Alam Barzakh adalah tempat sementara bagi ruh yang telah meninggah sebelum memasuki alam akhirat. Setelah memasuki liang lahad, kubur orang yang beriman akan dilapangkan dan mereka juga dapat melihat nikmat yang bakal diperoleh di syurga.

Sebaliknya, jika mereka kufur dan ingkar, maka pada ketika itu kubur mereka akan disempitkan. Malah, bahang kepanasan api neraka akan ditayangkan kepada sepanjang mereka di alam itu sehingga kiamat.

Untuk mengetahui persoalan ruh di alam barzakh, kami nukilkan soal jawab yang disiarkan menerusi Islam Online yang di jawab oleh Syaikh Muhammad Soleh Al-Munajid dan Muhammad bin Soleh al-Utsaimin, sarjana Islam kontemporari yang disegani.


Apa itu Alam Barzakh

Soalan: Apakah yang dimaksudkan dengan alam barzakh? Saya inginkan penjelasan yang terperinci tentang perkara ini. Selain itu, saya juga ingin mengetahui jenis-jenis seksaan yang bakal dikenakan ke atas orang yang berbuat dosa.

Jawapan: Maksud alam barzakh ialah alam selepas kematian seseorang sehinggalah dia dibangkitkan pada hari kiamat. Sesiapa yang mati dalam Islam dan ibadah, dia akan diberi nikmat. Sesiapa yang mati dalam kekufuran dan maksiat, dia akan diseksa.

Firman Allah SWT yang maksudnya:

“Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang (semasa mereka berada dalam alam barzakh) dan pada hari berlakunya kiamat (diperintahkan kepada malaikat): Masukkanlah Firaun dan para pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya!”(Surah Ghafir: 46)

Seksaan itu ada pelbagai jenis mengikut dosa Pelakunya. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih al-Bukhari yang menjelaskan azab Barzakh yang dikenakan ke atas sebahagian pelaku dosa-dosa besar. (Rujuk: Sahih al-Bukhari, no. 6525. Hadis ini telah pun dinyatakan dalam persoalan terdahulu. Fatwa Syeikh Walid al-Firyan).


Cara Mayat Disoal


Adakah soalan kepada penghuni kubur satu kenyataan yang benar-benar akan berlaku di mana ketika itu mereka akan didudukkan dan saling bersoal jawab?


Jawapan: Syeikh Muhammad bin ‘Utsaimin r.h berkata: “Tidak diragukan lagi bahawa soalan di dalam kubur merupakan satu kenyataan (yang pasti akan berlaku). Seseorang akan didudukkan, saling berbalas cakap dan disoal di dalamnya.

Jika ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin keadaan kubur yang sempit itu membolehkan seseorang itu duduk, maka jawapannya:

Pertama,orang mukmin wajib menerima dan yakin dengan perkara-perkara ghaib tanpa bertanya bagaimana dan mengapa. Seseorang yang bertanya seperti itu, bererti dia masih ragu-ragu. Orang yang beriman dan menerima segala yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti akan berserah diri dan mengata kan Allah Maha Mengetahui perkara itu.

Kedua,perhubungan roh dengan jasad sesudah mati tidak sama dengan perhubungannya semasa masih hidup. Roh dengan jasad memiliki rahsia yang amat luar biasa dan tidak seorang pun mengetahuinya. Perhubungan roh dengan jasad selepas kematian tidak mungkin disamakan dengan perhubungannya semasa masih hidup.

Buktinya, seseorang yang tidur dan bermimpi dia pergi, kembali, bermusafir, bercakap dengan orang lain, berjumpa dengan orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup, melihat dia memiliki sebuah kebun yang indah atau rumah gelap yang menakutkan, melihat dirinya sedang menaiki kenderaan mewah dan kadangkala sedang menaiki kenderaan yang buruk.

Kesemua ini mungkin sahaja terjadi walaupun dia berada di atas tilamnya tanpa sebarang perubahan. Malah, selimut yang digunakan juga langsung tidak berubah.

Kita yang bermimpi merasa seolah-olah yakin bahawa ia memang benar-benar terjadi. Jadi, perhubungan roh dengan jasad selepas kematian tentu berbeza dengan perhubungannya semasa hidup dan ketika dalam mimpi. Ia memiliki keadaan yang berlainan di luar pengetahuan kita. Boleh jadi seseorang duduk di dalam kubur dan disoal meskipun dalam kubur yang sempit dan terhad.

Demikianlah keterangan yang disampaikan oleh Nabi s.a.w dalam beberapa hadis sahih. Baginda tela hpun memberitahu kita keadaan ini dan kita wajib percaya dan beriman.

Firman Allah SWT yang Maksudnya:

“Maka demi TUHANmu (wahai Muhammad), mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang tim bul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak berasa di hati mereka sesuatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.”(Surah: al-Nisa: 65. (Majmu’ Fatawa, Syeikh Ibn ‘Utsaimin, jil. 2, ms. 34).


Kehidupan dalam Kubur


Soalan: Adakah kehidupan orang yang berada di dalam kubur sama dengan orang yang masih hidup? Berapakah pancaindera mereka yang kembali seperti sediakala? Berapa lamakah kehidupan di alam barzakh? Bagaimanakah keadaan mayat yang dibakar s perti Hindu dan Jepun akan disoal? Seorang doktor ketika ingin memulakan pembedahan, dia terlebih dahulu akan mem berhentikan keaktifan pancaindera seseorang menggunakan bius. Adakah keadaan ini sama dengan orang yang sudah mati?


Jawapan: Pertama,wajib ke atas setiap mukmin dan mukminah meyakini apa yang diberitakan oleh Allah di dalam kitab-Nya atau melalui lidah Rasul-Nya dalam setiap perkara yang berkaitan dengan akhirat, hisab, syurga, neraka, kematian, kubur, seksaan, nikmat dan perkara -perkara ghaib yang telah diterangkan oleh al-Quran dan sunnah Nabi s.a.w.

Oleh itu, kita wajib beriman, pasrah diri dan meyakini semua itu kerana kita tahu bahawa Tuhan kita adalah Maha Benar terhadap apa yang difirmankan dan apa yang telah diberitakan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: Maksudnya:

“Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada ALLAH?” (Surah al-Nisa: 122.)

Kita juga tahu bahawa Rasulullah s.a.w adalah orang yang paling jujur dan baginda tidak mengeluarkan kata-kata menurut hawa nafsu nya. Ia adalah wahyu yang telah disampaikan kepada nya. Jadi, apa sahaja yang telah tsabit dalam pelbagai hadis sahih, kita wajib meyakininya. Meskipun tidak mengetahui hakikatnya yang sebenar.

Kita juga wajib meyakini perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, syurga dan neraka, kenikmatan dan seksaan yang dirasakan oleh penghuni syurga dan neraka. Begitu juga meyakini bahawa roh dikembalikan kepada jasad ketika diazab atau diberikan nikmat di dalam kubur.

Semua ini adalah benar seperti yang telah dijelaskan oleh pelbagai nas. Setiap orang mestilah menerima ketetapan ini dan meyakini apa yang telah diberitahu oleh al-Quran, hadis sahih atau ijmak ulama.

Kemudian jika seorang mukmin dan mukminah di anugerah kan Allah untuk mengenali hikmah dan rahsia itu, maka ia merupakan satu kebaikan, cahaya dan ilmu yang luar biasa. Oleh itu, dia hendaklah bersyukur atas ilmu kurniaan Allah itu sehingga pengetahuannya bertambah dan jiwanya semakin tenteram.

Soalan kepada penghuni kubur adalah benar. Ketika itu rohnya dikembalikan semula kepada jasadnya. Hal ini telah diterangkan dalam beberapa hadis Rasulullah s.a.w.

Kehidupan di dalam kubur jelas berbeza dengan kehidupan di dunia ini. Manusia akan menjalani satu kehidupan khusus, iaitu alam barzakh yang amat berbeza dengan kehidupan dunia di mana kita memerlukan makanan, minuman dan sebagainya.

Ia adalah satu kehidupan khusus. Si mati akan memahami soalan dan memberikan jawapan terhadap soalan yang diajukan kepadanya. Dua malaikat akan bertanya kepadanya.

Jadi, kita dapat mengetahui bahawa ada kalanya kubur menjadi taman syurga dan ada kalanya menjadi lubuk api neraka. Seksa dan nikmat dirasakan oleh roh dan jasad di dalam kubur. Begitu juga syurga atau neraka.

Berhubung dengan orang yang mati kerana terbakar, lemas atau dibaham binatang buas, rohnya tetap akan merasakan seksa atau nikmat. Ini kerana, roh tetap akan mendatangi jasadnya sama ada di darat, di laut mahupun di dalam perut binatang buas. Tetapi kebanyakan nikmat atau seksa dikenakan ke atas roh. Jadi, roh orang beriman akan masuk ke dalam syurga.

Nabi s.a.w bersabda: Maksudnya:

“Sesungguhnya roh orang beriman terbang di atas pokok syurga dan memakan buahnya, manakala roh orang kafir masuk ke dalam neraka.”

Dengan itu, wajib ke atas Muslim dan Muslimah mempercayai apa yang telah diberitakan oleh Allah SWT dan rasul-Nys seperti yang di kehendaki oleh Allah. Meskipun ada sebahagian maksudnya tidak difahami oleh seseorang. (Rujuk: Kitab Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah ms. 338).

Tempat Kediaman Roh Di Alam Barzakh! ,

Sebagaimana kita ketahui menurut agama Islam,, bahawa manusia itu akan mengalami empat tahap hidup.. Pertama,, hidup dalam alam kandungan... Kedua,, hidup di alam dunia seperti sekarang ini.. Ketiga,, hidup di alam kubur [setelah mati] dan yang keempat,, hidup di alam akhirat [setelah dibangkit dari alam kubur].. Hidup di alam kandungan adalah kehidupan di alam yang sempit,, iaitu sebelum manusia lahir dan waktunya pada kebiasaan adalah 9 bulan di dalam kandungan.. 


Setelah dilahirkan,, barulah manusia hidup pada tahap yang kedua,, iaitu di alam dunia,, yang tempoh masanya telah ditetapkan Allah swt hingga ia menemui ajalnya.. Setelah ajal datang,, maka manusia mengalami kematian,, roh keluar dari tubuhnya,, dan mulailah menempuh ke tahap ke tiga,, iaitu di alam barzakh [kubur].. Di saat itu,, tempat kediaman roh-roh tadi dalam keadaan yang berbeza-beza.. Ada yang mulia dan terhormat dan ada pula yang sangat hina dan rendah darjatnya.. 


Adapun tempat kediaman roh-roh di alam barzakh,, yakni sesudah manusia itu mati,, menurut keterangan yang disebutkan dalam hadis nabi saw yang ana catit di bawah ini...


  • Ada roh yang bertempat tinggal di suatu tempat yang tertinggi sekali [A'la Iliyyin],, dan roh-roh berkumpul dengan kelompok malaikat.. Mereka adalah roh-roh para Nabi.. Namun,, diantara golongan inipun terdapat juga perbezaannya dan ada tingkatannya yang tersendiri sebagaimana yang pernah dilihat Rasulullah saw pada malam Isra' Mi'raj..
  • Ada roh-roh yang menghuni di tempat peristirehat burung-burung yang bulunya hijau,, sedap mata memandang,, dan roh-roh itu dapat berkeliaran di dalam syurga sesuka hatinya.. Itulah roh-roh orang yang mati syahid yang telah menegakkan kalimah Allah swt,, yang luhur dan mempertahankan ajaran Islam..
  • Ada roh yang dipenjarakan dipintu syurga,, iaitu sebagaimana yang telah disebutkan dalam suatu hadis Rasulullah saw,,,,,
Raitu Shaahibakum Mahbuusan 'Alaa Baabil Jannati..
"Saya melihat kawanmu itu ditahan di pintu syurga"

  • Ada roh yang dipenjarakan di dalam kuburnya sendiri,, sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis yang mewartakan bahawa,, orang yang menyembunyikan pakaian rampasan perang,, lalu orang tersebut mati syahid.. Ramai yang mengatakan bahawa orang tersebut pasti mengalami kesenangan dan keenakan kerana dapat ditentukan masuk syurga.. Tetapi Rasulullah saw telah bersabda......
Wal Ladzii Nafsu Biyadihi,, Innasy Syamlatal Latii Ghallahaa Latasyta'ilu 'Alaihi Naarun Fii Qabrihi...
"Demi Dzat yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya,, bahawasanya pakaian yang disembunyikan olehnya itu pasti akan menyala menjadi api yang akan membakar dirinya di dalam kuburnya itu"  • Ada juga roh yang mendiami bahagian pintu syurga,, sebagaimana telah disebut di dalam sebuah hadis dari ibnu Abbas r.a,, Rasulullah telah bersabda yang bermaksud,,,
"Para syuhada itu ada di tepi sungai di pintu syurga dan berada di dalam sebuah kubah yang berwarna hijau.. Mereka memperolehi rezekinya dari syurga di waktu pagi dan petang.."

  • Ada pula roh manusia yang dipenjarakan di dalam bumi dan tidak dapat naik ke atas,, sebab ia adalah roh yang hina.. Maka,, sangat wajar menetap hanya di dalam tanah sahaja.. Roh yang sedemikian itu tidak dapat berkumpul dengan roh yang lainnya yang mulia dan terhormat yang ada di atas langit.. Hal ini terjadi kerana sewaktu di dunia,, ia tidak berkumpul sama dengan para alim ulama serta golongan mulia lainnya.. Jadi,, pada hakikatnya manusia setelah mati,, tempat kediaman rohnya akan berkumpul dengan golongannya sendiri-sendiri,, iaitu,, yang mulia berkumpul bersama yang mulia,, dan yang hina hanya berkumpul dengan yang hina dan rendah darjatnya..
  • Begitu pula dengan roh yang berenang di sungai yang berair darah dan bersama-sama menelan batu..
  • Dan ada lagi roh yang berdiam diri di tempat yang panas dan berada di atas tungku api.. Inilah ahli-ahli yang PENZINA,, baik lelaki mahupun wanita,, ia akan dikumpulkan disini sehingga menunggu hari kiamat datang..
Itulah antara lain mengenai tempat-tempat kediaman roh setelah manusia mati dan berada di dalam tahanan di alam barzakh.. Selain it,, sebenarnya masih ada pula keterangan hadis dan riwayat-riwayat lain yang mengemukakan tenteang tempat kediaman roh-roh.. Tetapi,, perlu kita ketahui,, sekalipun roh itu ada di dalam syurga,, ada di atas langit,, tetap juga dapat berhubungan dengan tubuhnya di dunia sebab roh itu memang lebih cepat gerak langkah nya baik dalam naik turun kemana saja mahupun berpindah ke satu tempat yang lansung tidak mampu di jangkau oleh kelajuan pesawat ciptaan dunia... Dan semua roh-roh  itu ada yang dalam kategori merdeka,,, dan ada yang dipenjarakan... Wallahua'lam..