Jumaat, 2 Oktober 2015

SUAMI TAK BERTANGGUNG JAWAB

Kesalahan dan Kesilapan Suami Terhadap IsteriPrint Friendly
suami-isteri
Dalam institusi perkahwinan, lelaki ialah ketua keluarga sesuai dengan fitrah kejadiannya yang lebih gagah dan beberapa kelebihan lain berbanding wanita. Tanggungjawab lelaki sebagai ketua (pemimpin) kepada perempuan ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya bermaksud:
“Lelaki ialah pemimpin bagi perempuan oleh kerana Allah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan kerana lelaki telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka.” (Surah an-Nisa, ayat 34)
Islam mensyaratkan lelaki sentiasa menjadi pelindung dan berbuat baik terhadap wanita. Sebagai pemimpin, lelaki dipertanggungjawabkan menjaga keselamatan, kebajikan dan menyediakan keperluan hidup untuk isteri dan anak mereka. Walaubagaimanapun, pada hari ini kita melihat ramai suami yang semakin jauh dari tanggungjawab dan tugas mereka yang sebenar. Mungkin, kerana itulah banyak rumahtangga yang runtuh akibat kurangnya penghayatan suami kepada nilai-nilai murni dalam baitul muslim yang dibina. Berikut disenaraikan 10 kesalahan dan kesilapan yang sering dilakukan oleh suami terhadap isteri mereka:1. Tidak mengajarkan AGAMA dan HUKUM syariat kepada isteri
Banyak kita dapati para isteri tidak mengetahui bagaimana cara solat yang betul, hukum haid & nifas, bertingkahlaku/berperilaku terhadap suami secara tidak syar’ie dan tidak mendidik anak-anak secara Islam. Bahkan ada yang terjerumus ke dalam pelbagai jenis kesyirikan. Yang menjadi perhatian seorang isteri hanyalah bagaimana cara memasak dan menghidangkan makanan tertentu, cara berdandan yang cantik dan sebagainya. Tidak lain semua kerana tuntutan suami, sedangkan masalah AGAMA, terutama ibadahnya tidak pernah ditanyakan oleh suami.
Allah Ta’ala berfirman yang bermaksud:
“Wahai orang–orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhakai Allah terhadap apa yg di perintahkan-Nya kpd mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintakan.” (Surah At-Tahrim:6)
Para suami hendaklah mengajarkan agama kepada isteri mereka sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Melalui perantaraan itu contohnya menghadiahkan buku-buku tentang Islam & hukum-hukumnya serta berbincang bersama-sama, kaset/cd ceramah, mengajak isterinya menghadiri ke majlis-majlis ILMU yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu dan sebagainya. (yang paling praktikal, ajaklah solat berjemaah di rumah atau di surau/masjid). Maka, amat penting bagi para suami untuk mempersiapkan diri dengan ilmu sebelum membuat keputusan untuk melangkah ke alam rumahtangga.

2. Suka mencari kekurangan dan kesalahan isteri
Dalam suatu hadith riwayat Bukhari & Muslim, Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam melarang lelaki yang berpergian dalam waktu yang lama, pulang menemui keluarganya di waktu malam, kerana dikhuatiri akan mendapati berbagai kekurangan isteri dan cela isterinya. Bahkan suami diminta bersabar dan menahan diri dari kekurangan yang ada pada isterinya, juga ketika isteri tidak melaksanakan kewajipannya. Kerana suami juga mempunyai kekurangan dan celaan seperti sabda Rasulullah:
“Janganlah seorang suami yang beriman membenci isterinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meredhai akhlak lain darinya.” {Hadith riwayat Muslim}

3. Memberi hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan isteri
Ini termasuk bentuk kezaliman terhadap isteri, iaitu:
 • Menggunakan pukulan di tahap awal pemberitahuan hukuman (sila rujuk Al-Quran, Surah An-Nisa : 34)
 • Mengusir isteri dari rumahnya tanpa ada kebenaran secara syar’ie (sila rujuk Al-Quran, Surah Ath-Thalaq : 1)
 • Memukul wajah, mencela dan menghina.
Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang bermaksud:
“Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkan & tidak menghajar(boikot) kecuali di dalam rumah.” (H.R. Ibnu Majah disahihkan oleh Syeikh Albani)

4. Culas dalam memberi nafkah kepada isteri
“Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.” (Surah Al-Baqarah : 233)
Isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami, kerana dia telah membolehkan suaminya bersenang–senang kepadanya, dia telah mentaati suaminya, tinggal di rumahnya, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dan jika isteri mendapati suaminya culas dalam memberi nafkah, bakhil, tidak memberikan nafkah kepadanya tanpa ada pembenaran syar’ie, maka dia boleh mengambil harta suami untuk mencukupi keperluannya secara ma’ruf (tidak berlebihan) meskipun tanpa pengetahuan suaminya.
Sabda Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam yang bermaksud:
“Jika seorang muslim mengeluarkan nafkah untuk keluarganya sedangkan dia mengharapkan pahalanya, maka nafkah itu adalah sedekah baginya.” (Muttafaq ‘alaih)

5. Sikap keras, kasar, tidak lembut terhadap isteri
Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam bersabda, maksudnya:
“Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik tehadap isteri-isterinya.” (Hadith riwayat at-Tirmidzi, disahihkan oleh Syeikh Albani)
Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam, seseorang suami itu haruslah berakhlak baik, bersikap lembut dan tidak kasar terhadap isterinya. Hal ini kerana, suami yang bersikap kasar pasti akan menggugat kebahagiaan hubungan antara dirinya dengan isteri.

6. Suami sombong untuk membantu isteri dalam urusan rumahtangga
Sesetengah suami sombong dan malas untuk membantu isteri dalam urusan rumahtangga. Disebabkan sikap ini, sesetengah isteri merasa dirinya terbeban dan tertekan. Marilah contohi Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam dalam melayani isterinya Aisyah r.ha. Ketika Aisyah r.ha ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam di rumahnya, beliau menjawab:
“Beliau membantu pekerjaan isterinya & jika datang waktu solat, maka beliau pun keluar untuk solat.” (Hadith riwayat Bukhari)

7. Menyebarkan rahsia dan aib isteri
“Sesungguhnya diantara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya kemudian dia menyebarkan rahsia-rahsia isterinya.” (Hadith riwayat Muslim)
Dalam hadith ini diHARAMkan seorang suami menyebarkan apa yang terjadi antara dia dengan isterinya terutamanya di tempat tidur. Juga diharamkan menyebutkan perinciannya, serta apa yang terjadi pada isterinya baik berupa perkataan mahupun perbuatan lainnya.

8. Sikap terburu-buru dalam menceraikan isteri
Islam menganggap penceraian adalah perkara besar yang tidak boleh diremehkan kerana penceraian akan menyeret kepada kerosakan, kacau bilaunya pendidikan anak dan sebagainya. Dan hendaknya perkataan cerai/talak itu tidak digunakan sebagai bahan gurauan/mainan. Kerana Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud:
“Ada 3 hal yang kesungguhannya dan gurauannya sama-sama dianggap sungguh-sungguh iaitu: NIKAH, TALAK (cerai) dan RUJUK.” (Hadith riwayat Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinilai “hasan” oleh asy-Syeikh Albani)
Penceraian tidak boleh dijadikan sebagai langkah pertama dalam penyelesaian perselisihan. Bahkan harus diusahakan berbagai cara untuk menyelesaikannya, kerana kemungkinan besar akan banyak rasa penyesalan yang ditimbulkan dikemudian hari kelak. Rasulullah sollallahu ‘alahi wasallam bersabda yang bermaksud:
“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgahsananya di atas air (laut), kemudian ia mengutus para tenteranya. Maka tentera yang paling dekat dengan Iblis adalah yang paling besar fitnahnya (penyesatannya). Maka datanglah salah satu tenteranya dan melapor: Aku telah melakukan ini dan itu, maka Iblis berkata: Engkau belum melakukan apa-apa, kemudian datanglah tentera yang lain dan melapor: Aku telah menggodanya hingga akhirnya aku menceraikannya dengan isterinya. Maka Iblis pun mendekatkan tentera syaitan ini di sisinya lalu berkata: Engkau tentera terbaik.” (Hadith riwayat Muslim)

9. Berpoligami tanpa memperhatikan ketentuan syari’at
Bernikah untuk kedua kali, ketiga dan keempat kali merupakan salah satu perkara yang Allah syariatkan. Tetapi, terdapat sebahagian orang yang ingin menerapkan syariat ini/telah menerapkannya tidak memperhatikan sikapnya yang tidak memenuhi kewajipan serta tanggungjawab terhadap isteri. Terutama isteri pertama dan anak-anaknya. Dalam Surah an-Nisa, ayat 3, Allah Ta’ala berfirman yang bermaksud:
“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinlah) seorang sahaja.”
Memang benar berpoligami merupakan syariat Islam, tetapi jika seseorang tidak mampu melaksanakannya dengan baik dan tidak memenuhi syarat-syaratnya atau tidak boleh memikul tanggungjawabnya, hal ini boleh menjurus kepada kerosakan sesebuah rumahtangga, menghancurkan masa depan anak-anak dan menambah permasalahan keluarga dan juga kepada masyarakat. Maka fikirkanlah akibatnya dan perhatikanlah dengan saksama perkaranya sebelum membuat keputusan.
10. Lemah kecemburuan terhadap isteri
Para suami membiarkan keelokan, keindahan dan kecantikan isterinya dinikmati dan dipertontonkan kepada bukan mahram. Dia membiarkan isterinya mendedahkan aurat ketika keluar rumah, dan membiarkan berkumpul dengan lelaki-lelaki bukan mahram. Bahkan ada sebahagian suami bangga kerana memiliki isteri yang cantik dan boleh dinikmati oleh pandangan kebanyakan orang. Padahal wanita dimata Islam adalah makhluk yang sangat mulia, sehingga keindahan dan keelokannya hanya diperuntukkan atau dikhususkan untuk suaminya sahaja dan tidak sesekali ‘dijaja’ ke mana-mana pun.
Seorang suami yang memiliki kecemburuan terhadap isterinya tidak akan membiarkan isterinya berjabat tangan dengan lelaki lain yang bukan mahram. Perhatikan ancaman Rasulullah sollallahu ‘alaihi wasallam terhadap lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga (isteri):
“Tiga golongan yang Allah s.w.t tidak akan melihat mereka pada hari kiamat iaitu seseorang yang derhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki dan ad-Dayyuts.” (Hadith riwayat An-Nasa’i, dinilai ‘hasan’ oleh syeikh Albani, lihat ash-Shahihah : 674)
Ad-Dayyuts(dayus) itu ialah LELAKI yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya. Maka, marilah sama-sama kita beringat dan muhasabah diri sentiasa. Hal ini bukan hanya untuk para suami, malah penting juga untuk mereka yang belum menjadi suami, agar persediaan sebelum mendirikan baitul muslim itu lengkap.

Suami Tak Bertanggung Jawab, Cuma Tidur, dan Melalaikan Shalat

Pertanyaan:
Seorang wanita telah berumah tangga dan dikaruniai tiga anak. Suaminya tak lagi bekerja dan tidak juga coba mencari pekerjaan lain. Dia hanya diam di rumah dan main komputer hingga larut malam. Sampai akhirnya dia tidur pukul 6 atau 7 pagi. Dia terus-terusan tidur sampai pukul 4 atau 5 sore. Kadang malah sampai pukul 8. Dia tidak shalat, tidak mengantar anak-anaknya ke sekolah, dan tidak mencari nafkah.
Istrinya sudah tak tahan dengan tingkah suaminya itu. Tiap kali si istri bicara atau menasihati si suami tentang hal itu, suaminya akan menampar si istri, memakinya, dan memukulnya. Dia juga bilang, “Kalau kamu tak tahan, pergi dari rumah ini!”
Dia juga suka menampar anak-anaknya bila mereka main padahal dia sedang tidur sepanjang pagi. Kedua orang tuanya sudah berbicara dengannya, tapi tak dia hiraukan.
Istrinya berdoa kepada Allah agar Allah memberinya hidayah dan memperbaiki kondisi si suami. Kini si istri melanjutkan pendidikan di universitas, agar setelah lulus kuliah dia bisa mendapat pekerjaan demi menghidupi keluarganya. Uang suaminya semakin berkurang dan berkurang, sementara si suami tak berusaha apa pun; hanya “sibuk” main komputer.
Tanggapan:
Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah Ta’ala agar menolong Anda dan memberi taufik kepada Anda, serta memperbaiki suami Anda.
Tidak diragukan lagi, Anda menunaikan tanggung jawab atas anak-anak Anda. Anda pun sangat ingin suami Anda mendapat hidayah. Kebaikan Anda akan berbuah pahala, insya Allah. Sesungguhnya Allah tak menyiakan balasan bagi orang yang berbuat baik.
Pesanku untuk Anda, bersabarlah dan terus doakan suami Anda. Terus berusaha agar jalannya kembali lurus, baik itu lewat orang tuanya, saudaranya, atau siapa saja yang dekat dengannya. Sesungguhnya, kalau seorang lelaki sudah tak bertanggung jawab – misalnya terhadap keluarganya – sebenarnya dia sudah berjalan menuju murka Allah, karena dia menyepelekan amanah yang diserahkan Allah Ta’ala. Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda,
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته
Tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan diminta bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Imam adalah pempimpin, dan dia akan diminta bertanggung jawab. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia akan diminta bertanggung jawab.” (HR. Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829; riwayat dari Ibnu Umar)
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,
إن الله سائل كل راع عما استرعاه ، أحفظ ذلك أم ضيع ؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته
Sesungguhnya Allah akan meminta setiap pemimpin untuk bertanggung jawab. Apakah dia menjaga tanggung jawab itu atau dia lalai? Sampai-sampai, seorang lelaki akan diminta bertanggung jawab atas keluarganya.” (HR. Ibnu Hibban, dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Ghayatul Maram, no. 271)
Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت
Seseorang sudah pantas disebut berdosa bila dia menyepelekan tanggung jawabnya.” (HR. Ahmad dan Abu Daud; riwayat dari Ibnu Umar; dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami’, no. 827)
Sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,
ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة
Tidaklah seorang hamba dibebankan tanggung jawab oleh kemudian dia abai, melainkan dia pasti tak mencium aroma surga.” (HR. Bukhari)
Kami tak punya prasangka bahwa suami Anda rela dengan keadaan ini. Kami juga tak punya prasangka bahwa suami Anda akan rela kalau istrinya yang mengambil alih tanggung jawab, menafkahi, dan memenuhi semua kebutuhan. Kalau seorang lelaki sampai ridha dengan itu, binasalah ia!
Telah Anda sampaikan bahwa dia tidur sampai-sampai tak melaksanakan shalat, gara-gara dia begadang dan melewatkan waktu shalat. Ini bencana dahsyat! Allah telah berfirman,
فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.” (QS. Maryam: 59)
Ibnu Mas’ud menjelaskan makna al-ghay, “Mata air di neraka jahannam; minuman paling buruk, makanan paling menjijikkan.”
Allah Ta’ala berfirman,
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ <> الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.” (QS. Al-Ma’un: 4—5)
(Kecelakaan) itu menimpanya bila dia melewatkan waktu shalat (tapi tetap mengerjakannya di luar waktunya, pen.). Kalau sampai meninggalkan shalat, dia telah kufur, keluar dari Islam. Dasarnya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
Pemisah antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan shalat.” (HR. Muslim, no. 82)
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر
Pembeda antara diriku dan mereka (orang-orang kafir) adalah shalat. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir.” (HR. Tirmidzi (2621), An-Nasa’i (463), dan Ibnu Majah (1079); dinilai shahih oleh Al-Albani)
Karena itu, Anda mesti terus menasihatinya. Kalau dia masih tetap meninggalkan shalat, Anda wajib menjauhkan diri darinya dan tidak boleh mencintainya, sampai dia bertaubat dan kembali mengerjakan shalat.
Kita mohon kepada Allah agar memperbaiki keadaan seluruh kaum muslimin.
Fatwa Islam Soal-Jawab
**
Sumber: http://islamqa.info/ar/42551
Penerjemah: Tim Penerjemah WanitaSalihah.Com
Muraja’ah: Ustadz Ammi Nur Baits
Artikel WanitaSalihah.Com
زوجها لا يؤدي واجباته ويكثر النوم ويضيع الصلاة
متزوجة ولها 3 أولاد ، فقد زوجها عمله ولا يبحث عن عمل آخر ويبقى في البيت ويستعمل الكمبيوتر طوال الليل ثم ينام عند السادسة أو السابعة صباحا ويبقى نائماً حتى الرابعة أو الخامسة عصراً وأحياناً حتى الثامنة ولا يصلي ولا يأخذ الأولاد للمدرسة ولا يذهب لشراء حاجات البيت وتضطر هي لفعل كل هذا وإذا تحدثت معه أو نصحته صرخ في وجهها وسبها أو يضربها ويقول إذا لم يعجبك الوضع فاتركي البيت ، دائما يصرخ على الأولاد إذا كانوا يلعبون وهو نائم طوال النهار، تحدث معه والده ووالدته لكن دون جدوى ، تدعو الله أن يهديه ويصلح حاله وتدرس في الجامعة لعلها تحصل على عمل بعد التخرج لتنفق على البيت فمال زوجها ينقص شيئاً فشيئاً وهو لا يفعل شيئاً غير إدمانه على الكمبيوتر.
**
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يعينك ويوفقك ، ويصلح زوجك.
ولاشك أنك بالقيام على أولادك ، والحرص على هداية زوجك ، محسنة مأجورة إن شاء الله، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين .
والوصية لك بالصبر والدعاء لزوجك، والسعي في إصلاحه عن طريق والديه وإخوانه ومن له تأثير عليه . فإن الرجل إذا تخلى عن واجبه نحو أسرته كان معرضا لعقاب الله وغضبه ، لتفريطه فيما استرعاه الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ) الحديث رواه البخاري 893 ، ومسلم 1829 من حديث ابن عمر.
وقال صلى الله عليه وسلم : “إن الله سائل كل راع عما استرعاه ، أحفظ ذلك أم ضيع ؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ” رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في غاية المرام برقم 271
وقال: ” كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت “. رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله ابن عمرو ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 827
وقال: ” ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة” رواه البخاري 6731
ولا نظن أن زوجك يرضى لنفسه هذا الوعيد ، بل لا نظن أنه يرضى أن يكون عالة على زوجته ، تنفق عليه ، وتقوم بشئونه ، فإن هذا تأنف منه نفوس الرجال .
وقد ذكرت فيما ذكرت أنه ينام عن الصلوات ، بسبب سهره وتضييعه لوقته ، وهو بهذا على خطر عظيم آخر ، فقد قال تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً) مريم/59 قال ابن مسعود عن الغي : واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم.
وقال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/4،5
هذا إن كان يؤخرها عن وقتها، وأما إن كان يترك الصلاة ، فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ” رواه مسلم (82).
وقوله : ” العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر” رواه الترمذي (2621) والنسائي (463) وابن ماجه (1079) ، وصححه الألباني .
وحينئذ يلزمك نصحه ، فإن استمر في ترك الصلاة ، وجب عليك الامتناع منه ، وعدم تمكينه من نفسك، حتى يتوب ويصلي .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
13 SIFAT SUAMI YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM KELUARGA

1. Ia senantiasa mengajak isterinya untuk menjadi wanita yang selalu beriman dan bertakwa kepada-Nya.

2. Ia senantiasa berusaha menjadikan rumah sebagai surga bagi isteri dan anak-anaknya.
...
3. Ia senantiasa berusaha untuk bertanggungjawab atas segala kebutuhan nafkah isteri dan anaknya dengan rezeki yang halal.

4. Ia senantiasa membimbing isterinya menjadi seorang isteri yang selalu taat kepada suami.

5. Ia senantiasa bersikap ramah dan penyayang kepada isteri dan anak-anaknya.

6. Ia selalu menjaga cinta dan kasih sayangnya hanya kepada isterinya. Pantang baginya untuk mudah berpaling kepada wanita lain.

7. Ia senantiasa berusaha untuk menasehati isterinya di saat khilaf dan berbuat kesalahan. Dan tak segan-segan ia memaafkannya.

8. Ia senantiasa berusaha bersabar dalam menyikapi (misalnya) sifat buruk isterinya. Ia dengan telaten akan mengarahkannya untuk berubah menjadi lebih baik.

9. Ia senantiasa berusaha untuk lebih mengingat kebaikan isterinya dibanding dengan mengungkit-ungkit keburukannya.

10. Ia senantiasa berusaha menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan tak mudah menceritakannya kepada orang lain.

11. Ia senantiasa berusaha menjadi pemimpin yang baik dan bijak serta menjadi contoh yang baik bagi isteri dan anak-anaknya.

12. Ia selalu punya waktu untuk berkumpul santai bersama isteri dan anak-anaknya.

13. Dan ia tidak merasa berat hati untuk memberi maaf kepada isterinya jika berbuat khilaf, serta tidak merasa rendah diri untuk meminta maaf kepada isterinya jika ia berbuat khilaf.


Suami Yang Bertanggungjawab Akan Memahami Hubungan Dengan Isterinya

Oleh Ustaz Abu Basyer

Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad S.A.W. keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,
Seorang suami yang bertanggungjawab akan cuba memahami sikap dan tabiat isterinya dan akan cuba menasihati dan membaiki segala kekurangan yang dimiliki oleh isterinya. Isteri yang baik pula akan menggunakan segala potensi yang dia miliki iaitu sifat lemah lembut dan penyayang akan dicurahkan kepada suaminya semoga terbina rumah tangga bahagia.

Terdapat 10 nasihat yang baik untuk suami supaya dapat dilaksanakan kepada isterinya.

1. Bersikap Tegas dan Lemah-lembut Terhadap Isteri

Betapapun seorang wanita itu mempunyai kemampuan dan kemahuan yang tinggi,memiliki kemahiran serta percaya terhadap diri sendiri namun pada hakikatnya, ia masih ingin mencari perlindungan dengan seorang lelaki. Jika keinginan mencari perlindungan itu datangnya dari wanita, namun selalunya ia merahsiakannya. Seandainya hajatnya tercapai, ia mengharapkan layanan yang lemah lembut dan amat mengharapkan perlindungan dari lelaki yang bertanggungjawab.

Sifat lemah lembut dan tegas ini harus dimiliki oleh lelaki kerana setiap isteri mengharapkan suaminya mampu menjadi pemimpin dalam rumahtangga yang dibina. Sifat tegas dan lemah lembut ini biarlah kena pada tempatnya.

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW  bersabda maksudnya : “Pergaulilah kaum wanita itu dengan pergaulan yang lemah lembut, kerana sesungguhnya kaum wanita itu dijadikan dari tulang rusuk dan sesungguhnya tulang rusuk itulah yang sebengkok-benkoknya ialah yang paling atas. Maka apabila engkau hendak meluruskannya, luruskannlah dengan perlahan dan apabila tidak diluruskan, ia sentiasa bengkok selama-lamanya. Oleh sebab itu pergaulilah wanita dengan pergaulan yang lemah lembut”. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

2. Memberi Pujian Terhadap Isteri

Peranan wanita sebagai ibu menyebabkan ia perlukan perlindungan daripada keyakinan. Hanya suami yang bijaksana dapat memberikan keyakinan kepada isterinya. Dengan cara memberikan penghargaan seperti pujian, hadiah ataupun ungkapan yang boleh menambahkan keyakinan dalam diri isteri.

Hadiah merupakan pelembut bagi hati. Hadiah juga merupakan tanda kesediaan seseorang itu berkasih dengan seseorang yang lain. Apabila seseorang itu memberikan sesuatu hadiah, orang yang menerimanya akan rasa dihargai. Jika penerima itu sedang sedih atau marah, biasanya perasaan sedih dan marah itu akan semakin kurang atau terus hilang.

Rasulullah SAW menunjukkan teladan hebat sebagai seorang suami yang gemar memberikan hadiah buat isteri-isterinya. Bahkan baginda mengaitkan secara jelas, ikatan antara hadiah dan kasih sayang.ا

Nabi SAW bersabda maksudnya : ”Berilah hadiah sesama kamu, pasti kamu akan berkasih sayang” (Al-Mukjam Al-Awsat : 7448.)

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : "Kebahagiaan bagi anak Adam ada tiga. Dan kesengsaraan terhadap anak Adam ada tiga. Maka di antara yang membahagiakan adalah isteri yang solehah, kenderaan yang baik serta rumah yang lapang. Dan kesengsaraan bagi anak Adam ada tiga iaitu tempat yang tidak baik dan isteri yang tidak baik serta kenderaan yang tidak baik."

3. Menentukan Batas Tanggungjawab

Islam telah mengatur tanggungjawab terhadap suami dan isteri. Suami berkewajipan mencari nafkah yang halal untuk kelurganya dan isteri pula berkewajipan melayan suami serta mengasuh anak-anak. Ini bukan bermakna tanggungjawab lain patut diabaikan, malah semua tanggungjawab lain seharusnya dipikul bersama mengikut keadaan masa dan tempat.

Nabi SAW bersabda maksudnya : “Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah yang dengan engkau mengharap wajah Allah kecuali engkau akan diberi pahala dengan sampai pun satu suapan yg engkau berikan ke mulut istrimu.”(Hadis Riwayat Muslim)

4. Menghindari Kritikan Terhadap Isteri

Kritikan bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Ia boleh dilakukan, namun biarlah dengan lembut dan bertempat. Jangan sesudah bernikah, suami merasa berhak berkasar, mengkritik dan menghina isteri sewenang-wenangnya kerana banyak kesannya pada  isteri.

Suami yang terlalu banyak mengkritik isteri akan meninggalkan kesan negatif terhadap isterinya

Firman Allah dalam surah An-Nisa‘ ayat 19 maksudnya : “Dan bergaullah  kamu dengan mereka ( isteri-isteri kamu itu ) dengan cara yang baik.  Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkahlakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu)”.

5. Memperhatikan Sesuatu Yang Romantik

Suami seringkali kurang memperhatikan keperluan yang tidak begitu penting seperti ulangtahun isteri, perkahwinan dan sebagainya. Namun bagi wanita, hal sebegitu penting. Cinta bukan hanya berkaitan dengan perasaan tetapi juga berkaitan dengan aktiviti romantik yangmempunyai nilai yang bererti dalam diri wanita. Mungkin sesuatu yang tidak bererti pada lelaki namun ianya amat bernilai pada wanita. Oleh itu suami harus banyak mempelajari keperluan isteri dan tidak menganggap remeh terhadap kepentingan isteri.

Dari Umarah, ia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah r.a : "Bagaimana keadaan Rasulullah SAW bila berduaan dengan isteri-isterinya? "Jawabnya: "Baginda adalah seorang lelaki seperti lelaki-lelaki lainnya, tetapi bezanya baginda seorang lelaki yang paling terhormat, paling lemah lembut, serta senang tertawa dan tersenyum." (Hadis Riwayat Khara’iti dan Ibnu ’Asakir)

Aisyah berkata : “Aku selalu mandi bersama dengan Rasulullah SAW daripada satu bekas, dan kami ketika itu sedang berjunub” (Hadis Riwayat Muslim : 482)

Mandi bersama bukan sekadar berada di bilik air bersama-sama sambil mandi-manda. Malah ia disertakan juga dengan aktiviti-aktiviti romantik yang boleh meningkatkan kemesraan dan keseronokan. Nabi SAW sendiri ketika mandi itu, tidak sekadar mandi bersama-sama semata-mata. Aisyah yang mandi bersama Nabi bercerita bahawa ketika sedang Nabi SAW mandi bersama, Baginda SAW merungkai-rungkaikan rambut Aisyah. (Hadis Riwayat  Muslim : 498).

Demikianlah romantiknya Rasulullah SAW bersama isteri baginda.

6. Memahami Isteri Yang Ingin Selalu Di Samping Suami

Setiap isteri selalu menginginkan serta merindukan untuk selalu bersama suaminya. Isteri selalu mengharapkan perhatian yang cukup dari suaminya. Kerana itu, suami yang baik akan berusaha meluangkan masa untuk bersama isterinya. Selalu bersama boleh meningkatkan kasih sayang.

Sesungguhnya isteri juga ingin melihat pasangannya yang memiliki penampilan yang menarik sebagaimana suami inginkan isteri yang anggun lagi bergaya disisinya. Firman Allah S.W.T. maksudnya : " Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yangditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak)… (Surah al-Baqarah ayat 228)

Ibnu Abbas radhiallahu 'anh berkata: "Sesungguhnya aku senang berhias untuk isteriku sebagaimana aku senangi isteriku berhias untukku."

Allah berfirman (Surah Ar-Rum : 21), yang bermaksud;
"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Walaupun perasaan cinta dan kasih sayang merupakan fitrah dari Allah, tetapi kita perlu sedar bahawa keabadian cinta itu tidak diperolehi sebagai satu anugerah tanpa diiringi dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Oleh itu suami isteri perlulah saling kasih mengasihi dan suami perlulah memahami segala keperluan isterinya.

7. Menjaga Perasaan Aman Dalam Kehidupan Isteri

Suami yang bertanggungjawab akan selalu memberikan rasa aman dan tenteram terhadap perasaan isterinya, selalu berusaha menyelesaikan setiap masalah rumahtangga dengan secepat mungkin. Berusaha membantu menyelesaikan masalah isteri.

Firman Allah S.W.T. maksudnya : " Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukulah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar."(Surah al-Nisaa' ayat 34)

8. Memahami Gelora Jiwa Isteri

Wanita lebih mudah mengalami perubahan emosi jika dibandingkan dengan lelaki. Jika suami dapat menerima hakikat perubahan emosi isterinya,maka isterinya pasti dapat menerima suaminya sebagai orang yang dapat membimbing hidupnya.

Di bawah ini dibawakan kisah seorang sahabat Nabi SAW yang ingin mengadu kepada Khalifah Umur disebabkan perangai buruk isterinya kepada dirinya :

Khalifah Umar : "Apa hajatmu datang ke mari?"

Jawab lelaki itu : "Tidak ada apa-apa wahai Amirul Mukminin."

Tanya Khalifah Umar : "Mengapa datang kalau tidak ada apa-apa?"

Jawab lelaki itu lagi : "Sebenarnya saya datang ini untuk mengadukan kelakuan buruk isteri saya , wahai Amirul Mukminin. Tetapi tiba-tiba saya mendapati tuan hamba juga mengalami nasib yang sama seperti saya ."

Berkata Khalifah Umar :

"Wahai saudaraku! Aku terpaksa menanggung semua itu kerana aku terhutang budi kepadanya. Dia telah memasak makananku, membuat roti untukku, membasuh pakaianku dan menyusukan anakku padahal semua itu tidak wajib ke atasnya. Dan dia juga menjadi tempat kemesraanku, di mana hatiku berasa tenang dan kerana itu juga aku terlindung daripada melakukan yang haram. Bagaimana dapat aku menentangnya, jadi aku hanya bersabar dan memekakkan telinga sahaja."

Kata orang itu pula : "Saya juga menanggung nasib yang sama seperti tuan hamba  wahai Amirul Mukminin!"

Maka berkata lagi Amirul Mukminin :

" Wahai saudaraku! Bersabarlah atas kelakuan isterimu itu."

9. Membina Kerjasama Yang Baik

Suami yang boleh diajak berbincang dan selalu bekerjasama dengan isterinya akan mampu mengujudkan keluarga bahagia.

Rasulullah SAW bersabda maksudnya : "Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah yang paling baik kepada ahlinya dan akulah yang paling baik di kalangan kamu terhadap ahlinya".

10. Memenuhi Keperluan Peribadi

Tidak ada dua wanita di dunia ini yang sama, kerana masing-masing memiliki peribadi yang khusus. Wanita mempunyai sifat yang unik baik dari segi emosi maupun keinginan. Suami yang bijaksana akan mudah memahami akan keperluan peribadi isterinya dan mampu melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan dirinya.

Daripada Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersada yang maksudnya, "Siapa yang melapangkan satu kesusahan orang yang beriman daripada kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan melapangkan orang itu satu kerumitan dari kerumitan akhirat. Dan siapa yang memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkannya didunia dan diakhirat."
(Hadis Riwayat Muslim)

Hadis ini adalah berbentuk umum sesiapa saja yang melapangkan kesusahan seorang muslim maka Allah SWT akan melapangkan dia daripada kesusahan di hari akhirat nanti termasuk juga apabila seorang suami memenuhi keperluan isterinya atau menunaikan hajatnya  maka ianya termasuk juga apa yang dimaksudkan oleh hadis di atas..

Sahabat yang dimuliakan,
Marilah sama-sama kita perbaiki hubungan mesra dan kasih sayang di anara kita  sebagai suami dan isteri. Suami yang bertanggungjawab akan memahami dan menjaga hubungan yang baik dengan isterinya, begitu juga isteri yang solehah akan sentiasa taat kepada suami , menjaga kehormatan diri dan sentiasa meneruskan tarbiah mendidik anak-anak hingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kebahagiaan hidup di dunia dengan iman dan Islam akan berterusan nanti di hari akhirat iaitu dapat memasuki syurga yang penuh keindahan dan kenikmatan.Suami Tak Bertanggungjawab, Semua Benda Isteri Tanggung!


1577

27Shares
HIDUP berumah tangga ni ada pasang surutnya dan merupakan satu perkongsian dalam semua aspek.
Perkongsian pula hendaklah bersifat adil antara kedua pihak dan tidak boleh bersifat berat sebelah kerana ia mampu membawa kepada suasana kurang harmoni antara suami isteri.
Macam salinan aplikasi Whats App yang diperolehi ini yang mana menunjukkan perbualan suami isteri yang berbalah.
Pada awalnya, si isteri cuma bertanyakan gaji sang suaminya dan tak semena-mena perbualan berlanjutan apabila si suami mempertikaikan kenapa dia perlu berbuat demikian.
Tak sampai seminit, si isteri terus membalas seperti yang anda boleh baca bawah ni..
(Perbualan isteri dalam kotak hijau, suami kotak putih)
1
2
3
Hmm, rasanya sudah menjadi tanggungjawab seorang suami untuk mencari nafkah untuk ahli keluarganya.
Ini tidak dah terbalik pulak, tapi mungkin sang isteri pun ada salahnya.
Kenapa perlu dia menyimpan gaji sang suami sekiranya abang sayangnya tidak rela nak berbuat demikian kan?
Dah macam ni, habis semua perkara diungkit oleh si isteri.
Hmm, macam-macam hal.
Buat abang dan kakak, duduk berbincang baik-baik lagi elok daripada bergaduh macam ni. Tak gitu? – MYNEWSHUB.CC


Hukum Meminta Nafkah Dari Suami yang Tidak Pernah Memberi Nafkah

Pertanyaan :
Assalamualaikum. Ust, Alhamdulillah selang 1 bulan dari pernikahan saya, saya langsung mengandung dan sekarang usia kandungannya sudah mau masuk bulan ke-8. Saat ini saya dan suami saya tidak tinggal 1 rumah dari awal menikah. Suami bekerja di Solo (menemui satu saya 1 bulan sekali) dan saya di Mojokerto Jatim dirumah ibu sya, karena kondisi kesehatan saya yang kurang sehat sehingga saya sementara harus di Mojokerto dulu. Dari awal menikah sampai sekarang suami saya tidak pernah memberi  nafkah dari segi financial, padahal suami saya mendapat gaji 1,2 jut/bulan, jadi semua financial saya sampai sekarang selalu di cukupi oleh ibu saya. Yang ingin saya tanyakan apakah saya harus meminta kepada suami saya untuk diberi jatah setiap bulan atau saya harus diam saja seperti sekarang ini? Bukankah seorang suami wajib bertanggung jawab atas istrinya ustad, atas jawabannya terima kasih
Jawaban :
Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, kalau dia tidak melaksanakan hal itu maka dikategorikan suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya dan seorang istri dalam kasus ini di bolehkan untuk menuntut hak-haknya kepada suaminya,  jika suaminya tidak memenuhi tuntutan istri, maka seorang istri di bolehkan untuk mengunggat perceraian ke Pengadilan Agama, setelah melalui proses Pengadilan Agama berhak  menceraikan suami istri tersebut dengan paksa jika suami tersebut tidak memberikan nafkah kepada istrinya bahkan dalam keadaan seperti ini seorang istri boleh mengambil haknya tanpa sepengatuhan suami setelah diijinkan oleh pengadilan dalilnya adalah hadist :
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) seorang laki-laki yang bakhil. Dia tidak memberi (nafkah) kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau bersabda: “Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut”.[HR Bukhari dan Muslim]

Suamiku Tidak Bertanggung Jawab

Ini cerita nyata loh, satu keluarga terdiri dari suami-isteri dan dua orang putri yang masih remaja (masih SMA). Suami bekerja sebagai buruh bangunan, isteri sudah tidak bekerja karena sakit (kecelakaan) dan dua orang putri (SMA kelas 3 dan SMA kelas 1).
Selama ini Isteri yang menopang keluarga (bekerja sebagai penterjemah), karena sang Suami katanya sering tidak mendapat orderan kerja, atau alasannya kakinya bengkak dan lain-lain. Nah terus kalau si Isteri sudah tidak bekerja sementara Suami penghasilannya tidak tetap, dari mana donk biaya hidup mereka?
Ternyata, selama ini penghasilan Isteri pun tidak cukup untuk membiayai biaya hidup keluarga JIKA suami tidak bekerja, nah loh terusss… dan ternyata selama ini pula si Isteri meminta bantuan dari keluarganya (adik-adiknya), bukan dari keluarga suaminya.
Singkat cerita si suami ini sudah tidak berpenghasilan sama sekali dan bahkan tabungan isterinya pun sudah dia habiskan untuk biaya hidup dia dan anak-anaknya (katanya). Bahkan putri sulungnya harus bekerja sambil membiayai sekolahnya sendiri dan sekolah adiknya dan membayar rekening listrik dan air di rumahnya.
Pada saat putrinya menolak untuk membayar tagihan PLN dan PAM, mau tau jawaban apa yang dia peroleh? sang Bapa mengatakan “kalau kamu tidak mau membayarkan, ya sudah kamu keluar saja dari rumah ini” kamu kan tinggal di rumah ini, memangnya kamu ga perlu pakai lampu, ga perlu pakai air? Nah Luh….
Bayangkan seorang anak remaja yang baru berusia 17 tahun diharuskan membiayai keluarga termasuk membiayai hidup Bapaknya.  Bapaknya bukan orang cacat, bukan orang buta, semua kaki tangan, mulut, otak masih utuh, tapi dia tidak berusaha untuk mencari pekerjaan untuk membiayai hidup dan sekolah anak-anaknya, bahkan dia meminta dari putrinya. dan putrinya yang bungsu pada saat lulusan SMP mau daftar ke SMA, bapaknya berani mengatakan pada putrinya “kalu ga punya uang ya udah ga usah sekolah”.
Ada yah, laki-laki yang tidak bertanggung jawab kayak gini, saking malesnya hingga dia membenarkan sikap dia. Cerita ini terjadi di negara T bukan di Indonesia.
Hari ini salah seorang sahabat dekat saya curhat mengenai kakak iparnya, suami dari kakak tertuanya yang merupakan suami kedua oleh kakaknya setelah pernikahan pertama kakanya gagal dan dikaruniai seorang anak perempuan serta seorang anak laki-laki dari pernikahan dengan suaminya yang sekarang. Seorang suami yang secara fisik sangat sehat tapi tidak mampu menafkahi keluarga karena malas dalam bekerja.

Terus bagaimana dengan biaya hidup sehari-hari, itu pertanyaan yang muncul dalam benak saya. Suami kakak teman saya yang bekerja serabutan dan istri sebagai guru honorer dengan gaji yang tak seberapa ditambah kian mahalnya biaya hidup apalagi anak pertama sedang kuliah semester 2 di salah satu universitas negeri di Indonesia. Dari segi penghasilan sudah barang tentu tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari tapi dengan adanya bantuan sang mertua, ibu dari teman saya yang merupakan istri seorang pensiunan guru dengan usia di angka kepala 6. Beliaulah yang lebih banyak membanting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan dapur, kalau orang tua yang secara tenaga saja sudah tak berdaya tapi masih mau membanting tulang mencari penghasilan tambahan berbeda dengan menantunya yang sehat dan kuat tapi malas dan hanya jadi benalu.

Teman saya sangat kasihan terhadap ibunya yang banyak membanting tulang tapi iparnya malah tak tahu diri. Teguran saja sepertinya tak cukup untuk membuatnya bisa sedikit berusaha bukan hanya bergantung pada perempuan renta. Saya jadi berfikir bagaimana bisa seorang laki-laki yang sudah menjadi kepala keluarga tapi masih suka bermalas-malasan padahal harus menghidupi istri dan dua anak, saya yang mendengarnya saja sungguh geram, rasanya lebih baik ganti kelamin saja jadi wanita kalau tidak mampu menghidupu keluarga atau sekalian tidak usah menikah daripada menyusahkan orang lain.

Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dikarenakan ikatan pernikahan diantara mereka berdua, sebagaimana disebutkan didalam firman Allah SWT :

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" (QS. Al Baqoroh : 233) Baca disini.

Besaran pemberian nafkah seorang suami kepada keluarganya disesuaikan dengan kemampuan si suami tersebut. Tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengurangi pemberian nafkah tersebut atau mengabaikannya karena hal demikian termasuk didalam salah satu dosa besar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari dari Abdullah bin ‘Amr, ia berkata; Rasulullah shallAllahu wa’alaihi wa sallam bersabda: "Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung."

Jika ternyata si suami memiliki penghasilan yang kurang padahal ia telah bersungguh-sungguh mencarinya meskipun fisiknya kuat dan latar belakang pendidikannya tinggi maka hendaklah istrinya bersabar dan hal itu adalah baik bagi mereka berdua.

Dalam islam sudah sangat dijelaskan seorang suami sudah berusaha sungguh-sungguh dengan fisik yang sehat tapi  masih belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya itu bisa dimaklumi tapi bagaimana dengan seorang suami memiliki fisik sehat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga karena sifat malas dalam berusaha serta menjadi beban bagi mertua dan istrinya ini sudah jelas suami yang menyia-nyiakan anak sitri dan tidak bertanggung jawaab kepeda keluarga.

Sebagai seorang laki-laki sudah sepatutnya suami seperti ini malu dan lebih giat berusaha, jangan sampai peran vital seorang suami malah dilakoni secara ganda oleh sang istri selain merawat suami dan anak juga merangkap pencari nafkah keluarga.

Pada akhirnya apapun itu, saya hanya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Sebagai seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya  haruslah memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, kalau rasanya memang belum mampu untuk memberi nafkah keluarga lebih baik menunda untuk menikah dari pada memaksakan menikah tapi hanya menjadi beban untuk istri dan keluarganya.

Salam


Suami yang Tak Bertanggung Jawab


Hari ini salah seorang sahabat dekat saya curhat mengenai kakak iparnya, suami dari kakak tertuanya yang merupakan suami kedua oleh kakaknya setelah pernikahan pertama kakanya gagal dan dikaruniai seorang anak perempuan serta seorang anak laki-laki dari pernikahan dengan suaminya yang sekarang. Seorang suami yang secara fisik sangat sehat tapi tidak mampu menafkahi keluarga karena malas dalam bekerja.

Terus bagaimana dengan biaya hidup sehari-hari, itu pertanyaan yang muncul dalam benak saya. Suami kakak teman saya yang bekerja serabutan dan istri sebagai guru honorer dengan gaji yang tak seberapa ditambah kian mahalnya biaya hidup apalagi anak pertama sedang kuliah semester 2 di salah satu universitas negeri di Indonesia. Dari segi penghasilan sudah barang tentu tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari tapi dengan adanya bantuan sang mertua, ibu dari teman saya yang merupakan istri seorang pensiunan guru dengan usia di angka kepala 6. Beliaulah yang lebih banyak membanting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan dapur, kalau orang tua yang secara tenaga saja sudah tak berdaya tapi masih mau membanting tulang mencari penghasilan tambahan berbeda dengan menantunya yang sehat dan kuat tapi malas dan hanya jadi benalu.

Teman saya sangat kasihan terhadap ibunya yang banyak membanting tulang tapi iparnya malah tak tahu diri. Teguran saja sepertinya tak cukup untuk membuatnya bisa sedikit berusaha bukan hanya bergantung pada perempuan renta. Saya jadi berfikir bagaimana bisa seorang laki-laki yang sudah menjadi kepala keluarga tapi masih suka bermalas-malasan padahal harus menghidupi istri dan dua anak, saya yang mendengarnya saja sungguh geram, rasanya lebih baik ganti kelamin saja jadi wanita kalau tidak mampu menghidupu keluarga atau sekalian tidak usah menikah daripada menyusahkan orang lain.

Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dikarenakan ikatan pernikahan diantara mereka berdua, sebagaimana disebutkan didalam firman Allah SWT :

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" (QS. Al Baqoroh : 233) Baca disini.

Besaran pemberian nafkah seorang suami kepada keluarganya disesuaikan dengan kemampuan si suami tersebut. Tidak diperbolehkan bagi seorang suami mengurangi pemberian nafkah tersebut atau mengabaikannya karena hal demikian termasuk didalam salah satu dosa besar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari dari Abdullah bin ‘Amr, ia berkata; Rasulullah shallAllahu wa’alaihi wa sallam bersabda: "Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung."

Jika ternyata si suami memiliki penghasilan yang kurang padahal ia telah bersungguh-sungguh mencarinya meskipun fisiknya kuat dan latar belakang pendidikannya tinggi maka hendaklah istrinya bersabar dan hal itu adalah baik bagi mereka berdua.

Dalam islam sudah sangat dijelaskan seorang suami sudah berusaha sungguh-sungguh dengan fisik yang sehat tapi  masih belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya itu bisa dimaklumi tapi bagaimana dengan seorang suami memiliki fisik sehat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga karena sifat malas dalam berusaha serta menjadi beban bagi mertua dan istrinya ini sudah jelas suami yang menyia-nyiakan anak sitri dan tidak bertanggung jawaab kepeda keluarga.

Sebagai seorang laki-laki sudah sepatutnya suami seperti ini malu dan lebih giat berusaha, jangan sampai peran vital seorang suami malah dilakoni secara ganda oleh sang istri selain merawat suami dan anak juga merangkap pencari nafkah keluarga.

Pada akhirnya apapun itu, saya hanya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Sebagai seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya  haruslah memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, kalau rasanya memang belum mampu untuk memberi nafkah keluarga lebih baik menunda untuk menikah dari pada memaksakan menikah tapi hanya menjadi beban untuk istri dan keluarganya.

Salam

7 Cara Mengatasi Suami yang Kurang Dewasa

Ketika sepasang pria dan wanita memutuskan untuk menikah, itu karena satu sama lain jatuh cinta, dan biasanya yang satu tertarik kepada kepribadian yang lain. Namun, kadang-kadang sesudah bulan madu berakhir, kepribadian itu tidak menarik lagi.

34,697 views   |   39 shares
 • Ketika sepasang pria dan wanita memutuskan untuk menikah, itu karena satu sama lain jatuh cinta, dan biasanya yang satu tertarik kepada kepribadian yang lain. Namun, kadang-kadang sesudah bulan madu berakhir, kepribadian itu tidak menarik lagi. Sifat yang menarik, spontanitas, kegemaran berpetualang dapat berubah menjadi kurang tanggung jawab dan kurang dewasa padahal Anda membutuhkan seorang pasangan yang mampu berbagi dalam segala tanggung jawab dan kewajiban yang memenuhi hidup Anda. Anda dapat merasa kecil hati dan frustrasi menghadapi pasangan yang tidak mau memikul bebannya dalam pernikahan atau yang menganggap hidup ini seperti pesta akbar. Saran-saran berikut ini akan membantu Anda berdua menciptakan kerja sama yang setara dan penuh kasih.
 • 1. Buatlah tekad bersama

  Anda berdua harus memutuskan untuk berusaha keras mengatasi hal ini dan menyelamatkan perkawinan Anda. Perubahan memang sulit tetapi bila Anda berdua mau mengorbankan waktu, dan usaha serta saling mendukung dalam proses ini, Anda akan berhasil.
 • 2. Jelaskan secara rinci

  Dengan tepat sebutkan perilaku yang mesti diubah. Duduklah bersama pasangan Anda dan tunjukan kelakuan mana yang jadi masalah dan tidak bisa diterima. Jangan secara umum berkata, "Kamu tidak bisa diandalkan," atau "Saya ingin kamu berusaha lebih keras." Sebaliknya katakanlah, "Saya mau kamu memberitahu saya jika kamu akan terlambat pulang," atau "Saya ingin kamu melewatkan beberapa jam tertentu setiap hari untuk mencari pekerjaan." Sebutkan secara jelas dan rinci apa yang Anda harapkan dari dia. Pastikan Anda menguraikan hal-hal yang sesungguhnya dapat diubah dan catatlah gagasan-gagasan Anda.
 • 3. Bersabarlah

  Kerjakan satu demi satu; pasangan Anda tidak dapat mengubah segalanya sekaligus. Pilihlah satu perilaku yang paling mendatangkan masalah dan mulailah berusaha mengubahnya sebelum dilanjutkan dengan perilaku berikutnya. Dengan demikian pasangan Anda tidak merasa kewalahan dan Anda memiliki pengharapan yang realistis.
 • 4. Kembangkan minat di luar

  Janganlah mengandalkan pasangan Anda untuk semua kebutuhan Anda. Penting untuk memiliki minat di luar hubungan Anda. Ini akan membantu Anda menjaga keseimbangan hidup dan mendorong pasangan Anda untuk melakukan hal yang sama.
 • 5. Bersandarlah pada dukungan dari luar

  Kelilingilah diri Anda dengan teman, anggota keluarga, kelompok yang dapat memberi dorongan dan bantuan. Pastikan Anda mempunyai dukungan bila keadaan sulit ditanggulangi. Jangan mencoba mengatasinya sendirian.
 • 6. Carilah bantuan bila perlu

  Masalah ini mungkin sulit diatasi oleh Anda berdua saja. Bila tidak ada kemajuan, Anda mungkin perlu minta bantuan dari luar seperti penasihat perkawinan. Mereka sangat membantu dalam memahami persoalan dan memberi Anda nasihat yang diperlukan untuk memecahkannya.
 • 7. Nikmati saat bersama

  Kenang apa saja yang membuat Anda dulu jatuh cinta kepada pasangan Anda. Berusahalah menikmati sifat-sifat itu sebanyak mungkin. Lewatkan waktu bersama tanpa gangguan dan tuntutan kewajiban yang menekan Anda. Pergilah keluar dan lakukan sesuatu yang Anda berdua sukai dan pastikan Anda menikmatinya bersama.
  Diterjemahkan dan diadaptasi oleh Irma Shalimar dari artikel asli "7ways to deal with an immature spouse" karya Lynn Scorsby.

Tiada ulasan: