalian.”
Ibnu Abbas berkata: Kemudian dibukakan pintu, lalu ia masuk di tengah-tengah kami. Ternyata ia berupa orang yang sudah tua bangka dan buta sebelah mata. Ia berjenggot sebanyak tujuh helai rambut yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah ke atas tidak ke samping, sedangkan kepalanya seperti gajah yang sangat besar, gigi taringnya memanjang keluar seperti babi, sementara kedua bibirnya seperti bibir kerbau.
Ia datang sambil memberi salam, “Assalamu’alaika ya Muhammad, Assalamu’alaikum ya jamaa’atal-muslimin.” kata Iblis.
Nabi SAW menjawab, “Assalamu lillah ya la’iin (keselamatan hanya milik Allah wahai makhluk yang terkutuk). Saya mendengar engkau punya keperluan kepada kami. Apa keperluan tersebut wahai iblis?”.
“Wahai Muhammad, saya datang ke sini bukan karena kemauanku sendiri, tapi saya datang ke sini karena terpaksa”, tutur iblis.
“Apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini wahai mahluk terkutuk?” tanya Rasulullah SAW.
Iblis menjawab, “Telah datang kepadaku seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan Yang Maha Agung, dimana utusan itu berkata kepadaku, ‘Sesungguhnya Allah SWT memerintahmu untuk datang kepada Muhammad SAW sementara engkau adalah mahluk yang rendah dan hina. Engkau harus memberi tahu kepadanya, bagaimana engkau menggoda dan merekayasa anak-cucu Adam AS, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Lalu engkau harus menjawab segala apa yang ditanyakan Muhammad SAW dengan jujur. Maka demi Kebesaran dan Keagungan Allah SWT, jika engkau menjawab dengan bohong, sekalipun hanya sekali, sungguh engkau akan Allah SWT jadikan debu yang bakal dihempaskan oleh angin kencang, dan musuh-musuhmu akan merasa senang”.
Wahai Muhammad, maka sekarang saya datang kepadamu sebagaimana yang diperintahkan kepadaku. Maka tanyakan apa saja yang engkau inginkan. Kalau sampai saya tidak menjawab dengan jujur, maka musuh-musuhku akan merasa senang atas musibah yang bakal saya terima. Sementara tidak ada beban yang lebih berat bagiku daripada bersenangnya musuh-musuhku atas musibah yang menimpa diriku”.
Rasulullah SAW mulai melemparkan pertanyaan kepada iblis, “Jika engkau bisa menjawab dengan jujur, maka coba ceritakan kepadaku, siapa orang yang paling engkau benci?”.
 Iblis menjawab dengan jujur, “Engkau, wahai Muhammad, adalah orang yang paling aku benci dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu”.
“Lalu siapa lagi yang paling engkau benci?” tanya Rasulullah SAW.
“Seorang pemuda yang bertakwa dimana ia mencurahkan dirinya hanya kepada Allah SWT,” jawab iblis.
“Siapa lagi?” tanya Rasulullah SAW.
“Orang alim yang wara’ (menjaga diri dari syubhat) lagi sabar,” jawab iblis.
“Siapa lagi?” tanya Rasulullah SAW.
“Orang yang senantiasa melanggengkan kesucian dari tiga kotoran (hadats besar, kecil, dan najis),” tutur iblis.
“Siapa lagi?” tanya Rasulullah SAW.
“Orang fakir yang senantiasa bersabar, yang tidak pernah menuturkan kefakirannya kepada siapapun dan juga tidak pernah mengeluhkan penderitaan yang dialaminya,” jawab iblis.
“Lalu dari mana engkau tahu kalau ia bersabar?,” tanya Rasulullah SAW.
“Wahai Muhammad, bila ia masih dan pernah mengeluhkan penderitaannya kepada mahluk yang sama dengannya selama tiga hari, maka Allah SWT tidak akan mencatat perbuatannya dalam kelompok orang-orang yang bersabar” jelas iblis.
“Lalu siapa lagi wahai iblis?” tanya Rasulullah SAW.
“Orang kaya yang bersyukur,” tutur iblis.
“Lalu apa yang bisa memberi tahu kepadamu, bahwa ia bersyukur?” tanya Rasulullah SAW.
“Bila saya melihatnya ia mengambil kekayaannya dari apa saja yang dihalalkan dan kemudian disalurkan pada tempatnya,” tutur iblis.
“Bagaimana kondisimu apabila ummatku menjalankan shalat?” tanya Rasulullah SAW.
“Wahai Muhammad, saya langsung merasa gelisah dan gemetar,” jawab iblis.
“Mengapa wahai mahluk yang terkutuk?” tanya Rasulullah SAW.
“Sesunguhnya apabila seorang hamba bersujud kepada Allah SWT sekali sujud, maka Allah SWT akan mengangkat satu derajat (tingkat). Apabila mereka berpuasa, maka saya terikat sampai mereka berbuka kembali. Apabila mereka menunaikan manasik haji, maka saya jadi gila.
Apabila mereka membaca Al-Qur’an, maka saya akan meleleh (mencair) seperti timah yang dipanaskan dengan api. Apabila mereka bersedekah maka seakan-akan orang yang bersedekah tersebut mengambil kapak lalu memotong saya menjadi dua,” jawab iblis.
“Mengapa demikian wahai Abu Murrah (julukan iblis)?” tanya Rasulullah SAW.
“Sebab dalam sedekah ada empat perkara yang perlu diperhatikan; Dengan sedekah itu, Allah SWT akan menurunkan keberkahan dalam hartanya, menjadikan ia disenangi di kalangan mahluk-Nya, dengan sedekah itu pula Allah SWT akan menjadikan suatu penghalang antara neraka dengannya dan akan menghindarkan segala bencana dan penyakit,” tutur iblis menjelaskan.
“Lalu bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar?” tanya Rasulullah SAW.
“Ia sewaktu Jahiliyyah saja tidak pernah taat kepadaku, apalagi sewaktu dalam Islam,” tutur iblis.
“Bagaimana dengan Umar bin Khaththab?” tanya Rasulullah SAW.
“Demi Allah SWT, setiap kali saya bertemu dengannya, mesti akan lari darinya,” jawab iblis.
“Bagaimana dengan Utsman?,” tanya Rasulullah SAW.
“Saya merasa malu terhadap orang yang para malaikat saja malu kepadanya,” jawab iblis.
“Lalu bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib?” tanya Rasulullah SAW.
“Andaikan saya bisa selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, ia meninggalkanku dan saya pun meninggalkannya. Akan tetapi ia tidak pernah melakukan hal itu sama sekali,” tutur iblis.
“Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadikan ummatku bahagia dan mencelakakanmu sampai pada waktu yang ditentukan,” tutur Rasulullah SAW.
“Tidak dan tidak mungkin, dimana ummatmu bisa bahagia sementara saya senantiasa hidup dan tidak mati sampai pada waktu yang telah ditentukan. Lalu bagaimana engkau bisa bahagia terhadap ummtmu, sementara saya bisa masuk kepada mereka melalui aliran darah dan daging, sedangkan mereka tidak melihatku. Demi Tuhan yang telah menciptakanku dan telah menunda kematianku sampai pada hari mereka dibangkitkan kembali (Kiamat), sungguh saya akan menyesatkan mereka seluruhnya, baik yang bodoh maupun yang alim, yang awam maupun yang bisa membaca Al-Qur’an, yang nakal maupun yang rajin beribadah, kecuali hamba-hamba Allah SWT yang mukhlis murni,” tutur iblis.
“Siapa menurut engkau hamba-hamba Allah SWT yang mukhlis itu?” tanya Rasulullah SAW.
Iblis menjawab dengan panjang lebar, “Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, bahwa orang yang masih suka dirham dan dinar (harta) adalah belum bisa murni karena Allah SWT. Apabila saya melihat seseorang sudah tidak menyukai dirham dan dinar, serta tidak suka dipuji, maka saya tahu bahwa ia adalah orang yang mukhlis karena Allah, lalu saya tinggalkan.  Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sedangkan hatinya selalu bergantung pada kesenangan-kesenangan duniawi, maka ia akan lebih taat kepadaku daripada orang-orang yang telah saya jelaskan kepadamu.
Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, bahwa cinta kedudukan adalah termasuk dosa yang paling besar?
Apakah engkau tidak tahu saya memiliki tujuh puluh ribu anak, sedangkan setiap anak dari jumlah tersebut memiliki tujuhpuluh ribu setan. Diantara mereka ada yang sudah saya tugaskan untuk menggoda ulama, ada yang saya tugaskan untuk menggoda para pemuda, ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang-orang yang sudah tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak-anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak saya. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang-orang yang tekun beribadah, dan ada juga yang saya tugaskan untuk menggoda orang-orang zuhud. Mereka keluar-masuk dari kondisi ke kondisi lain, dari satu pintu ke pintu lain, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan tidak ikhlas, sementara mereka tidak merasakan hal itu.
Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, bahwa Barshish seorang rahib (pendeta) yang berbuat ikhlas karena Allah selama tujuh puluh tahun, sehingga dengan doanya ia sanggup menyelamatkan orang-orang yang sakit. Akan tetapi saya tidak berhenti menggodanya sehingga ia sempat berbuat zina dengan seorang perempuan, membunuh orang dan mati dalam kondisi kafir? Inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya dengan firman-Nya:  “(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) setan ketika dia berkata kepada manusia:  ‘Kafirlah kamu’, maka tatkala manusia itu telah kafir ia berkata, ‘sesungguhnya aku cuci tangan darimu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan Semesta Alam'”. (QS. Al-Hasyr: 16).
 Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu dari saya, saya adalah yang berbohong
pertama kali. Orang yang berbohong adalah temanku.  Barangsiapa bersumpah atas nama Allah dengan berbohong maka ia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, bahwa saya pernah bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan atas nama Allah, “Bahwa saya akan memberi nasihat kepada kalian berdua”. Maka sumpah bohong itu menyenangkan hatiku. Sedangkan menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku.  Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku dan kesenanganku. Barangsiapa bersumpah dengan menceraikan istrinya (talak) maka hampir tidak akan bisa selamat, sekalipun hanya sekali. Andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya akan menjadi haram.
Kemudian dari pasangan tersebut menghasilkan keturunan sampai hari Kiamat nanti yang semuanya hasil dari anak-anak zina. Sehingga seluruhnya masuk neraka hanya gara-gara satu ucapan. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara ummatmu ada orang yang menunda-nunda shalatnya dari waktu ke waktu. Ketika ia hendak menjalankan shalat maka saya selalu berada padanya dan mengganggu sembari berkata kepadanya, “Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan” sehingga ia menunda shalatnya, dan kemudian shalat diluar waktunya. Akibatnya dengan shalat yang dikerjakan di luar waktunya itu akan dipukul di kepalanya. Kalau saya merasa kalah, maka saya mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkan waktunya. Kalau dengan usaha itu saya masih kalah, maka saya tinggalkan sampai ia menjalankan shalat. Ketika dalam shalatnya saya berkata kepadnya, “Lihatlah ke kanan dan ke kiri”.  Akhirnya ia melihat. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya, kemudian saya menghadap di depan matanya sembari berkata, “engkau telah melakukan apa yang tidak akan menjadi baik selamanya”. Wahai Muhammad, engkau tahu, bahwa orang yang banyak menoleh dalam shalatnya, Allah akan memukul kepalanya dengan shalat tersebut. Kalau dalam shalat ia sanggup mengalahkan saya, sementara ia shalat sendirian, maka saya perintahkan untuk tergesa-gesa. Maka ia mengerjakan shalat seperti ayam yang mencocok benih-benih untuk dimakan dan segera meninggalkannya.
Kalau ia sanggup mengalahkan saya, dan shalat berjamaah, maka saya kalungkan rantai dilehernya.
Ketika ia sedang ruku’ saya tarik kepalanya ke atas sebelum imam bangun dari ruku’ dan saya turunkan sebelum imam turun. Wahai Muhammad, engkau tahu, bahwa orang yang melakukan shalat seperti itu, maka batal shalatnya, dan di hari Kiamat nanti Allah akan menyalin kepalanya dengan kepala keledai. Kalau dengan cara tersebut saya masih kalah, maka saya perintahkan meremas-remas jari-jemarinya sehingga bersuara, sedangkan ia sedang shalat, karenanya ia termasuk orang-orang yang bertasbih kepadaku padahal ia sedang shalat. Kalau dengan cara tersebut masih juga tidak mempan, maka saya tiup hidungnya sehingga ia menguap, sementara ia sedang shalat. Kalau ia tidak menutupi mulutnya dengan tangannya maka setan masuk kedalam perutnya, sehingga ia semakin rakus dengan dunia dan berbagai perangkapnya. Ia akan selalu mendengar dan taat kepadaku. Bagaimana ummatmu bisa bahagia wahai Muhammad, sementara saya memerintah orang-orang miskin untuk meninggalkan shalat, dan saya berkata kepadanya, “Shalat bukanlah kewajiban kalian, shalat hanya kewajiban orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah”.
Saya pun berkata kepada orang yang sakit, “Tinggalkan shalat, karena shalat bukanlah kewajibanmu. Shalat hanyalah kewajiban orang-orang yang diberi nikmat kesehatan. Sebab Allah sudah berfirman, ‘…dan tidak apa-apa bagi seorang yang sedang sakit…’ (QS. An-Nur: 61). Kalau engkau sudah sembuh baru melakukan shalat. Akhirnya ia mati dalam kondisi kafir. Apabila ia mati dengan meninggalkan shalat ketika sedang sakit, maka ia akan bertemu Allah dengan dimurkai.
Wahai Muhammad, jika saya menyimpang dan berdusta kepadamu, maka hendaknya engkau memohon kepada Allah agar saya dijadikan debu yang lembut. Wahai Muhammad, apakah engkau masih juga merasa gembira terhadap ummatmu, sementara saya bisa memurtadkan seperenam dari ummatmu untuk keluar dari Islam?”
Kemudian Rasulullah SAW meneruskan pertanyaannya, “Wahai mahluk yang terkutuk, siapa teman dudukmu?”
“Orang-orang yang suka makan riba”, jawab Iblis.
“Lalu siapa teman dekatmu?” tanya Rasulullah SAW.
“Orang yang berzina”, jawab Iblis.
“Siapa teman tidurmu?” tanya Rasulullah SAW.
“Orang yang mabuk”, jawab Iblis.
“Siapa tamumu?” tanya Rasulullah SAW.
“Pencuri”, jawab Iblis.
“Siapa utusanmu?” tanya Rasulullah SAW.
“Tukang sihir”, jawab Iblis.
“Apa yang menyenangkan pandangan matamu?” tanya Rasulullah SAW.
“Orang yang bersumpah dengan talak”, jawab Iblis.
“Siapa kekasihmu?” tanya Rasulullah SAW.
“Orang yang meninggalkan shalat Jum’at”, jawab Iblis.
“Wahai mahluk yang terkutuk, apa yang mengakibatkan punggungmu patah?” tanya Rasulullah SAW.
“Suara ringkik kuda untuk berperang membela agama Allah SWT”, jawab Iblis.
“Apa yang membuat hatimu panas?” tanya Rasulullah SAW.
“Banyak beristighfar kepada Allah, baik di malam hari maupun di siang hari”, jawab Iblis.
“Apa yang membuatmu merasa malu dan hina?” tanya Rasulullah SAW.
“Sedekah secara rahasia”, jawab Iblis.
“Apa yang menjadikan matamu buta?” tanya Rasulullah SAW.
“Shalat diwaktu sahur”, jawab Iblis.
“Apa yang dapat mengendalikan kepalamu?” tanya Rasulullah SAW.
“Memperbanyak shalat berjamaah”, tutur Iblis.
“Siapa orang yang paling membahagiakanmu?” tanya Rasulullah SAW.
“Orang yang sengaja meninggalkan shalat”, tutur Iblis.
“Siapa yang paling celaka menurut engkau?” tanya Rasulullah SAW.
“Orang-orang yang kikir”, jawab Iblis.
“Apa yang paling menyita pekerjaanmu?” tanya Rasulullah SAW.
“Majelis orang-orang alim”, jawab Iblis.
“Bagaimana cara engkau makan?” tanya Rasulullah SAW.
“Dengan tangan kiriku dan jari-jemariku”, jawab Iblis.
“Dimana engkau mencari tempat berteduh untuk anak-anakmu diwaktu panas?” tanya Rasulullah SAW.
“Di bawah kuku manusia”, jawab Iblis.
“Berapa kebutuhan yang pernah engkau minta kepada Tuhanmu?” tanya Rasulullah SAW.
“Sepuluh macam”, jawab Iblis.
“Apa saja itu wahai mahluk terkutuk?” tanya Rasulullah SAW.
Iblis pun menjawab:
(1) “Saya meminta-Nya agar saya bisa berserikat dengan anak-cucu Adam dalam harta kekayaan dan anak-anak mereka. Akhirnya Allah mengizinkanku berserikat dalam kelompok mereka. Itulah maksud firman Allah SWT: ‘Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka’. QS. Al-Isra': 64). Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka saya ikut memakannya. Saya juga ikut makan makanan yang bercampur riba dan haram serta segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
(2) Setiap orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah dari setan ketika bersetubuh dengan istrinya, maka setan akan ikut bersetubuh. Akhirnya melahirkan anak yang mendengar dan taat kepadaku.  Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan yang tidak dihalalkan, maka saya adalah temannya. Itulah maksud firman Allah SWT: ‘Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki’. (QS.Al-Isra':64).
(3) Saya memohon kepada-Nya agar saya punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi.
(4) Saya memohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku.
(5) Saya memohon agar saya punya Al-Qur’an, maka syair adalah Al-Qur’anku.
(6) Saya memohon agar saya punya adzan, maka terompet adalah penggilan adzanku.
(7) Saya memohon kepada-Nya agar saya punya tempat tidur, maka orang-orang mabuk adalah tempat tidurku.
(8) Saya memohon agar saya memiliki teman-teman yang menolongku, maka kelompok Al-Qadariyyah menjadi teman-teman yang membantuku.
(9) Dan saya memohon agar saya memiliki teman-teman dekat, maka orang-orang yang menginfakkan harta
kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku.  Itulah maksud firman Allah SWT: ‘Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya’. (QS. Al-Isra': 27)”.
Rasulullah SAW berkata kepada Iblis, “Andaikan tidak setiap apa yang engkau ucapkan itu didukung oleh ayat-ayat dari Kitab Allah tentu aku tidak akan membenarkanmu”.
Lalu Iblis berkata lagi,
10) “Wahai Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya bisa melihat anak-cucu Adam, sementara mereka tidak bisa melihatku. Kemudian Allah menjadikan aku bisa mengalir melalui peredaran darah mereka. Diriku bisa berjalan ke mana pun sesuai kemauan diriku dan dengan cara bagaimana pun. Kalau saya mau dalam sesaat pun bisa. Kemudian Allah berfirman kepadaku. ‘Engkau bisa melakukan apa saja yang kau minta’. Akhirnya saya merasa senang dan bangga sampai hari Kiamat.  Sesungguhnya orang yang mengikutiku lebih banyak daripada orang yang mengikutimu. Sebagian besar anak-cucu Adam akan mengikutiku sampai hari Kiamat”.
Iblis melanjutkan lagi, “Saya memiliki anak yang saya beri nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan shalat ‘Isya.  Andaikan tidak karenanya tentu manusia tidak akan tidur terlebih dahulu sebelum menjalankan shalat. Saya juga punya anak yang saya beri nama Mutaqadhi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan (ibadah) dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anak saya tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia, sehingga semua manusia tahu.
Akhirnya Allah membatalkan sembilan puluh sembilan dari seratus pahala. Sehingga yang tersisa hanya satu pahala. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi seratus pahala. Saya punya anak lagi yang bernama Kuhyal, dimana ia bertugas mengusapi celak mata semua orang yang sedang berada di majelis pengajian dan ketika khatib sedang berkuthbah.  Sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak bisa mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama.  Mereka yang tertidur tidak akan ditulis pahala sedikitpun untuk selamanya”.
Iblis melanjutkan lagi, “Setiap kali ada perempuan keluar mesti ada setan yang duduk di pinggulnya, ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya.  Dimana mereka akan menghiasi kepada orang-orang yang melihatnya. Kedua setan itu kemudian berkata kepadanya, ‘Keluarkan tanganmu’. Akhirnya ia mengeluarkan tangannya, kemudian kukunya tampak, lalu kelihatan nodanya”.
Iblis melanjutkan lagi, “Wahai Muhammad, sebenarnya saya tidak bisa menyesatkan sedikit pun. Akan tetapi saya hanya akan mengganggu dan menghiasi. Andaikan saya memiliki hak dan kemampuan untuk menyesatkan, tentu saya tidak membiarkan segelintir manusia pun di muka bumi ini yang masih sempat mengucapkan dua kalimat Syahadat, ‘Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Utusan-Nya’. Tidak akan ada lagi orang yang shalat dan berpuasa. Sebagaimana engkau wahai Muhammad, tidak berhak untuk memberikan hidayah sedikit pun kepada siapa saja. Akan tetapi engkau adalah seorang utusan dan penyampai amanat dari Allah.
Andaikan engkau memiliki hak dan kemampuan untuk memberi hidayah, tentu engkau tidak akan membiarkan
segelintir orang kafir pun di muka bumi ini. Engkau hanyalah sebagai argumentasi (Hujjah) Allah SWT terhadap mahluk-Nya. Sementara saya hanyalah menjadi sebab celakanya orang yang sebelumnya sudah dicap oleh Allah sebagai orang celaka. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya, sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya”.
Rasulullah SAW kemudian membacakan firman Allah SWT:
“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia ummat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi Rahmat oleh Tuhanmu”. (QS. Hud: 118-119). Kemudian beliau Nabi SAW melanjutkan dengan firman Allah SWT:  “Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku”. (QS. Al-Ahzab: 38).
Lantas Rasulullah SAW berkata lagi kepada iblis, “Wahai Abu Murrah (iblis), apakah engkau masih mungkin bertobat dan kembali kepada Allah, sementara saya akan menjaminmu masuk surga”. Iblis menjawab, “Wahai Rasulullah, ketentuan telah memutuskan dan Qalam pun telah kering dengan apa yang terjadi seperti ini hingga hari Kiamat nanti. Maka Maha Suci Allah Yang telah menjadikanmu sebagai tuan para Nabi dan Khathib para penduduk Surga, Dia telah memilih dan mengkhususkan dirimu. Sementara Dia telah menjadikan saya sebagai tuan orang-orang celaka dan Khatib para penduduk Neraka. Saya adalah mahluk yang celaka lagi terusir. Ini adalah akhir dari apa yang saya beritahukan kepadamu, dan saya mengatakan sejujurnya”.
Segala Puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, Awal dan Akhir, Dhahir dan Bathin. Dan semoga Shalawat dan Salam sejahtera tetap diberikan kepada seorang Nabi yang ummi dan kepada para keluarga dan sahabatnya serta para Utusan dan para Nabi.

catatan :
Apakah kita sudah luput dari “dendam” sang iblis ? …
Kalau belum … jangan mengklaim diri bahwa “aku sudah benar” apalagi berkhayal pada posisi berma’rifatullah.

LAIN-LAIN : SIAPAKAH ISTRI IBLIS ?

PERTANYAAN :

Hendra Alfatih Hidayatulloh

Assalamu'alaikum.Para sesepuh mau tanya. . . .Siapakah istri iblis hingga dia mempunyai kturuna.?
Sperti nbi adam istri nya sti hawa shingga mempunya kturunan anak cucu nya lalu siapkah istri iblis.??
Wasalam. . .

JAWABAN :

1. Mumu Bsa

Wa'alaykum
us salaam ,
Iblis punya anak cuma ga tau bini nya siapa

قال القرشي: وحدثنا بشر بن الوليد الكندي، ثنا محمد بن طلحة عن زيد عن مجاهد قال: لإبليس خمسةٌ من ولده قد جعل كُلَّ واحدٍ منهم على شيء من أمره، ثم سماهم فذكر: ثبر، والأعور، ومسوط، وداسم، وزكنبور، فأما ثبر، فهو صاحب المصيبات الذي يأمر بالثُّبُورِ وشقِّ الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية؛ وأما الأعور، فهو صاحب الزنا الذي يأمر به ويُزينه؛ وأما مسوط، فهو صاحب الكذب الذي يسمع فيلقى الرجل فيخبره بالخبر، فيذهب الرجل إلى القوم فيقول لهم قد
رأيت رجلاً أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه حدثني بكذا وكذا؛ وأما داسم، فهو الذي يدخل مع الرجل إلى أهله يُريه العيب فيهم ويغضبه عليهم؛ وأما زكنبور، فهو صاحب السوق الذي يركُزُ رايتهُ في السوق.

berkata Qarsyi: basyir bin walid al-kindi meriwatkan dari Muhammad bin tholha dari zaid dari Mujahid, ia berkata:''iblis itu mempunyai 5 orang anak masing-masing dari mereka ia beri tugas dari perintahnya:

lima anaknya itu diberi nama: Tsabur, A'war, masuth, Dasim, dan Zakambur

adapaun Tsabur diberi tugas untuk menggoda orang yang terkena mushiba agar menyobek-nyobek pakaiannya,menampar-nampar pipinya, dan menuntut dengan tuntutan jahiliya.

A'war ditugaskan untuk menggoda anak Adam agar ia gemar melakukan zina

adapun masuth membuat kedustaan dari perkara yang dia dengar kemudian menemui seorang laki-laki lalu memberi kabar kepadanya dengan kebaikan, lalu pergilah laki-laki tersebut ke kaumnya dan dia berkata:''aku telah melihat seorang laki2 , aku mengenali wajahnya tetapi aku tidak tau namanya dia berbicara padaku begini dan begitu''

adapun Dasim dia diberi tugas untuk untuk masuk bersama seorang laki2 kedalam keluarganya laki2 tersebut lalu ditampakan kepadanya keburuk-keburukan keluarganya sehingga dia marah-marah kepada keluarganya.

adapun Zakambur tugasnya adalah untuk mengganggu orang2 yang berada di pasar, dan ditugaskan pulauntuk mengibarkan bendera disana.

2. Mbah Godek


semoga nyambung

وأهبط حواء عند ساحل البحر المالح بجدة قال الله تعالى (اهبطو بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين) وأما ابليس اللعين فانه خرج عن طور الملائكة وصار شيطانا رجيما فلما أهبط من الجنة نزل بأرض العراق نحو البصرة قال ابن عباس رضى الله عنهما لما أهبط ابليس الى الأرض نكح نفسه بنفسه فباض أربع بيضات ففرق فى كل قطر من الأقطار بيضة فجميع من فى الارض من الشياطين من تلك البيضة وقال مجاهد انه نكح الحية التى دخل فى جوفها فى الجنة حين أهبطت الى الأرض فباضت الاربع بيضات وأما الطاوس فانه ذهبت عنه الجواهر وبعض الحسن وأهبط أيضا الى الأرض ونزل فى أرض بابل وقيل بأرض أنطاكية وأما الحية فمسخ شكلها وصار فيها السم وسببه ان ابليس اختبأ تحت أنيابها وأدخلته الى الجنة وخرس لسانها وصارت تمشى على بطنها زحفا ونزلت الى الأرض باصبهان

Dan hawa diturunkan dipesisir kota jeddah. ALLOH berfirman : "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan". (Qs.albaqoroh ayat 36).
Adapun iblis yang dilaknat dia dikluarkan dari golongan malaikat dan menjadi syetan yang terkutuk ketika dia kluar/turun dari surga maka ia turun dibumi irak sekitar kota basroh. Ibnu abbas Ra berkata ketika iblis diturunkan dibumi dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur lalu dipisah disetiap sudut bumi dikasih 1 telur,jadi semua syetan dipenjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut.

Mujahid berkata iblis itu menikah dengan ular yang membawanya kesurga ketika mereka diturunkan dibumi dan membuahkan 4 telur. Adapun merak hilang mutiara dari tubuhnya dan hilang sebagian keindahannya dan ia pun juga diturunkan dibumi tepatnya turun dibabiliun dikatakan ia diturunkan dikota antokiyyah (didaerah syam/syiria). Adapun ular,ia berubah bentuk tubuhnya dan mempunyai racun/bisa.. sebabnya yaitu iblis bersembunyi diantara siungnya dan memasukkannya kesurga. Dan ular pun lisannya berubah bisu dan jalannya diatas perutnya (ngesot) dan ia diturunkan di daerah basibhan.

http://www.piss-ktb.com/2012/12/2093-kajian-kitab-badai-iz-zuhur-9-nabi.html

keterangan diambil dari kitab

الكتاب: بدائع الزهور في وقائع الدهور
المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

(ص: 41، بترقيم الشاملة آليا)

Wallaahu A'lam .


Tiada ulasan: